Lönestatistik för en geotekniker 2023

Vad tjänar en geotekniker i månaden? Medellönen är 48700 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. När det gäller könen så tjänar männen i snitt 49600 i yrket. Någon aktuell lönestatistik för kvinnor finns inte. Det kan bero på att för få kvinnor jobbar inom yrket. Se även akustiker , akustisk designer och anläggningsingenjör (bygg), civilingenjör .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 49600 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som geotekniker.

Medellön, snittlön eller medianlön för en geotekniker?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 48700 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln geotekniker in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utvecklar metoder och produkter inom gruvtek­nik och metallurgi. Svarar för produktion och teknisk utveckling vid utvinning av metaller, olja och gas eller vid framställning av metaller, legeringar och metallurgiska produkter. Ansvarar för kvalitets- och produktkontroller.”

Hur ser lönestatistiken ut för en geotekniker i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för geotekniker skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 40200 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 49600 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som geotekniker? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

För en geotekniker tjänar männen i snitt 49600 i yrket. För kvinnornas medellön så saknas det statistik.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 43300 kronor44200 kronor
2015 40700 kronor0 kronor
2016 40400 kronor45100 kronor
2017 39700 kronor46900 kronor
2018 44000 kronor49200 kronor
2019 43300 kronor48700 kronor
2020 42400 kronor47200 kronor
2021 0 kronor49600 kronor

Lönestatistik för geotekniker i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige46000
Stockholm..
Östra Mellansverige..
Småland med öarna..
Sydsverige..
Västsverige..
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland46000

Hur många jobbar som geotekniker i Sverige?

Det är totalt 580 personer som idag är anställda som geotekniker enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige580
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en geotekniker i lön i månaden?

Medellönen för en geotekniker är 48700 kronor.

Hur många jobbar som geotekniker i Sverige?

Det finns 580 personer anställda i Sverige.


Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Söker du jobb som geotekniker eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till geotekniker

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Akustiker Lön för en Akustisk designer Lön för en Anläggningsingenjör (bygg), civilingenjör Lön för en Anläggningsplanerare Lön för en Applikationsingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Applikationsingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Bergsingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (bygg), civilingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (elkraft), civilingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (maskin), civilingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Bilkonstruktör Lön för en Byggnadsingenjör, civilingenjör Lön för en Byggnadskonsult, civilingenjör Lön för en Civilingenjör, anläggning Lön för en Civilingenjör, bygg Lön för en Civilingenjör, bygg o anläggning Lön för en Civilingenjör, byggnadskonstruktion Lön för en Civilingenjör, datateknik, hårdvara Lön för en Civilingenjör, elektronik Lön för en Civilingenjör, elektroteknik Lön för en Civilingenjör, elkraft Lön för en Civilingenjör, energi Lön för en Civilingenjör, fordonsteknik Lön för en Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning Lön för en Civilingenjör, gruvteknik Lön för en Civilingenjör, informationsteknologi, hårdvara Lön för en Civilingenjör, kemi Lön för en Civilingenjör, kemiteknik Lön för en Civilingenjör, livsmedelsteknik Lön för en Civilingenjör, logistik Lön för en Civilingenjör, maskinteknik Lön för en Civilingenjör, metallurgi Lön för en Civilingenjör, rymdteknik Lön för en Civilingenjör, telekommunikation Lön för en Civilingenjör, textil, trä m.m. Lön för en Civilingenjör, VVS Lön för en Civilingenjör, väg och vattenbyggnad Lön för en Dataingenjör, (elektronik), civilingenjör Lön för en Dataingenjör, (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Driftingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Driftingenjör (kemiteknik), civilingenjör Lön för en Driftingenjör (maskin), civilingenjör Lön för en Driftingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Elektronikingenjör, civilingenjör Lön för en Elektronikkonstruktör, civilingenjör Lön för en Elkraftingenjör, civilingenjör Lön för en Energiingenjör, civilingenjör Lön för en Energistrateg Lön för en Experimentingenjör, elektronik Lön för en Experimentingenjör, kemiteknik Lön för en Experimentingenjör, telekommunikation Lön för en Fartygskonstruktör Lön för en Flygingenjör, flygvapnet Lön för en Flygingenjör, industri Lön för en Flygplanskonstruktör Lön för en Forskare, mikroelektronik Lön för en Forskare, trafiksäkerhet Lön för en Forskningsingenjör, bygg Lön för en Forskningsingenjör, elektronik Lön för en Forskningsingenjör, elkraft Lön för en Forskningsingenjör, fysik Lön för en Forskningsingenjör, kemi Lön för en Forskningsingenjör, maskin Lön för en Forskningsingenjör, metallurgi Lön för en Forskningsingenjör, telekommunikation Lön för en Geotekniker Lön för en Gjuteriingenjör, civilingenjör Lön för en Granskningsingenjör, bygg Lön för en Granskningsingenjör, elektronik Lön för en Granskningsingenjör, telekommunikation Lön för en Gruvingenjör, civilingenjör Lön för en Hårdvarukonstruktör Lön för en Ingenjörsgeolog Lön för en Kemiingenjör, civilingenjör Lön för en Konstruktör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Konstruktör (elektronik), civilingenjör Lön för en Konstruktör, kemiteknik Lön för en Konstruktör, maskin, civilingenjör Lön för en Konsult, byggnads-, civilingenjör Lön för en Konsult, patent Lön för en Kvalitetskoordinator, bygg och anläggning Lön för en Kvalitetskoordinator, elektronik Lön för en Kvalitetskoordinator, elkraft Lön för en Kvalitetskoordinator, gruvteknik Lön för en Kvalitetskoordinator, kemiteknisk produktion Lön för en Kvalitetskoordinator, maskin- och fordonstillverkning Lön för en Kvalitetskoordinator, produktion av textil, trä m.m. Lön för en Kvalitetskoordinator, telekommunikation Lön för en Kvalitetskoordinator, väg och vatten Lön för en Kvalitetssamordnare, bygg och anläggning Lön för en Kvalitetssamordnare, elektronik Lön för en Kvalitetssamordnare, elkraft Lön för en Kvalitetssamordnare, gruvteknik Lön för en Kvalitetssamordnare, kemiteknisk produktion Lön för en Kvalitetssamordnare, maskin- och fordonstillverkning Lön för en Kvalitetssamordnare, produktion av textil, trä m.m. Lön för en Kvalitetssamordnare, telekommunikation Lön för en Kvalitetssamordnare, väg och vatten Lön för en Logistiker Lön för en Logistikingenjör Lön för en Logistikkonsult Lön för en Logistikutvecklare Lön för en Mariningenjör Lön för en Maskiningenjör, civilingenjör Lön för en Maskinkonstruktör, civilingenjör Lön för en Materialingenjör, metallurgi Lön för en Materialplanerare, civilingenjör Lön för en Materialstyrare Lön för en Materialstyrningsingenjör, maskin Lön för en Mekatronikingenjör Lön för en Metallograf Lön för en Metallurg Lön för en Monteringsingenjör, elektronik Lön för en Monteringsingenjör, telekommunikation Lön för en Patentingenjör Lön för en Patentkonsult Lön för en Patentombud Lön för en Planeringsingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Planeringsingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Planeringsingenjör, gruva/metallurgi Lön för en Processingenjör (bygg), civilingenjör Lön för en Processingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Processingenjör (elkraft), civilingenjör Lön för en Processingenjör (gruva/metallurgi), civilingenjör Lön för en Processingenjör (kemiteknik), civilingenjör Lön för en Processingenjör (maskin), civilingenjör Lön för en Processingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Processutvecklare, kemiteknik Lön för en Produktionsingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Produktionsingenjör (gruva/metallurgi), civilingenjör Lön för en Produktionsingenjör (kemiteknik), civilingenjör Lön för en Produktionsingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Produktionsutvecklare, elektronik Lön för en Produktionsutvecklare, telekommunikation Lön för en Produktutvecklare, bygg Lön för en Produktutvecklare, elektronik Lön för en Produktutvecklare, elkraft Lön för en Produktutvecklare, livsmedel Lön för en Produktutvecklare, maskin Lön för en Produktutvecklare, papper, textil, trä m.m. Lön för en Produktutvecklare, telekommunikation Lön för en Projekteringsingenjör, elkraft Lön för en Projektledare, maskinkonstruktör Lön för en Projektledare, utveckling nya fordon och motorer Lön för en Prospekteringsingenjör, civilingenjör Lön för en Radioingenjör Lön för en Rymdingenjör Lön för en Standardiseringsingenjör, elkraft Lön för en Standardiseringsingenjör, övrig Lön för en Supply chain manager Lön för en Svetsingenjör Lön för en Systemingenjör, styr/reglerteknik Lön för en Systemintegratör Lön för en Textilteknolog Lön för en Underhållsingenjör, elkraft Lön för en Utvecklingschef, elkraft Lön för en Utvecklingsingenjör, bygg Lön för en Utvecklingsingenjör, elektronik Lön för en Utvecklingsingenjör, elkraft Lön för en Utvecklingsingenjör, gruva/metallurgi Lön för en Utvecklingsingenjör, kemi Lön för en Utvecklingsingenjör, kemiteknik Lön för en Utvecklingsingenjör, maskin Lön för en Utvecklingsingenjör, telekommunikation Lön för en Utvecklingsingenjör, textil, trä m.m. Lön för en Valsverksingenjör, civilingenjör Lön för en Varumärkeshandläggare Lön för en Varumärkeskonsult Lön för en Vägprojektör
Hallstahammar
Testingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskningsingenjör, metallurgi på Kanthal AB i Hallstahammar
Västerås
Customer Technical Support Engineer till Surahammars Bruk
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, produktion, gruv, metallurgi på Norén & Lindholm AB i Västerås
Solna
Teknisk specialist inom bergteknik
Ledigt jobb som bergsingenjör på Trafikverket i Solna
Stockholm
Biträdande geotekniker sökes till marknadsledande Sweco!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som geotekniker på Framtiden i Sverige AB i Stockholm
Örebro
Segment Manager
Ledigt jobb som civilingenjör, produktion, gruv, metallurgi på Suzuki Garphyttan AB i Örebro
Örebro
Application Manager
Ledigt jobb som civilingenjör, produktion, gruv, metallurgi på Suzuki Garphyttan AB i Örebro
Höganäs
Process Development Engineer
Ledigt jobb som processingenjör, metallurgi på Höganäs AB i Höganäs
Sandviken
Designer för raise boring
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utvecklingsingenjör, metallurgi på SANDVIK AB i Sandviken
Sundsvall
Teknisk säljare till Trimtec
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ingenjörsgeolog på Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Sundsvall
Sandviken
Forskningsingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskningsingenjör, metallurgi på Alleima Tube AB i Sandviken
Skövde
Projektledare till globalt företag i Skövde
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som produktionsingenjör, gjuteri på Framtiden i Sverige AB i Skövde
Hällefors
Tekniker sökes till Ovako i Hällefors
Ledigt jobb som processingenjör, metallurgi på Ovako AB i Hällefors
Stockholm
Forskningschef till Jernkontoret
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskningsingenjör, metallurgi på QRIOS Minds AB i Stockholm
Gällivare
Vattenhanteringsingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som produktionsingenjör, gruv på Boliden Mineral AB i Gällivare
Stockholm
Junior ingenjör med intresse för PLM!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ingenjörsgeolog på Friday Väst AB i Stockholm
Strängnäs
Teknisk Processägare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som metallurg på Unik Resurs i Sverige AB i Strängnäs
Stockholm
Teknisk specialist mot kraft/värme- och massaindustrin
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, kvalitet, metallurgi på QRIOS Minds AB i Stockholm
Örebro
Development Engineer
Ledigt jobb som utvecklingsingenjör, metallurgi på Suzuki Garphyttan AB i Örebro
Sundsvall
Vet du vad en Geo vet-are vet?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som geotekniker på Professionals Nord Rekrytering AB i Sundsvall
Linköping
Geotekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som geotekniker på Linköpings kommun i Linköping
Kiruna
Product Specialist - Ground Support
Ledigt jobb som produktionsingenjör, gruv på Epiroc Rock Drills AB i Kiruna
Trollhättan
Processingenjör till GKN Aerospace
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processingenjör, metallurgi på Skill Rekrytering & Bemanning AB i Trollhättan
Luleå
Master thesis: Innovative Agglomerate for Next Generation Iron and Steel Ma
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, produktion, gruv, metallurgi på SWERIM AB i Luleå
Kiruna
Senior Mining Engineer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bergsingenjör på Luossavaara-Kiirunavaara AB i Kiruna
Luleå
Master Thesis: Stopper design and Measurements on liquid metal to optimize
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, kvalitet, metallurgi på SWERIM AB i Luleå
Luleå
Master Thesis: Stopper design and Measurements on liquid metal to optimize
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, kvalitet, metallurgi på SWERIM AB i Luleå
Skellefteå
Processingenjör Boliden Rönnskär
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som processingenjör, metallurgi på Boliden Mineral AB i Skellefteå
Avesta
Corrosion R&D Engineer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskningsingenjör, metallurgi på Outokumpu Stainless AB i Avesta
Stockholm
Quality Control Engineer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, kvalitet, metallurgi på Northvolt AB i Stockholm
Malmö
Senior Geotekniker till Malmö/Region syd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som geotekniker på SYSTRA AB i Malmö