Lönestatistik för en forskare, trafiksäkerhet 2023

Vad tjänar en forskare, trafiksäkerhet i månaden? Medellönen är 50900 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 48800 kronor i yrket medan männen har en lön på 51800 kronor. Se även akustiker , akustisk designer och anläggningsingenjör (bygg), civilingenjör .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 51000 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som forskare, trafiksäkerhet.

Medellön, snittlön eller medianlön för en forskare, trafiksäkerhet?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 50900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln forskare, trafiksäkerhet in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utför annat specialistarbete än inom 2141–2146. Exempel på arbetsuppgifter: Utvecklar metoder och produkter samt ansvarar för produktion och teknisk utveckling vid tillverkning av metall-, glas-, keramik-, pappers-, läder, textil- och träproduk­ter. Ansvarar för kvalitets- och produktkontroller.”

Hur ser lönestatistiken ut för en forskare, trafiksäkerhet i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för forskare, trafiksäkerhet skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 50300 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 51000 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som forskare, trafiksäkerhet? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 48800 kronor som forskare, trafiksäkerhet medan männens lön är 51800 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 42000 kronor45000 kronor
2015 43100 kronor45900 kronor
2016 43600 kronor46300 kronor
2017 44400 kronor47100 kronor
2018 46400 kronor49800 kronor
2019 46700 kronor49800 kronor
2020 47700 kronor50400 kronor
2021 48800 kronor51800 kronor

Lönestatistik för forskare, trafiksäkerhet i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige49600
Stockholm51700
Östra Mellansverige48600
Småland med öarna49700
Sydsverige49300
Västsverige49200
Norra Mellansverige50400
Mellersta Norrland48400
Övre Norrland44900

Hur många jobbar som forskare, trafiksäkerhet i Sverige?

Det är totalt 24000 personer som idag är anställda som forskare, trafiksäkerhet enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige24000
Stockholm och Stockholms län6100
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län4200
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1200
Blekinge och Skåne län2000
Hallands och Västra Götalands län7400
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands490
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en forskare, trafiksäkerhet i lön i månaden?

Medellönen för en forskare, trafiksäkerhet är 50900 kronor.

Hur många jobbar som forskare, trafiksäkerhet i Sverige?

Det finns 24000 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som forskare, trafiksäkerhet eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till forskare, trafiksäkerhet

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Akustiker Lön för en Akustisk designer Lön för en Anläggningsingenjör (bygg), civilingenjör Lön för en Anläggningsplanerare Lön för en Applikationsingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Applikationsingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Bergsingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (bygg), civilingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (elkraft), civilingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (maskin), civilingenjör Lön för en Beräkningsingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Bilkonstruktör Lön för en Byggnadsingenjör, civilingenjör Lön för en Byggnadskonsult, civilingenjör Lön för en Civilingenjör, anläggning Lön för en Civilingenjör, bygg Lön för en Civilingenjör, bygg o anläggning Lön för en Civilingenjör, byggnadskonstruktion Lön för en Civilingenjör, datateknik, hårdvara Lön för en Civilingenjör, elektronik Lön för en Civilingenjör, elektroteknik Lön för en Civilingenjör, elkraft Lön för en Civilingenjör, energi Lön för en Civilingenjör, fordonsteknik Lön för en Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning Lön för en Civilingenjör, gruvteknik Lön för en Civilingenjör, informationsteknologi, hårdvara Lön för en Civilingenjör, kemi Lön för en Civilingenjör, kemiteknik Lön för en Civilingenjör, livsmedelsteknik Lön för en Civilingenjör, logistik Lön för en Civilingenjör, maskinteknik Lön för en Civilingenjör, metallurgi Lön för en Civilingenjör, rymdteknik Lön för en Civilingenjör, telekommunikation Lön för en Civilingenjör, textil, trä m.m. Lön för en Civilingenjör, VVS Lön för en Civilingenjör, väg och vattenbyggnad Lön för en Dataingenjör, (elektronik), civilingenjör Lön för en Dataingenjör, (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Driftingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Driftingenjör (kemiteknik), civilingenjör Lön för en Driftingenjör (maskin), civilingenjör Lön för en Driftingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Elektronikingenjör, civilingenjör Lön för en Elektronikkonstruktör, civilingenjör Lön för en Elkraftingenjör, civilingenjör Lön för en Energiingenjör, civilingenjör Lön för en Energistrateg Lön för en Experimentingenjör, elektronik Lön för en Experimentingenjör, kemiteknik Lön för en Experimentingenjör, telekommunikation Lön för en Fartygskonstruktör Lön för en Flygingenjör, flygvapnet Lön för en Flygingenjör, industri Lön för en Flygplanskonstruktör Lön för en Forskare, mikroelektronik Lön för en Forskare, trafiksäkerhet Lön för en Forskningsingenjör, bygg Lön för en Forskningsingenjör, elektronik Lön för en Forskningsingenjör, elkraft Lön för en Forskningsingenjör, fysik Lön för en Forskningsingenjör, kemi Lön för en Forskningsingenjör, maskin Lön för en Forskningsingenjör, metallurgi Lön för en Forskningsingenjör, telekommunikation Lön för en Geotekniker Lön för en Gjuteriingenjör, civilingenjör Lön för en Granskningsingenjör, bygg Lön för en Granskningsingenjör, elektronik Lön för en Granskningsingenjör, telekommunikation Lön för en Gruvingenjör, civilingenjör Lön för en Hårdvarukonstruktör Lön för en Ingenjörsgeolog Lön för en Kemiingenjör, civilingenjör Lön för en Konstruktör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Konstruktör (elektronik), civilingenjör Lön för en Konstruktör, kemiteknik Lön för en Konstruktör, maskin, civilingenjör Lön för en Konsult, byggnads-, civilingenjör Lön för en Konsult, patent Lön för en Kvalitetskoordinator, bygg och anläggning Lön för en Kvalitetskoordinator, elektronik Lön för en Kvalitetskoordinator, elkraft Lön för en Kvalitetskoordinator, gruvteknik Lön för en Kvalitetskoordinator, kemiteknisk produktion Lön för en Kvalitetskoordinator, maskin- och fordonstillverkning Lön för en Kvalitetskoordinator, produktion av textil, trä m.m. Lön för en Kvalitetskoordinator, telekommunikation Lön för en Kvalitetskoordinator, väg och vatten Lön för en Kvalitetssamordnare, bygg och anläggning Lön för en Kvalitetssamordnare, elektronik Lön för en Kvalitetssamordnare, elkraft Lön för en Kvalitetssamordnare, gruvteknik Lön för en Kvalitetssamordnare, kemiteknisk produktion Lön för en Kvalitetssamordnare, maskin- och fordonstillverkning Lön för en Kvalitetssamordnare, produktion av textil, trä m.m. Lön för en Kvalitetssamordnare, telekommunikation Lön för en Kvalitetssamordnare, väg och vatten Lön för en Logistiker Lön för en Logistikingenjör Lön för en Logistikkonsult Lön för en Logistikutvecklare Lön för en Mariningenjör Lön för en Maskiningenjör, civilingenjör Lön för en Maskinkonstruktör, civilingenjör Lön för en Materialingenjör, metallurgi Lön för en Materialplanerare, civilingenjör Lön för en Materialstyrare Lön för en Materialstyrningsingenjör, maskin Lön för en Mekatronikingenjör Lön för en Metallograf Lön för en Metallurg Lön för en Monteringsingenjör, elektronik Lön för en Monteringsingenjör, telekommunikation Lön för en Patentingenjör Lön för en Patentkonsult Lön för en Patentombud Lön för en Planeringsingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Planeringsingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Planeringsingenjör, gruva/metallurgi Lön för en Processingenjör (bygg), civilingenjör Lön för en Processingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Processingenjör (elkraft), civilingenjör Lön för en Processingenjör (gruva/metallurgi), civilingenjör Lön för en Processingenjör (kemiteknik), civilingenjör Lön för en Processingenjör (maskin), civilingenjör Lön för en Processingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Processutvecklare, kemiteknik Lön för en Produktionsingenjör (elektronik), civilingenjör Lön för en Produktionsingenjör (gruva/metallurgi), civilingenjör Lön för en Produktionsingenjör (kemiteknik), civilingenjör Lön för en Produktionsingenjör (telekommunikation), civilingenjör Lön för en Produktionsutvecklare, elektronik Lön för en Produktionsutvecklare, telekommunikation Lön för en Produktutvecklare, bygg Lön för en Produktutvecklare, elektronik Lön för en Produktutvecklare, elkraft Lön för en Produktutvecklare, livsmedel Lön för en Produktutvecklare, maskin Lön för en Produktutvecklare, papper, textil, trä m.m. Lön för en Produktutvecklare, telekommunikation Lön för en Projekteringsingenjör, elkraft Lön för en Projektledare, maskinkonstruktör Lön för en Projektledare, utveckling nya fordon och motorer Lön för en Prospekteringsingenjör, civilingenjör Lön för en Radioingenjör Lön för en Rymdingenjör Lön för en Standardiseringsingenjör, elkraft Lön för en Standardiseringsingenjör, övrig Lön för en Supply chain manager Lön för en Svetsingenjör Lön för en Systemingenjör, styr/reglerteknik Lön för en Systemintegratör Lön för en Textilteknolog Lön för en Underhållsingenjör, elkraft Lön för en Utvecklingschef, elkraft Lön för en Utvecklingsingenjör, bygg Lön för en Utvecklingsingenjör, elektronik Lön för en Utvecklingsingenjör, elkraft Lön för en Utvecklingsingenjör, gruva/metallurgi Lön för en Utvecklingsingenjör, kemi Lön för en Utvecklingsingenjör, kemiteknik Lön för en Utvecklingsingenjör, maskin Lön för en Utvecklingsingenjör, telekommunikation Lön för en Utvecklingsingenjör, textil, trä m.m. Lön för en Valsverksingenjör, civilingenjör Lön för en Varumärkeshandläggare Lön för en Varumärkeskonsult Lön för en Vägprojektör
Stockholm
Head of Digital Twin
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som produktutvecklare på Ericsson AB i Stockholm
Jönköping
Mjukvaruchef
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, teknisk fysik på VEM Chefsrekrytering & Interim AB i Jönköping
Trollhättan
Utvecklare inom fordonsdiagnostik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som produktutvecklare på Intenso Teknikrekrytering AB i Trollhättan
Stockholm
Project Manager- Software Product Development
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som produktutvecklare på AFRY AB i Stockholm
Stockholm
Projektledare inom Produktutveckling
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som produktutvecklare på AFRY AB i Stockholm
Stockholm
Emma söker projektledare inom produktutveckling
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som produktutvecklare på AFRY AB i Stockholm
Stockholm
Business IT Product Owner
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som produktutvecklare på Quest Consulting Sverige AB i Stockholm
Uppsala
Teknisk Projektledare - AAC Clyde Space i Uppsala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, teknisk fysik på Curval AB i Uppsala
Göteborg
Product Owner @eART Software and Dependability within SWEP
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som produktutvecklare på Volvo Personvagnar AB i Göteborg
Göteborg
Driven produktutvecklare som gillar variation
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som produktutvecklare på Infotiv Information & Design AB i Göteborg
Mölndal
Summer job "Life Cycle Assessment of vehicle controller" - Kollmorgen
Ledigt jobb som produktutvecklare på Kollmorgen Automation AB i Mölndal
Trollhättan
Recas söker nu Beräkningsingenjörer till Nibes kontor i Trollhättan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, teknisk fysik på Re-Cas AB i Trollhättan
Trollhättan
Recas söker nu Styr- och regleringenjörer till Nibes kontor i Trollhättan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, teknisk fysik på Re-Cas AB i Trollhättan
Trollhättan
Recas söker nu Mekanikkonstruktörer till Nibes kontor i Trollhättan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, teknisk fysik på Re-Cas AB i Trollhättan
Trollhättan
Recas söker nu Complienceingenjörer till Nibes kontor i Trollhättan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, teknisk fysik på Re-Cas AB i Trollhättan
Trollhättan
Recas söker nu Programmerare till Nibes kontor i Trollhättan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, teknisk fysik på Re-Cas AB i Trollhättan
Trollhättan
Recas söker nu Mjukvarutestare till Nibes kontor i Trollhättan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, teknisk fysik på Re-Cas AB i Trollhättan
Göteborg
Product Build Project Leader
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som produktutvecklare på Volvo Business Services AB i Göteborg
Linköping
Software Tech Lead till Sigma Connectivity
Ledigt jobb som produktutvecklare på Sigma Connectivity AB i Linköping
Linköping
Flygprovingenjör till Gripens vapenutprovning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kontrollingenjör på SAAB AB i Linköping
Staffanstorp
Hårdvaruutvecklare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som produktutvecklare på Kentima AB i Staffanstorp
Filipstad
Produktutvecklare, OLW, Filipstad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som produktutvecklare på Adecco Sweden AB i Filipstad
Eskilstuna
Electromobility Engineer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som produktutvecklare på Volvo Business Services AB i Eskilstuna
Stockholm
Termisk beräkningsingenjör | försvarsindustrin | Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, teknisk fysik på Experis AB i Stockholm
Umeå
Testingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kontrollingenjör på Cytiva Sweden AB i Umeå
Karlskoga
Testsystemutvecklare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som produktutvecklare på SAAB AB i Karlskoga
Stockholm
Produktägare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som produktutvecklare på Quest Consulting Sverige AB i Stockholm
Stockholm
Industrialization Engineer - 403969
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kontrollingenjör på ALSTOM Rail Sweden AB i Stockholm
Gävle
Produktutvecklare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som produktutvecklare på AFRY AB i Gävle
Stockholm
Product specialist
Ledigt jobb som produktutvecklare på Data Talks AB i Stockholm