Här är yrkena med högst lön i Sverige

En hög lön brukar ligga högt upp på önskelistan när man väljer arbete. Förutom självklara saker som att man ska trivas med sina arbetsuppgifter och kollegor är pengarna man tjänar också viktigt. Här presenterar vi yrkena med högst lön i Sverige och hur du får jobbet det välbetalda jobbet.

Vad kan jag göra för att få en hög lön?

Yrken med lång utbildning har generellt sett en ganska hög lön så att plugga till en examen kan vara en bra väg till ett välbetalt jobb. Men när man ser på toppen av dom bäst betalda jobben så hittar man även yrken där det saknas krav på formell utbildning. Här är det snarare hårt arbete och kontakter som spelar en avgörande roll.


Jobben där du får minst betalt

Ung kvinna som plockar skräp

Yrken med stor brist på personal ger ofta en högre lön

En annat sätt att skaffa jobb med en bra lön är att leta efter bristyrken. I den här kategorin kanske du inte hittar arbeten med dom högsta lönerna men du kanske kan tjäna mer utan att byta yrke. Det kan framför allt vara jobb som är geografiskt bundna som jobb inom gruvnäringen. Eller brist på vårdpersonal i ett visst område.

Så får du ett välbetalt jobb

Det finns ingen enkel väg till en hög lön. Men här är några tips på hur du ska gå tillväga för att skaffa en bättre inkomst.

  • Skaffa en examen i ett yrke med lång utbildning
  • Flytta till ett område där det råder brist på ett yrke
  • Nätverka och skaffa kontakter
  • Jobba hårt

Vilket yrke har den högsta medellönen?

Det kommer inte som någon överraskning att det är chefer inom bank och finans som har den högsta medellönen i Sverige. Även bland generaldirektörerna är lönerna höga och knappast något som förvånar. Att läkare och piloter ha höga löner är även det förväntat.

Bland dom bästa betalda jobben finns det inga arbetaryrken alls. Däremot finns det flera jobb du kan få utan någon formell yrkesexamen. Som till exempel en aktiemäklare som förutom en licensutbildning inte kräver någon högskolexamen.

Högst betalda jobben i Sverige

Vilka yrken har då den högsta lönen i Sverige? Här är listan över dom yrkesgrupperna är bäst betalda i landet. Lönen är utan rörliga ersättningar, bonus och uppräknad till heltidsersättning.


Chefer inom bank och finans

Responsive image
Vilket yrke som är nummer ett bjuder inte på någon större överraskning. Att finansbranschen är bra betald är sedan länge känt och här ligger snittlönerna en bra bit över 100 000 kr/månaden. Och då är inte dom rörliga ersättningarna medräknade. Så mycket tjänar en bankchef

Generaldirektörer och direktörer inom landsting och kommun

Responsive image
Generaldirektörer och direktörer inom landsting och kommun. Jobb inom kommun, landsting eller andra offentliga jobb är inte kända för att vara välbetalda. Men sitter du högst upp i ledningen finns det god chans till höga ersättningar. Så mycket tjänar en generaldirektör

Specialistläkare

Responsive image
Här kommer första jobbet med hög lön som kräver en rejäl utbildning i grunden. Som specialistläkare behöver du både ha en läkarutbildning samt en specialistutbildning i grunden. Det betyder åtskilliga år i skolbänken innan du blir klar. Så mycket tjänar en specialistläkare

Aktiemäklare

Responsive image
För att arbeta som aktiemäklare måste du ha en SwedSec-utbildning men det är även vanligt att du har en civilekonom-examen i botten. Många tjänster har försvunnit på grund av robothandeln men fortfarande är det ett av de högst betalda yrkena. Så mycket tjänar en aktiemäklare

PR- och kommunikationschefer

Responsive image
Som kommunikationschef jobbar med företaget eller myndighetens relationer till kunder eller allmänheten. Men även kommunikationen internt till dom anställda. Den kanske viktigaste rollen är kommuikationen mot omvärlden vid en kris som påverkar organisationen. Så mycket tjänar en pr-chef

Piloter

Responsive image
Pilot har länge varit ett drömyrke för många men på senaste tiden har intresset för yrket falnat. Dels på grund av hård konkurrens men även av minskat resande och flygskam. Men ändå ligger piloterna på en mycket hög medellön. Så mycket tjänar en pilot

Vanliga frågor och svar

Vilka yrken har den högsta medellönen i Sverige?

Chefer inom finans har den högsta medellönen i Sverige. Men även andra yrken i branschen ligger högt i lön som till exempel aktiemäklare. Bland statsanställda är det generaldireköter som har den hösta lönen. Även specialistläkare och piloter tjänar bra i genomstnitt.

Vilka yrken med hög utbildning ger den högsta lönen?

Både läkare och pilot kräver en lång utbildning men belöningen är bland den högsta medellönen i Sverige.

Vilka yrken med hög medellön kräver ingen eller liten utbildning?

Det är få yrken med hög medellön som varken kräver lång erfarenhet eller hög utbildning. Men både aktiemäklare och flygledare har höga snittlöner men kräver jämförelsevis bara en kort- eller medellång utbildning.


Lönestatistik för populära yrken


Bilmekaniker
Bilmekaniker

Allt färre ungdomar utbildar sig till praktiska yrken trots att det finns gott om jobb inom den sektorn. Bilmekaniker är inget undantag och behovet är stort.Grundskollärare
Grundskolelärare


Städare
Städare

Ett yrke som ofta tas för givet men som få skulle vara utan. Men är det så dålig lön i yrkent som man ibland tror?