Lön teckenspråkslärare 2024

- Lönestatistik för en teckenspråkslärareVad tjänar en teckenspråkslärare i månaden? Medellönen för 2024 är:

33 100 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 33000 kronor i yrket medan männen har en lön på 33200 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 38700 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som teckenspråkslärare.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en teckenspråkslärare i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 33100 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en teckenspråkslärare

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 198 kronor.

Dagslön för en teckenspråkslärare

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1576 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en teckenspråkslärare kvar i lön efter skatt? En teckenspråkslärare får ut 22 308 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 33 100 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 5 644 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 3 843 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 21 kronor
Lönen efter skatt 22 308 kronor


Sök lediga jobb som teckenspråkslärare

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som teckenspråkslärare eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Vallentuna på Vallentuna kommun. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Sala
Sala kulturskola söker fiollärare 60%, vikariat

Ledigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Sala kommun i Sala

Läs om jobbet
Göteborg
Danslärare Boliviansk Dans

Ledigt jobb som danspedagog på Tropical Studios AB i Göteborg

Läs om jobbet
Hultsfred
Har du de rätta takterna? Musikskolan söker stråklärare

Ledigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Hultsfreds kommun i Hultsfred

Läs om jobbet

Vad gör en teckenspråkslärare?

Vi har inga detaljer kring vad en teckenspråkslärare jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Utför annat pedagogiskt arbete än inom 2320–2352. Exempel på arbetsuppgifter: Undervisar på musikskolor eller inom konst, musik, teater och dans. Planerar, genomför och utvärderar undervisning i svenska för invandrare.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en teckenspråkslärare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för teckenspråkslärare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 38700 kronor

 • Kommunalanställd: 31800 kronor

 • Regionanställd 36600 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 35900 kronorLöneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som teckenspråkslärare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 33000 kronor som teckenspråkslärare medan männens lön är 33200 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som teckenspråkslärare.

Lönestatistik för teckenspråkslärare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige32 300 kronor
Stockholm37 100 kronor
Östra Mellansverige30 900 kronor
Småland med öarna30 000 kronor
Sydsverige32 400 kronor
Västsverige31 600 kronor
Norra Mellansverige30 100 kronor
Mellersta Norrland32 400 kronor
Övre Norrland32 200 kronor


Hur många jobbar som teckenspråkslärare i Sverige?

Det är totalt 18600 personer som idag är anställda som teckenspråkslärare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige18 600
Stockholm och Stockholms län3 100
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län3 200
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1 900
Blekinge och Skåne län2 900
Hallands och Västra Götalands län3 500
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län2 100
Västernorrlands och Jämtlands820
Västerbottens och Norrbottens län1 000

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en teckenspråkslärare i lön i månaden?

Medellönen för en teckenspråkslärare är 33100 kronor.

Hur många jobbar som teckenspråkslärare i Sverige?

Det finns 18600 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en teckenspråkslärare?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 33000 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 33200 kronor.

Hur mycket betalar en teckenspråkslärare i skatt?

En teckenspråkslärare betalar i snitt 9508 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln teckenspråkslärare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som teckenspråkslärare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till teckenspråkslärare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Anpassningslärare Lön för en Arkivpedagog Lön för en Ateljerista Lön för en Bildningskonsulent Lön för en Bildpedagog Lön för en Cirkuspedagog Lön för en Danslärare, övrig Lön för en Danspedagog Lön för en Dockteaterpedagog Lön för en Dramapedagog Lön för en Dövlärare Lön för en Elevkonsulent Lön för en Eurytmist Lön för en Forskare, pedagogik Lön för en Fortbildningskonsulent Lön för en Fortbildningsledare Lön för en Förskolekonsulent Lön för en Förstadielärare Lön för en Gymnastikkonsulent Lön för en Historiepedagog Lön för en Hjälpundervisningskonsulent Lön för en Hörselpedagog Lön för en Hörselvårdskonsulent Lön för en Invandrarlärare Lön för en Karriärvägledare Lön för en Klasslärare, speciallärare Lön för en Konstpedagog Lön för en Konsulent, skola Lön för en Kursutvecklare, utbildningsväsendet Lön för en Läkepedagog Lön för en Lärare i musik- och kulturskolan Lön för en Lärare, SFI Lön för en Lärare, special- Lön för en Lärare, särskola Lön för en Läromedelsintendent Lön för en Mimpedagog Lön för en Museilektor Lön för en Museilärare Lön för en Museipedagog Lön för en Musikkonsulent Lön för en Musiklärare, musikskola Lön för en Musikpedagog, musikskola Lön för en Planeringschef, skola Lön för en Reselärare Lön för en Röstpedagog Lön för en SFI-lärare Lön för en Skolinspektör Lön för en Skolkonsulent Lön för en Speciallärare, döva Lön för en Speciallärare, grundskola Lön för en Speciallärare, grundsärskola Lön för en Speciallärare, gymnasieskola Lön för en Speciallärare, gymnasiesärskola Lön för en Speciallärare, hörsel Lön för en Speciallärare, synskadade Lön för en Speciallärare, träningsskola Lön för en Specialpedagog, hörsel Lön för en Specialpedagog, lekotek Lön för en Specialpedagog, lekterapi Lön för en Specialpedagog, skola Lön för en Specialpedagog, synskadade Lön för en Specialpedagog, tal och språk Lön för en SSA-sekreterare Lön för en Studie- och yrkesvägledare Lön för en Studieinstruktör Lön för en Studievägledare Lön för en Synpedagog Lön för en Syofunktionär Lön för en Syokonsulent Lön för en Sångpedagog Lön för en Särskollärare Lön för en Tal- och språkpedagog Lön för en Talpedagog Lön för en Teaterpedagog Lön för en Teckenspråkslärare Lön för en Undervisningsråd Lön för en Utbildningsinspektör Lön för en Utbildningskonsulent, övrig Lön för en Yrkesutbildningskonsulent Lön för en Yrkesvalslärare Lön för en Yrkesvägledare
Vallentuna
Bildlärare 20–40%, Vallentuna kulturskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bildpedagog på Vallentuna kommun i Vallentuna
Sala
Sala kulturskola söker fiollärare 60%, vikariat
Ledigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Sala kommun i Sala
Göteborg
Danslärare Boliviansk Dans
Ledigt jobb som danspedagog på Tropical Studios AB i Göteborg
Hultsfred
Har du de rätta takterna? Musikskolan söker stråklärare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Hultsfreds kommun i Hultsfred
Vellinge
Musiklärare, musikpedagog eller dig med goda kunskaper på fredagar!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Pimapos skola och fritids AB i Vellinge
Öckerö
Drama och danslärare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som dramalärare/dramapedagog på Öckerö kommun i Öckerö
Stockholm
Gruppchef för Museipedagoger på Skansen
Ledigt jobb som museipedagog/museilärare på Stiftelsen Skansen i Stockholm
Gnesta
Gnesta kommun söker vikarie för SFI-undervisning
Ledigt jobb som sfi-lärare på Gnesta kommun i Gnesta
Karlstad
Musikärare åk 4-9 till Norrstrandsskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Karlstads kommun i Karlstad
Arvidsjaur
Bildpedagog Kulturskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bildpedagog på Arvidsjaurs kommun i Arvidsjaur
Norberg
Musiklärare till årskurs 6-9
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Norbergs kommun i Norberg
Uppsala
SVA/SFI lärare till kombinationsutbildning med inriktning kök
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sfi-lärare på Uppsala kommun i Uppsala
Malmö
Teater- och musikallärare till Malmö Kulturskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som teaterpedagog på Malmö kommun i Malmö
Båstad
Brasslärare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Båstads kommun i Båstad
Bräcke
Musiklärare till Kälarne skola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Bräcke kommun i Bräcke
Vingåker
SFI-lärare till enheten för vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sfi-lärare på Vingåkers kommun i Vingåker
Örebro
Musiklärare till Ervalla & Ölmbrotorp, Dylta skolor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Örebro kommun i Örebro
Trosa
Sånglärare/Sångpedagog till Trosa Kulturskola, vikariat 30%
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sångpedagog på Trosa kommun i Trosa
Karlstad
Musiklärare till Hultbergsskolan, Skåreskolan och Stockfallets skola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Karlstads kommun i Karlstad
Ljusnarsberg
Vikarierande musiklärare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Ljusnarsbergs kommun i Ljusnarsberg
Berg
Instrumentalpedagog till Kulturskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Bergs kommun i Berg
Malmö
Kulturskolan söker musiklärare i tvärflöjt!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Malmö kommun i Malmö
Motala
Musiklärare/brasslärare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Motala kommun i Motala
Nordmaling
Musiklärare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Nordmalings kommun i Nordmaling
Jönköping
Museipedagog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som museipedagog/museilärare på Stiftelsen Jönköpings Läns Museum i Jönköping
Hässleholm
Blockflöjtslärare 20% till Kulturskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Hässleholms kommun i Hässleholm
Tyresö
SVA lärare till kombinationsutbildning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sfi-lärare på Tyresö kommun i Tyresö
Skövde
Musikalpedagog till Kulturskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som teaterpedagog på Skövde kommun i Skövde
Krokom
Lärare i musik åk 3-6, Krokom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikpedagog/musiklärare på Krokoms kommun i Krokom
Uppsala
Art Teacher
Ledigt jobb som bildpedagog på STEAM Education holding AB i Uppsala