Lönestatistik för en geodet 2023

Vad tjänar en geodet i månaden? Medellönen är 43900 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 41900 kronor i yrket medan männen har en lön på 45300 kronor. Se även arkitekt , bygglovsarkitekt och civilingenjör, lantmäteri .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 49800 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som geodet.

Medellön, snittlön eller medianlön för en geodet?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 43900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln geodet in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Handlägger tekniska, ekonomiska och juridiska frågor i samband med fastighetsbildning. Svarar för värdering och registrering av fastigheter. Ansvarar för mätnings- och kartläggningsarbete samt för framställning och uppdatering av kartor. Analyserar flyg- och satellitbilder. Ger råd bl.a. vid fastighetsbildning, mark- och fastighetsvärdering samt vid samverkan mellan fastigheter.”

Hur ser lönestatistiken ut för en geodet i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för geodet skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 39700 kronor

 • Kommunalanställd: 41200 kronor

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 48600 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som geodet? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 41900 kronor som geodet medan männens lön är 45300 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 34000 kronor36200 kronor
2015 35100 kronor38200 kronor
2016 39400 kronor0 kronor
2017 39900 kronor45500 kronor
2018 40200 kronor45000 kronor
2019 41000 kronor44600 kronor
2020 42000 kronor46400 kronor
2021 41900 kronor45300 kronor

Lönestatistik för geodet i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige44600
Stockholm51800
Östra Mellansverige45400
Småland med öarna..
Sydsverige42900
Västsverige43500
Norra Mellansverige39400
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som geodet i Sverige?

Det är totalt .. personer som idag är anställda som geodet enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige..
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län190
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en geodet i lön i månaden?

Medellönen för en geodet är 43900 kronor.

Hur många jobbar som geodet i Sverige?

Det finns .. personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som geodet eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Hässleholm
Exploateringsingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som exploateringsingenjör på Hässleholms kommun i Hässleholm
Ekerö
Markförvaltare till Ekerö kommun
Ledigt jobb som markförhandlare på Ekerö kommun i Ekerö
Ekerö
Exploateringsingenjör - Mark- och exploateringsenheten
Ledigt jobb som exploateringsingenjör på Ekerö kommun i Ekerö
Nykvarn
Mark- och exploateringsingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som exploateringsingenjör på Nykvarns kommun i Nykvarn
Kumla
Mark- och exploateringsingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som exploateringsingenjör på Kumla kommun i Kumla
Falun
Ansvarig mätningsingenjör till Sweco
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, lantmäteri på Professionals Nord Rekrytering AB i Falun
Falun
Är du en mätningsingenjör som vill ta nästa steg i karriären?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, lantmäteri på Professionals Nord Rekrytering AB i Falun
Borlänge
Är du en mätningsingenjör som vill ta nästa steg i karriären?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, lantmäteri på Professionals Nord Rekrytering AB i Borlänge
Borlänge
Mätchef till Sweco
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, lantmäteri på Professionals Nord Rekrytering AB i Borlänge
Skara
Mätchef till Sweco i Skaraborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, lantmäteri på Professionals Nord Rekrytering AB i Skara
Norrköping
Mätchef till Sweco
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, lantmäteri på Professionals Nord Rekrytering AB i Norrköping
Linköping
Mätchef till Sweco
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, lantmäteri på Professionals Nord Rekrytering AB i Linköping
Örebro
Mätchef till Sweco
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, lantmäteri på Professionals Nord Rekrytering AB i Örebro
Skara
Är du en mätningsingenjör som vill ta nästa steg i karriären?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, lantmäteri på Professionals Nord Rekrytering AB i Skara
Norrköping
Är du en mätningsingenjör som vill ta nästa steg i karriären?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, lantmäteri på Professionals Nord Rekrytering AB i Norrköping
Linköping
Är du en mätningsingenjör som vill ta nästa steg i karriären?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, lantmäteri på Professionals Nord Rekrytering AB i Linköping
Örebro
Är du en mätningsingenjör som vill ta nästa steg i karriären?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, lantmäteri på Professionals Nord Rekrytering AB i Örebro
Växjö
Förrättningslantmätare, Växjö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantmätare/förrättningslantmätare på Lantmäteriet i Växjö
Västervik
Förrättningslantmätare, Västervik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantmätare/förrättningslantmätare på Lantmäteriet i Västervik
Eksjö
Förrättningslantmätare, Eksjö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantmätare/förrättningslantmätare på Lantmäteriet i Eksjö
Jönköping
Förrättningslantmätare, Jönköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantmätare/förrättningslantmätare på Lantmäteriet i Jönköping
Katrineholm
Mark- och exploateringschef (MEX-chef)
Ledigt jobb som exploateringsingenjör på Katrineholms kommun i Katrineholm
Jönköping
Markförhandlare till infrastrukturprojekt
Ledigt jobb som markförhandlare på Trafikverket i Jönköping
Norrköping
Markförhandlare till infrastrukturprojekt
Ledigt jobb som markförhandlare på Trafikverket i Norrköping
Värmdö
Projektledare Exploatering
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, lantmäteri på Värmdö kommun i Värmdö
Stockholm
Förrättningslantmätare till stadsbyggnadskontoret
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantmätare/förrättningslantmätare på Stockholms kommun i Stockholm
Göteborg
Fastighetsvärderare till Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som civilingenjör, lantmäteri på Svefa AB i Göteborg
Vänersborg
Förrättningslantmätare, Vänersborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantmätare/förrättningslantmätare på Lantmäteriet i Vänersborg
Mariestad
Förrättningslantmätare, Mariestad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantmätare/förrättningslantmätare på Lantmäteriet i Mariestad
Uddevalla
Förrättningslantmätare, Uddevalla
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantmätare/förrättningslantmätare på Lantmäteriet i Uddevalla