Lönestatistik för en justitieråd 2023

Vad tjänar en justitieråd i månaden? Medellönen är 59800 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 58800 kronor i yrket medan männen har en lön på 61500 kronor. Se även advokat , advokatfiskal och affärsjurist .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 59800 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som justitieråd.

Medellön, snittlön eller medianlön för en justitieråd?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 59800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln justitieråd in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Tolkar lagar och avtal. Bereder, föredrar och handlägger ärenden och mål samt bestämmer rättegångsordning. Dömer mål i allmän domstol, förvaltningsdomstol eller specialdomstol. Skriver domar och beslut.”

Hur ser lönestatistiken ut för en justitieråd i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för justitieråd skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 59800 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som justitieråd? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 58800 kronor som justitieråd medan männens lön är 61500 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 49000 kronor53900 kronor
2015 51000 kronor56400 kronor
2016 51900 kronor58100 kronor
2017 53100 kronor58900 kronor
2018 53400 kronor58600 kronor
2019 55100 kronor60100 kronor
2020 56500 kronor60300 kronor
2021 58800 kronor61500 kronor

Lönestatistik för justitieråd i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige57900
Stockholm57700
Östra Mellansverige58600
Småland med öarna57300
Sydsverige58400
Västsverige58200
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som justitieråd i Sverige?

Det är totalt 1600 personer som idag är anställda som justitieråd enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige1600
Stockholm och Stockholms län640
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län110
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län150
Blekinge och Skåne län190
Hallands och Västra Götalands län270
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en justitieråd i lön i månaden?

Medellönen för en justitieråd är 59800 kronor.

Hur många jobbar som justitieråd i Sverige?

Det finns 1600 personer anställda i Sverige.


Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Söker du jobb som justitieråd eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till justitieråd

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Advokat Lön för en Advokatfiskal Lön för en Affärsjurist Lön för en Akademiombudsman Lön för en Allmän åklagare Lön för en Arbetsrättsjurist Lön för en Assessor Lön för en Assistentåklagare Lön för en Auditör Lön för en Avtalssekreterare, kommun Lön för en Bankjurist Lön för en Beredningsjurist Lön för en Bolagsjurist Lön för en Brottmålsadvokat Lön för en Chefsjurist Lön för en Chefsrådman Lön för en Chefsåklagare Lön för en Dispaschör Lön för en Distriktsåklagare Lön för en Domare (juridisk) Lön för en Domstolsjurist Lön för en Familjerättsjurist Lön för en Fastighetsjurist Lön för en Fastighetsnotarie Lön för en Fastighetsråd Lön för en Folkrättsjurist Lön för en Förbundsjurist Lön för en Föredragande jurist Lön för en Företagsjurist Lön för en Försäkringsdomare Lön för en Försäkringsjurist Lön för en Förvaltningsjurist Lön för en Hovrättsassessor Lön för en Hovrättsfiskal Lön för en Hovrättslagman Lön för en Hovrättsnotarie Lön för en Hovrättspresident Lön för en Hovrättsråd Lön för en Immaterialrättsjurist Lön för en IT-jurist Lön för en Juridisk ombudsman Lön för en Jurist, allmän domstol Lön för en Jurist, bank Lön för en Jurist, bolags- Lön för en Jurist, fastighets- Lön för en Jurist, företags- Lön för en Jurist, förvaltnings- Lön för en Jurist, förvaltningsdomstol Lön för en Jurist, myndighet Lön för en Jurist, organisation Lön för en Jurist, ospec Lön för en Jurist, specialdomstol Lön för en Justitieråd Lön för en Kammarrättsassessor Lön för en Kammarrättsfiskal Lön för en Kammarrättslagman Lön för en Kammarrättspresident Lön för en Kammarrättsråd Lön för en Kammaråklagare Lön för en Kanslijurist Lön för en Kanslinotarie Lön för en Kommunjurist Lön för en Kronofogde Lön för en Lagman Lön för en Landstingsjurist Lön för en Länsassessor Lön för en Länsjurist Lön för en Länsnotarie Lön för en Länsrättsassessor Lön för en Länsrättsfiskal Lön för en Länsrättsnotarie Lön för en Länsåklagare Lön för en Miljöjurist Lön för en Miljöråd Lön för en Notarie Lön för en Organisationsjurist Lön för en Patentjurist Lön för en Regeringsråd Lön för en Revisionssekreterare Lön för en Riksåklagare Lön för en Rådman Lön för en Rättsvårdsinspektör Lön för en Sjöfiskal Lön för en Skatteintendent Lön för en Skattejurist Lön för en Socialförsäkringsombud Lön för en Stadsadvokat Lön för en Stadsfiskal Lön för en Stadsjurist Lön för en Stadsnotarie Lön för en Stadsombudsman Lön för en Stadssekreterare Lön för en Statsåklagare Lön för en Stiftsjurist Lön för en Stiftsnotarie Lön för en Stiftssekreterare Lön för en Tingsfiskal Lön för en Tingsnotarie Lön för en Tvistemålsadvokat Lön för en Upphovsrättsjurist Lön för en Varumärkesjurist Lön för en Vattenrättsdomare Lön för en Verksjurist Lön för en Åklagarassistent Lön för en Åklagare Lön för en Åtalsbyråchef Lön för en Överrättsnotarie Lön för en Överåklagare
Falun
Förvaltningsrätten i Falun söker tf rådman
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rådman på Sveriges Domstolar i Falun
Stockholm
Jurist sökes till juristbyrå
Ledigt jobb som jurist, allmän domstol på Mosab juristbyrå i Stockholm
Stockholm
Intresseannonsering - Utredningssekreterare till Justitiedepartementet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som assessor på Regeringskansliet i Stockholm
Göteborg
Sommarnotarie
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tingsnotarie/notarie på Sveriges Domstolar i Göteborg
Stockholm
Sommarnotarier till Förvaltningsrätten i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tingsnotarie/notarie på Sveriges Domstolar i Stockholm
Östersund
Östersunds tingsrätt söker sommarnotarie
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tingsnotarie/notarie på Sveriges Domstolar i Östersund
Karlstad
Värmlands tingsrätt söker tf. rådman
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rådman på Sveriges Domstolar i Karlstad
Södertälje
Jurist till socialkontoret
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som jurist, förvaltningsdomstol på Södertälje kommun i Södertälje
Stockholm
Högsta domstolen söker justitiesekreterare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som jurist, allmän domstol på Sveriges Domstolar i Stockholm
Göteborg
Hovrätten för Västra Sverige söker sommarnotarier
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tingsnotarie/notarie på Sveriges Domstolar i Göteborg
Jönköping
Jönköpings tingsrätt söker sommarnotarie
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tingsnotarie/notarie på Sveriges Domstolar i Jönköping
Boden
Processförare till förvaltningsprocessenheten i Boden
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som jurist, förvaltningsdomstol på Migrationsverket i Boden
Eskilstuna
Eskilstuna tingsrätt söker en eller flera tf. rådmän
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rådman på Sveriges Domstolar i Eskilstuna
Alingsås
Alingsås tingsrätt söker tf. rådman
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som rådman på Sveriges Domstolar i Alingsås
Göteborg
Stiftsjurist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som jurist, allmän domstol på GÖTEBORGS STIFT i Göteborg
Stockholm
Corporate Paralegal wanted to Ericsson
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som jurist, allmän domstol på Adecco Sweden AB i Stockholm
Örebro
Compliance Officer Nordics
Ledigt jobb som jurist, allmän domstol på Epiroc Rock Drills AB i Örebro
Solna
Juristchef
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som jurist, allmän domstol på Hantverkshjälpenonline Sverige AB i Solna