Lönestatistik för en hörselvårdskonsulent 2023

Vad tjänar en hörselvårdskonsulent i månaden? Medellönen är 41900 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 42000 kronor i yrket medan männen har en lön på 40700 kronor. Se även anpassningslärare , arkivpedagog och ateljerista .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är kommunalanställda som har den högsta lönen med i snitt 42500 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som hörselvårdskonsulent.

Medellön, snittlön eller medianlön för en hörselvårdskonsulent?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 41900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln hörselvårdskonsulent in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Undervisar elever med behov av särskilt stöd i förskola och förskoleklass samt grund- och gymnasieskola. Anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar och använder speciella hjälpmedel och arbetsmetoder. Ger specialpedagogiskt stöd till lärare och utvecklar undervisningsmetodik. Utvärderar och inspekterar tillämpningen av skollag, läroplaner och förord­ningar.”

Hur ser lönestatistiken ut för en hörselvårdskonsulent i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för hörselvårdskonsulent skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 42400 kronor

 • Kommunalanställd: 42500 kronor

 • Regionanställd 37700 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 39400 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som hörselvårdskonsulent? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 42000 kronor som hörselvårdskonsulent medan männens lön är 40700 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 32900 kronor32600 kronor
2015 34000 kronor34200 kronor
2016 36000 kronor35400 kronor
2017 37400 kronor36400 kronor
2018 38700 kronor37700 kronor
2019 39600 kronor37500 kronor
2020 41100 kronor39500 kronor
2021 42000 kronor40700 kronor

Lönestatistik för hörselvårdskonsulent i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige41000
Stockholm43300
Östra Mellansverige40500
Småland med öarna39900
Sydsverige40800
Västsverige40900
Norra Mellansverige39800
Mellersta Norrland39800
Övre Norrland39400

Hur många jobbar som hörselvårdskonsulent i Sverige?

Det är totalt 13300 personer som idag är anställda som hörselvårdskonsulent enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige13300
Stockholm och Stockholms län2400
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län2200
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1200
Blekinge och Skåne län2400
Hallands och Västra Götalands län2800
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län980
Västernorrlands och Jämtlands490
Västerbottens och Norrbottens län780

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en hörselvårdskonsulent i lön i månaden?

Medellönen för en hörselvårdskonsulent är 41900 kronor.

Hur många jobbar som hörselvårdskonsulent i Sverige?

Det finns 13300 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som hörselvårdskonsulent eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till hörselvårdskonsulent

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Anpassningslärare Lön för en Arkivpedagog Lön för en Ateljerista Lön för en Bildningskonsulent Lön för en Bildpedagog Lön för en Cirkuspedagog Lön för en Danslärare, övrig Lön för en Danspedagog Lön för en Dockteaterpedagog Lön för en Dramapedagog Lön för en Dövlärare Lön för en Elevkonsulent Lön för en Eurytmist Lön för en Forskare, pedagogik Lön för en Fortbildningskonsulent Lön för en Fortbildningsledare Lön för en Förskolekonsulent Lön för en Förstadielärare Lön för en Gymnastikkonsulent Lön för en Historiepedagog Lön för en Hjälpundervisningskonsulent Lön för en Hörselpedagog Lön för en Hörselvårdskonsulent Lön för en Invandrarlärare Lön för en Karriärvägledare Lön för en Klasslärare, speciallärare Lön för en Konstpedagog Lön för en Konsulent, skola Lön för en Kursutvecklare, utbildningsväsendet Lön för en Läkepedagog Lön för en Lärare i musik- och kulturskolan Lön för en Lärare, SFI Lön för en Lärare, special- Lön för en Lärare, särskola Lön för en Läromedelsintendent Lön för en Mimpedagog Lön för en Museilektor Lön för en Museilärare Lön för en Museipedagog Lön för en Musikkonsulent Lön för en Musiklärare, musikskola Lön för en Musikpedagog, musikskola Lön för en Planeringschef, skola Lön för en Reselärare Lön för en Röstpedagog Lön för en SFI-lärare Lön för en Skolinspektör Lön för en Skolkonsulent Lön för en Speciallärare, döva Lön för en Speciallärare, grundskola Lön för en Speciallärare, grundsärskola Lön för en Speciallärare, gymnasieskola Lön för en Speciallärare, gymnasiesärskola Lön för en Speciallärare, hörsel Lön för en Speciallärare, synskadade Lön för en Speciallärare, träningsskola Lön för en Specialpedagog, hörsel Lön för en Specialpedagog, lekotek Lön för en Specialpedagog, lekterapi Lön för en Specialpedagog, skola Lön för en Specialpedagog, synskadade Lön för en Specialpedagog, tal och språk Lön för en SSA-sekreterare Lön för en Studie- och yrkesvägledare Lön för en Studieinstruktör Lön för en Studievägledare Lön för en Synpedagog Lön för en Syofunktionär Lön för en Syokonsulent Lön för en Sångpedagog Lön för en Särskollärare Lön för en Tal- och språkpedagog Lön för en Talpedagog Lön för en Teaterpedagog Lön för en Teckenspråkslärare Lön för en Undervisningsråd Lön för en Utbildningsinspektör Lön för en Utbildningskonsulent, övrig Lön för en Yrkesutbildningskonsulent Lön för en Yrkesvalslärare Lön för en Yrkesvägledare
Sollefteå
Vi söker driven utbildningsledare till yrkeshögskolan Reveljen
Ledigt jobb som utbildningskonsulent, skola på Sollefteå kommun i Sollefteå
Kristianstad
Speciallärare Thoren Framtid Axona i Tollarp
Ledigt jobb som speciallärare på Thorengruppen AB i Kristianstad
Malmö
Framtidens specialpedagog till Innovationsgymnasiet i Malmö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Thorengruppen AB i Malmö
Sundbyberg
Speciallärare till Ängskolan i Sundbyberg F-9.
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Sundbybergs kommun i Sundbyberg
Håbo
Specialpedagog med central placering i Barn- och elevhälsoenheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Håbo kommun i Håbo
Uppsala
Speciallärare till Årsta grundsärskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Uppsala kommun i Uppsala
Sollentuna
Specialpedagog till Habiliteringscenter Sollentuna, barn
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på REGION STOCKHOLM i Sollentuna
Göteborg
Två speciallärare till Lärjeskolans grundsär 7-9
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Lysekil
Specialpedagog
Ledigt jobb som specialpedagog på Lysekils kommun i Lysekil
Jönköping
Speciallärare f-1
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Jönköpings kommun i Jönköping
Habo
Specialpedagog till Alléskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Habo kommun i Habo
Nacka
Speciallärare/specialpedagog till Idrottsgrundskolan i Nacka
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Idrottsgymnasiet i Nacka AB i Nacka
Skellefteå
Specialpedagog/Speciallärare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Skellefteå kommun i Skellefteå
Härryda
Speciallärare (IF) till Djupedalsskolans anpassade grundskola (grundsärskol
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Härryda kommun i Härryda
Hudiksvall
Specialpedagog till Bromangymnasiet
Ledigt jobb som specialpedagog på Hudiksvalls kommun i Hudiksvall
Eskilstuna
Specialpedagog till Stålforsskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Eskilstuna kommun i Eskilstuna
Härryda
Speciallärare till Lunnaskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Härryda kommun i Härryda
Mellerud
Speciallärare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Melleruds kommun i Mellerud
Stockholm
Speciallärare till Snitz Grundskola
Ledigt jobb som speciallärare på Swedish Education Group AB i Stockholm
Stockholm
Ledande specialpedagog till Snitz Grundskola
Ledigt jobb som specialpedagog på Swedish Education Group AB i Stockholm
Stockholm
Specialpedagog till Snitz NPF-anpassade högstadieskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Vittraskolorna AB i Stockholm
Örebro
Specialpedagog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Örebro
Borås
Specialpedagog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Borås kommun i Borås
Västervik
Lärare i socialpedagogiskt arbete
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på REGION KALMAR LÄN i Västervik
Malmö
Specialpedagog till Lindeborgsskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Malmö kommun i Malmö
Heby
Speciallärare med matematikinriktning/specialpedagog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Heby kommun i Heby
Stockholm
Specialpedagog/speciallärare till Elevteamet Komvux
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Stockholms kommun i Stockholm
Uppsala
Simlärare - Sommarjobb i Uppsala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Developing Safety SUU AB i Uppsala
Haninge
Simlärare - Sommarjobb i Haninge
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som speciallärare på Developing Safety SUU AB i Haninge
Göteborg
Specialpedagog till Cuben Utbildning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som specialpedagog på Cuben Utbildning AB i Göteborg