Lönestatistik för en elektronfysiker 2023

Vad tjänar en elektronfysiker i månaden? Medellönen är 47800 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 45800 kronor i yrket medan männen har en lön på 48600 kronor. Se även analytisk kemist , astronom och atomfysiker .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 58900 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som elektronfysiker.

Medellön, snittlön eller medianlön för en elektronfysiker?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 47800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln elektronfysiker in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utvecklar teorier, modeller och metoder som rör materia, rum, tid, energi, krafter och fält samt samverkan mellan dessa fenomen. Utformar praktiska tillämpningar inom fysik, astronomi, och radiofysik. Studerar fenomen, leder experiment, analyserar och värderar data. Utför beräk­ningar, informerar, inspekterar samt utfärdar anvisningar och tillstånd.”

Hur ser lönestatistiken ut för en elektronfysiker i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för elektronfysiker skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 46000 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd 47100 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 58900 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som elektronfysiker? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 45800 kronor som elektronfysiker medan männens lön är 48600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 38900 kronor42500 kronor
2015 40400 kronor43700 kronor
2016 41000 kronor45000 kronor
2017 45300 kronor45300 kronor
2018 44400 kronor46500 kronor
2019 44400 kronor46800 kronor
2020 44700 kronor47500 kronor
2021 45800 kronor48600 kronor

Lönestatistik för elektronfysiker i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige46800
Stockholm48800
Östra Mellansverige45700
Småland med öarna..
Sydsverige47100
Västsverige44600
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som elektronfysiker i Sverige?

Det är totalt 1500 personer som idag är anställda som elektronfysiker enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige1500
Stockholm och Stockholms län450
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län520
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län250
Hallands och Västra Götalands län120
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en elektronfysiker i lön i månaden?

Medellönen för en elektronfysiker är 47800 kronor.

Hur många jobbar som elektronfysiker i Sverige?

Det finns 1500 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som elektronfysiker eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Göteborg
Biträdande forskare vid medicinsk strålningsvetenskap
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som strålningsfysiker på Göteborgs Universitet i Göteborg
Göteborg
Forskare i fysik med inriktning mot elektrofysik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fysiker på Göteborgs Universitet i Göteborg
Malmö
Sjukhusfysiker till röntgen- och MR-fysik i Malmö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjukhusfysiker på REGION SKÅNE i Malmö
Uppsala
Sjukhusfysiker- student till strålbehandlingen sommaren 2023
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjukhusfysiker på REGION UPPSALA i Uppsala
Varberg
Utvecklingsingenjör inom Fysiskt Skydd - Ringhals
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kärnfysiker på Vattenfall AB i Varberg
Norrköping
Postdoktor inom organisk elektronik med placering
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fysiker på Linköpings Universitet i Norrköping
Uppsala
Forskare till FREIA-laboratoriet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fysiker på Uppsala Universitet i Uppsala
Uppsala
Postdoktor inom bränsle- och härddesign för små modulära reaktorer (SMR)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fysiker på Uppsala Universitet i Uppsala
Solna
Specialist Strålskydd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som strålningsfysiker på Vattenfall AB i Solna
Göteborg
Specialist Strålskydd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som strålningsfysiker på Vattenfall AB i Göteborg
Varberg
Sommarjobb Radiofysiker, Ringhals
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som radiofysiker på Vattenfall AB i Varberg
Nyköping
Radiofysiker Cyclife
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som radiofysiker på 2Complete AB i Nyköping
Stockholm
Postdoktor i experimentella Operando-studier av katalytiska gränsytor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fysiker på Stockholms Universitet i Stockholm
Stockholm
Forskare i teoretisk fysik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fysiker på Stockholms Universitet i Stockholm
Stockholm
Ekonom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fysiker på Stockholms Universitet i Stockholm
Östhammar
Sommarjobb Dosimetritekniker, Forsmarks Kraftgrupp AB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fysiker på Vattenfall AB i Östhammar
Solna
Inspektör inom strålskydd för verksamheter med joniserande strålning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fysiker på Strålsäkerhetsmyndigheten i Solna
Solna
Inspektör strålskydd hälso- och sjukvård
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjukhusfysiker på Strålsäkerhetsmyndigheten i Solna
Stockholm
Postdoktor inom Kvant Teknologi, särskilt sammanflätning i kvantkretsar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fysiker på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
Göteborg
Forskare i interndosimetri
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som strålningsfysiker på Göteborgs Universitet i Göteborg
Lund
Postdoktor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fysiker på Inst För Rymdfysik i Lund
Östhammar
International Trainee - Reactor Safety Engineer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kärnfysiker på Vattenfall AB i Östhammar
Göteborg
Forskare i medicinsk strålningsvetenskap, miljöövervakning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som strålningsfysiker på Göteborgs Universitet i Göteborg
Stockholm
Sjukhusfysiker till Södersjukhuset
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjukhusfysiker på REGION STOCKHOLM i Stockholm
Applied Physicist
Ledigt jobb som fysiker på CERN i
Linköping
Förste Forskningsingenjör inom elektronmikroskopi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fysiker på Linköpings Universitet i Linköping
Linköping
Postdoktor inom Plasma- och ytbeläggningsfysik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som plasmafysiker på Linköpings Universitet i Linköping
Kiruna
Head of Science to EISCAT
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fysiker på Eiscat Scientific Association i Kiruna
Uppsala
Electromagnetics engineer/applied physicist
Ledigt jobb som fysiker på Nitrocapt AB i Uppsala
Stockholm
Postdoktor i experimentella kvantberäkningar med Rydbergjoner
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fysiker på Stockholms Universitet i Stockholm