Lönestatistik för en distriktssjuksköterska 2023

Vad tjänar en distriktssjuksköterska i månaden? Medellönen är 41000 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 41000 kronor i yrket medan männen har en lön på 40900 kronor. Se även akutsjuksköterska , allergisjuksköterska och ambulanssjuksköterska .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är kommunalanställda som har den högsta lönen med i snitt 42800 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som distriktssjuksköterska.

Medellön, snittlön eller medianlön för en distriktssjuksköterska?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 41000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln distriktssjuksköterska in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Svarar för öppen hälso- och sjukvård inom ett geografiskt område. Ger råd och behandlingar på egen mottagning eller vid hembesök. Gör bedömningar av patienters hälso- och sjukdomstillstånd och vårdbehov. ”

Hur ser lönestatistiken ut för en distriktssjuksköterska i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för distriktssjuksköterska skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 42800 kronor

 • Regionanställd 40300 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 40800 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som distriktssjuksköterska? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 41000 kronor som distriktssjuksköterska medan männens lön är 40900 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 32700 kronor33000 kronor
2015 34000 kronor33800 kronor
2016 34800 kronor35400 kronor
2017 36100 kronor37000 kronor
2018 37200 kronor37500 kronor
2019 38700 kronor39900 kronor
2020 40100 kronor40300 kronor
2021 41000 kronor40900 kronor

Lönestatistik för distriktssjuksköterska i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige40100
Stockholm42000
Östra Mellansverige40400
Småland med öarna40000
Sydsverige39600
Västsverige39800
Norra Mellansverige39300
Mellersta Norrland39400
Övre Norrland38600

Hur många jobbar som distriktssjuksköterska i Sverige?

Det är totalt 7300 personer som idag är anställda som distriktssjuksköterska enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige7300
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1100
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län630
Blekinge och Skåne län1100
Hallands och Västra Götalands län1400
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län820
Västernorrlands och Jämtlands510
Västerbottens och Norrbottens län530

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en distriktssjuksköterska i lön i månaden?

Medellönen för en distriktssjuksköterska är 41000 kronor.

Hur många jobbar som distriktssjuksköterska i Sverige?

Det finns 7300 personer anställda i Sverige.


Statistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som distriktssjuksköterska eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till distriktssjuksköterska

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Akutsjuksköterska Lön för en Allergisjuksköterska Lön för en Ambulanssjuksköterska Lön för en Anestesisjuksköterska Lön för en Astmasjuksköterska Lön för en Astmasköterska Lön för en Barnmorska Lön för en Blodtryckssköterska Lön för en Diabetessjuksköterska Lön för en Diabetessköterska Lön för en Dialyssjuksköterska Lön för en Distriktsbarnmorska Lön för en Distriktssjuksköterska Lön för en Distriktssköterska Lön för en Distriktssköterskebarnmorska Lön för en Förlossningsbarnmorska Lön för en Geriatriksjuksköterska Lön för en Hygiensjuksköterska Lön för en Hygiensköterska Lön för en Hypertonisjuksköterska Lön för en Infektionssjuksköterska Lön för en Infektionssköterska Lön för en Intensivvårdssjuksköterska Lön för en IVA-sköterska Lön för en Kirurgsjuksköterska Lön för en Kommunsjuksköterska Lön för en Mottagningssjuksköterska Lön för en Mottagningssköterska Lön för en Narkossjuksköterska Lön för en Operationskoordinator Lön för en Ortopedsjuksköterska Lön för en Psykiatrisjuksköterska Lön för en Sjuksköterska, akutmottagning Lön för en Sjuksköterska, allergi Lön för en Sjuksköterska, anestesi Lön för en Sjuksköterska, astma Lön för en Sjuksköterska, diabetes Lön för en Sjuksköterska, dialys Lön för en Sjuksköterska, distrikts- Lön för en Sjuksköterska, geriatrik Lön för en Sjuksköterska, hemsjukvård Lön för en Sjuksköterska, hypertoni Lön för en Sjuksköterska, infektion Lön för en Sjuksköterska, IVA Lön för en Sjuksköterska, kirurgi Lön för en Sjuksköterska, medicin Lön för en Sjuksköterska, narkos Lön för en Sjuksköterska, ortopedi Lön för en Sjuksköterska, ospec Lön för en Sjuksköterska, ospec, primärvård Lön för en Sjuksköterska, ospec, vårdcentral Lön för en Sjuksköterska, psykiatrisk vård Lön för en Sjuksköterska, äldresjukvård Lön för en Smärtsjuksköterska Lön för en Stomisjuksköterska Lön för en Stomiterapeut Lön för en Uroterapeut
Falun
Distriktssköterska, Bemanning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som distriktssköterska på VårdföretagSe AB i Falun
Falun
Distriktssköterska, Bemanning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som distriktssköterska på VårdföretagSe AB i Falun
Eslöv
Distriktssjuksköterska till Eslövs kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som distriktssköterska på Eslövs kommun i Eslöv
Umeå
Distriktssköterska/sjuksköterska, Tegs HC, Primärvårdsområde Syd, Umeå
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som distriktssköterska på REGION VÄSTERBOTTEN i Umeå
Umeå
Distriktssköterska/sjuksköterska, Tegs HC, Primärvårdsområde Syd, Umeå
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som distriktssköterska på REGION VÄSTERBOTTEN i Umeå
Stockholm
Dsk/ssk sökes till meningsfullt och flexibelt arbete på Spånga VC!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som distriktssköterska på REGION STOCKHOLM i Stockholm
Landskrona
Distriktssköterska till Vårdcentralen Tornet i Landskrona
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som distriktssköterska på REGION SKÅNE i Landskrona
Skellefteå
Distriktssköterska/Diabetessköterska Heimdall hälsocentral, Skellefteå
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som distriktssköterska på REGION VÄSTERBOTTEN i Skellefteå
Lund
Distriktssköterska till Vårdcentral Södertull i Lund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som distriktssköterska på REGION SKÅNE i Lund
Kävlinge
Distriktssköterska till Vårdcentralen Kävlinge
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som distriktssköterska på REGION SKÅNE i Kävlinge
Uppsala
Klara söker distriktssköterska till uppdrag i Uppsala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som distriktssköterska på Klara D AB i Uppsala
Sollentuna
Distriktssjuksköterska till Norrvikens VC
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som distriktssköterska på Vårdkompetens Stockholm AB i Sollentuna
Växjö
Distriktssköterska till Capio Vårdcentral Hovshaga
Ledigt jobb som distriktssköterska på Capio Sverige AB i Växjö
Göteborg
Distriktssköterska till Doktor.se Sävedalens vårdcentral och BVC
Ledigt jobb som distriktssköterska på Doktorse Nordic AB i Göteborg
Uppsala
NurseHouse AB söker sjuksköterska till mottagning i Uppsala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som distriktssköterska på Nursehouse AB i Uppsala
Haparanda
Leg.distriktssköterskor/sjuksköterskor till hemsjukvården
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som distriktssköterska på Haparanda kommun i Haparanda
Uppsala
Klara söker distriktssköterska till uppdrag i Uppsala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som distriktssköterska på Klara D AB i Uppsala
Strängnäs
Sjuksköterska/distriktssköterska till primärvården
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som distriktssköterska på REGION SÖRMLAND i Strängnäs
Stockholm
Distriktssköterskor till MVC
Ledigt jobb som distriktssköterska på Ofelia Vård AB i Stockholm
Sandviken
Distriktssköterska till privat HC
Ledigt jobb som distriktssköterska på Ofelia Vård AB i Sandviken
Gävle
Distriktsköterskor till HC
Ledigt jobb som distriktssköterska på Ofelia Vård AB i Gävle
Stockholm
Du, sjuksköterska/distriktssköterska som är nyfiken på nytt jobb, se hit!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som distriktssköterska på REGION STOCKHOLM i Stockholm
Sundsvall
Distriktssjuksköterskor till hälsocentral
Ledigt jobb som distriktssköterska på Ofelia Vård AB i Sundsvall
Sollefteå
Distriktssjuksköterskor till BVC
Ledigt jobb som distriktssköterska på Ofelia Vård AB i Sollefteå
Sollefteå
Distriktssjuksköterskor till hälsocentral
Ledigt jobb som distriktssköterska på Ofelia Vård AB i Sollefteå
Nässjö
Sjuksköterska/distriktssjuksköterska
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som distriktssköterska på Stift Bräcke Diakoni i Nässjö
Norrtälje
Sjuksköterska till Norrtälje Norra Vårdcentral
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som distriktssköterska på Vårdkompetens Stockholm AB i Norrtälje
Falun
Distriktssköterska, Bemanning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som distriktssköterska på VårdföretagSe AB i Falun
Sollentuna
Medfind AB söker sjuksköterska till mottagning i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som distriktssköterska på Medfind AB i Sollentuna
Sollentuna
Medfind AB söker sjuksköterska till mottagning i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som distriktssköterska på Medfind AB i Sollentuna