Lönestatistik för en lärare, förskola 2023

Vad tjänar en lärare, förskola i månaden? Medellönen är 33100 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 33200 kronor i yrket medan männen har en lön på 31800 kronor. Se även adjunkt, grundskola , bildlärare, grundskola och freinetlärare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är regionsanställda som har den högsta lönen med i snitt 33900 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som lärare, förskola.

Medellön, snittlön eller medianlön för en lärare, förskola?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 33100 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln lärare, förskola in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Undervisar och organiserar aktiviteter i förskola eller i förskoleklass. Planerar och genomför undervisning i enlighet med läroplan.”

Hur ser lönestatistiken ut för en lärare, förskola i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för lärare, förskola skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 29400 kronor

 • Kommunalanställd: 33100 kronor

 • Regionanställd 33900 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 33400 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som lärare, förskola? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 33200 kronor som lärare, förskola medan männens lön är 31800 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 27000 kronor25700 kronor
2015 27900 kronor26200 kronor
2016 28800 kronor27200 kronor
2017 29600 kronor28200 kronor
2018 30600 kronor28800 kronor
2019 31400 kronor30100 kronor
2020 32500 kronor31300 kronor
2021 33200 kronor31800 kronor

Lönestatistik för lärare, förskola i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige32500
Stockholm36200
Östra Mellansverige31700
Småland med öarna32000
Sydsverige32500
Västsverige32600
Norra Mellansverige30000
Mellersta Norrland30200
Övre Norrland31000

Hur många jobbar som lärare, förskola i Sverige?

Det är totalt 63200 personer som idag är anställda som lärare, förskola enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige63200
Stockholm och Stockholms län9600
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län9900
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län6700
Blekinge och Skåne län9400
Hallands och Västra Götalands län14500
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län6300
Västernorrlands och Jämtlands2900
Västerbottens och Norrbottens län4000

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en lärare, förskola i lön i månaden?

Medellönen för en lärare, förskola är 33100 kronor.

Hur många jobbar som lärare, förskola i Sverige?

Det finns 63200 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som lärare, förskola eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till lärare, förskola

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Adjunkt, grundskola Lön för en Bildlärare, grundskola Lön för en Freinetlärare Lön för en Fritidsgårdsföreståndare/fritidspedagog Lön för en Fritidspedagog Lön för en Föreståndare, fritidsgård/fritidspedagog Lön för en Föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård Lön för en Förskolepedagog Lön för en Förskollärare Lön för en Förstelärare, grundskola Lön för en Grundskollärare Lön för en Gymnastiklärare, grundskola Lön för en Hemkunskapslärare, grundskola Lön för en Hemspråkslärare, grundskola Lön för en Hushållslärare, grundskola Lön för en Högstadielärare Lön för en Idrottslärare, grundskola Lön för en Klasslärare, grundskola Lön för en Komvuxlärare, grundskollärare Lön för en Lekotekarie Lön för en Lekterapeut Lön för en Lågstadielärare Lön för en Lärare, 1-3 Lön för en Lärare, 1-7 Lön för en Lärare, 4-9 Lön för en Lärare, bildämnen, grundskola Lön för en Lärare, dans, teater, drama, grundskola Lön för en Lärare, datakunskap (grundskola) Lön för en Lärare, estetiska och praktiska ämnen, grundskola Lön för en Lärare, förskola Lön för en Lärare, grundskola Lön för en Lärare, hemkunskap, grundskola Lön för en Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola Lön för en Lärare, musik, grundskola Lön för en Lärare, språk (grundskola) Lön för en Lärare, textilkunskap, grundskola Lön för en Lärare, trä- och metallslöjd, grundskola Lön för en Mellanstadielärare Lön för en Modersmålslärare, grundskola Lön för en Montessorilärare, förskola Lön för en Montessorilärare, grundskola Lön för en Musiklärare, grundskola Lön för en Musikpedagog, grundskola Lön för en Resurslärare, fritidspedagog Lön för en Resurslärare, grundskola Lön för en Resurspedagog, förskola m.m. Lön för en Slöjdlärare, grundskola Lön för en Textillärare, grundskola Lön för en Textilslöjdslärare, grundskola Lön för en Waldorflärare, fritidshem Lön för en Waldorflärare, förskola Lön för en Waldorflärare, grundskola Lön för en Ämneslärare, grundskola
Ronneby
Förskollärare Parkdala förskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i förskola/förskollärare på Ronneby kommun i Ronneby
Trollhättan
Timvikarie till Utbildningsförvaltningen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i förskola/förskollärare på Trollhättans kommun i Trollhättan
Göteborg
Hagvidson Fyreviken söker en Förskollärare vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i förskola/förskollärare på EJB Nyponlunden AB i Göteborg
Stockholm
Qualified full-time nanny required, Stockholm. Separate accom. provided.
Ledigt jobb som lärare i förskola/förskollärare på Nanndis AB i Stockholm
Stockholm
Nanny till 3 barn, 1, 4 & 6 år, Lidingö, 2 em/vecka 15-19/15-21
Ledigt jobb som lärare i förskola/förskollärare på Nanndis AB i Stockholm
Stockholm
Legitimerad Förskollärare 90%
Ledigt jobb som lärare i förskola/förskollärare på Montessoriförskolan Baby Pyramiden AB i Stockholm
Kungsbacka
Förskollärare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i förskola/förskollärare på Föräldrakooperativet i Ur och Skur - Kottar och i Kungsbacka
Luleå
En förskollärare till Sundets förskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i förskola/förskollärare på Luleå kommun i Luleå
Luleå
Förskollärare till Kristallens förskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i förskola/förskollärare på Luleå kommun i Luleå
Lund
Förskollärare till förskolan Uroxen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i förskola/förskollärare på Lunds kommun i Lund
Stockholm
Förskolan Växthuset söker förskollärare!
Ledigt jobb som lärare i förskola/förskollärare på Förskolan Växthuset Inger Östlund AB i Stockholm
Stockholm
Förskollärare till Maltesholms förskolor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i förskola/förskollärare på Stockholms kommun i Stockholm
Sävsjö
Förskollärare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i förskola/förskollärare på Sävsjö kommun i Sävsjö
Hällefors
Förskollärare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i förskola/förskollärare på Hällefors kommun i Hällefors
Norrköping
Förskollärare till Ringblommans förskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i förskola/förskollärare på Norrköpings kommun i Norrköping
Hultsfred
Förskollärare Silverslättens förskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i förskola/förskollärare på Hultsfreds kommun i Hultsfred
Hedemora
Förskollärare - Ekorren
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i förskola/förskollärare på Hedemora kommun i Hedemora
Kungsbacka
Förskollärare till Kolla skogdunge förskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i förskola/förskollärare på Kungsbacka kommun i Kungsbacka
Borås
Förskollärare till Torgets förskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i förskola/förskollärare på Borås kommun i Borås
Borås
Förskollärare till Vildmarkens förskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i förskola/förskollärare på Borås kommun i Borås
Göteborg
Förskolelärare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i förskola/förskollärare på Stift Katolska Skolan av Notre Dame i Göteborg
Stockholm
Förskolan Guldklimpar Trekanten söker förskollärare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i förskola/förskollärare på Guldklimpar AB i Stockholm
Kungälv
Förskollärare till Iskällans förskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i förskola/förskollärare på Kungälvs kommun i Kungälv
Huddinge
Förskollärare vikarie.
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i förskola/förskollärare på Huddinge kommun i Huddinge
Stockholm
Två förskollärare till Kungsholmen varav en med arbetsplatsansvar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i förskola/förskollärare på Stockholms kommun i Stockholm
Västerås
Vi söker Förskollärare med starkt engagemang för Utveckling och Lärande
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i förskola/förskollärare på Stift Källan i Västerås
Mölndal
Förskollärare sökes till Öppna Förskolan - Familjecentral
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i förskola/förskollärare på Mölndals kommun i Mölndal
Gällivare
Förskollärare tillsvidaretjänst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i förskola/förskollärare på Gällivare kommun i Gällivare
Kalmar
Öppna förskolan Kalmar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärare i förskola/förskollärare på Kalmar kommun i Kalmar
Stockholm
Förskollärare vikariat med möjlighet till tillsvidareanställning
Ledigt jobb som lärare i förskola/förskollärare på Academica Förskolan Örnbacken AB i Stockholm