Lön lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola 2024

- Lönestatistik för en lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskolaVad tjänar en lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola i månaden? Medellönen för 2024 är:

36 600 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 36900 kronor i yrket medan männen har en lön på 35800 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är kommunalanställda som har den högsta lönen med i snitt 36900 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 36600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 219 kronor.

Dagslön för en lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1743 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola kvar i lön efter skatt? En lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola får ut 24 762 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 36 600 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 6 265 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 4 266 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 23 kronor
Lönen efter skatt 24 762 kronor


Sök lediga jobb som lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Sollentuna på Sollentuna kommun. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Göteborg
Lärare i idrott och SO till Vättleskolan åk 7-9

Ledigt jobb som ämneslärare, 7-9 på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg

Läs om jobbet
Malmö
Grundskollärare åk 4-9 i textil slöjd till Apelgårdsskolan

Ledigt jobb som grundlärare, 4-6 på Malmö kommun i Malmö

Läs om jobbet
Eskilstuna
SvA-lärare som arbetar med förebyggande trygghetsarbete - Munktellskolan

Ledigt jobb som ämneslärare, 7-9 på Eskilstuna kommun i Eskilstuna

Läs om jobbet

Vad gör en lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola?

Vi har inga detaljer kring vad en lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Undervisar i grundskolan. Planerar, genomför och utvärderar undervisningen i grundskola i enlighet med läro- och kursplaner. Utför bedömning och betygsättning.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 36900 kronor

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 35400 kronorÄr det lätt att få jobb som lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola.

Ungefär 110400 jobbar som grundskollärare i landet, av dessa är cirka 74 procent kvinnor och 26 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en mycket liten konkurrens om anställningarna för grundskollärare det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha mycket stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

På fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för grundskollärare kommer vara stora. Yrket kräver legitimation.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 36900 kronor som lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola medan männens lön är 35800 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola.

Lönestatistik för lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige36 200 kronor
Stockholm39 400 kronor
Östra Mellansverige35 000 kronor
Småland med öarna35 100 kronor
Sydsverige36 000 kronor
Västsverige36 200 kronor
Norra Mellansverige33 600 kronor
Mellersta Norrland34 200 kronor
Övre Norrland34 400 kronor


Hur många jobbar som lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola i Sverige?

Det är totalt 106700 personer som idag är anställda som lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige106 700
Stockholm och Stockholms län23 200
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län18 400
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län9 500
Blekinge och Skåne län16 500
Hallands och Västra Götalands län21 200
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län8 900
Västernorrlands och Jämtlands4 000
Västerbottens och Norrbottens län5 000

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola i lön i månaden?

Medellönen för en lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola är 36600 kronor.

Hur många jobbar som lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola i Sverige?

Det finns 106700 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 36900 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 35800 kronor.

Hur mycket betalar en lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola i skatt?

En lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola betalar i snitt 10554 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Adjunkt, grundskola Lön för en Bildlärare, grundskola Lön för en Freinetlärare Lön för en Fritidsgårdsföreståndare/fritidspedagog Lön för en Fritidspedagog Lön för en Föreståndare, fritidsgård/fritidspedagog Lön för en Föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård Lön för en Förskolepedagog Lön för en Förskollärare Lön för en Förstelärare, grundskola Lön för en Grundskollärare Lön för en Gymnastiklärare, grundskola Lön för en Hemkunskapslärare, grundskola Lön för en Hemspråkslärare, grundskola Lön för en Hushållslärare, grundskola Lön för en Högstadielärare Lön för en Idrottslärare, grundskola Lön för en Klasslärare, grundskola Lön för en Komvuxlärare, grundskollärare Lön för en Lekotekarie Lön för en Lekterapeut Lön för en Lågstadielärare Lön för en Lärare, 1-3 Lön för en Lärare, 1-7 Lön för en Lärare, 4-9 Lön för en Lärare, bildämnen, grundskola Lön för en Lärare, dans, teater, drama, grundskola Lön för en Lärare, datakunskap (grundskola) Lön för en Lärare, estetiska och praktiska ämnen, grundskola Lön för en Lärare, förskola Lön för en Lärare, grundskola Lön för en Lärare, hemkunskap, grundskola Lön för en Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola Lön för en Lärare, musik, grundskola Lön för en Lärare, språk (grundskola) Lön för en Lärare, textilkunskap, grundskola Lön för en Lärare, trä- och metallslöjd, grundskola Lön för en Mellanstadielärare Lön för en Modersmålslärare, grundskola Lön för en Montessorilärare, förskola Lön för en Montessorilärare, grundskola Lön för en Musiklärare, grundskola Lön för en Musikpedagog, grundskola Lön för en Resurslärare, fritidspedagog Lön för en Resurslärare, grundskola Lön för en Resurspedagog, förskola m.m. Lön för en Slöjdlärare, grundskola Lön för en Textillärare, grundskola Lön för en Textilslöjdslärare, grundskola Lön för en Waldorflärare, fritidshem Lön för en Waldorflärare, förskola Lön för en Waldorflärare, grundskola Lön för en Ämneslärare, grundskola
Sollentuna
Lärare i franska och engelska åk 6 - 9, Töjnaskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ämneslärare, 7-9 på Sollentuna kommun i Sollentuna
Göteborg
Lärare i idrott och SO till Vättleskolan åk 7-9
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ämneslärare, 7-9 på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Malmö
Grundskollärare åk 4-9 i textil slöjd till Apelgårdsskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grundlärare, 4-6 på Malmö kommun i Malmö
Eskilstuna
SvA-lärare som arbetar med förebyggande trygghetsarbete - Munktellskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ämneslärare, 7-9 på Eskilstuna kommun i Eskilstuna
Hofors
Lärare NO och engelska åk 7-9
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ämneslärare, 7-9 på Hofors kommun i Hofors
Ljusdal
Lärare i textilslöjd år 3-6, 80%.
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grundlärare, 4-6 på Ljusdals kommun i Ljusdal
Ljusdal
Vikarierande klasslärare åk 5.
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grundlärare, 4-6 på Ljusdals kommun i Ljusdal
Örnsköldsvik
Anundsjöskolan söker lärare svenska och engelska i åk 7-9
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ämneslärare, 7-9 på ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN i Örnsköldsvik
Herrljunga
Lärare i Slöjd till Altorpskolan 7-9, Herrljunga
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ämneslärare, 7-9 på Herrljunga kommun i Herrljunga
Österåker
Lärare svenska och engelska på högstadiet till driven resursskola inom NPF
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ämneslärare, 7-9 på Helleborusskolan Österåker AB i Österåker
Ängelholm
Grundskollärare åk. 4-6, bild & musik till Ängelholms Montessoriskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grundlärare, 4-6 på Ängelholms kommun i Ängelholm
Stockholm
Teacher, Swedish
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grundlärare, 4-6 på Internationella Engelska Skolan i Sverige AB i Stockholm
Helsingborg
Lärare i matematik och NO-ämnen åk 7-9 på Wieselgrensskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ämneslärare, 7-9 på Helsingborgs kommun i Helsingborg
Norrköping
Lärare åk 4-6 Ljuraskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grundlärare, 4-6 på Norrköpings kommun i Norrköping
Helsingborg
Lärare i slöjd åk 3-9 på Wieselgrensskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grundlärare, 4-6 på Helsingborgs kommun i Helsingborg
Södertälje
Lärare sökes till vikariat i matematik i mellanstadiet!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grundlärare, 4-6 på Precator Pedagogerna AB i Södertälje
Kiruna
Lärare i idrott och hälsa till Vittangi skola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grundlärare, 4-6 på Kiruna kommun i Kiruna
Svalöv
Högstadielärare i trä- och metallslöjd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ämneslärare, 7-9 på Svalövs kommun i Svalöv
Mjölby
Lärare i svenska och SO på Vifolkaskolan 7-9, vikariat
Ledigt jobb som ämneslärare, 7-9 på Mjölby kommun i Mjölby
Motala
Musiklärare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ämneslärare, 7-9 på Motala kommun i Motala
Tierp
Lärare Tyska och ev Svenska till högstadiet Ol Andersskolan
Ledigt jobb som ämneslärare, 7-9 på Tierps kommun i Tierp
Tierp
Lärare No/Ma högstadiet Ol Andersskolan
Ledigt jobb som ämneslärare, 7-9 på Tierps kommun i Tierp
Mjölby
Lärare i matematik och NO, Vifolkaskolan 7-9, särskild undervisningsgrupp
Ledigt jobb som ämneslärare, 7-9 på Mjölby kommun i Mjölby
Karlskrona
Slöjdlärare till Saltöskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grundlärare, 4-6 på Karlskrona kommun i Karlskrona
Falun
Musiklärare årskurs 1-6
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grundlärare, 4-6 på Falu kommun i Falun
Halmstad
Grundskollärare spanska/engelska Söndrumsskolan 6-9 vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ämneslärare, 7-9 på Halmstads kommun i Halmstad
Helsingborg
Dibber söker en engagerad engelsklärare och svensklärare!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ämneslärare, 7-9 på Dibber Rydebäck AB i Helsingborg
Skövde
Extra pedagog F-2 Billingskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grundlärare, förskoleklass och 1-3 på Skövde kommun i Skövde
Skövde
Lärare F-3 Billingskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grundlärare, förskoleklass och 1-3 på Skövde kommun i Skövde
Håbo
Lärare i spanska till Gransäterskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ämneslärare, 7-9 på Håbo kommun i Håbo