Lön brandman 2024

- Lönestatistik för en brandmanVad tjänar en brandman i månaden? Medellönen för 2024 är:

34 200 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 32200 kronor i yrket medan männen har en lön på 34300 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda arbetare som har den högsta lönen med i snitt 34800 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som brandman.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en brandman i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 34200 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en brandman

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 205 kronor.

Dagslön för en brandman

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1629 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en brandman kvar i lön efter skatt? En brandman får ut 23 080 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 34 200 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 5 839 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 3 976 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 21 kronor
Lönen efter skatt 23 080 kronor


Sök lediga jobb som brandman

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som brandman eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Östhammar på Falck Räddningstjänst AB. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Östhammar
Vikarie som Brandtekniker till Falck räddningstjänst i Forsmark

Ledigt jobb som brandman på Falck Räddningstjänst AB i Östhammar

Läs om jobbet
Skövde
Instruktör Räddningstjänsten Skaraborg

Ledigt jobb som brandman på RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKARABORG i Skövde

Läs om jobbet
Kiruna
Brandmän till heltidsstyrkan

Ledigt jobb som brandman på Kiruna kommun i Kiruna

Läs om jobbet

Vad gör en brandman?

Vi har inga detaljer kring vad en brandman jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Släcker bränder och gör räddningsinsatser vid exempelvis trafikolyckor. Förebygger, hindrar och begränsar skador på människor, egendom eller i miljön vid olyckshändelser. Bearbetar skador när olja, farliga kemikalier och andra skadliga ämnen läckt ut. Informerar om brand­skydd.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en brandman i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för brandman skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 34200 kronor

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare 34800 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:Är det lätt att få jobb som brandman?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som brandman.

Ungefär 5500 jobbar som brandmän i landet, av dessa är cirka 6 procent kvinnor och 94 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för brandmän det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för brandmän kommer vara stora. Yrket kräver att du har en specifik utbildning.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som brandman? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 32200 kronor som brandman medan männens lön är 34300 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som brandman.

Lönestatistik för brandman i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige33 400 kronor
Stockholm34 700 kronor
Östra Mellansverige32 500 kronor
Småland med öarna33 500 kronor
Sydsverige32 700 kronor
Västsverige34 000 kronor
Norra Mellansverige32 500 kronor
Mellersta Norrland31 600 kronor
Övre Norrland32 200 kronor


Hur många jobbar som brandman i Sverige?

Det är totalt 5400 personer som idag är anställda som brandman enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige5 400
Stockholm och Stockholms län1 200
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län800
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län490
Blekinge och Skåne län690
Hallands och Västra Götalands län1 200
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län560
Västernorrlands och Jämtlands200
Västerbottens och Norrbottens län290

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en brandman i lön i månaden?

Medellönen för en brandman är 34200 kronor.

Hur många jobbar som brandman i Sverige?

Det finns 5400 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en brandman?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 32200 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 34300 kronor.

Hur mycket betalar en brandman i skatt?

En brandman betalar i snitt 9837 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln brandman in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som brandman eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till brandman

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Ambassadväktare Lön för en Ambulansförare, brandman Lön för en Arbetsinstruktör, kriminalvård Lön för en Arrestvakt Lön för en Badbevakare Lön för en Badbiträde Lön för en Badmästare Lön för en Badvakt Lön för en Badvärd Lön för en Bassängvakt Lön för en Besiktningsbrandmästare Lön för en Bevakningsföreståndare Lön för en Bevakningsman, järnväg Lön för en Bevakningsman, väktare Lön för en Brandbefäl Lön för en Brandförman Lön för en Brandman Lön för en Brandman, ambulansförare Lön för en Brandmästare Lön för en Brandvakt Lön för en Butikskontrollant Lön för en Båtväktare Lön för en Cykelvakt Lön för en Detektiv Lön för en Dörrvakt Lön för en Entrévakt Lön för en Entrévärd Lön för en Expeditionsvakt Lön för en Fjällräddare Lön för en Flaggvakt Lön för en Flygplatsbrandman Lön för en Flygplatskontrollant Lön för en Flygplatsvakt Lön för en Fångtransportör Lön för en Garagevakt Lön för en Gränskontrollant Lön för en Hamnskyddskontrollant Lön för en Hamnvakt Lön för en Hundförare, väktare Lön för en Industrivakt Lön för en Insatsledare Lön för en Jakttillsynsman Lön för en Kriminalvårdare Lön för en Kriminalvårdsassistent Lön för en Kustradioassistent Lön för en Larmoperatör Lön för en Livvakt, övrig Lön för en Museivakt Lön för en Nattvakt Lön för en On Scene Coordinator Lön för en Ordningsvakt Lön för en OSC Lön för en Parkeringsvakt Lön för en Parkeringsvärd Lön för en Passkontrollant Lön för en Personskyddsväktare, övrig Lön för en Pistör Lön för en Planeringsbrandmästare Lön för en Portvakt, industri etc. Lön för en Privatdetektiv Lön för en Receptionsväktare Lön för en Räddningsdykare Lön för en Räddningsledare, flyg- och sjöräddningscentral Lön för en Räddningsledare, kommunal räddningstjänst Lön för en Rökdykare Lön för en Signalvakt Lön för en Simhallsvakt Lön för en Sjöbevakningsassistent Lön för en Sjöfartskontrollant Lön för en Sjöräddningsledare Lön för en Skidpatrullör Lön för en Skyddsvakt Lön för en Slottsvakt Lön för en Slottsväbel Lön för en SOS-operatör Lön för en Spelhallsvakt Lön för en Spårvakt Lön för en Stationär väktare Lön för en Strandvakt Lön för en Säkerhetskontrollant, flygplats Lön för en Säkerhetsvakt, flygplats Lön för en Telegrafist Lön för en Tillsynsman, kriminalvård Lön för en Trafiklots Lön för en Trafiknykterhetskontrollant Lön för en Trafikvakt, parkeringsvakt Lön för en Trafikvakt, signalvakt Lön för en Trafikövervakare Lön för en Transportförare, persontransport Lön för en Tunnelbanevakt Lön för en Vaktman Lön för en Varuhuskontrollant Lön för en Varuhusvakt Lön för en Vattendykare Lön för en Vårdare, kriminalvård Lön för en Vägvakt Lön för en Väktare Lön för en Värd, entré Lön för en Värdetransportör
Östhammar
Vikarie som brandman till Falck Räddningstjänst i Forsmark
Ledigt jobb som brandman på Falck Räddningstjänst AB i Östhammar
Östhammar
Vikarie som Brandtekniker till Falck räddningstjänst i Forsmark
Ledigt jobb som brandman på Falck Räddningstjänst AB i Östhammar
Skövde
Instruktör Räddningstjänsten Skaraborg
Ledigt jobb som brandman på RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKARABORG i Skövde
Kiruna
Brandmän till heltidsstyrkan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Kiruna kommun i Kiruna
Sorsele
Deltidsbrandmän i Sorsele och Ammarnäs
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Sorsele kommun i Sorsele
Östhammar
Haveriberedskapsplanerare - Forsmarks kraftgrupp
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandbefäl/räddningsledare/insatsledare på Vattenfall AB i Östhammar
Härryda
Brandman i beredskap till Hindås, Rävlanda och Kungsbacka, Räddningstjänste
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Räddningstjänstförbundet Storgöteborg i Härryda
Årjäng
Brandman/resursperson
Ledigt jobb som brandman på Årjängs kommun i Årjäng
Gällivare
Gällivare kommun söker Vik. Brandman till heltidsstyrkan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Gällivare kommun i Gällivare
Härryda
Brandman i beredskap till Hindås, Rävlanda och Kungsbacka, Räddningstjänste
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Räddningstjänstförbundet Storgöteborg i Härryda
Trollhättan
Brandpersonal till Räddningstjänsten Fyrbodal
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund i Trollhättan
Umeå
Umeåregionens brandförsvar söker en medarbetare till området RUHB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Umeå kommun i Umeå
Strömstad
Operativ tekniker tillika styrkeledare
Ledigt jobb som brandbefäl/räddningsledare/insatsledare på Strömstads kommun i Strömstad
Lidköping
Två enhetschefer till Räddningstjänsten Skaraborg
Ledigt jobb som brandbefäl/räddningsledare/insatsledare på RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKARABORG i Lidköping
Mariestad
Två enhetschefer till Räddningstjänsten Skaraborg
Ledigt jobb som brandbefäl/räddningsledare/insatsledare på RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKARABORG i Mariestad
Eda
Brandman i beredskap (RiB)
Ledigt jobb som brandman på Eda kommun i Eda
Nyköping
Räddningspersonal i beredskap (deltidsbrandmän) till Sörmlandskustens räddn
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Nyköpings kommun i Nyköping
Strängnäs
Brandman deltid/Första Insatsperson (FIP), Stallarholmen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Strängnäs kommun i Strängnäs
Skövde
Vi söker två enhetschefer till Räddningstjänsten Skaraborg!
Ledigt jobb som brandbefäl/räddningsledare/insatsledare på RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKARABORG i Skövde
Smedjebacken
Räddningspersonal i beredskap, RiB
Ledigt jobb som brandman på Smedjebackens kommun i Smedjebacken
Tranås
Brandman
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Tranås kommun i Tranås
Skellefteå
Brandmän till flera orter i kommunen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Skellefteå kommun i Skellefteå
Strängnäs
Brandman deltid/RIB till Strängnäs, Åker och Mariefred
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Strängnäs kommun i Strängnäs
Grästorp
Räddningstjänstpersonal i beredskap - Grästorp
Ledigt jobb som brandman på RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKARABORG i Grästorp
Essunga
Räddningstjänstpersonal i beredskap - Nossebro
Ledigt jobb som brandman på RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKARABORG i Essunga
Vara
Räddningstjänstpersonal i beredskap - Kvänum
Ledigt jobb som brandman på RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKARABORG i Vara
Vara
Räddningstjänstpersonal i Beredskap - Vara
Ledigt jobb som brandman på RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKARABORG i Vara
Landskrona
Landskrona räddningstjänst söker timvikarierande brandmän
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Landskrona kommun i Landskrona
Landskrona
Landskrona räddningstjänst söker brandmän i kombitjänst inom ”Extern servic
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Landskrona kommun i Landskrona
Landskrona
Landskrona räddningstjänst söker brandmän i kombitjänst inom ”Myndighetsutö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandman på Landskrona kommun i Landskrona