Vad tjänar en pilot i lön 2022?

Hur ser lönestatistiken ut för en pilot 2022? Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.


Medellön för en pilot brutto innan skatt

Snittlönen för en pilot är

Responsive image74 900 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet. Beloppet är uppräknat till en heltidslön utan rörliga ersättningar och bonusar.


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.


Vilken inkomst har en pilot i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för pilot skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

Sektor Medellön
Statsanställd 59 300 kronor
Kommunalanställd
Landstingsanställning
Privatanställd arbetare
Privatanställd tjänsteman 81 200 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur ser skillnader i lön ut mellan könen för yrket som pilot? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. Finns det ingen statistik för ett kön betyder det att det underlaget är för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

År Medellön kvinnor Medellön män
2014 0 kronor 64 600 kronor
2015 0 kronor 64 400 kronor
2016 0 kronor 62 100 kronor
2017 0 kronor 63 400 kronor
2018 0 kronor 65 000 kronor
2019 0 kronor 72 300 kronor
2020 0 kronor 70 600 kronor
2021 0 kronor 75 600 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för pilot.

Antal anställda i Sverige

Statistiken för antalet anställda i Sverige beräknas på alla yrken inom samma yrkeskatori. Det betyder att statistiken bygger på yrken som tillhör samma yrkeskategori som pilot.

Region Antal anställda som pilot eller i samma yrkeskategori
Hela Sverige1400
Stockholm och Stockholms län1200
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län110
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som pilot eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

Klicka här för att skriva ut sidan

Lönestatistik för pilot i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Stockholm och Stockholms län för där är nämligen medellönen högst med 72800 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige70300
Stockholm72800
Östra Mellansverige..
Småland med öarna..
Sydsverige..
Västsverige70700
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:

  • Lön före skatt
  • Utan eventuell pension
  • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
  • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
  • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslönerJobben med den sämsta lönen i Sverige

Det skiljer över 100 000 kronor i månadslön mellan det bästa och sämsta betalda yrkena i Sverige. Här är yrken med lägsta snittlönen.


Yrkena med högst lön i Sverige

Hur mycket hög lön har man egentligen i dom bäst betalda yrkena i Sverige. Och lönar det sig att plugga eller är det andra saker som påverkar hur hög lön man får? I topplistan över de högst betalda yrkena i Sverige är det inte alltid hög utbildning som är avgörande.

Här är några av jobben i sverige med högst lön:

Klicka på knappen nedan för att se hela topplistan.

Jobben med högst lön i Sverige

Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?

Card image cap

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Card image cap

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Card image cap

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men den senaste tidens börsuppgång har gjort yrket allt mer populärt även i vårt decenium. Här kan du läsa om medellönen för aktiemäklare.


Sök lönestatistik för andra yrken

Skriv in ett yrke i fältet nedan och klicka på sökknappen.


Här hittar du lönestatistik för alla våra 8000 yrken


Gilla vår Facebook-sida och få uppdatering om löner och lönestatistik


Card image cap

Här hittar du soldater och officerare inom den svenska marinen, armén och flygvapnet. Du hittar även medellönen för svenska FN-soldater.

Card image cap

I den här kategorin finns chefer inom alla sektorer, från VD till mellanchefer och verksamhetsnära chefer.

Card image cap

Med fördjupad högskolekompetens menas teoretiska eller forskarförberedande eftergymnasiala utbildningar. Det kan till exempel vara läkare, sjuksköterskor, lärare, jurister eller civilingenjörer.

Card image cap

I den här yrkeskategorin hittar man mer praktiska yrken med högskolekompetens. Till exempel polis, pilot, fritidsledare eller köksmästare. Men även yrken som försäkringshandläggare och banktjänstemän.


Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till pilot

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Aviatör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för aviatör

Ballongflygare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för ballongflygare

Befälhavare, fartyg

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för befälhavare, fartyg

Bogserbåtsbefälhavare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för bogserbåtsbefälhavare

Båtman, sjöfartsverket

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för båtman, sjöfartsverket

Chefspilot

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för chefspilot

Director, flygledare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för director, flygledare

Driftledare, nautisk

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för driftledare, nautisk

Elingenjör, fartyg

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för elingenjör, fartyg

Elmaskinist, fartyg

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för elmaskinist, fartyg

Endestyrman

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för endestyrman

Fartygsbefäl

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fartygsbefäl

Fartygsbefälsassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fartygsbefälsassistent

Fartygschef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fartygschef

Fartygsingenjör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fartygsingenjör

Fartygsmaskinist

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fartygsmaskinist

Fartygsstyrman

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fartygsstyrman

Flight Data Operator

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för flight data operator

Flygförare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för flygförare

Flyginstruktör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för flyginstruktör

Flygkapten

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för flygkapten

Flygledarassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för flygledarassistent

Flygledare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för flygledare

Flyglärare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för flyglärare

Flygmaskinist

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för flygmaskinist

Flygnavigatör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för flygnavigatör

Flygstyrman

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för flygstyrman

Flygtekniker

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för flygtekniker

Flygtrafikledarassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för flygtrafikledarassistent

Flygtrafikledare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för flygtrafikledare

Flygverkmästare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för flygverkmästare

Färjförare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för färjförare

Färjskeppare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för färjskeppare

Hamnlots

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för hamnlots

Hamnstyrman

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för hamnstyrman

Helikopterförare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för helikopterförare

Helikopterpilot

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för helikopterpilot

Helikoptertekniker

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för helikoptertekniker

Kapten, fartyg

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kapten, fartyg

Kylmaskinist, fartyg

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kylmaskinist, fartyg

Lots, fartyg

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lots, fartyg

Lotsförman

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lotsförman

Lotskapten

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lotskapten

Lotsplatschef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lotsplatschef

Maskinbefäl, fartyg

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för maskinbefäl, fartyg

Maskinbefälsassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för maskinbefälsassistent

Maskinchef, fartyg

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för maskinchef, fartyg

Maskinist, fartyg

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för maskinist, fartyg

Maskinist, flyg-

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för maskinist, flyg-

Maskintekniker, fartyg

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för maskintekniker, fartyg

Mästerlots

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för mästerlots

Nautiker

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för nautiker

Nautisk driftledare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för nautisk driftledare

Pilot

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för pilot

Provflygare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för provflygare

Sjöingenjör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för sjöingenjör

Sjökapten

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för sjökapten

Sjömaskinist

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för sjömaskinist

Skeppare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för skeppare

Startmästare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för startmästare

Styrman, fartyg

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för styrman, fartyg

Styrman, flyg

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för styrman, flyg

Teknisk chef, maskinchef fartyg

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för teknisk chef, maskinchef fartyg

Trafikflygare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för trafikflygare

Trafikledare, flyg

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för trafikledare, flyg

VTS-lots

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för vts-lots

Överstyrman

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för överstyrman

Lediga jobb för pilot

Svedala
Braathens Regional Airlines in Search of A320 Pilots

Ledigt jobb som pilot/trafikflygare/flygkapten på Braathens Regional Airlines AB i Svedala

Läs om jobbet som pilot/trafikflygare/flygkapten
Linköping
Remote Pilot

Ledigt jobb som helikopterförare/helikopterpilot på UMS Skeldar Sweden AB i Linköping

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som helikopterförare/helikopterpilot