Lön ambassadör - Lönestatistik för en ambassadör 2023

Vad tjänar en ambassadör i månaden? Medellönen är 99900 kronor i månaden enligt aktuell lönestatistik för 2023. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid.

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 99200 kronor i yrket medan männen har en lön på 100600 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är regionsanställda som har den högsta lönen med i snitt 98300 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som ambassadör.


TopplistorVad tjänar en ambassadör i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 99900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln ambassadör in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.Vad gör en ambassadör?

Vi har inga detaljer kring vad en ambassadör jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Organiserar, leder och svarar för att politiska beslut verkställs. Planerar, leder och samordnar myndigheters, kommuners och landstings verksamhet. Ger den politiska ledningen råd i sakfrågor.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en ambassadör i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för ambassadör skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 108800 kronor

 • Kommunalanställd: 92200 kronor

 • Regionanställd 128500 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman:Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som ambassadör? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 99200 kronor som ambassadör medan männens lön är 100600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 70700 kronor72800 kronor
2015 70700 kronor72100 kronor
2016 73700 kronor75200 kronor
2017 75800 kronor76900 kronor
2018 88600 kronor88400 kronor
2019 92700 kronor92500 kronor
2020 95500 kronor95400 kronor
2021 99200 kronor100600 kronor

Lönestatistik för ambassadör i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige95500
Stockholm108800
Östra Mellansverige94200
Småland med öarna88400
Sydsverige95300
Västsverige89100
Norra Mellansverige88900
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..


Hur många jobbar som ambassadör i Sverige?

Det är totalt 1100 personer som idag är anställda som ambassadör enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige1100
Stockholm och Stockholms län310
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län190
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län110
Blekinge och Skåne län110
Hallands och Västra Götalands län150
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län120
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en ambassadör i lön i månaden?

Medellönen för en ambassadör är 99900 kronor.

Hur många jobbar som ambassadör i Sverige?

Det finns 1100 personer anställda i Sverige.

Alla vanliga frågor och svar

Se även dessa liknande yrken


Jobben där du får minst betalt

Ung kvinna som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som ambassadör eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till ambassadör

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Ambassadör Lön för en Avtalssekreterare, intresseorganisation Lön för en Barnombudsman, myndighet Lön för en Beskickningschef Lön för en Borgarråd Lön för en Civilförsvarschef Lön för en Departementschef Lön för en Departementsråd Lön för en Direktor, diakonistiftelse, religiöst samfund Lön för en Direktör, myndighet Lön för en Diskrimineringsombudsman Lön för en Envoyé Lön för en Finansråd Lön för en Förbundschef Lön för en Förbundsdirektör Lön för en Förbundsordförande Lön för en Förhandlingschef, organisation Lön för en Förvaltningsdirektör, staten Lön för en Generaldirektör, myndighet Lön för en Generalkonsul Lön för en Generalsekreterare Lön för en Justitiekansler Lön för en Justitieombudsman Lön för en Kabinettsekreterare Lön för en Kanslichef, organisation, stor/rikstäckande Lön för en Kassadirektör, försäkringskassa Lön för en Klubbdirektör, idrottsförening, stor/rikstäckande Lön för en Kommerseråd Lön för en Kommunaldirektör Lön för en Kommunalpolitiker (yrkespolitiker) Lön för en Kommunalråd Lön för en Kommunchef Lön för en Kommundelschef Lön för en Kommundirektör Lön för en Konsumentombudsman Lön för en Kriminalvårdschef Lön för en Kårordförande, studentkår Lön för en Landshövding Lön för en Landstingsdirektör Lön för en Landstingspolitiker (yrkespolitiker) Lön för en Landstingsråd Lön för en Länspolischef Lön för en Länsråd Lön för en Länsskattechef Lön för en Länsöverdirektör Lön för en Minister, statsråd Lön för en Näringsfrihetsombudsman Lön för en Organisationschef, organisation Lön för en Partiledare Lön för en Partisekreterare Lön för en Politiker, högre Lön för en Regionkronodirektör Lön för en Regionpolitiker Lön för en Riksantikvarie Lön för en Riksarkivarie Lön för en Riksbibliotekarie Lön för en Riksdagsledamot Lön för en Riksgäldsdirektör Lön för en Rikskronofogde Lön för en Rikspolischef Lön för en Sjukvårdsdirektör Lön för en Stadsdelsdirektör Lön för en Stadsdirektör Lön för en Statsheraldiker Lön för en Statsråd Lön för en Statssekreterare Lön för en Styrelseordförande, organisation Lön för en Styrelseordförande, staten Lön för en Sändebud, beskickningschef Lön för en Universitetskansler Lön för en Utrikesråd Lön för en Överdirektör Lön för en Överintendent, myndighetschef
Falkenberg
Kommundirektör till Falkenbergs kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kommundirektör på Falkenbergs kommun i Falkenberg
Danderyd
Samhällsutvecklingsdirektör till Danderyds kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsdirektör, statlig på Danderyds kommun i Danderyd
Strömstad
Kommundirektör
Ledigt jobb som kommundirektör på Strömstads kommun i Strömstad
Strömstad
Kommundirektör till Strömstads kommun, Strömstad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kommundirektör på Maquire Group AB i Strömstad
Kinda
KOMMUNDIREKTÖR TILL KINDA KOMMUN
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kommundirektör på Ny Position i Sverige AB i Kinda
Växjö
Kommunchef och VD för Växjö kommunföretag AB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kommunchef på VÄXJÖ KOMMUN i Växjö
Krokom
Krokoms Kommun söker ny Kommundirektör
Ledigt jobb som kommundirektör på OnePartnerGroup Jämtland AB i Krokom
Stockholm
Regeringen söker generaldirektör och chef till Pensionsmyndigheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som generaldirektör på Regeringskansliet i Stockholm
Mölndal
Europe Regional Partner Business Director
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som generaldirektör på ABB AB i Mölndal
Göteborg
Director ICE System, Powertrain Strategic Development
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som generaldirektör på Volvo Business Services AB i Göteborg
Lund
Stiftsdirektor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förvaltningsdirektör, statlig på Randstad AB i Lund
Lekeberg
Kommunchef till Lekebergs kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kommunchef på AxÖ Consulting AB i Lekeberg
Hällefors
Kommunchef till Hällefors kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kommunchef på AxÖ Consulting AB i Hällefors
Service HSE Manager
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som generaldirektör på Siemens Gamesa Renewable Energy AB i