Lönestatistik för en handläggare, arbetslöshetskassa 2023

Vad tjänar en handläggare, arbetslöshetskassa i månaden? Medellönen är 31700 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 31500 kronor i yrket medan männen har en lön på 32300 kronor. Se även a-kassehandläggare , alkoholhandläggare och baninspektör, järnväg .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 31700 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som handläggare, arbetslöshetskassa.

Medellön, snittlön eller medianlön för en handläggare, arbetslöshetskassa?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 31700 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln handläggare, arbetslöshetskassa in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Handlägger, utreder och informerar samt fattar beslut om olika socialförsäkringar.”

Hur ser lönestatistiken ut för en handläggare, arbetslöshetskassa i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för handläggare, arbetslöshetskassa skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 31700 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som handläggare, arbetslöshetskassa? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 31500 kronor som handläggare, arbetslöshetskassa medan männens lön är 32300 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 27300 kronor29700 kronor
2015 28500 kronor31400 kronor
2016 28500 kronor29400 kronor
2017 29000 kronor30300 kronor
2018 29700 kronor30400 kronor
2019 30200 kronor30600 kronor
2020 30700 kronor31300 kronor
2021 31500 kronor32300 kronor

Lönestatistik för handläggare, arbetslöshetskassa i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige30900
Stockholm33300
Östra Mellansverige31200
Småland med öarna30000
Sydsverige30500
Västsverige31000
Norra Mellansverige30200
Mellersta Norrland29500
Övre Norrland29600

Hur många jobbar som handläggare, arbetslöshetskassa i Sverige?

Det är totalt 10300 personer som idag är anställda som handläggare, arbetslöshetskassa enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige10300
Stockholm och Stockholms län1500
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1400
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1400
Blekinge och Skåne län1400
Hallands och Västra Götalands län2200
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län1000
Västernorrlands och Jämtlands730
Västerbottens och Norrbottens län710

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en handläggare, arbetslöshetskassa i lön i månaden?

Medellönen för en handläggare, arbetslöshetskassa är 31700 kronor.

Hur många jobbar som handläggare, arbetslöshetskassa i Sverige?

Det finns 10300 personer anställda i Sverige.


Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Söker du jobb som handläggare, arbetslöshetskassa eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till handläggare, arbetslöshetskassa

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en A-kassehandläggare Lön för en Alkoholhandläggare Lön för en Baninspektör, järnväg Lön för en Befälhavare, kustbevakning Lön för en Besiktningsingenjör, bilprovning Lön för en Besiktningsingenjör, säkerhet Lön för en Besiktningsman, fordon Lön för en Besiktningsman, ventilation Lön för en Besiktningstekniker, bilprovningen Lön för en Besiktningstekniker, fordon Lön för en Bidragssekreterare, försäkringskassa Lön för en Bilbesiktningsingenjör Lön för en Bilbesiktningsman Lön för en Bilinspektör Lön för en Bilprovare Lön för en Biltestare Lön för en Brandingenjör Lön för en Brandinspektör Lön för en Brandskyddsingenjör Lön för en Brandskyddstekniker Lön för en Brandtekniker Lön för en Bygglovshandläggare Lön för en Byggnadsinspektör Lön för en Byggnadskontrollant Lön för en Byggnadslovshandläggare, byggnadsinspektör Lön för en Byråsekreterare, ospec Lön för en Deklarationsgranskare Lön för en Energiexpert Lön för en Energirådgivare Lön för en Energisparrådgivare Lön för en Fartygsinspektör Lön för en Fiskeriinspektör Lön för en Fiskerikontrollant Lön för en Flygsäkerhetskoordinator Lön för en Folkbokföringshandläggare Lön för en Fordonsingenjör, Trafikverket Lön för en Forskningsassistent, forskningsbiträde Lön för en Forskningsbiträde Lön för en Fortbildningssekreterare Lön för en Fukttekniker, besiktningsman Lön för en Förarprövare Lön för en Förbundskonsulent, intresseorganisation Lön för en Försäkringsbedömare, försäkringskassa Lön för en Försäkringshandläggare, försäkringskassa Lön för en Försäkringskassehandläggare Lön för en Försäkringskassetjänsteman Lön för en Försäkringskonsult, försäkringskassa Lön för en Försäkringsrådgivare, försäkringskassa Lön för en Försäkringssekreterare, försäkringskassa Lön för en Försäkringstjänsteman, försäkringskassa Lön för en Försäkringsutredare, försäkringskassa Lön för en Gruppchef, Tullverket Lön för en Gränstullassistent Lön för en Gränstullmästare Lön för en Handläggare, administrativ assistent Lön för en Handläggare, arbetslöshetskassa Lön för en Handläggare, bostadsbidrag Lön för en Handläggare, bygglov Lön för en Handläggare, försäkringskassa Lön för en Handläggare, socialbidrag Lön för en Handläggare, soft Lön för en Institutionssekreterare Lön för en Kanslisekreterare, administrativ assistent Lön för en Kassaföreståndare, A-kassa Lön för en Kassaredogörare, A-kassa Lön för en Klinisk prövningsassistent Lön för en Krogkontrollant Lön för en Kursadministratör Lön för en Kurssekreterare Lön för en Kustbevakningsassistent Lön för en Kustbevakningsinspektör Lön för en Kustbevakningstjänsteman Lön för en Kvalitetssäkrare, Tullverket Lön för en Luftfartsingenjör Lön för en Luftfartsinspektör Lön för en Nämndsekreterare Lön för en Omprövare, A-kassa Lön för en Pensionshandläggare Lön för en Protokollförare, riksdag Lön för en Prövningsassistent, klinisk Lön för en Rehabiliteringskonsult, försäkringskassa Lön för en Rehabiliteringssamordnare, försäkringskassa Lön för en Rehabiliteringssekreterare Lön för en Rehabiliteringsutredare Lön för en Rehabsamordnare Lön för en Restauranginspektör Lön för en Riksdagsstenograf Lön för en Riskingenjör, brandskydd Lön för en Servicehandläggare Lön för en Sjukkontrollant, försäkringskassa Lön för en Skatteaspirant Lön för en Skattehandläggare, övrig Lön för en Skeppsmätare Lön för en Skolsekreterare, administrativ assistent Lön för en Skyddsrumsinspektör Lön för en Socialassistent Lön för en Socialbidragshandläggare Lön för en Socialförsäkringstjänsteman Lön för en Softhandläggare Lön för en Strålskyddstekniker Lön för en Studieadministratör Lön för en Studieassistent Lön för en Studiekonsulent Lön för en Studieorganisatör Lön för en Studiesekreterare Lön för en Studiestödsutredare Lön för en Säkerhetsingenjör Lön för en Säkerhetsinspektör Lön för en Säkerhetsrådgivare, farligt gods Lön för en Taxeringsassistent Lön för en Taxeringsinspektör Lön för en Tillgänglighetskonsult Lön för en Tillståndsinspektör Lön för en Trafikinspektör Lön för en Tullaspirant Lön för en Tullassistent Lön för en Tullinformatör Lön för en Tullinspektör Lön för en Tullspecialist Lön för en Tulltjänsteman Lön för en Tulluppsyningsman Lön för en Utbildningsadministratör Lön för en Utbildningshandläggare Lön för en Utbildningssekreterare Lön för en Utredare, försäkringskassa Lön för en Utredningsassistent, socialtjänsten Lön för en Vakthavande befäl, Tullverket Lön för en Vapenhandläggare Lön för en Verksamhetsledare, studieförbund Lön för en Återbetalninghandläggare
Karlshamn
Försäkringshandläggare inom föräldraförsäkringen i Karlshamn
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringshandläggare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Karlshamn
Norrköping
Försäkringshandläggare inom föräldraförsäkringen i Norrköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringshandläggare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Norrköping
Kalmar
Försäkringshandläggare inom föräldraförsäkringen i Kalmar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringshandläggare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Kalmar
Karlstad
Försäkringsutredare inom assistansersättning i Karlstad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsutredare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Karlstad
Stockholm
Försäkringsutredare inom assistansersättning i Sundbyberg och Älvsjö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsutredare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Stockholm
Sundbyberg
Försäkringsutredare inom assistansersättning i Sundbyberg och Älvsjö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsutredare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Sundbyberg
Sollentuna
Försäkringshandläggare inom föräldraförsäkringen i Sollentuna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringshandläggare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Sollentuna
Göteborg
Handläggare till Försäkringskassan i Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringshandläggare, försäkringskassa på Academic Work Sweden AB i Göteborg
Skövde
Försäkringsutredare inom Omvårdnadsbidrag och Merkostnadsersättning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsutredare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Skövde
Borlänge
Försäkringsutredare inom Omvårdnadsbidrag och Merkostnadsersättning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsutredare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Borlänge
Karlstad
Försäkringsutredare inom Omvårdnadsbidrag/Merkostnadsersättning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsutredare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Karlstad
Växjö
Försäkringsutredare inom sjukförsäkringen i Växjö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsutredare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Växjö
Göteborg
Flertalet Elstöds handläggare till Försäkringskassan!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som personlig handläggare, försäkringskassa på Dreamwork Scandinavia AB i Göteborg
Norrköping
Flertalet Elstöds handläggare till Försäkringskassan!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som personlig handläggare, försäkringskassa på Dreamwork Scandinavia AB i Norrköping
Västerås
Flertalet Elstöds handläggare till Försäkringskassan!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som personlig handläggare, försäkringskassa på Dreamwork Scandinavia AB i Västerås
Uppsala
Flertalet Elstöds handläggare till Försäkringskassan!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som personlig handläggare, försäkringskassa på Dreamwork Scandinavia AB i Uppsala
Åmål
Flertalet Elstöds handläggare till Försäkringskassan!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som personlig handläggare, försäkringskassa på Dreamwork Scandinavia AB i Åmål
Uppsala
Handläggare sökes till Försäkringskassan! - Uppsala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som personlig handläggare, försäkringskassa på Perido AB i Uppsala
Skellefteå
Försäkringshandläggare inom bostadsbidrag i Skellefteå
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringshandläggare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Skellefteå
Norrköping
Handläggare sökes till Försäkringskassan! - Norrköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som personlig handläggare, försäkringskassa på Perido AB i Norrköping
Åmål
Handläggare sökes för meriterande uppdrag! - Åmål
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som personlig handläggare, försäkringskassa på Perido AB i Åmål
Västerås
Handläggare sökes till Försäkringskassan! - Västerås
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som personlig handläggare, försäkringskassa på Perido AB i Västerås
Göteborg
Handläggare sökes till Försäkringskassan! - Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som personlig handläggare, försäkringskassa på Perido AB i Göteborg
Jönköping
Personlig assistent till en liten tjej
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som personlig handläggare, försäkringskassa på Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För i Jönköping
Stockholm
Handläggare sökes till Försäkringskassan - Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som personlig handläggare, försäkringskassa på Perido AB i Stockholm
Göteborg
Sommarjobb som Försäkringshandläggare, administration assistansersättning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringshandläggare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Göteborg
Gävle
Sommarjobb som Försäkringshandläggare, administration assistansersättning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringshandläggare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Gävle
Borlänge
Sommarjobb som Försäkringshandläggare, administration assistansersättning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringshandläggare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Borlänge
Stockholm
Sommarjobb som Försäkringshandläggare, administration assistansersättning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringshandläggare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Stockholm
Norrköping
Försäkringsutredare inom tillfällig föräldrapenning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäkringsutredare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Norrköping