Vad tjänar en bygglovshandläggare i lön 2022?

Bygglovshandläggare har 39900 kronor i lön (medellön) enligt 2022 års lönestatistik. Kvinnor tjänar i snitt 38700 kronor i yrket medan männens medellön ligger på 40500 kronor. Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.

Relaterade yrken

Här hittar du fler yrken relaterade till bygglovshandläggare.


Lönen i sedlar

Medellön, snittlön eller medianlön för en bygglovshandläggare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 39900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras i hop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar räknas bort

 • Rörliga ersättningar räknas bort

 • Lönen justeras upp till heltid


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Inspekterar och besiktigar byggnader, anlägg­ningar m.m. Inspekterar brandskyddssystem. Informerar och ger råd vid ny- och ombyggnationer. Gör olycksutredningar och arbetar i operativ räddningstjänst i samband med räddningsinsatser.”

Hur ser lönestatistiken ut för en bygglovshandläggare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för bygglovshandläggare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 39800 kronor

 • Landstingsanställning 51100 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 40300 kronor


Man och kvinna

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som bygglovshandläggare? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 38700 kronor som bygglovshandläggare medan männens lön är 40500 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 33200 kronor 35100 kronor
2015 34300 kronor 35300 kronor
2016 35400 kronor 36600 kronor
2017 35900 kronor 37700 kronor
2018 36900 kronor 38900 kronor
2019 37700 kronor 39400 kronor
2020 38800 kronor 38900 kronor
2021 38700 kronor 40500 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för bygglovshandläggare.

Jobben med den sämsta lönen i Sverige

Det skiljer över 100 000 kronor i månadslön mellan det bästa och sämsta betalda yrkena i Sverige. Här är yrken med lägsta snittlönen.


Fler lågavlönade yrken


Hur många jobbar som bygglovshandläggare i Sverige?

Det är totalt 3200 personer som idag är anställda som bygglovshandläggare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige3200
Stockholm och Stockholms län500
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län450
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län210
Blekinge och Skåne län390
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län200
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en bygglovshandläggare i lön i månaden?

Medellönen för en bygglovshandläggare är 39900 kronor.

Hur många jobbar som bygglovshandläggare i Sverige?

Det finns 3200 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som bygglovshandläggare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen. Skriv ut sidan


Lönestatistik för bygglovshandläggare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Stockholm och Stockholms län för där är nämligen medellönen högst med 42500 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige38800
Stockholm42500
Östra Mellansverige37800
Småland med öarna37500
Sydsverige41100
Västsverige39300
Norra Mellansverige37600
Mellersta Norrland31800
Övre Norrland41400

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Fler yrken inom samma yrkeskategori

Här hittar du fler arbeten inom samma yrkeskategori som bygglovshandläggare.

Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?


Pilot i cockpit
Vad tjänar en pilot?

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Lön för en pilot
Kirurg på väg till operation
Vad tjänar en kirurg?

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Lön för en kirurg
Aktietrader framför datorn
Vad tjänar en aktiemäklare?

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men även den senaste tiden har intresset för yrket ökat och vad lönenivån ligger på.

Lön för en aktiemäklare

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till bygglovshandläggare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

A-kassehandläggare
Alkoholhandläggare
Baninspektör, järnväg
Befälhavare, kustbevakning
Besiktningsingenjör, bilprovning
Besiktningsingenjör, säkerhet
Besiktningsman, fordon
Besiktningsman, ventilation
Besiktningstekniker, bilprovningen
Besiktningstekniker, fordon
Bidragssekreterare, försäkringskassa
Bilbesiktningsingenjör
Bilbesiktningsman
Bilinspektör
Bilprovare
Biltestare
Brandingenjör
Brandinspektör
Brandskyddsingenjör
Brandskyddstekniker
Brandtekniker
Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör
Byggnadskontrollant
Byggnadslovshandläggare, byggnadsinspektör
Byråsekreterare, ospec
Deklarationsgranskare
Energiexpert
Energirådgivare
Energisparrådgivare
Fartygsinspektör
Fiskeriinspektör
Fiskerikontrollant
Flygsäkerhetskoordinator
Folkbokföringshandläggare
Fordonsingenjör, Trafikverket
Forskningsassistent, forskningsbiträde
Forskningsbiträde
Fortbildningssekreterare
Fukttekniker, besiktningsman
Förarprövare
Förbundskonsulent, intresseorganisation
Försäkringsbedömare, försäkringskassa
Försäkringshandläggare, försäkringskassa
Försäkringskassehandläggare
Försäkringskassetjänsteman
Försäkringskonsult, försäkringskassa
Försäkringsrådgivare, försäkringskassa
Försäkringssekreterare, försäkringskassa
Försäkringstjänsteman, försäkringskassa
Försäkringsutredare, försäkringskassa
Gruppchef, Tullverket
Gränstullassistent
Gränstullmästare
Handläggare, administrativ assistent
Handläggare, arbetslöshetskassa
Handläggare, bostadsbidrag
Handläggare, bygglov
Handläggare, försäkringskassa
Handläggare, socialbidrag
Handläggare, soft
Institutionssekreterare
Kanslisekreterare, administrativ assistent
Kassaföreståndare, A-kassa
Kassaredogörare, A-kassa
Klinisk prövningsassistent
Krogkontrollant
Kursadministratör
Kurssekreterare
Kustbevakningsassistent
Kustbevakningsinspektör
Kustbevakningstjänsteman
Kvalitetssäkrare, Tullverket
Luftfartsingenjör
Luftfartsinspektör
Nämndsekreterare
Omprövare, A-kassa
Pensionshandläggare
Protokollförare, riksdag
Prövningsassistent, klinisk
Rehabiliteringskonsult, försäkringskassa
Rehabiliteringssamordnare, försäkringskassa
Rehabiliteringssekreterare
Rehabiliteringsutredare
Rehabsamordnare
Restauranginspektör
Riksdagsstenograf
Riskingenjör, brandskydd
Servicehandläggare
Sjukkontrollant, försäkringskassa
Skatteaspirant
Skattehandläggare, övrig
Skeppsmätare
Skolsekreterare, administrativ assistent
Skyddsrumsinspektör
Socialassistent
Socialbidragshandläggare
Socialförsäkringstjänsteman
Softhandläggare
Strålskyddstekniker
Studieadministratör
Studieassistent
Studiekonsulent
Studieorganisatör
Studiesekreterare
Studiestödsutredare
Säkerhetsingenjör
Säkerhetsinspektör
Säkerhetsrådgivare, farligt gods
Taxeringsassistent
Taxeringsinspektör
Tillgänglighetskonsult
Tillståndsinspektör
Trafikinspektör
Tullaspirant
Tullassistent
Tullinformatör
Tullinspektör
Tullspecialist
Tulltjänsteman
Tulluppsyningsman
Utbildningsadministratör
Utbildningshandläggare
Utbildningssekreterare
Utredare, försäkringskassa
Utredningsassistent, socialtjänsten
Vakthavande befäl, Tullverket
Vapenhandläggare
Verksamhetsledare, studieförbund
Återbetalninghandläggare
Solna
Klimatcoach och energiexpert på Vattenfall
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som energideklarerare/energiexpert på Vattenfall AB i Solna

Lysekil
Byggnadsinspektör

Ledigt jobb som byggnadsinspektör på Lysekils kommun i Lysekil

Haninge
Servicetekniker / brandtekniker brandsäkerhetsutrustning
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som brandtekniker på Bol Säkerhet AB i Haninge

Göteborg
Uppdragsledare Energieffektivisering
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som energirådgivare på AFRY AB i Göteborg

Stockholm
Brandsäkerhetskoordinator
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som brandtekniker på Securitas AB i Stockholm

Stockholm
Brandsäkerhetssamordnare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som brandingenjör på Stockholms Universitet i Stockholm

Göteborg
Bygglovskoordinator
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som bygglovshandläggare på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg

Gävle
Fukttekniker till Probaco i Gävle!
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som fukttekniker på Probaco i Gävle AB i Gävle

Nässjö
Nytänkande brandingenjör

Ledigt jobb som brandingenjör på Höglandets Räddningstjänstförbund i Nässjö

Karlskrona
Brandingenjör - olycksutredare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som brandinspektör på Kommunalförbundet Räddningstjänsten Ö Blekinge i Karlskrona

Karlstad
Energikonsult sökes till en av Sveriges ledande boendeaktörer!
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som energirådgivare på Academic Work Sweden AB i Karlstad

Vi söker en brandinspektör
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som brandinspektör på GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST i

Stockholm
Energisamordnare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som energirådgivare på Quest Consulting Sverige AB i Stockholm

Stockholm
ENERGISAMORDNARE

Ledigt jobb som energirådgivare på Jobbusters AB i Stockholm

Karlstad
MSB söker brandingenjör inom brand- och olycksförebyggande
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som brandingenjör på Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb i Karlstad

Stockholm
Larm- eller passagetekniker / installatör. Anställd hos vår kund.
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som brandtekniker på Prowork Bemanning AB i Stockholm

Solna
Larm- eller passagetekniker / installatör. Anställd hos vår kund.
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som brandtekniker på Prowork Bemanning AB i Solna

Eskilstuna
Specialist BeX, BVKF, Brandfarlig vara, Eskilstuna
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som brandingenjör på Fortifikationsverket i Eskilstuna

Malmö
Byggnadsinspektör till Malmö stadsbyggnadskontor
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som byggnadsinspektör på Malmö kommun i Malmö

Strategy Analyst
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som energirådgivare på E.On Sverige AB i

Kungsbacka
Brandtekniker till Göteborg
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som brandtekniker på Barona Teknik & Installation AB i Kungsbacka

Mölndal
Brandtekniker till Göteborg
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som brandtekniker på Barona Teknik & Installation AB i Mölndal

Göteborg
Brandtekniker till Göteborg
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som brandtekniker på Barona Teknik & Installation AB i Göteborg

Sollentuna
Elhandlare sökes omgående till SEOM!
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som energirådgivare på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Sollentuna

Sollentuna
Vill du jobba i en analytisk roll i en bransch i händelsernas centrum?
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som energirådgivare på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Sollentuna

Kinda
Brandingenjör Kinda Räddningstjänst
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som brandingenjör på Kinda kommun i Kinda

Finspång
Bygg- och miljöenheten söker byggnadsinpektör/bygglovhandläggare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som bygglovshandläggare på Finspångs kommun i Finspång

Stockholm
Brandtekniker
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som brandtekniker på Lassila & Tikanoja FM AB i Stockholm

Uppsala
Upplands flygflottilj, F 16 söker brandskyddsansvarig till Logistikenheten
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som brandtekniker på Försvarsmakten i Uppsala

Nyköping
Brandinspektör/Brandingenjör/Byggnadsingenjör
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som brandinspektör på Nyköpings kommun i Nyköping