Lönestatistik för en bygglovshandläggare 2023

Vad tjänar en bygglovshandläggare i månaden? Medellönen är 39900 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 38700 kronor i yrket medan männen har en lön på 40500 kronor. Se även a-kassehandläggare , alkoholhandläggare och baninspektör, järnväg .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är regionsanställda som har den högsta lönen med i snitt 51100 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som bygglovshandläggare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en bygglovshandläggare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 39900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln bygglovshandläggare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Inspekterar och besiktigar byggnader, anlägg­ningar m.m. Inspekterar brandskyddssystem. Informerar och ger råd vid ny- och ombyggnationer. Gör olycksutredningar och arbetar i operativ räddningstjänst i samband med räddningsinsatser.”

Hur ser lönestatistiken ut för en bygglovshandläggare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för bygglovshandläggare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 39800 kronor

 • Regionanställd 51100 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 40300 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som bygglovshandläggare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 38700 kronor som bygglovshandläggare medan männens lön är 40500 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 33200 kronor35100 kronor
2015 34300 kronor35300 kronor
2016 35400 kronor36600 kronor
2017 35900 kronor37700 kronor
2018 36900 kronor38900 kronor
2019 37700 kronor39400 kronor
2020 38800 kronor38900 kronor
2021 38700 kronor40500 kronor

Lönestatistik för bygglovshandläggare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige38800
Stockholm42500
Östra Mellansverige37800
Småland med öarna37500
Sydsverige41100
Västsverige39300
Norra Mellansverige37600
Mellersta Norrland31800
Övre Norrland41400

Hur många jobbar som bygglovshandläggare i Sverige?

Det är totalt 3200 personer som idag är anställda som bygglovshandläggare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige3200
Stockholm och Stockholms län500
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län450
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län210
Blekinge och Skåne län390
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län200
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en bygglovshandläggare i lön i månaden?

Medellönen för en bygglovshandläggare är 39900 kronor.

Hur många jobbar som bygglovshandläggare i Sverige?

Det finns 3200 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som bygglovshandläggare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till bygglovshandläggare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en A-kassehandläggare Lön för en Alkoholhandläggare Lön för en Baninspektör, järnväg Lön för en Befälhavare, kustbevakning Lön för en Besiktningsingenjör, bilprovning Lön för en Besiktningsingenjör, säkerhet Lön för en Besiktningsman, fordon Lön för en Besiktningsman, ventilation Lön för en Besiktningstekniker, bilprovningen Lön för en Besiktningstekniker, fordon Lön för en Bidragssekreterare, försäkringskassa Lön för en Bilbesiktningsingenjör Lön för en Bilbesiktningsman Lön för en Bilinspektör Lön för en Bilprovare Lön för en Biltestare Lön för en Brandingenjör Lön för en Brandinspektör Lön för en Brandskyddsingenjör Lön för en Brandskyddstekniker Lön för en Brandtekniker Lön för en Bygglovshandläggare Lön för en Byggnadsinspektör Lön för en Byggnadskontrollant Lön för en Byggnadslovshandläggare, byggnadsinspektör Lön för en Byråsekreterare, ospec Lön för en Deklarationsgranskare Lön för en Energiexpert Lön för en Energirådgivare Lön för en Energisparrådgivare Lön för en Fartygsinspektör Lön för en Fiskeriinspektör Lön för en Fiskerikontrollant Lön för en Flygsäkerhetskoordinator Lön för en Folkbokföringshandläggare Lön för en Fordonsingenjör, Trafikverket Lön för en Forskningsassistent, forskningsbiträde Lön för en Forskningsbiträde Lön för en Fortbildningssekreterare Lön för en Fukttekniker, besiktningsman Lön för en Förarprövare Lön för en Förbundskonsulent, intresseorganisation Lön för en Försäkringsbedömare, försäkringskassa Lön för en Försäkringshandläggare, försäkringskassa Lön för en Försäkringskassehandläggare Lön för en Försäkringskassetjänsteman Lön för en Försäkringskonsult, försäkringskassa Lön för en Försäkringsrådgivare, försäkringskassa Lön för en Försäkringssekreterare, försäkringskassa Lön för en Försäkringstjänsteman, försäkringskassa Lön för en Försäkringsutredare, försäkringskassa Lön för en Gruppchef, Tullverket Lön för en Gränstullassistent Lön för en Gränstullmästare Lön för en Handläggare, administrativ assistent Lön för en Handläggare, arbetslöshetskassa Lön för en Handläggare, bostadsbidrag Lön för en Handläggare, bygglov Lön för en Handläggare, försäkringskassa Lön för en Handläggare, socialbidrag Lön för en Handläggare, soft Lön för en Institutionssekreterare Lön för en Kanslisekreterare, administrativ assistent Lön för en Kassaföreståndare, A-kassa Lön för en Kassaredogörare, A-kassa Lön för en Klinisk prövningsassistent Lön för en Krogkontrollant Lön för en Kursadministratör Lön för en Kurssekreterare Lön för en Kustbevakningsassistent Lön för en Kustbevakningsinspektör Lön för en Kustbevakningstjänsteman Lön för en Kvalitetssäkrare, Tullverket Lön för en Luftfartsingenjör Lön för en Luftfartsinspektör Lön för en Nämndsekreterare Lön för en Omprövare, A-kassa Lön för en Pensionshandläggare Lön för en Protokollförare, riksdag Lön för en Prövningsassistent, klinisk Lön för en Rehabiliteringskonsult, försäkringskassa Lön för en Rehabiliteringssamordnare, försäkringskassa Lön för en Rehabiliteringssekreterare Lön för en Rehabiliteringsutredare Lön för en Rehabsamordnare Lön för en Restauranginspektör Lön för en Riksdagsstenograf Lön för en Riskingenjör, brandskydd Lön för en Servicehandläggare Lön för en Sjukkontrollant, försäkringskassa Lön för en Skatteaspirant Lön för en Skattehandläggare, övrig Lön för en Skeppsmätare Lön för en Skolsekreterare, administrativ assistent Lön för en Skyddsrumsinspektör Lön för en Socialassistent Lön för en Socialbidragshandläggare Lön för en Socialförsäkringstjänsteman Lön för en Softhandläggare Lön för en Strålskyddstekniker Lön för en Studieadministratör Lön för en Studieassistent Lön för en Studiekonsulent Lön för en Studieorganisatör Lön för en Studiesekreterare Lön för en Studiestödsutredare Lön för en Säkerhetsingenjör Lön för en Säkerhetsinspektör Lön för en Säkerhetsrådgivare, farligt gods Lön för en Taxeringsassistent Lön för en Taxeringsinspektör Lön för en Tillgänglighetskonsult Lön för en Tillståndsinspektör Lön för en Trafikinspektör Lön för en Tullaspirant Lön för en Tullassistent Lön för en Tullinformatör Lön för en Tullinspektör Lön för en Tullspecialist Lön för en Tulltjänsteman Lön för en Tulluppsyningsman Lön för en Utbildningsadministratör Lön för en Utbildningshandläggare Lön för en Utbildningssekreterare Lön för en Utredare, försäkringskassa Lön för en Utredningsassistent, socialtjänsten Lön för en Vakthavande befäl, Tullverket Lön för en Vapenhandläggare Lön för en Verksamhetsledare, studieförbund Lön för en Återbetalninghandläggare
Västerås
Employer Branding Lead, Northern Europe
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandingenjör på Hitachi Energy Sweden AB i Västerås
Stockholm
Brandskyddskoordinator
Ledigt jobb som brandtekniker på Statens Historiska Museer i Stockholm
Luleå
Byggnadsinspektör Luleå kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som byggnadsinspektör på Luleå kommun i Luleå
Huddinge
Besiktningsman bygg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som byggnadskontrollant på Skyhill AB i Huddinge
Luleå
Byggnadsinspektör Luleå kommun, vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som byggnadsinspektör på Luleå kommun i Luleå
Luleå
Bygglovshandläggare Luleå kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bygglovshandläggare på Luleå kommun i Luleå
Uppsala
Vi söker en Security and Fire Protection Leader
Ledigt jobb som brandinspektör på Fresenius Kabi AB i Uppsala
Stockholm
Fuktsakkunnig
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fukttekniker på AFRY AB i Stockholm
Kungsbacka
Brandskyddssamordnare till Kungsbacka kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandtekniker på Kungsbacka kommun i Kungsbacka
Nässjö
Sommarjobba som brandingenjör
Ledigt jobb som brandingenjör på Höglandets Räddningstjänstförbund i Nässjö
Stockholm
Energisamordnare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som energideklarerare/energiexpert på Lassila & Tikanoja FM AB i Stockholm
Västervik
Brandingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandingenjör på Västerviks kommun i Västervik
Malmö
Driftsättare Brandlarm Avarn Security Systems Syd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandtekniker på Avarn Security Systems AB i Malmö
Nordanstig
Tillsynstjänst inom Plan och Bygg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bygglovshandläggare på Nordanstigs kommun i Nordanstig
Stockholm
Brandlarmsexpert till Brandskyddsföreningen
Ledigt jobb som brandtekniker på Ants Akademiskt Nätverk av Tekniska Studenter AB i Stockholm
Vänersborg
Bygglovshandläggare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bygglovshandläggare på Vänersborgs kommun i Vänersborg
Vänersborg
Bygglovsadministratör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bygglovshandläggare på Vänersborgs kommun i Vänersborg
Nacka
Energi- och klimatrådgivare till miljöenheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som energirådgivare på Nacka kommun i Nacka
Huddinge
Energi- och klimatrådgivare, projektanställning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som energirådgivare på Huddinge kommun i Huddinge
Danderyd
Brandskyddstekniker med el-behörighet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandtekniker på Brandsäkra Norden AB i Danderyd
Danderyd
Brandskyddstekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandtekniker på Brandsäkra Norden AB i Danderyd
Borås
Provningsingenjör inom brandteknik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandingenjör på RISE Research Institutes of Sweden AB i Borås
Uppsala
Skolfastigheter rekryterar Tekniskt Sakkunnig Energi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som energirådgivare på Poolia Sverige AB i Uppsala
Stockholm
Brandtekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandtekniker på Lassila & Tikanoja FM AB i Stockholm
Stockholm
Brandskyddskoordinator till Coor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandingenjör på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
Kiruna
Byggnadsinspektör/bygglovshandläggare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som byggnadsinspektör på Kiruna kommun i Kiruna
Luleå
Handläggare automatiska brandlarm/ brandinspektör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandinspektör på Luleå kommun i Luleå
Örebro
Servicetekniker Brandtekniska lösningar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandtekniker på Securitas Technology Sverige AB i Örebro
Nyköping
Schneider Electric söker brandtekniker till Nyköpingsområdet!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandtekniker på Simplified Recruitment Sweden AB i Nyköping
Uddevalla
Medarbetare inom olycksförebyggande och samhällskydd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som brandinspektör på Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän i Uddevalla