Lön besiktningstekniker, fordon 2024

- Lönestatistik för en besiktningstekniker, fordonVad tjänar en besiktningstekniker, fordon i månaden? Medellönen för 2024 är:

38 600 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 41400 kronor i yrket medan männen har en lön på 38100 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 41700 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som besiktningstekniker, fordon.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en besiktningstekniker, fordon i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 38600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en besiktningstekniker, fordon

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 231 kronor.

Dagslön för en besiktningstekniker, fordon

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1838 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en besiktningstekniker, fordon kvar i lön efter skatt? En besiktningstekniker, fordon får ut 26 165 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 38 600 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 6 620 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 4 508 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 24 kronor
Lönen efter skatt 26 165 kronor


Sök lediga jobb som besiktningstekniker, fordon

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som besiktningstekniker, fordon eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Finspång på Siemens Energy AB. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Stockholm
Arbeta som säkerhetssamordnare på säkerhetsenheten, Regeringskansliet

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Regeringskansliet i Stockholm

Läs om jobbet
Kungsbacka
Säkerhetssamordnare inriktning krisberedskap

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Kungsbacka kommun i Kungsbacka

Läs om jobbet
Malmö
Global Product Safety Manager till globalt bolag utanför Malmö

Ledigt jobb som säkerhetsingenjör på Academic Work Sweden AB i Malmö

Läs om jobbet

Vad gör en besiktningstekniker, fordon?

Vi har inga detaljer kring vad en besiktningstekniker, fordon jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Kontrollerar att produkter och verksamhet uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav. Analyserar risker i produktion. Besiktigar fordon, fartyg och luftfartyg. Svarar för tillsyn av trafik- och flygskolor. Utfärdar föreskrifter och certifikat. Verkar för att farligt gods transporteras på ett säkert sätt.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en besiktningstekniker, fordon i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för besiktningstekniker, fordon skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 41700 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 38000 kronorÄr det lätt att få jobb som besiktningstekniker, fordon?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som besiktningstekniker, fordon.

Ungefär 4000 jobbar som säkerhetsinspektörer i landet, av dessa är cirka 18 procent kvinnor och 82 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för säkerhetsinspektörer det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för säkerhetsinspektörer kommer vara stora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som besiktningstekniker, fordon? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 41400 kronor som besiktningstekniker, fordon medan männens lön är 38100 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som besiktningstekniker, fordon.

Lönestatistik för besiktningstekniker, fordon i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige37 900 kronor
Stockholm42 700 kronor
Östra Mellansverige36 800 kronor
Småland med öarna33 900 kronor
Sydsverige36 800 kronor
Västsverige37 900 kronor
Norra Mellansverige34 100 kronor
Mellersta Norrland¤¤¤ kronor
Övre Norrland35 300 kronor


Hur många jobbar som besiktningstekniker, fordon i Sverige?

Det är totalt 4600 personer som idag är anställda som besiktningstekniker, fordon enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige4 600
Stockholm och Stockholms län¤¤¤
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län¤¤¤
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län330
Blekinge och Skåne län¤¤¤
Hallands och Västra Götalands län580
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län¤¤¤
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län100

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en besiktningstekniker, fordon i lön i månaden?

Medellönen för en besiktningstekniker, fordon är 38600 kronor.

Hur många jobbar som besiktningstekniker, fordon i Sverige?

Det finns 4600 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en besiktningstekniker, fordon?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 41400 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 38100 kronor.

Hur mycket betalar en besiktningstekniker, fordon i skatt?

En besiktningstekniker, fordon betalar i snitt 11152 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln besiktningstekniker, fordon in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som besiktningstekniker, fordon eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till besiktningstekniker, fordon

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en A-kassehandläggare Lön för en Alkoholhandläggare Lön för en Baninspektör, järnväg Lön för en Befälhavare, kustbevakning Lön för en Besiktningsingenjör, bilprovning Lön för en Besiktningsingenjör, säkerhet Lön för en Besiktningsman, fordon Lön för en Besiktningsman, ventilation Lön för en Besiktningstekniker, bilprovningen Lön för en Besiktningstekniker, fordon Lön för en Bidragssekreterare, försäkringskassa Lön för en Bilbesiktningsingenjör Lön för en Bilbesiktningsman Lön för en Bilinspektör Lön för en Bilprovare Lön för en Biltestare Lön för en Brandingenjör Lön för en Brandinspektör Lön för en Brandskyddsingenjör Lön för en Brandskyddstekniker Lön för en Brandtekniker Lön för en Bygglovshandläggare Lön för en Byggnadsinspektör Lön för en Byggnadskontrollant Lön för en Byggnadslovshandläggare, byggnadsinspektör Lön för en Byråsekreterare, ospec Lön för en Deklarationsgranskare Lön för en Energiexpert Lön för en Energirådgivare Lön för en Energisparrådgivare Lön för en Fartygsinspektör Lön för en Fiskeriinspektör Lön för en Fiskerikontrollant Lön för en Flygsäkerhetskoordinator Lön för en Folkbokföringshandläggare Lön för en Fordonsingenjör, Trafikverket Lön för en Forskningsassistent, forskningsbiträde Lön för en Forskningsbiträde Lön för en Fortbildningssekreterare Lön för en Fukttekniker, besiktningsman Lön för en Förarprövare Lön för en Förbundskonsulent, intresseorganisation Lön för en Försäkringsbedömare, försäkringskassa Lön för en Försäkringshandläggare, försäkringskassa Lön för en Försäkringskassehandläggare Lön för en Försäkringskassetjänsteman Lön för en Försäkringskonsult, försäkringskassa Lön för en Försäkringsrådgivare, försäkringskassa Lön för en Försäkringssekreterare, försäkringskassa Lön för en Försäkringstjänsteman, försäkringskassa Lön för en Försäkringsutredare, försäkringskassa Lön för en Gruppchef, Tullverket Lön för en Gränstullassistent Lön för en Gränstullmästare Lön för en Handläggare, administrativ assistent Lön för en Handläggare, arbetslöshetskassa Lön för en Handläggare, bostadsbidrag Lön för en Handläggare, bygglov Lön för en Handläggare, försäkringskassa Lön för en Handläggare, socialbidrag Lön för en Handläggare, soft Lön för en Institutionssekreterare Lön för en Kanslisekreterare, administrativ assistent Lön för en Kassaföreståndare, A-kassa Lön för en Kassaredogörare, A-kassa Lön för en Klinisk prövningsassistent Lön för en Krogkontrollant Lön för en Kursadministratör Lön för en Kurssekreterare Lön för en Kustbevakningsassistent Lön för en Kustbevakningsinspektör Lön för en Kustbevakningstjänsteman Lön för en Kvalitetssäkrare, Tullverket Lön för en Luftfartsingenjör Lön för en Luftfartsinspektör Lön för en Nämndsekreterare Lön för en Omprövare, A-kassa Lön för en Pensionshandläggare Lön för en Protokollförare, riksdag Lön för en Prövningsassistent, klinisk Lön för en Rehabiliteringskonsult, försäkringskassa Lön för en Rehabiliteringssamordnare, försäkringskassa Lön för en Rehabiliteringssekreterare Lön för en Rehabiliteringsutredare Lön för en Rehabsamordnare Lön för en Restauranginspektör Lön för en Riksdagsstenograf Lön för en Riskingenjör, brandskydd Lön för en Servicehandläggare Lön för en Sjukkontrollant, försäkringskassa Lön för en Skatteaspirant Lön för en Skattehandläggare, övrig Lön för en Skeppsmätare Lön för en Skolsekreterare, administrativ assistent Lön för en Skyddsrumsinspektör Lön för en Socialassistent Lön för en Socialbidragshandläggare Lön för en Socialförsäkringstjänsteman Lön för en Softhandläggare Lön för en Strålskyddstekniker Lön för en Studieadministratör Lön för en Studieassistent Lön för en Studiekonsulent Lön för en Studieorganisatör Lön för en Studiesekreterare Lön för en Studiestödsutredare Lön för en Säkerhetsingenjör Lön för en Säkerhetsinspektör Lön för en Säkerhetsrådgivare, farligt gods Lön för en Taxeringsassistent Lön för en Taxeringsinspektör Lön för en Tillgänglighetskonsult Lön för en Tillståndsinspektör Lön för en Trafikinspektör Lön för en Tullaspirant Lön för en Tullassistent Lön för en Tullinformatör Lön för en Tullinspektör Lön för en Tullspecialist Lön för en Tulltjänsteman Lön för en Tulluppsyningsman Lön för en Utbildningsadministratör Lön för en Utbildningshandläggare Lön för en Utbildningssekreterare Lön för en Utredare, försäkringskassa Lön för en Utredningsassistent, socialtjänsten Lön för en Vakthavande befäl, Tullverket Lön för en Vapenhandläggare Lön för en Verksamhetsledare, studieförbund Lön för en Återbetalninghandläggare
Finspång
Risk Manager - Development & Operations
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som riskingenjör, risk management på Siemens Energy AB i Finspång
Stockholm
Arbeta som säkerhetssamordnare på säkerhetsenheten, Regeringskansliet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Regeringskansliet i Stockholm
Kungsbacka
Säkerhetssamordnare inriktning krisberedskap
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Kungsbacka kommun i Kungsbacka
Malmö
Global Product Safety Manager till globalt bolag utanför Malmö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsingenjör på Academic Work Sweden AB i Malmö
Skinnskatteberg
Beredskapssamordnare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Skinnskattebergs kommun i Skinnskatteberg
Halmstad
Konsult inom CE-märkning, Maskinsäkerhet, Processäkerhet & Arbetsmiljö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsingenjör på AFRY AB i Halmstad
Helsingborg
Konsult inom CE-märkning, Maskinsäkerhet, Processäkerhet & Arbetsmiljö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsingenjör på AFRY AB i Helsingborg
Kristianstad
Konsult inom CE-märkning, Maskinsäkerhet, Processäkerhet & Arbetsmiljö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsingenjör på AFRY AB i Kristianstad
Växjö
Konsult inom CE-märkning, Maskinsäkerhet, Processäkerhet & Arbetsmiljö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsingenjör på AFRY AB i Växjö
Malmö
Konsult inom CE-märkning, Maskinsäkerhet, Processäkerhet & Arbetsmiljö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsingenjör på AFRY AB i Malmö
Lund
Säkerhetssamordnare, vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Lunds kommun i Lund
Sundbyberg
Beredskapsspecialist med fokus totalförsvar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Svenska Kraftnät i Sundbyberg
Stockholm
Security Officer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Swedbank AB i Stockholm
Lund
Join MAX IV as a Chemical Safety Officer (1-year position)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsingenjör på Lunds Universitet i Lund
Stockholm
Integritetsskydds- och informationssäkerhetsstrateg till Sundbybergs Stad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Poolia Sverige AB i Stockholm
Malmö
Security Specialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Copenhagen Malmö Port AB i Malmö
Radiation Protection Technician
Ledigt jobb som strålskyddstekniker på CERN i
Karlstad
Teknikspecialist för säkerhetssystem, patientsignal och allmäntele
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsingenjör på REGION VÄRMLAND i Karlstad
Vänersborg
Säkerhetssamordnare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Statens Institutionsstyrelse i Vänersborg
Färgelanda
Säkerhetssamordnare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Färgelanda kommun i Färgelanda
Kalmar
Säkerhetskoordinator fysisk säkerhet
Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Linnéuniversitetet i Kalmar
Eskilstuna
Säkerhetsstrateg - Eskilstuna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Fortifikationsverket i Eskilstuna
Eskilstuna
Informationssäkerhetshandläggare - Eskilstuna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Fortifikationsverket i Eskilstuna
Stockholm
Larmtekniker till Safeguard
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsingenjör på Safeguard Sweden AB i Stockholm
Lund
Vi söker en driven säkerhetssamordnare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Statens Institutionsstyrelse i Lund
Stockholm
Arbetsledare - behörig ingenjör larm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsingenjör på Safeguard Sweden AB i Stockholm
Stockholm
Ledande larm - och säkerhetstekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsingenjör på Safeguard Sweden AB i Stockholm
Stockholm
Specialist fysisk säkerhet och bevakning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Försvarsmakten i Stockholm
Tidaholm
Verksamhetsområde Tidaholm söker underättelseoperatör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Kriminalvården i Tidaholm
Helsingborg
Underrättelseoperatör till Verksamhetsområde häktet Helsingborg, vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Kriminalvården i Helsingborg