Lön besiktningsman, fordon 2024

- Lönestatistik för en besiktningsman, fordonVad tjänar en besiktningsman, fordon i månaden? Medellönen för 2024 är:

38 600 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 41400 kronor i yrket medan männen har en lön på 38100 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 41700 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som besiktningsman, fordon.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en besiktningsman, fordon i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 38600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en besiktningsman, fordon

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 231 kronor.

Dagslön för en besiktningsman, fordon

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1838 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en besiktningsman, fordon kvar i lön efter skatt? En besiktningsman, fordon får ut 26 165 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 38 600 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 6 620 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 4 508 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 24 kronor
Lönen efter skatt 26 165 kronor


Sök lediga jobb som besiktningsman, fordon

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som besiktningsman, fordon eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Stockholm på Technology Nexus Secured Business Solutions AB. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Stockholm
Besiktningstekniker Bilprovningen Kungens Kurva

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Stockholm

Läs om jobbet
Ekerö
Besiktningstekniker Bilprovningen Ekerö

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Ekerö

Läs om jobbet
Stockholm
Tillsynsledare inom säkerhetsskydd

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Säkerhetspolisen i Stockholm

Läs om jobbet

Vad gör en besiktningsman, fordon?

Vi har inga detaljer kring vad en besiktningsman, fordon jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Kontrollerar att produkter och verksamhet uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav. Analyserar risker i produktion. Besiktigar fordon, fartyg och luftfartyg. Svarar för tillsyn av trafik- och flygskolor. Utfärdar föreskrifter och certifikat. Verkar för att farligt gods transporteras på ett säkert sätt.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en besiktningsman, fordon i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för besiktningsman, fordon skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 41700 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 38000 kronorÄr det lätt att få jobb som besiktningsman, fordon?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som besiktningsman, fordon.

Ungefär 4000 jobbar som säkerhetsinspektörer i landet, av dessa är cirka 18 procent kvinnor och 82 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för säkerhetsinspektörer det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för säkerhetsinspektörer kommer vara stora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som besiktningsman, fordon? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 41400 kronor som besiktningsman, fordon medan männens lön är 38100 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som besiktningsman, fordon.

Lönestatistik för besiktningsman, fordon i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige37 900 kronor
Stockholm42 700 kronor
Östra Mellansverige36 800 kronor
Småland med öarna33 900 kronor
Sydsverige36 800 kronor
Västsverige37 900 kronor
Norra Mellansverige34 100 kronor
Mellersta Norrland¤¤¤ kronor
Övre Norrland35 300 kronor


Hur många jobbar som besiktningsman, fordon i Sverige?

Det är totalt 4600 personer som idag är anställda som besiktningsman, fordon enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige4 600
Stockholm och Stockholms län¤¤¤
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län¤¤¤
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län330
Blekinge och Skåne län¤¤¤
Hallands och Västra Götalands län580
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län¤¤¤
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län100

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en besiktningsman, fordon i lön i månaden?

Medellönen för en besiktningsman, fordon är 38600 kronor.

Hur många jobbar som besiktningsman, fordon i Sverige?

Det finns 4600 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en besiktningsman, fordon?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 41400 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 38100 kronor.

Hur mycket betalar en besiktningsman, fordon i skatt?

En besiktningsman, fordon betalar i snitt 11152 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln besiktningsman, fordon in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Statistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som besiktningsman, fordon eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till besiktningsman, fordon

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en A-kassehandläggare Lön för en Alkoholhandläggare Lön för en Baninspektör, järnväg Lön för en Befälhavare, kustbevakning Lön för en Besiktningsingenjör, bilprovning Lön för en Besiktningsingenjör, säkerhet Lön för en Besiktningsman, fordon Lön för en Besiktningsman, ventilation Lön för en Besiktningstekniker, bilprovningen Lön för en Besiktningstekniker, fordon Lön för en Bidragssekreterare, försäkringskassa Lön för en Bilbesiktningsingenjör Lön för en Bilbesiktningsman Lön för en Bilinspektör Lön för en Bilprovare Lön för en Biltestare Lön för en Brandingenjör Lön för en Brandinspektör Lön för en Brandskyddsingenjör Lön för en Brandskyddstekniker Lön för en Brandtekniker Lön för en Bygglovshandläggare Lön för en Byggnadsinspektör Lön för en Byggnadskontrollant Lön för en Byggnadslovshandläggare, byggnadsinspektör Lön för en Byråsekreterare, ospec Lön för en Deklarationsgranskare Lön för en Energiexpert Lön för en Energirådgivare Lön för en Energisparrådgivare Lön för en Fartygsinspektör Lön för en Fiskeriinspektör Lön för en Fiskerikontrollant Lön för en Flygsäkerhetskoordinator Lön för en Folkbokföringshandläggare Lön för en Fordonsingenjör, Trafikverket Lön för en Forskningsassistent, forskningsbiträde Lön för en Forskningsbiträde Lön för en Fortbildningssekreterare Lön för en Fukttekniker, besiktningsman Lön för en Förarprövare Lön för en Förbundskonsulent, intresseorganisation Lön för en Försäkringsbedömare, försäkringskassa Lön för en Försäkringshandläggare, försäkringskassa Lön för en Försäkringskassehandläggare Lön för en Försäkringskassetjänsteman Lön för en Försäkringskonsult, försäkringskassa Lön för en Försäkringsrådgivare, försäkringskassa Lön för en Försäkringssekreterare, försäkringskassa Lön för en Försäkringstjänsteman, försäkringskassa Lön för en Försäkringsutredare, försäkringskassa Lön för en Gruppchef, Tullverket Lön för en Gränstullassistent Lön för en Gränstullmästare Lön för en Handläggare, administrativ assistent Lön för en Handläggare, arbetslöshetskassa Lön för en Handläggare, bostadsbidrag Lön för en Handläggare, bygglov Lön för en Handläggare, försäkringskassa Lön för en Handläggare, socialbidrag Lön för en Handläggare, soft Lön för en Institutionssekreterare Lön för en Kanslisekreterare, administrativ assistent Lön för en Kassaföreståndare, A-kassa Lön för en Kassaredogörare, A-kassa Lön för en Klinisk prövningsassistent Lön för en Krogkontrollant Lön för en Kursadministratör Lön för en Kurssekreterare Lön för en Kustbevakningsassistent Lön för en Kustbevakningsinspektör Lön för en Kustbevakningstjänsteman Lön för en Kvalitetssäkrare, Tullverket Lön för en Luftfartsingenjör Lön för en Luftfartsinspektör Lön för en Nämndsekreterare Lön för en Omprövare, A-kassa Lön för en Pensionshandläggare Lön för en Protokollförare, riksdag Lön för en Prövningsassistent, klinisk Lön för en Rehabiliteringskonsult, försäkringskassa Lön för en Rehabiliteringssamordnare, försäkringskassa Lön för en Rehabiliteringssekreterare Lön för en Rehabiliteringsutredare Lön för en Rehabsamordnare Lön för en Restauranginspektör Lön för en Riksdagsstenograf Lön för en Riskingenjör, brandskydd Lön för en Servicehandläggare Lön för en Sjukkontrollant, försäkringskassa Lön för en Skatteaspirant Lön för en Skattehandläggare, övrig Lön för en Skeppsmätare Lön för en Skolsekreterare, administrativ assistent Lön för en Skyddsrumsinspektör Lön för en Socialassistent Lön för en Socialbidragshandläggare Lön för en Socialförsäkringstjänsteman Lön för en Softhandläggare Lön för en Strålskyddstekniker Lön för en Studieadministratör Lön för en Studieassistent Lön för en Studiekonsulent Lön för en Studieorganisatör Lön för en Studiesekreterare Lön för en Studiestödsutredare Lön för en Säkerhetsingenjör Lön för en Säkerhetsinspektör Lön för en Säkerhetsrådgivare, farligt gods Lön för en Taxeringsassistent Lön för en Taxeringsinspektör Lön för en Tillgänglighetskonsult Lön för en Tillståndsinspektör Lön för en Trafikinspektör Lön för en Tullaspirant Lön för en Tullassistent Lön för en Tullinformatör Lön för en Tullinspektör Lön för en Tullspecialist Lön för en Tulltjänsteman Lön för en Tulluppsyningsman Lön för en Utbildningsadministratör Lön för en Utbildningshandläggare Lön för en Utbildningssekreterare Lön för en Utredare, försäkringskassa Lön för en Utredningsassistent, socialtjänsten Lön för en Vakthavande befäl, Tullverket Lön för en Vapenhandläggare Lön för en Verksamhetsledare, studieförbund Lön för en Återbetalninghandläggare
Stockholm
Security and SHEQ Manager, Nordics/DACH
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsingenjör på Technology Nexus Secured Business Solutions AB i Stockholm
Stockholm
Besiktningstekniker Bilprovningen Kungens Kurva
Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Stockholm
Ekerö
Besiktningstekniker Bilprovningen Ekerö
Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Ekerö
Stockholm
Tillsynsledare inom säkerhetsskydd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Säkerhetspolisen i Stockholm
Strömstad
Besiktningstekniker Bilprovningen Strömstad
Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Strömstad
Gotland
Head of Marine Operator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fartygsinspektör på Destination Gotland AB i Gotland
Nordmaling
Beredskapssamordnare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsingenjör på Nordmalings kommun i Nordmaling
Västerås
svetskordinatoor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningsingenjör på Randstad AB i Västerås
Nacka
Besiktningstekniker till Bilprovningen Nacka
Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Nacka
Borlänge
Stationschef till Carspect Nygårdsvägen i Borlänge
Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Carspect AB i Borlänge
Stockholm
Säkerhetsskyddshandläggare - timanställning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Försvarets Materielverk i Stockholm
Sigtuna
Flygoperativ auditör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningsingenjör på Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg i Sigtuna
Stockholm
Besiktningstekniker till Dekra - Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Fordonsakademin Sverige AB i Stockholm
Katrineholm
Besiktningstekniker till Dekra - Katrineholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Fordonsakademin Sverige AB i Katrineholm
Sollentuna
Besiktningstekniker till Dekra - Akalla
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Fordonsakademin Sverige AB i Sollentuna
Solna
Besiktningstekniker till Dekra - Västra Skogen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Fordonsakademin Sverige AB i Solna
Nacka
Besiktningstekniker till Dekra - Nacka Forum
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Fordonsakademin Sverige AB i Nacka
Ragunda
Beredskapssamordnare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Ragunda kommun i Ragunda
Norrköping
Strateg inom civil beredskap till trygghets- och säkerhetsavdelningen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Norrköpings kommun i Norrköping
Göteborg
Functional Safety-expert till växande bolag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsingenjör på Jobnet AB i Göteborg
Västerås
Besiktningstekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB i Västerås
Lidingö
Besiktningstekniker till Bilprovningen Gärdet
Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Lidingö
Stockholm
Besiktningstekniker till Bilprovningen Gärdet
Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Stockholm
Huddinge
Säkerhetsskyddshandläggare till OneCo affärsområde Defence
Ledigt jobb som säkerhetsingenjör på OneCo Networks AB i Huddinge
Sundsvall
Säkerhetssamordnare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Statens Tjänstepensionsverk i Sundsvall
Lund
Besiktningstekniker till Carspect Gastelyckan i Lund
Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Carspect AB i Lund
Solna
Besiktningsingenjör inom tryck till Stockholm/Uppsala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningsingenjör på Kiwa Sweden AB i Solna
Borlänge
Besiktningsingenjör inom lyft till Borlänge
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningsingenjör på Kiwa Sweden AB i Borlänge
Upplands Väsby
Certifierad Besiktningstekniker till kommande direktrekrytering
Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Upplands Väsby
Sigtuna
Certifierad Besiktningstekniker till kommande direktrekrytering
Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Sigtuna