Lönestatistik för en klinisk prövningsassistent 2023

Vad tjänar en klinisk prövningsassistent i månaden? Medellönen är 34900 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 34000 kronor i yrket medan männen har en lön på 37100 kronor. Se även a-kassehandläggare , alkoholhandläggare och baninspektör, järnväg .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 43300 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som klinisk prövningsassistent.

Medellön, snittlön eller medianlön för en klinisk prövningsassistent?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 34900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln klinisk prövningsassistent in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utför annat handläggningsarbete än inom 3351–3355. Exempel på arbetsuppgifter: Utfärdar föreskrifter, certifikat och tillstånd. Handlägger och förbereder ärenden, utreder och fattar beslut.”

Hur ser lönestatistiken ut för en klinisk prövningsassistent i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för klinisk prövningsassistent skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 32900 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 41600 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som klinisk prövningsassistent? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 34000 kronor som klinisk prövningsassistent medan männens lön är 37100 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 28700 kronor33300 kronor
2015 29800 kronor34800 kronor
2016 30600 kronor35100 kronor
2017 31500 kronor36000 kronor
2018 32300 kronor36800 kronor
2019 32900 kronor37900 kronor
2020 33400 kronor37500 kronor
2021 34000 kronor37100 kronor

Lönestatistik för klinisk prövningsassistent i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige34600
Stockholm37400
Östra Mellansverige32900
Småland med öarna31700
Sydsverige33300
Västsverige36200
Norra Mellansverige31300
Mellersta Norrland30100
Övre Norrland31500

Hur många jobbar som klinisk prövningsassistent i Sverige?

Det är totalt 15700 personer som idag är anställda som klinisk prövningsassistent enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige15700
Stockholm och Stockholms län5500
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län2700
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län690
Blekinge och Skåne län1600
Hallands och Västra Götalands län2400
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län970
Västernorrlands och Jämtlands830
Västerbottens och Norrbottens län760

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en klinisk prövningsassistent i lön i månaden?

Medellönen för en klinisk prövningsassistent är 34900 kronor.

Hur många jobbar som klinisk prövningsassistent i Sverige?

Det finns 15700 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som klinisk prövningsassistent eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till klinisk prövningsassistent

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en A-kassehandläggare Lön för en Alkoholhandläggare Lön för en Baninspektör, järnväg Lön för en Befälhavare, kustbevakning Lön för en Besiktningsingenjör, bilprovning Lön för en Besiktningsingenjör, säkerhet Lön för en Besiktningsman, fordon Lön för en Besiktningsman, ventilation Lön för en Besiktningstekniker, bilprovningen Lön för en Besiktningstekniker, fordon Lön för en Bidragssekreterare, försäkringskassa Lön för en Bilbesiktningsingenjör Lön för en Bilbesiktningsman Lön för en Bilinspektör Lön för en Bilprovare Lön för en Biltestare Lön för en Brandingenjör Lön för en Brandinspektör Lön för en Brandskyddsingenjör Lön för en Brandskyddstekniker Lön för en Brandtekniker Lön för en Bygglovshandläggare Lön för en Byggnadsinspektör Lön för en Byggnadskontrollant Lön för en Byggnadslovshandläggare, byggnadsinspektör Lön för en Byråsekreterare, ospec Lön för en Deklarationsgranskare Lön för en Energiexpert Lön för en Energirådgivare Lön för en Energisparrådgivare Lön för en Fartygsinspektör Lön för en Fiskeriinspektör Lön för en Fiskerikontrollant Lön för en Flygsäkerhetskoordinator Lön för en Folkbokföringshandläggare Lön för en Fordonsingenjör, Trafikverket Lön för en Forskningsassistent, forskningsbiträde Lön för en Forskningsbiträde Lön för en Fortbildningssekreterare Lön för en Fukttekniker, besiktningsman Lön för en Förarprövare Lön för en Förbundskonsulent, intresseorganisation Lön för en Försäkringsbedömare, försäkringskassa Lön för en Försäkringshandläggare, försäkringskassa Lön för en Försäkringskassehandläggare Lön för en Försäkringskassetjänsteman Lön för en Försäkringskonsult, försäkringskassa Lön för en Försäkringsrådgivare, försäkringskassa Lön för en Försäkringssekreterare, försäkringskassa Lön för en Försäkringstjänsteman, försäkringskassa Lön för en Försäkringsutredare, försäkringskassa Lön för en Gruppchef, Tullverket Lön för en Gränstullassistent Lön för en Gränstullmästare Lön för en Handläggare, administrativ assistent Lön för en Handläggare, arbetslöshetskassa Lön för en Handläggare, bostadsbidrag Lön för en Handläggare, bygglov Lön för en Handläggare, försäkringskassa Lön för en Handläggare, socialbidrag Lön för en Handläggare, soft Lön för en Institutionssekreterare Lön för en Kanslisekreterare, administrativ assistent Lön för en Kassaföreståndare, A-kassa Lön för en Kassaredogörare, A-kassa Lön för en Klinisk prövningsassistent Lön för en Krogkontrollant Lön för en Kursadministratör Lön för en Kurssekreterare Lön för en Kustbevakningsassistent Lön för en Kustbevakningsinspektör Lön för en Kustbevakningstjänsteman Lön för en Kvalitetssäkrare, Tullverket Lön för en Luftfartsingenjör Lön för en Luftfartsinspektör Lön för en Nämndsekreterare Lön för en Omprövare, A-kassa Lön för en Pensionshandläggare Lön för en Protokollförare, riksdag Lön för en Prövningsassistent, klinisk Lön för en Rehabiliteringskonsult, försäkringskassa Lön för en Rehabiliteringssamordnare, försäkringskassa Lön för en Rehabiliteringssekreterare Lön för en Rehabiliteringsutredare Lön för en Rehabsamordnare Lön för en Restauranginspektör Lön för en Riksdagsstenograf Lön för en Riskingenjör, brandskydd Lön för en Servicehandläggare Lön för en Sjukkontrollant, försäkringskassa Lön för en Skatteaspirant Lön för en Skattehandläggare, övrig Lön för en Skeppsmätare Lön för en Skolsekreterare, administrativ assistent Lön för en Skyddsrumsinspektör Lön för en Socialassistent Lön för en Socialbidragshandläggare Lön för en Socialförsäkringstjänsteman Lön för en Softhandläggare Lön för en Strålskyddstekniker Lön för en Studieadministratör Lön för en Studieassistent Lön för en Studiekonsulent Lön för en Studieorganisatör Lön för en Studiesekreterare Lön för en Studiestödsutredare Lön för en Säkerhetsingenjör Lön för en Säkerhetsinspektör Lön för en Säkerhetsrådgivare, farligt gods Lön för en Taxeringsassistent Lön för en Taxeringsinspektör Lön för en Tillgänglighetskonsult Lön för en Tillståndsinspektör Lön för en Trafikinspektör Lön för en Tullaspirant Lön för en Tullassistent Lön för en Tullinformatör Lön för en Tullinspektör Lön för en Tullspecialist Lön för en Tulltjänsteman Lön för en Tulluppsyningsman Lön för en Utbildningsadministratör Lön för en Utbildningshandläggare Lön för en Utbildningssekreterare Lön för en Utredare, försäkringskassa Lön för en Utredningsassistent, socialtjänsten Lön för en Vakthavande befäl, Tullverket Lön för en Vapenhandläggare Lön för en Verksamhetsledare, studieförbund Lön för en Återbetalninghandläggare
Lycksele
Sommarjobb som servicehandläggare i Lycksele
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicehandläggare på Statens Servicecenter i Lycksele
Östersund
Hermods Komvuxskola Östersund söker administratör 50% - vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utbildningsadministratör/utbildningssekreterare på Hermods AB i Östersund
Umeå
Sommarjobb som servicehandläggare i Umeå
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicehandläggare på Statens Servicecenter i Umeå
Umeå
Administratör/Koordinator till kund i Umeå
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utbildningsadministratör/utbildningssekreterare på Manpower AB i Umeå
Stockholm
Jurek söker administratörer för rekrytering och konsultuppdrag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicehandläggare på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
Kalmar
Studentmedarbetare, projektet Hållbara Resval Kalmar
Ledigt jobb som utbildningsadministratör/utbildningssekreterare på Linnéuniversitetet i Kalmar
Eskilstuna
Administratör till SFI
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utbildningsadministratör/utbildningssekreterare på Eskilstuna kommun i Eskilstuna
Stockholm
Antagningshandläggare (tidsbegränsad anställning)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utbildningshandläggare på Stockholms Universitet i Stockholm
Huddinge
Handläggare inriktning forskarutbildning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utbildningshandläggare på Södertörns Högskola i Huddinge
Stockholm
Handläggare sökes till myndighet i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicehandläggare på Bemannia Kontor AB i Stockholm
Solna
Marketing Specialist to global pharmaceutical company
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicehandläggare på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Solna
Bollnäs
Skoladministratör till Bollnäs kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studieadministratör på Bollnäs kommun i Bollnäs
Sundbyberg
Kursadministratör - KomVux Sundbyberg/ Järfälla
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kursadministratör på Agila Inst VUX Sverige AB i Sundbyberg
Stockholm
Verksamhetsutvecklare för djur, natur och hållbarhet till Studiefrämjand...
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studieorganisatör på Studiefrämjandet i Stockholm
Stockholm
Projektkoordinator till SIS
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicehandläggare på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
Helsingborg
Sommarjobbare till Barntrafikskolan i Helsingborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kursadministratör på Helsingborgs kommun i Helsingborg
Sollefteå
Sommarjobb som servicehandläggare i Sollefteå
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicehandläggare på Statens Servicecenter i Sollefteå
Östersund
Sommarjobb som servicehandläggare i Östersund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicehandläggare på Statens Servicecenter i Östersund
Härnösand
Handläggare till Utbildningscenter Härnösand
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utbildningshandläggare på Kriminalvården i Härnösand
Stockholm
Administratör på deltid till advokatbyrå i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicehandläggare på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
Örebro
Sommarjobb som servicehandläggare i Örebro
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicehandläggare på Statens Servicecenter i Örebro
Lund
Administratör till stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicehandläggare på Lunds kommun i Lund
Göteborg
Fiskerikontrollant
Ledigt jobb som fiskerikontrollant på Havs- och Vattenmyndigheten i Göteborg
Jönköping
Utbildningshandläggare till Jönköping University
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utbildningshandläggare på Högskoleservice i Jönköping AB i Jönköping
Uppsala
Dokumentspecialist till Novavax i Uppsala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicehandläggare på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Uppsala
Upplands Väsby
Kundvägledare Gata/Park/Fastighet/Avfall/VA till Väsby Direkt
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicehandläggare på Upplands Väsby kommun i Upplands Väsby
Örebro
Nämndsekreterare till enheten för Nämndstöd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som nämndsekreterare på Örebro kommun i Örebro
Stockholm
Forskningsadministratör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utbildningsadministratör/utbildningssekreterare på Stockholms Universitet i Stockholm
Nässjö
Arbetslivsresurs i Nässjö söker nu Handledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utbildningshandläggare på Arena Personal Sverige AB i Nässjö
Eksjö
Arbetslivsresurs i Eksjö söker nu Handledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utbildningshandläggare på Arena Personal Sverige AB i Eksjö