Vad tjänar en socialförsäkringstjänsteman i lön 2022?

Socialförsäkringstjänsteman har 31700 kronor i lön (medellön) enligt 2022 års lönestatistik. Kvinnor tjänar i snitt 31500 kronor i yrket medan männens medellön ligger på 32300 kronor. Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.

Relaterade yrken

Här hittar du fler yrken relaterade till socialförsäkringstjänsteman.


Lönen i sedlar

Medellön, snittlön eller medianlön för en socialförsäkringstjänsteman?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 31700 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras i hop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar räknas bort

 • Rörliga ersättningar räknas bort

 • Lönen justeras upp till heltid


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Handlägger, utreder och informerar samt fattar beslut om olika socialförsäkringar.”

Hur ser lönestatistiken ut för en socialförsäkringstjänsteman i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för socialförsäkringstjänsteman skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 31700 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Landstingsanställning

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman:


Man och kvinna

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som socialförsäkringstjänsteman? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 31500 kronor som socialförsäkringstjänsteman medan männens lön är 32300 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 27300 kronor 29700 kronor
2015 28500 kronor 31400 kronor
2016 28500 kronor 29400 kronor
2017 29000 kronor 30300 kronor
2018 29700 kronor 30400 kronor
2019 30200 kronor 30600 kronor
2020 30700 kronor 31300 kronor
2021 31500 kronor 32300 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för socialförsäkringstjänsteman.

Jobben med den sämsta lönen i Sverige

Det skiljer över 100 000 kronor i månadslön mellan det bästa och sämsta betalda yrkena i Sverige. Här är yrken med lägsta snittlönen.


Fler lågavlönade yrken


Hur många jobbar som socialförsäkringstjänsteman i Sverige?

Det är totalt 10300 personer som idag är anställda som socialförsäkringstjänsteman enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige10300
Stockholm och Stockholms län1500
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1400
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1400
Blekinge och Skåne län1400
Hallands och Västra Götalands län2200
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län1000
Västernorrlands och Jämtlands730
Västerbottens och Norrbottens län710

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en socialförsäkringstjänsteman i lön i månaden?

Medellönen för en socialförsäkringstjänsteman är 31700 kronor.

Hur många jobbar som socialförsäkringstjänsteman i Sverige?

Det finns 10300 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som socialförsäkringstjänsteman eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen. Skriv ut sidan


Lönestatistik för socialförsäkringstjänsteman i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Stockholm och Stockholms län för där är nämligen medellönen högst med 33300 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige30900
Stockholm33300
Östra Mellansverige31200
Småland med öarna30000
Sydsverige30500
Västsverige31000
Norra Mellansverige30200
Mellersta Norrland29500
Övre Norrland29600

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Fler yrken inom samma yrkeskategori

Här hittar du fler arbeten inom samma yrkeskategori som socialförsäkringstjänsteman.

Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?


Pilot i cockpit
Vad tjänar en pilot?

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Lön för en pilot
Kirurg på väg till operation
Vad tjänar en kirurg?

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Lön för en kirurg
Aktietrader framför datorn
Vad tjänar en aktiemäklare?

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men även den senaste tiden har intresset för yrket ökat och vad lönenivån ligger på.

Lön för en aktiemäklare

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till socialförsäkringstjänsteman

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

A-kassehandläggare
Alkoholhandläggare
Baninspektör, järnväg
Befälhavare, kustbevakning
Besiktningsingenjör, bilprovning
Besiktningsingenjör, säkerhet
Besiktningsman, fordon
Besiktningsman, ventilation
Besiktningstekniker, bilprovningen
Besiktningstekniker, fordon
Bidragssekreterare, försäkringskassa
Bilbesiktningsingenjör
Bilbesiktningsman
Bilinspektör
Bilprovare
Biltestare
Brandingenjör
Brandinspektör
Brandskyddsingenjör
Brandskyddstekniker
Brandtekniker
Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör
Byggnadskontrollant
Byggnadslovshandläggare, byggnadsinspektör
Byråsekreterare, ospec
Deklarationsgranskare
Energiexpert
Energirådgivare
Energisparrådgivare
Fartygsinspektör
Fiskeriinspektör
Fiskerikontrollant
Flygsäkerhetskoordinator
Folkbokföringshandläggare
Fordonsingenjör, Trafikverket
Forskningsassistent, forskningsbiträde
Forskningsbiträde
Fortbildningssekreterare
Fukttekniker, besiktningsman
Förarprövare
Förbundskonsulent, intresseorganisation
Försäkringsbedömare, försäkringskassa
Försäkringshandläggare, försäkringskassa
Försäkringskassehandläggare
Försäkringskassetjänsteman
Försäkringskonsult, försäkringskassa
Försäkringsrådgivare, försäkringskassa
Försäkringssekreterare, försäkringskassa
Försäkringstjänsteman, försäkringskassa
Försäkringsutredare, försäkringskassa
Gruppchef, Tullverket
Gränstullassistent
Gränstullmästare
Handläggare, administrativ assistent
Handläggare, arbetslöshetskassa
Handläggare, bostadsbidrag
Handläggare, bygglov
Handläggare, försäkringskassa
Handläggare, socialbidrag
Handläggare, soft
Institutionssekreterare
Kanslisekreterare, administrativ assistent
Kassaföreståndare, A-kassa
Kassaredogörare, A-kassa
Klinisk prövningsassistent
Krogkontrollant
Kursadministratör
Kurssekreterare
Kustbevakningsassistent
Kustbevakningsinspektör
Kustbevakningstjänsteman
Kvalitetssäkrare, Tullverket
Luftfartsingenjör
Luftfartsinspektör
Nämndsekreterare
Omprövare, A-kassa
Pensionshandläggare
Protokollförare, riksdag
Prövningsassistent, klinisk
Rehabiliteringskonsult, försäkringskassa
Rehabiliteringssamordnare, försäkringskassa
Rehabiliteringssekreterare
Rehabiliteringsutredare
Rehabsamordnare
Restauranginspektör
Riksdagsstenograf
Riskingenjör, brandskydd
Servicehandläggare
Sjukkontrollant, försäkringskassa
Skatteaspirant
Skattehandläggare, övrig
Skeppsmätare
Skolsekreterare, administrativ assistent
Skyddsrumsinspektör
Socialassistent
Socialbidragshandläggare
Socialförsäkringstjänsteman
Softhandläggare
Strålskyddstekniker
Studieadministratör
Studieassistent
Studiekonsulent
Studieorganisatör
Studiesekreterare
Studiestödsutredare
Säkerhetsingenjör
Säkerhetsinspektör
Säkerhetsrådgivare, farligt gods
Taxeringsassistent
Taxeringsinspektör
Tillgänglighetskonsult
Tillståndsinspektör
Trafikinspektör
Tullaspirant
Tullassistent
Tullinformatör
Tullinspektör
Tullspecialist
Tulltjänsteman
Tulluppsyningsman
Utbildningsadministratör
Utbildningshandläggare
Utbildningssekreterare
Utredare, försäkringskassa
Utredningsassistent, socialtjänsten
Vakthavande befäl, Tullverket
Vapenhandläggare
Verksamhetsledare, studieförbund
Återbetalninghandläggare
Västerås
Försäkringsutredare inom sjukförsäkringen i Västerås
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som försäkringsutredare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Västerås

Norrköping
Försäkringshandläggare i kombination med studier: Inriktning mot telefoni
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som försäkringshandläggare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Norrköping

Sundbyberg
Försäkringshandläggare i kombination med studier: Inriktning mot telefoni
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som försäkringshandläggare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Sundbyberg

Uppsala
Försäkringshandläggare i kombination med studier: Inriktning mot telefoni
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som försäkringshandläggare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Uppsala

Västerås
Försäkringshandläggare i kombination med studier: Inriktning mot telefoni
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som försäkringshandläggare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Västerås

Stockholm
Försäkringshandläggare inom administration assistansersättning
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som försäkringshandläggare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Stockholm

Gävle
Försäkringshandläggare inom administration assistansersättning
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som försäkringshandläggare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Gävle

Norrköping
Försäkringsutredare inom sjukförsäkringen i Norrköping
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som försäkringsutredare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Norrköping

Motala
Försäkringsutredare inom sjukförsäkringen i Motala
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som försäkringsutredare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Motala

Linköping
Försäkringsutredare inom sjukförsäkringen i Linköping
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som försäkringsutredare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Linköping

Växjö
Försäkringsutredare inom aktivitetsersättning i Växjö
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som försäkringsutredare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Växjö

Åmål
Handläggare Partner, på Försäkringskassans kundmöte för partners, i Åmål
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som försäkringshandläggare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Åmål

Gävle
Försäkringshandläggare inom Arbetsmarknadsstöd i Gävle
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som försäkringshandläggare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Gävle

Östersund
Försäkringshandläggare inom Arbetsmarknadsstöd i Östersund
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som försäkringshandläggare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Östersund

Jönköping
Försäkringshandläggare inom föräldraförsäkringen i Jönköping
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som försäkringshandläggare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Jönköping

Göteborg
Försäkringshandläggare inom föräldraförsäkringen i Göteborg
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som försäkringshandläggare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Göteborg

Göteborg
Försäkringsutredare inom arbetsskador i Göteborg
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som försäkringsutredare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Göteborg

Karlshamn
Försäkringsutredare inom arbetshjälpmedel i Karlshamn
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som försäkringsutredare, försäkringskassa på Försäkringskassan i Karlshamn

Försäkringsutredare inom förebyggande sjukpenning, Helsingborg och Malmö
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som försäkringsutredare, försäkringskassa på Försäkringskassan i