Lön besiktningsingenjör, säkerhet - Lönestatistik för en besiktningsingenjör, säkerhet 2023

Vad tjänar en besiktningsingenjör, säkerhet i månaden? Medellönen är 38600 kronor i månaden enligt aktuell lönestatistik för 2023. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid.

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 41400 kronor i yrket medan männen har en lön på 38100 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 41700 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som besiktningsingenjör, säkerhet.


TopplistorVad tjänar en besiktningsingenjör, säkerhet i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 38600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln besiktningsingenjör, säkerhet in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.Vad gör en besiktningsingenjör, säkerhet?

Vi har inga detaljer kring vad en besiktningsingenjör, säkerhet jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Kontrollerar att produkter och verksamhet uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav. Analyserar risker i produktion. Besiktigar fordon, fartyg och luftfartyg. Svarar för tillsyn av trafik- och flygskolor. Utfärdar föreskrifter och certifikat. Verkar för att farligt gods transporteras på ett säkert sätt.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en besiktningsingenjör, säkerhet i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för besiktningsingenjör, säkerhet skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 41700 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 38000 kronorHur stor chans är det att få jobb som besiktningsingenjör, säkerhet?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som besiktningsingenjör, säkerhet.

Ungefär 4000 jobbar som säkerhetsinspektörer i landet, av dessa är cirka 18 procent kvinnor och 82 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för säkerhetsinspektörer det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för säkerhetsinspektörer kommer vara stora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som besiktningsingenjör, säkerhet? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 41400 kronor som besiktningsingenjör, säkerhet medan männens lön är 38100 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 33400 kronor33400 kronor
2015 33500 kronor34000 kronor
2016 33600 kronor33600 kronor
2017 35700 kronor34700 kronor
2018 37500 kronor36800 kronor
2019 36400 kronor37000 kronor
2020 37800 kronor37900 kronor
2021 41400 kronor38100 kronor

Lönestatistik för besiktningsingenjör, säkerhet i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige37900
Stockholm42700
Östra Mellansverige36800
Småland med öarna33900
Sydsverige36800
Västsverige37900
Norra Mellansverige34100
Mellersta Norrland..
Övre Norrland35300


Hur många jobbar som besiktningsingenjör, säkerhet i Sverige?

Det är totalt 4600 personer som idag är anställda som besiktningsingenjör, säkerhet enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige4600
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län330
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län580
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län100

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en besiktningsingenjör, säkerhet i lön i månaden?

Medellönen för en besiktningsingenjör, säkerhet är 38600 kronor.

Hur många jobbar som besiktningsingenjör, säkerhet i Sverige?

Det finns 4600 personer anställda i Sverige.

Alla vanliga frågor och svar

Se även dessa liknande yrken


Jobben där du får minst betalt

Ung kvinna som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som besiktningsingenjör, säkerhet eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till besiktningsingenjör, säkerhet

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en A-kassehandläggare Lön för en Alkoholhandläggare Lön för en Baninspektör, järnväg Lön för en Befälhavare, kustbevakning Lön för en Besiktningsingenjör, bilprovning Lön för en Besiktningsingenjör, säkerhet Lön för en Besiktningsman, fordon Lön för en Besiktningsman, ventilation Lön för en Besiktningstekniker, bilprovningen Lön för en Besiktningstekniker, fordon Lön för en Bidragssekreterare, försäkringskassa Lön för en Bilbesiktningsingenjör Lön för en Bilbesiktningsman Lön för en Bilinspektör Lön för en Bilprovare Lön för en Biltestare Lön för en Brandingenjör Lön för en Brandinspektör Lön för en Brandskyddsingenjör Lön för en Brandskyddstekniker Lön för en Brandtekniker Lön för en Bygglovshandläggare Lön för en Byggnadsinspektör Lön för en Byggnadskontrollant Lön för en Byggnadslovshandläggare, byggnadsinspektör Lön för en Byråsekreterare, ospec Lön för en Deklarationsgranskare Lön för en Energiexpert Lön för en Energirådgivare Lön för en Energisparrådgivare Lön för en Fartygsinspektör Lön för en Fiskeriinspektör Lön för en Fiskerikontrollant Lön för en Flygsäkerhetskoordinator Lön för en Folkbokföringshandläggare Lön för en Fordonsingenjör, Trafikverket Lön för en Forskningsassistent, forskningsbiträde Lön för en Forskningsbiträde Lön för en Fortbildningssekreterare Lön för en Fukttekniker, besiktningsman Lön för en Förarprövare Lön för en Förbundskonsulent, intresseorganisation Lön för en Försäkringsbedömare, försäkringskassa Lön för en Försäkringshandläggare, försäkringskassa Lön för en Försäkringskassehandläggare Lön för en Försäkringskassetjänsteman Lön för en Försäkringskonsult, försäkringskassa Lön för en Försäkringsrådgivare, försäkringskassa Lön för en Försäkringssekreterare, försäkringskassa Lön för en Försäkringstjänsteman, försäkringskassa Lön för en Försäkringsutredare, försäkringskassa Lön för en Gruppchef, Tullverket Lön för en Gränstullassistent Lön för en Gränstullmästare Lön för en Handläggare, administrativ assistent Lön för en Handläggare, arbetslöshetskassa Lön för en Handläggare, bostadsbidrag Lön för en Handläggare, bygglov Lön för en Handläggare, försäkringskassa Lön för en Handläggare, socialbidrag Lön för en Handläggare, soft Lön för en Institutionssekreterare Lön för en Kanslisekreterare, administrativ assistent Lön för en Kassaföreståndare, A-kassa Lön för en Kassaredogörare, A-kassa Lön för en Klinisk prövningsassistent Lön för en Krogkontrollant Lön för en Kursadministratör Lön för en Kurssekreterare Lön för en Kustbevakningsassistent Lön för en Kustbevakningsinspektör Lön för en Kustbevakningstjänsteman Lön för en Kvalitetssäkrare, Tullverket Lön för en Luftfartsingenjör Lön för en Luftfartsinspektör Lön för en Nämndsekreterare Lön för en Omprövare, A-kassa Lön för en Pensionshandläggare Lön för en Protokollförare, riksdag Lön för en Prövningsassistent, klinisk Lön för en Rehabiliteringskonsult, försäkringskassa Lön för en Rehabiliteringssamordnare, försäkringskassa Lön för en Rehabiliteringssekreterare Lön för en Rehabiliteringsutredare Lön för en Rehabsamordnare Lön för en Restauranginspektör Lön för en Riksdagsstenograf Lön för en Riskingenjör, brandskydd Lön för en Servicehandläggare Lön för en Sjukkontrollant, försäkringskassa Lön för en Skatteaspirant Lön för en Skattehandläggare, övrig Lön för en Skeppsmätare Lön för en Skolsekreterare, administrativ assistent Lön för en Skyddsrumsinspektör Lön för en Socialassistent Lön för en Socialbidragshandläggare Lön för en Socialförsäkringstjänsteman Lön för en Softhandläggare Lön för en Strålskyddstekniker Lön för en Studieadministratör Lön för en Studieassistent Lön för en Studiekonsulent Lön för en Studieorganisatör Lön för en Studiesekreterare Lön för en Studiestödsutredare Lön för en Säkerhetsingenjör Lön för en Säkerhetsinspektör Lön för en Säkerhetsrådgivare, farligt gods Lön för en Taxeringsassistent Lön för en Taxeringsinspektör Lön för en Tillgänglighetskonsult Lön för en Tillståndsinspektör Lön för en Trafikinspektör Lön för en Tullaspirant Lön för en Tullassistent Lön för en Tullinformatör Lön för en Tullinspektör Lön för en Tullspecialist Lön för en Tulltjänsteman Lön för en Tulluppsyningsman Lön för en Utbildningsadministratör Lön för en Utbildningshandläggare Lön för en Utbildningssekreterare Lön för en Utredare, försäkringskassa Lön för en Utredningsassistent, socialtjänsten Lön för en Vakthavande befäl, Tullverket Lön för en Vapenhandläggare Lön för en Verksamhetsledare, studieförbund Lön för en Återbetalninghandläggare
Linköping
Inköpare och testare av bilar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bilinspektör på VKDB Sverige AB i Linköping
Stockholm
Inköpare och testare av bilar till Högdalen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bilinspektör på VKDB Sverige AB i Stockholm
Sundbyberg
Säkerhetsskyddspecialister till Svenska Kraftnät
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Svenska Kraftnät i Sundbyberg
Södertälje
Chaufförer sökes till Södertälje
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bilinspektör på Aditro Logistics Staffing AB i Södertälje
Norrköping
Provningsingenjör - Norrköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningsingenjör på Kiwa Sweden AB i Norrköping
Rättvik
Besiktningstekniker till Bilprovingen i Mora
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Rättvik
Mora
Besiktningstekniker till Bilprovingen i Mora
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Mora
Gällivare
Besiktningsingenjör inom lyft till Kiwa i Gällivare och Kiruna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningsingenjör på Kiwa Sweden AB i Gällivare
Nacka
Besiktningstekniker till Opus Bilprovning Nacka
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Nacka
Second line support - kundärenden
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på E.On Sverige AB i
Timrå
Besiktningstekniker till vår station i Timrå
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Besikta Bilprovning i Sverige AB i Timrå
Vännäs
Besiktningstekniker till vår station i Vännäsby
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Besikta Bilprovning i Sverige AB i Vännäs
Göteborg
Sjöövervakningsoperatör civilanställd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Försvarsmakten i Göteborg
Haninge
Sjöövervakningsoperatör civilanställd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Försvarsmakten i Haninge
Upplands Väsby
Beredskapssamordnare till säkerhetsenheten i Upplands Väsby kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Upplands Väsby kommun i Upplands Väsby
Stockholm
Säkerhetshandläggare med inriktning på säkerhetsskydd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Coromatic AB i Stockholm
Stockholm
Safety Partner International Airports
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Swedavia AB i Stockholm
Gävle
Critical Environment Coordinator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Market Partner Scandinavia AB i Gävle
Sandviken
Besiktningstekniker till Bilprovingen i Gävle
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Sandviken
Gävle
Besiktningstekniker till Bilprovingen i Gävle
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Gävle
Mölndal
Besiktningstekniker till Bilprovningen i Torslanda
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Mölndal
Göteborg
Besiktningstekniker till Bilprovningen i Torslanda
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Göteborg
Göteborg
Besiktningstekniker till Bilprovningen i Landvetter
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Göteborg
Borås
Besiktningstekniker till Bilprovningen i Landvetter
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningsingenjör, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Borås
Hallstahammar
Besiktningstekniker till Bilprovningen i Västerås
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Hallstahammar
Enköping
Besiktningstekniker till Bilprovningen i Västerås
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Enköping
Västerås
Besiktningstekniker till Bilprovningen i Västerås
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Västerås
Stockholm
Säkerhetsskyddskoordinator inom flygområdet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Försvarets Materielverk i Stockholm
Lund
Safety, Health & Environment Manager
Ledigt jobb som säkerhetsingenjör på AB Tetra Pak i Lund
Solna
Strateg inom säkerhetsstyrning till VO Underhåll på Trafikverket
Ledigt jobb som säkerhetsingenjör på Trafikverket i Solna