Vad tjänar en besiktningsingenjör, säkerhet i lön 2021?

Vad har en besiktningsingenjör, säkerhet i lön? Här hittar du all lönestatik som till exempel skillnaderna mellan män och kvinnor i yrket samt hur hög medellönen är i privat eller offentlig sektor.


Sök lönestatistik för andra yrken


Sedlar i handen

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Alla lönebelopp på sajten är redovisade som bruttolön, det vill säga lönen före skatt. Pension, bonus eller andra vinstdelningssystem ingår inte i beräkning av lönen. Lönen är uppräknad till heltid för alla yrken.


Vad tjänar en besiktningsingenjör, säkerhet i medellön?

Medellönen för en besiktningsingenjör, säkerhet är

37 900 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.


Beskrivning av yrkeskategorin

Det här yrket tillhör en bredare yrkeskategori med flera yrken inom sig. Den bredare yrkeskategorins arbetsuppgifter beskrivs så här:

Kontrollerar att produkter och verksamhet uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav. Analyserar risker i produktion. Besiktigar fordon, fartyg och luftfartyg. Svarar för tillsyn av trafik- och flygskolor. Utfärdar föreskrifter och certifikat. Verkar för att farligt gods transporteras på ett säkert sätt.

Vad tjänar en besiktningsingenjör, säkerhet i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för besiktningsingenjör, säkerhet skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

Sektor Medellön
Statsanställd 40 900 kronor
Kommunalanställd
Landstingsanställning
Privatanställd arbetare
Privatanställd tjänsteman 37 300 kronor

Skriv ett testamente

Mall för framtidsfullmakt

Vem ärver dig och din egendom? Säkra att du får igenom din vilja genom att skriva ett testamente för dina efterlevande. För bara 99 kronor får du fem mallar som hanterar olika förhållanden. Förutom en standardmall får du även mallar för att hantera samboskap och särkullsbarn.

Mallarna är enkla att fylla i och du kan betala direkt med Swish eller Klarna.

Köp ett testamente nu

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur ser skillnader i lön ut mellan könen för yrket som besiktningsingenjör, säkerhet? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. Finns det ingen statistik för ett kön betyder det att det underlaget är för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

År Medellön kvinnor Medellön män
2014 33 400 kronor 33 400 kronor
2015 33 500 kronor 34 000 kronor
2016 33 600 kronor 33 600 kronor
2017 35 700 kronor 34 700 kronor
2018 37 500 kronor 36 800 kronor
2019 36 400 kronor 37 000 kronor
2020 37 800 kronor 37 900 kronor

Yrkena med högst lön i Sverige

Lönar det sig att plugga eller är det andra saker som ger en hög lön? I topplistan över de högst betalda yrkena i Sverige kräver man inte alltid en hög utbildning. Se hela listan nedan.

Jobben med högst lön i Sverige

Lönestatistik för populära yrken

Card image cap

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Card image cap

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Card image cap

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men den senaste tidens börsuppgång har gjort yrket allt mer populärt även i vårt decenium. Här kan du läsa om medellönen för aktiemäklare.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som besiktningsingenjör, säkerhet eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen. Klicka här för att skriva ut sidan.


Sök lönestatistik för andra yrken


Här hittar du lönestatistik för alla våra 8000 yrken


Gilla vår Facebook-sida och få uppdatering om löner och lönestatistik


Card image cap

Här hittar du soldater och officerare inom den svenska marinen, armén och flygvapnet. Du hittar även medellönen för svenska FN-soldater.

Card image cap

I den här kategorin finns chefer inom alla sektorer, från VD till mellanchefer och verksamhetsnära chefer.

Card image cap

Med fördjupad högskolekompetens menas teoretiska eller forskarförberedande eftergymnasiala utbildningar. Det kan till exempel vara läkare, sjuksköterskor, lärare, jurister eller civilingenjörer.

Card image cap

I den här yrkeskategorin hittar man mer praktiska yrken med högskolekompetens. Till exempel polis, pilot, fritidsledare eller köksmästare. Men även yrken som försäkringshandläggare och banktjänstemän.


Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Mer lönestatistik relaterade till besiktningsingenjör, säkerhet

Lönestatistik
A-kassehandläggare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för a-kassehandläggare

Lönestatistik
Alkoholhandläggare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för alkoholhandläggare

Lönestatistik
Baninspektör, järnväg

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för baninspektör, järnväg

Lönestatistik
Befälhavare, kustbevakning

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för befälhavare, kustbevakning

Lönestatistik
Besiktningsingenjör, bilprovning

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för besiktningsingenjör, bilprovning

Lönestatistik
Besiktningsingenjör, säkerhet

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för besiktningsingenjör, säkerhet

Lönestatistik
Besiktningsman, fordon

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för besiktningsman, fordon

Lönestatistik
Besiktningsman, ventilation

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för besiktningsman, ventilation

Lönestatistik
Besiktningstekniker, bilprovningen

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för besiktningstekniker, bilprovningen

Lönestatistik
Besiktningstekniker, fordon

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för besiktningstekniker, fordon

Lönestatistik
Bidragssekreterare, försäkringskassa

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för bidragssekreterare, försäkringskassa

Lönestatistik
Bilbesiktningsingenjör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för bilbesiktningsingenjör

Lönestatistik
Bilbesiktningsman

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för bilbesiktningsman

Lönestatistik
Bilinspektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för bilinspektör

Lönestatistik
Bilprovare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för bilprovare

Lönestatistik
Biltestare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för biltestare

Lönestatistik
Brandingenjör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för brandingenjör

Lönestatistik
Brandinspektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för brandinspektör

Lönestatistik
Brandskyddsingenjör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för brandskyddsingenjör

Lönestatistik
Brandskyddstekniker

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för brandskyddstekniker

Lönestatistik
Brandtekniker

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för brandtekniker

Lönestatistik
Bygglovshandläggare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för bygglovshandläggare

Lönestatistik
Byggnadsinspektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för byggnadsinspektör

Lönestatistik
Byggnadskontrollant

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för byggnadskontrollant

Lönestatistik
Byggnadslovshandläggare, byggnadsinspektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för byggnadslovshandläggare, byggnadsinspektör

Lönestatistik
Byråsekreterare, ospec

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för byråsekreterare, ospec

Lönestatistik
Deklarationsgranskare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för deklarationsgranskare

Lönestatistik
Energiexpert

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för energiexpert

Lönestatistik
Energirådgivare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för energirådgivare

Lönestatistik
Energisparrådgivare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för energisparrådgivare

Lönestatistik
Fartygsinspektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fartygsinspektör

Lönestatistik
Fiskeriinspektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fiskeriinspektör

Lönestatistik
Fiskerikontrollant

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fiskerikontrollant

Lönestatistik
Flygsäkerhetskoordinator

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för flygsäkerhetskoordinator

Lönestatistik
Folkbokföringshandläggare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för folkbokföringshandläggare

Lönestatistik
Fordonsingenjör, Trafikverket

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fordonsingenjör, trafikverket

Lönestatistik
Forskningsassistent, forskningsbiträde

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för forskningsassistent, forskningsbiträde

Lönestatistik
Forskningsbiträde

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för forskningsbiträde

Lönestatistik
Fortbildningssekreterare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fortbildningssekreterare

Lönestatistik
Fukttekniker, besiktningsman

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fukttekniker, besiktningsman

Lönestatistik
Förarprövare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för förarprövare

Lönestatistik
Förbundskonsulent, intresseorganisation

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för förbundskonsulent, intresseorganisation

Lönestatistik
Försäkringsbedömare, försäkringskassa

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för försäkringsbedömare, försäkringskassa

Lönestatistik
Försäkringshandläggare, försäkringskassa

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för försäkringshandläggare, försäkringskassa

Lönestatistik
Försäkringskassehandläggare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för försäkringskassehandläggare

Lönestatistik
Försäkringskassetjänsteman

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för försäkringskassetjänsteman

Lönestatistik
Försäkringskonsult, försäkringskassa

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för försäkringskonsult, försäkringskassa

Lönestatistik
Försäkringsrådgivare, försäkringskassa

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för försäkringsrådgivare, försäkringskassa

Lönestatistik
Försäkringssekreterare, försäkringskassa

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för försäkringssekreterare, försäkringskassa

Lönestatistik
Försäkringstjänsteman, försäkringskassa

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för försäkringstjänsteman, försäkringskassa

Lönestatistik
Försäkringsutredare, försäkringskassa

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för försäkringsutredare, försäkringskassa

Lönestatistik
Gruppchef, Tullverket

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för gruppchef, tullverket

Lönestatistik
Gränstullassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för gränstullassistent

Lönestatistik
Gränstullmästare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för gränstullmästare

Lönestatistik
Handläggare, administrativ assistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för handläggare, administrativ assistent

Lönestatistik
Handläggare, arbetslöshetskassa

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för handläggare, arbetslöshetskassa

Lönestatistik
Handläggare, bostadsbidrag

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för handläggare, bostadsbidrag

Lönestatistik
Handläggare, bygglov

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för handläggare, bygglov

Lönestatistik
Handläggare, försäkringskassa

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för handläggare, försäkringskassa

Lönestatistik
Handläggare, socialbidrag

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för handläggare, socialbidrag

Lönestatistik
Handläggare, soft

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för handläggare, soft

Lönestatistik
Institutionssekreterare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för institutionssekreterare

Lönestatistik
Kanslisekreterare, administrativ assistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kanslisekreterare, administrativ assistent

Lönestatistik
Kassaföreståndare, A-kassa

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kassaföreståndare, a-kassa

Lönestatistik
Kassaredogörare, A-kassa

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kassaredogörare, a-kassa

Lönestatistik
Klinisk prövningsassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för klinisk prövningsassistent

Lönestatistik
Krogkontrollant

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för krogkontrollant

Lönestatistik
Kursadministratör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kursadministratör

Lönestatistik
Kurssekreterare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kurssekreterare

Lönestatistik
Kustbevakningsassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kustbevakningsassistent

Lönestatistik
Kustbevakningsinspektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kustbevakningsinspektör

Lönestatistik
Kustbevakningstjänsteman

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kustbevakningstjänsteman

Lönestatistik
Kvalitetssäkrare, Tullverket

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kvalitetssäkrare, tullverket

Lönestatistik
Luftfartsingenjör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för luftfartsingenjör

Lönestatistik
Luftfartsinspektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för luftfartsinspektör

Lönestatistik
Nämndsekreterare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för nämndsekreterare

Lönestatistik
Omprövare, A-kassa

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för omprövare, a-kassa

Lönestatistik
Pensionshandläggare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för pensionshandläggare

Lönestatistik
Protokollförare, riksdag

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för protokollförare, riksdag

Lönestatistik
Prövningsassistent, klinisk

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för prövningsassistent, klinisk

Lönestatistik
Rehabiliteringskonsult, försäkringskassa

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för rehabiliteringskonsult, försäkringskassa

Lönestatistik
Rehabiliteringssamordnare, försäkringskassa

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för rehabiliteringssamordnare, försäkringskassa

Lönestatistik
Rehabiliteringssekreterare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för rehabiliteringssekreterare

Lönestatistik
Rehabiliteringsutredare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för rehabiliteringsutredare

Lönestatistik
Rehabsamordnare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för rehabsamordnare

Lönestatistik
Restauranginspektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för restauranginspektör

Lönestatistik
Riksdagsstenograf

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för riksdagsstenograf

Lönestatistik
Riskingenjör, brandskydd

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för riskingenjör, brandskydd

Lönestatistik
Servicehandläggare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för servicehandläggare

Lönestatistik
Sjukkontrollant, försäkringskassa

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för sjukkontrollant, försäkringskassa

Lönestatistik
Skatteaspirant

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för skatteaspirant

Lönestatistik
Skattehandläggare, övrig

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för skattehandläggare, övrig

Lönestatistik
Skeppsmätare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för skeppsmätare

Lönestatistik
Skolsekreterare, administrativ assistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för skolsekreterare, administrativ assistent

Lönestatistik
Skyddsrumsinspektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för skyddsrumsinspektör

Lönestatistik
Socialassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för socialassistent

Lönestatistik
Socialbidragshandläggare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för socialbidragshandläggare

Lönestatistik
Socialförsäkringstjänsteman

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för socialförsäkringstjänsteman

Lönestatistik
Softhandläggare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för softhandläggare

Lönestatistik
Strålskyddstekniker

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för strålskyddstekniker

Lönestatistik
Studieadministratör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för studieadministratör

Lönestatistik
Studieassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för studieassistent

Lönestatistik
Studiekonsulent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för studiekonsulent

Lönestatistik
Studieorganisatör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för studieorganisatör

Lönestatistik
Studiesekreterare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för studiesekreterare

Lönestatistik
Studiestödsutredare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för studiestödsutredare

Lönestatistik
Säkerhetsingenjör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för säkerhetsingenjör

Lönestatistik
Säkerhetsinspektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för säkerhetsinspektör

Lönestatistik
Säkerhetsrådgivare, farligt gods

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för säkerhetsrådgivare, farligt gods

Lönestatistik
Taxeringsassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för taxeringsassistent

Lönestatistik
Taxeringsinspektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för taxeringsinspektör

Lönestatistik
Tillgänglighetskonsult

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för tillgänglighetskonsult

Lönestatistik
Tillståndsinspektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för tillståndsinspektör

Lönestatistik
Trafikinspektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för trafikinspektör

Lönestatistik
Tullaspirant

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för tullaspirant

Lönestatistik
Tullassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för tullassistent

Lönestatistik
Tullinformatör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för tullinformatör

Lönestatistik
Tullinspektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för tullinspektör

Lönestatistik
Tullspecialist

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för tullspecialist

Lönestatistik
Tulltjänsteman

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för tulltjänsteman

Lönestatistik
Tulluppsyningsman

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för tulluppsyningsman

Lönestatistik
Utbildningsadministratör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för utbildningsadministratör

Lönestatistik
Utbildningshandläggare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för utbildningshandläggare

Lönestatistik
Utbildningssekreterare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för utbildningssekreterare

Lönestatistik
Utredare, försäkringskassa

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för utredare, försäkringskassa

Lönestatistik
Utredningsassistent, socialtjänsten

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för utredningsassistent, socialtjänsten

Lönestatistik
Vakthavande befäl, Tullverket

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för vakthavande befäl, tullverket

Lönestatistik
Vapenhandläggare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för vapenhandläggare

Lönestatistik
Verksamhetsledare, studieförbund

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för verksamhetsledare, studieförbund

Lönestatistik
Återbetalninghandläggare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för återbetalninghandläggare

Lediga jobb för besiktningsingenjör, säkerhet

Mekaniker

Ledigt jobb som bilinspektör på Volvo Personvagnar AB i

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som bilinspektör
Stockholm
Rådgivare inom Säkerhetsskydd

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Combitech AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som säkerhetsrådgivare
Habo
Besiktningstekniker till vår station i Habo

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Besikta Bilprovning i Sverige AB i Habo

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som besiktningstekniker, bilprovning
Linköping
Security Manager

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på SAAB AB i Linköping

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som säkerhetsrådgivare
Säkerhetssamordnare

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Vinnergi Communicate AB i

Läs om jobbet som säkerhetsrådgivare
Halmstad
Försäkringskassan söker säkerhetsspecialister, inriktning fysisk säkerhet

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Försäkringskassan i Halmstad

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som säkerhetsrådgivare
Göteborg
Försäkringskassan söker säkerhetsspecialister, inriktning fysisk säkerhet

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Försäkringskassan i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som säkerhetsrådgivare
Sundsvall
Försäkringskassan söker säkerhetsspecialister, inriktning fysisk säkerhet

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Försäkringskassan i Sundsvall

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som säkerhetsrådgivare
Göteborg
Kontrollant till Kriminalvårdens Underrättelseenhet

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Kriminalvården i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som säkerhetsrådgivare
Älmhult
Besiktningstekniker till vår station i Alvesta / Älmhult

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Besikta Bilprovning i Sverige AB i Älmhult

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som besiktningstekniker, bilprovning
Stockholm
Informationssäkerhetssamordnare/Dataskyddsombud

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på DWT Consulting AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som säkerhetsrådgivare
Skellefteå
Besiktningsingenjör inom Lyft till Skellefteå!

Ledigt jobb som besiktningsingenjör på Kiwa Sweden AB i Skellefteå

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som besiktningsingenjör
Umeå
Besiktningsingenjör inom Lyft till Umeå!

Ledigt jobb som besiktningsingenjör på Kiwa Sweden AB i Umeå

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som besiktningsingenjör
Solna
Besiktningsingenjör inom lyft till Östersund!

Ledigt jobb som besiktningsingenjör på Kiwa Sweden AB i Solna

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som besiktningsingenjör
Göteborg
KONSULT INOM CYBER SECURITY TILL COMBITECH I GÖTEBORG

Ledigt jobb som säkerhetsingenjör på Combitech AB i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som säkerhetsingenjör
Göteborg
Säkerhetssamordnare Göteborgs Hamn deltid/extra

Ledigt jobb som fartygsinspektör på Manpower AB i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som fartygsinspektör
Solna
Konsult inom Kärnkraftssäkerhet

Ledigt jobb som riskingenjör, risk management på AFRY AB i Solna

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som riskingenjör, risk management
Karlstad
Informationssäkerhetssamordnare

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Länsstyrelsen i Värmlands län i Karlstad

Läs om jobbet som säkerhetsrådgivare
Botkyrka
Säkerhetssamordnare

Ledigt jobb som säkerhetsingenjör på Botkyrka kommun i Botkyrka

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som säkerhetsingenjör
Stockholm
Säkerhetskoordinator till Nationellt Cybersäkerhetscenter

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Försvarets Radioanstalt i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som säkerhetsrådgivare
Stockholm
Säkerhetssamordnare, Stockholm

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Fortifikationsverket i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som säkerhetsrådgivare
Malmö
Managementkonsult inom cyber security i Malmö och Växjö

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Combitech AB i Malmö

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som säkerhetsrådgivare
Göteborg
Managementkonsult cyber security till Combitech i Göteborg

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Combitech AB i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som säkerhetsrådgivare
Stockholm
Managementkonsult cyber security till Combitech i Stockholm

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Combitech AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som säkerhetsrådgivare
Enköping
Besiktningstekniker till Carspect Romberga i Enköping

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Carspect AB i Enköping

Läs om jobbet som besiktningstekniker, bilprovning
Berg
Säkerhetssamordnare

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Bergs kommun i Berg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som säkerhetsrådgivare
Luleå
Safety Facilitator till Bravida

Ledigt jobb som riskingenjör, risk management på Ghost Competence AB i Luleå

Läs om jobbet som riskingenjör, risk management
Stockholm
Säkerhetshandläggare till Försvarsmaktens Cyberförsvar

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Försvarsmakten i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som säkerhetsrådgivare
Halmstad
Besiktningstekniker till Halmstad

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på The We Select Company AB i Halmstad

Läs om jobbet som besiktningstekniker, bilprovning
Skellefteå
Säkerhetssamordnare - Northvolt Ett

Ledigt jobb som säkerhetsingenjör på Northvolt AB i Skellefteå

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som säkerhetsingenjör