Vad tjänar en baninspektör, järnväg i lön 2022?

Baninspektör, järnväg har 38600 kronor i lön (medellön) enligt 2022 års lönestatistik. Kvinnor tjänar i snitt 41400 kronor i yrket medan männens medellön ligger på 38100 kronor. Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.

Relaterade yrken

Här hittar du fler yrken relaterade till baninspektör, järnväg.


Lönen i sedlar

Medellön, snittlön eller medianlön för en baninspektör, järnväg?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 38600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras i hop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar räknas bort

 • Rörliga ersättningar räknas bort

 • Lönen justeras upp till heltid


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Kontrollerar att produkter och verksamhet uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav. Analyserar risker i produktion. Besiktigar fordon, fartyg och luftfartyg. Svarar för tillsyn av trafik- och flygskolor. Utfärdar föreskrifter och certifikat. Verkar för att farligt gods transporteras på ett säkert sätt.”

Hur ser lönestatistiken ut för en baninspektör, järnväg i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för baninspektör, järnväg skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 41700 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Landstingsanställning

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 38000 kronor


Man och kvinna

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som baninspektör, järnväg? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 41400 kronor som baninspektör, järnväg medan männens lön är 38100 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 33400 kronor 33400 kronor
2015 33500 kronor 34000 kronor
2016 33600 kronor 33600 kronor
2017 35700 kronor 34700 kronor
2018 37500 kronor 36800 kronor
2019 36400 kronor 37000 kronor
2020 37800 kronor 37900 kronor
2021 41400 kronor 38100 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för baninspektör, järnväg.

Jobben med den sämsta lönen i Sverige

Det skiljer över 100 000 kronor i månadslön mellan det bästa och sämsta betalda yrkena i Sverige. Här är yrken med lägsta snittlönen.


Fler lågavlönade yrken


Hur många jobbar som baninspektör, järnväg i Sverige?

Det är totalt 4600 personer som idag är anställda som baninspektör, järnväg enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige4600
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län330
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län580
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län100

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en baninspektör, järnväg i lön i månaden?

Medellönen för en baninspektör, järnväg är 38600 kronor.

Hur många jobbar som baninspektör, järnväg i Sverige?

Det finns 4600 personer anställda i Sverige.


Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Löneförhandling med chef

Söker du jobb som baninspektör, järnväg eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen. Skriv ut sidan

>

Lönestatistik för baninspektör, järnväg i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Stockholm och Stockholms län för där är nämligen medellönen högst med 42700 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige37900
Stockholm42700
Östra Mellansverige36800
Småland med öarna33900
Sydsverige36800
Västsverige37900
Norra Mellansverige34100
Mellersta Norrland..
Övre Norrland35300

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Fler yrken inom samma yrkeskategori

Här hittar du fler arbeten inom samma yrkeskategori som baninspektör, järnväg.

Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?


Pilot i cockpit
Vad tjänar en pilot?

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Lön för en pilot
Kirurg på väg till operation
Vad tjänar en kirurg?

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Lön för en kirurg
Aktietrader framför datorn
Vad tjänar en aktiemäklare?

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men även den senaste tiden har intresset för yrket ökat och vad lönenivån ligger på.

Lön för en aktiemäklare

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till baninspektör, järnväg

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

A-kassehandläggare
Alkoholhandläggare
Baninspektör, järnväg
Befälhavare, kustbevakning
Besiktningsingenjör, bilprovning
Besiktningsingenjör, säkerhet
Besiktningsman, fordon
Besiktningsman, ventilation
Besiktningstekniker, bilprovningen
Besiktningstekniker, fordon
Bidragssekreterare, försäkringskassa
Bilbesiktningsingenjör
Bilbesiktningsman
Bilinspektör
Bilprovare
Biltestare
Brandingenjör
Brandinspektör
Brandskyddsingenjör
Brandskyddstekniker
Brandtekniker
Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör
Byggnadskontrollant
Byggnadslovshandläggare, byggnadsinspektör
Byråsekreterare, ospec
Deklarationsgranskare
Energiexpert
Energirådgivare
Energisparrådgivare
Fartygsinspektör
Fiskeriinspektör
Fiskerikontrollant
Flygsäkerhetskoordinator
Folkbokföringshandläggare
Fordonsingenjör, Trafikverket
Forskningsassistent, forskningsbiträde
Forskningsbiträde
Fortbildningssekreterare
Fukttekniker, besiktningsman
Förarprövare
Förbundskonsulent, intresseorganisation
Försäkringsbedömare, försäkringskassa
Försäkringshandläggare, försäkringskassa
Försäkringskassehandläggare
Försäkringskassetjänsteman
Försäkringskonsult, försäkringskassa
Försäkringsrådgivare, försäkringskassa
Försäkringssekreterare, försäkringskassa
Försäkringstjänsteman, försäkringskassa
Försäkringsutredare, försäkringskassa
Gruppchef, Tullverket
Gränstullassistent
Gränstullmästare
Handläggare, administrativ assistent
Handläggare, arbetslöshetskassa
Handläggare, bostadsbidrag
Handläggare, bygglov
Handläggare, försäkringskassa
Handläggare, socialbidrag
Handläggare, soft
Institutionssekreterare
Kanslisekreterare, administrativ assistent
Kassaföreståndare, A-kassa
Kassaredogörare, A-kassa
Klinisk prövningsassistent
Krogkontrollant
Kursadministratör
Kurssekreterare
Kustbevakningsassistent
Kustbevakningsinspektör
Kustbevakningstjänsteman
Kvalitetssäkrare, Tullverket
Luftfartsingenjör
Luftfartsinspektör
Nämndsekreterare
Omprövare, A-kassa
Pensionshandläggare
Protokollförare, riksdag
Prövningsassistent, klinisk
Rehabiliteringskonsult, försäkringskassa
Rehabiliteringssamordnare, försäkringskassa
Rehabiliteringssekreterare
Rehabiliteringsutredare
Rehabsamordnare
Restauranginspektör
Riksdagsstenograf
Riskingenjör, brandskydd
Servicehandläggare
Sjukkontrollant, försäkringskassa
Skatteaspirant
Skattehandläggare, övrig
Skeppsmätare
Skolsekreterare, administrativ assistent
Skyddsrumsinspektör
Socialassistent
Socialbidragshandläggare
Socialförsäkringstjänsteman
Softhandläggare
Strålskyddstekniker
Studieadministratör
Studieassistent
Studiekonsulent
Studieorganisatör
Studiesekreterare
Studiestödsutredare
Säkerhetsingenjör
Säkerhetsinspektör
Säkerhetsrådgivare, farligt gods
Taxeringsassistent
Taxeringsinspektör
Tillgänglighetskonsult
Tillståndsinspektör
Trafikinspektör
Tullaspirant
Tullassistent
Tullinformatör
Tullinspektör
Tullspecialist
Tulltjänsteman
Tulluppsyningsman
Utbildningsadministratör
Utbildningshandläggare
Utbildningssekreterare
Utredare, försäkringskassa
Utredningsassistent, socialtjänsten
Vakthavande befäl, Tullverket
Vapenhandläggare
Verksamhetsledare, studieförbund
Återbetalninghandläggare
Kungälv
Besiktningstekniker till Aröd
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Kungälv

Stenungsund
Besiktningstekniker till Aröd
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Stenungsund

Göteborg
Besiktningstekniker till Aröd
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Göteborg

Stockholm
Handläggare inom förlängningsärenden till stor myndighet
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Quest Consulting Sverige AB i Stockholm

Örebro
Besiktningsingenjör till Opus Bilprovning i Örebro
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningsingenjör på Svensk Autorekrytering AB i Örebro

Solna
Säkerhetsskyddsspecialist

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Trafikverket i Solna

Sunne
Besiktningstekniker till Opus Bilprovningen i Sunne
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Sunne

Borlänge
Besiktningstekniker till Opus Bilprovning i Borlänge
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Borlänge

Ludvika
Besiktningsingenjör till Opus Bilprovning i Ludvika
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningsingenjör, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Ludvika

Filipstad
Besiktningstekniker till Opus Bilprovningen i Filipstad
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Filipstad

Kristianstad
Informationssäkerhetssamordnare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Kristianstads kommun i Kristianstad

Kiruna
Besiktningstekniker till Opus Bilprovning Kiruna
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Kiruna

Fagersta
Besiktningstekniker till Opus Bilprovningen i Fagersta
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Fagersta

Tranemo
Krisberedskapssamordnare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Tranemo kommun i Tranemo

Stockholm
Informationssäkerhetskonsulter inom Revision PCI DSS
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Combitech AB i Stockholm

Karlskrona
Besiktningstekniker till Opus Bilprovning Karlskrona
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningsingenjör, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Karlskrona

Luleå
Säkerhetssamordnare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Luleå Tekniska Universitet i Luleå

Lund
Brandskyddssamordnare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som säkerhetsingenjör på Lunds Universitet i Lund

Västerås
Junior Cyber Security Engineer till industribolag i Västerås
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som säkerhetsingenjör på Academic Work Sweden AB i Västerås

Jönköping
Besiktningstekniker till Opus Bilprovning Jönköping
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Jönköping

Simrishamn
Krisberedskapssamordnare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Simrishamns kommun i Simrishamn

Norrköping
Sjöfartsverket rekryterar Senior informationssäkerhetsspecialist
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som säkerhetsingenjör på Sjöfartsverket i Norrköping

Nyköping
Säkerhetssamordnare: Brottsförebyggande arbete
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Nyköpings kommun i Nyköping

Örebro
Säkerhetskoordinator | Epiroc | Örebro
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Manpower AB i Örebro

Haninge
Besiktningstekniker till Nacka
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Haninge

Stockholm
Besiktningstekniker till Nacka
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Stockholm

Jönköping
Product Compliance Specialist - Handheld Battery Products
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som säkerhetsingenjör på Husqvarna AB i Jönköping

Tyresö
Besiktningstekniker till Nacka
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Tyresö

Värmdö
Besiktningstekniker till Nacka
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Värmdö

Nacka
Besiktningstekniker till Nacka
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Nacka