Lönestatistik för en förarprövare 2023

Vad tjänar en förarprövare i månaden? Medellönen är 38600 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 41400 kronor i yrket medan männen har en lön på 38100 kronor. Se även a-kassehandläggare , alkoholhandläggare och baninspektör, järnväg .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 41700 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som förarprövare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en förarprövare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 38600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln förarprövare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Kontrollerar att produkter och verksamhet uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav. Analyserar risker i produktion. Besiktigar fordon, fartyg och luftfartyg. Svarar för tillsyn av trafik- och flygskolor. Utfärdar föreskrifter och certifikat. Verkar för att farligt gods transporteras på ett säkert sätt.”

Hur ser lönestatistiken ut för en förarprövare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för förarprövare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 41700 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 38000 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som förarprövare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 41400 kronor som förarprövare medan männens lön är 38100 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 33400 kronor33400 kronor
2015 33500 kronor34000 kronor
2016 33600 kronor33600 kronor
2017 35700 kronor34700 kronor
2018 37500 kronor36800 kronor
2019 36400 kronor37000 kronor
2020 37800 kronor37900 kronor
2021 41400 kronor38100 kronor

Lönestatistik för förarprövare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige37900
Stockholm42700
Östra Mellansverige36800
Småland med öarna33900
Sydsverige36800
Västsverige37900
Norra Mellansverige34100
Mellersta Norrland..
Övre Norrland35300

Hur många jobbar som förarprövare i Sverige?

Det är totalt 4600 personer som idag är anställda som förarprövare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige4600
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län330
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län580
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län100

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en förarprövare i lön i månaden?

Medellönen för en förarprövare är 38600 kronor.

Hur många jobbar som förarprövare i Sverige?

Det finns 4600 personer anställda i Sverige.


Statistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som förarprövare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till förarprövare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en A-kassehandläggare Lön för en Alkoholhandläggare Lön för en Baninspektör, järnväg Lön för en Befälhavare, kustbevakning Lön för en Besiktningsingenjör, bilprovning Lön för en Besiktningsingenjör, säkerhet Lön för en Besiktningsman, fordon Lön för en Besiktningsman, ventilation Lön för en Besiktningstekniker, bilprovningen Lön för en Besiktningstekniker, fordon Lön för en Bidragssekreterare, försäkringskassa Lön för en Bilbesiktningsingenjör Lön för en Bilbesiktningsman Lön för en Bilinspektör Lön för en Bilprovare Lön för en Biltestare Lön för en Brandingenjör Lön för en Brandinspektör Lön för en Brandskyddsingenjör Lön för en Brandskyddstekniker Lön för en Brandtekniker Lön för en Bygglovshandläggare Lön för en Byggnadsinspektör Lön för en Byggnadskontrollant Lön för en Byggnadslovshandläggare, byggnadsinspektör Lön för en Byråsekreterare, ospec Lön för en Deklarationsgranskare Lön för en Energiexpert Lön för en Energirådgivare Lön för en Energisparrådgivare Lön för en Fartygsinspektör Lön för en Fiskeriinspektör Lön för en Fiskerikontrollant Lön för en Flygsäkerhetskoordinator Lön för en Folkbokföringshandläggare Lön för en Fordonsingenjör, Trafikverket Lön för en Forskningsassistent, forskningsbiträde Lön för en Forskningsbiträde Lön för en Fortbildningssekreterare Lön för en Fukttekniker, besiktningsman Lön för en Förarprövare Lön för en Förbundskonsulent, intresseorganisation Lön för en Försäkringsbedömare, försäkringskassa Lön för en Försäkringshandläggare, försäkringskassa Lön för en Försäkringskassehandläggare Lön för en Försäkringskassetjänsteman Lön för en Försäkringskonsult, försäkringskassa Lön för en Försäkringsrådgivare, försäkringskassa Lön för en Försäkringssekreterare, försäkringskassa Lön för en Försäkringstjänsteman, försäkringskassa Lön för en Försäkringsutredare, försäkringskassa Lön för en Gruppchef, Tullverket Lön för en Gränstullassistent Lön för en Gränstullmästare Lön för en Handläggare, administrativ assistent Lön för en Handläggare, arbetslöshetskassa Lön för en Handläggare, bostadsbidrag Lön för en Handläggare, bygglov Lön för en Handläggare, försäkringskassa Lön för en Handläggare, socialbidrag Lön för en Handläggare, soft Lön för en Institutionssekreterare Lön för en Kanslisekreterare, administrativ assistent Lön för en Kassaföreståndare, A-kassa Lön för en Kassaredogörare, A-kassa Lön för en Klinisk prövningsassistent Lön för en Krogkontrollant Lön för en Kursadministratör Lön för en Kurssekreterare Lön för en Kustbevakningsassistent Lön för en Kustbevakningsinspektör Lön för en Kustbevakningstjänsteman Lön för en Kvalitetssäkrare, Tullverket Lön för en Luftfartsingenjör Lön för en Luftfartsinspektör Lön för en Nämndsekreterare Lön för en Omprövare, A-kassa Lön för en Pensionshandläggare Lön för en Protokollförare, riksdag Lön för en Prövningsassistent, klinisk Lön för en Rehabiliteringskonsult, försäkringskassa Lön för en Rehabiliteringssamordnare, försäkringskassa Lön för en Rehabiliteringssekreterare Lön för en Rehabiliteringsutredare Lön för en Rehabsamordnare Lön för en Restauranginspektör Lön för en Riksdagsstenograf Lön för en Riskingenjör, brandskydd Lön för en Servicehandläggare Lön för en Sjukkontrollant, försäkringskassa Lön för en Skatteaspirant Lön för en Skattehandläggare, övrig Lön för en Skeppsmätare Lön för en Skolsekreterare, administrativ assistent Lön för en Skyddsrumsinspektör Lön för en Socialassistent Lön för en Socialbidragshandläggare Lön för en Socialförsäkringstjänsteman Lön för en Softhandläggare Lön för en Strålskyddstekniker Lön för en Studieadministratör Lön för en Studieassistent Lön för en Studiekonsulent Lön för en Studieorganisatör Lön för en Studiesekreterare Lön för en Studiestödsutredare Lön för en Säkerhetsingenjör Lön för en Säkerhetsinspektör Lön för en Säkerhetsrådgivare, farligt gods Lön för en Taxeringsassistent Lön för en Taxeringsinspektör Lön för en Tillgänglighetskonsult Lön för en Tillståndsinspektör Lön för en Trafikinspektör Lön för en Tullaspirant Lön för en Tullassistent Lön för en Tullinformatör Lön för en Tullinspektör Lön för en Tullspecialist Lön för en Tulltjänsteman Lön för en Tulluppsyningsman Lön för en Utbildningsadministratör Lön för en Utbildningshandläggare Lön för en Utbildningssekreterare Lön för en Utredare, försäkringskassa Lön för en Utredningsassistent, socialtjänsten Lön för en Vakthavande befäl, Tullverket Lön för en Vapenhandläggare Lön för en Verksamhetsledare, studieförbund Lön för en Återbetalninghandläggare
Västerås
Besiktningstekniker till Opus Bilprovning i Västerås
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Västerås
Örebro
Besiktningsingenjör till Opus Bilprovning i Örebro
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningsingenjör på Svensk Autorekrytering AB i Örebro
Degerfors
Driftsäkerhetsingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsingenjör på Outokumpu Stainless AB i Degerfors
Solna
Säkerhetsspecialist inom samhällssäkerhet Solna
Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Trafikverket i Solna
Örebro
Säkerhetsspecialist inom samhällssäkerhet
Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Trafikverket i Örebro
Stockholm
Säkerhetskoordinator til Coor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
Upplands-Bro
Fordonstestare till Upplands Bro!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Aura Personal AB i Upplands-Bro
Upplands-Bro
Besiktningstekniker till Kungsängen! (Omgående)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Aura Personal AB i Upplands-Bro
Södertälje
Säkerhetshandläggare till anstalten Hall
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Kriminalvården i Södertälje
Oskarshamn
Besiktningstekniker till Carspect i Oskarshamn
Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Carspect AB i Oskarshamn
Oskarshamn
Stationschef till Carspect i Oskarshamn
Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Carspect AB i Oskarshamn
Borås
Vo Borås söker underättelseoperatörer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Kriminalvården i Borås
Stockholm
Säkerhetsprövningsspecialist till myndighet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Future People AB i Stockholm
Stockholm
Security Advisor till Kronans Apotek och Apoteksgruppen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Apoteksgruppen i Sverige AB i Stockholm
Mechanical Engineer - Technical Fire Protection Officer
Ledigt jobb som säkerhetsingenjör på Institut Laue-Langevin (ILL) i
Kiruna
Besiktningstekniker till Opus Bilprovning Kiruna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Kiruna
Enköping
Besiktningstekniker till Enköping!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Aura Personal AB i Enköping
Enköping
Besiktningstekniker till Enköping!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Aura Personal AB i Enköping
Järfälla
Fordonstestare sökes till anläggning i Kallhäll!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Aura Personal AB i Järfälla
Upplands-Bro
Fordonstestare sökes till anläggning i Bro!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Aura Personal AB i Upplands-Bro
Upplands-Bro
Fordonstestare sökes till anläggning i Bro!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Aura Personal AB i Upplands-Bro
Upplands-Bro
Fordonstestare sökes till anläggning i Kungsängen!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Aura Personal AB i Upplands-Bro
Upplands-Bro
Fordonstestare sökes till anläggning i Upplands-Bro!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Aura Personal AB i Upplands-Bro
Järfälla
Fordonstestare sökes till anläggning i Järfälla!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Aura Personal AB i Järfälla
Upplands-Bro
Biltestare sökes till kund i Kungsängen!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Aura Personal AB i Upplands-Bro
Järfälla
Biltestare sökes till kund i Kallhäll!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Aura Personal AB i Järfälla
Upplands-Bro
Mellersta Militärregionen söker handläggare skyddsobjekt
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Försvarsmakten i Upplands-Bro
Stockholm
Säkerhetshandläggare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säkerhetsrådgivare på Ekobrottsmyndigheten i Stockholm
Örnsköldsvik
Är du intresserad av att jobba med kontroll av trycksatta anordningar?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningsingenjör på Dekra Industrial AB i Örnsköldsvik
Kiruna
Har du ett fordonsintresse och vill ta steget in i branschen?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Kiruna