Vad tjänar en folkbokföringshandläggare i lön 2022?

Folkbokföringshandläggare har 33700 kronor i lön (medellön) enligt 2022 års lönestatistik. Kvinnor tjänar i snitt 33400 kronor i yrket medan männens medellön ligger på 34500 kronor. Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.

Relaterade yrken

Här hittar du fler yrken relaterade till folkbokföringshandläggare.


Lönen i sedlar

Medellön, snittlön eller medianlön för en folkbokföringshandläggare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 33700 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras i hop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar räknas bort

 • Rörliga ersättningar räknas bort

 • Lönen justeras upp till heltid


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Granskar deklarationer, köpebrev och andra dokument för att bestämma skatter m.m. Kontrollerar inbetalningar av bl.a. mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter.”

Hur ser lönestatistiken ut för en folkbokföringshandläggare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för folkbokföringshandläggare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 33700 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Landstingsanställning

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman:


Man och kvinna

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som folkbokföringshandläggare? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 33400 kronor som folkbokföringshandläggare medan männens lön är 34500 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 29300 kronor 31400 kronor
2015 29700 kronor 31800 kronor
2016 30400 kronor 32000 kronor
2017 31000 kronor 32500 kronor
2018 31600 kronor 33200 kronor
2019 32000 kronor 33000 kronor
2020 32400 kronor 33400 kronor
2021 33400 kronor 34500 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för folkbokföringshandläggare.

Jobben med den sämsta lönen i Sverige

Det skiljer över 100 000 kronor i månadslön mellan det bästa och sämsta betalda yrkena i Sverige. Här är yrken med lägsta snittlönen.


Fler lågavlönade yrken


Hur många jobbar som folkbokföringshandläggare i Sverige?

Det är totalt 4500 personer som idag är anställda som folkbokföringshandläggare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige4500
Stockholm och Stockholms län950
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län690
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län420
Blekinge och Skåne län670
Hallands och Västra Götalands län750
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län460
Västernorrlands och Jämtlands250
Västerbottens och Norrbottens län300

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en folkbokföringshandläggare i lön i månaden?

Medellönen för en folkbokföringshandläggare är 33700 kronor.

Hur många jobbar som folkbokföringshandläggare i Sverige?

Det finns 4500 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som folkbokföringshandläggare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen. Skriv ut sidan


Lönestatistik för folkbokföringshandläggare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Stockholm och Stockholms län för där är nämligen medellönen högst med 34500 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige32700
Stockholm34500
Östra Mellansverige32100
Småland med öarna31600
Sydsverige32700
Västsverige33000
Norra Mellansverige32200
Mellersta Norrland31100
Övre Norrland31600

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Fler yrken inom samma yrkeskategori

Här hittar du fler arbeten inom samma yrkeskategori som folkbokföringshandläggare.

Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?


Pilot i cockpit
Vad tjänar en pilot?

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Lön för en pilot
Kirurg på väg till operation
Vad tjänar en kirurg?

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Lön för en kirurg
Aktietrader framför datorn
Vad tjänar en aktiemäklare?

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men även den senaste tiden har intresset för yrket ökat och vad lönenivån ligger på.

Lön för en aktiemäklare

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till folkbokföringshandläggare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

A-kassehandläggare
Alkoholhandläggare
Baninspektör, järnväg
Befälhavare, kustbevakning
Besiktningsingenjör, bilprovning
Besiktningsingenjör, säkerhet
Besiktningsman, fordon
Besiktningsman, ventilation
Besiktningstekniker, bilprovningen
Besiktningstekniker, fordon
Bidragssekreterare, försäkringskassa
Bilbesiktningsingenjör
Bilbesiktningsman
Bilinspektör
Bilprovare
Biltestare
Brandingenjör
Brandinspektör
Brandskyddsingenjör
Brandskyddstekniker
Brandtekniker
Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör
Byggnadskontrollant
Byggnadslovshandläggare, byggnadsinspektör
Byråsekreterare, ospec
Deklarationsgranskare
Energiexpert
Energirådgivare
Energisparrådgivare
Fartygsinspektör
Fiskeriinspektör
Fiskerikontrollant
Flygsäkerhetskoordinator
Folkbokföringshandläggare
Fordonsingenjör, Trafikverket
Forskningsassistent, forskningsbiträde
Forskningsbiträde
Fortbildningssekreterare
Fukttekniker, besiktningsman
Förarprövare
Förbundskonsulent, intresseorganisation
Försäkringsbedömare, försäkringskassa
Försäkringshandläggare, försäkringskassa
Försäkringskassehandläggare
Försäkringskassetjänsteman
Försäkringskonsult, försäkringskassa
Försäkringsrådgivare, försäkringskassa
Försäkringssekreterare, försäkringskassa
Försäkringstjänsteman, försäkringskassa
Försäkringsutredare, försäkringskassa
Gruppchef, Tullverket
Gränstullassistent
Gränstullmästare
Handläggare, administrativ assistent
Handläggare, arbetslöshetskassa
Handläggare, bostadsbidrag
Handläggare, bygglov
Handläggare, försäkringskassa
Handläggare, socialbidrag
Handläggare, soft
Institutionssekreterare
Kanslisekreterare, administrativ assistent
Kassaföreståndare, A-kassa
Kassaredogörare, A-kassa
Klinisk prövningsassistent
Krogkontrollant
Kursadministratör
Kurssekreterare
Kustbevakningsassistent
Kustbevakningsinspektör
Kustbevakningstjänsteman
Kvalitetssäkrare, Tullverket
Luftfartsingenjör
Luftfartsinspektör
Nämndsekreterare
Omprövare, A-kassa
Pensionshandläggare
Protokollförare, riksdag
Prövningsassistent, klinisk
Rehabiliteringskonsult, försäkringskassa
Rehabiliteringssamordnare, försäkringskassa
Rehabiliteringssekreterare
Rehabiliteringsutredare
Rehabsamordnare
Restauranginspektör
Riksdagsstenograf
Riskingenjör, brandskydd
Servicehandläggare
Sjukkontrollant, försäkringskassa
Skatteaspirant
Skattehandläggare, övrig
Skeppsmätare
Skolsekreterare, administrativ assistent
Skyddsrumsinspektör
Socialassistent
Socialbidragshandläggare
Socialförsäkringstjänsteman
Softhandläggare
Strålskyddstekniker
Studieadministratör
Studieassistent
Studiekonsulent
Studieorganisatör
Studiesekreterare
Studiestödsutredare
Säkerhetsingenjör
Säkerhetsinspektör
Säkerhetsrådgivare, farligt gods
Taxeringsassistent
Taxeringsinspektör
Tillgänglighetskonsult
Tillståndsinspektör
Trafikinspektör
Tullaspirant
Tullassistent
Tullinformatör
Tullinspektör
Tullspecialist
Tulltjänsteman
Tulluppsyningsman
Utbildningsadministratör
Utbildningshandläggare
Utbildningssekreterare
Utredare, försäkringskassa
Utredningsassistent, socialtjänsten
Vakthavande befäl, Tullverket
Vapenhandläggare
Verksamhetsledare, studieförbund
Återbetalninghandläggare
Ludvika
Handläggare trafikskatteområdet
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som skattehandläggare på Skatteverket i Ludvika

Örebro
Handläggare trafikskatteområdet
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som skattehandläggare på Skatteverket i Örebro

Örebro
Handläggare för skattefrågor inom vår skatteupplysning
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som skattehandläggare på Skatteverket i Örebro

Norrköping
Folkbokföringshandläggare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som folkbokföringshandläggare på Skatteverket i Norrköping

Ludvika
Jurist som vill vara ett rättsligt stöd i trafikskattefrågor
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som skattehandläggare på Skatteverket i Ludvika

Örebro
Jurist som vill vara ett rättsligt stöd i trafikskattefrågor
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som skattehandläggare på Skatteverket i Örebro

Handläggare inom beskattning av företag och privatpersoner
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som skattehandläggare på Skatteverket i

Stockholm
Specialist for National Customer Tax Reporting
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som kvalificerad skattehandläggare på Academic Work Sweden AB i Stockholm

Utredare inom osund konkurrens
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som skattehandläggare på Skatteverket i

Utbildningsskapare på distans till Skatterådgivare/skattehandläggare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som skattehandläggare på Academy Online International AB i

Stockholm
Tull och skatteadministratör till Newrest!
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som skattehandläggare på Manpower AB i Stockholm