Vad tjänar en besiktningstekniker, bilprovningen i lön 2022?

Besiktningstekniker, bilprovningen har 38600 kronor i lön (medellön) enligt 2022 års lönestatistik. Kvinnor tjänar i snitt 41400 kronor i yrket medan männens medellön ligger på 38100 kronor. Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.

Relaterade yrken

Här hittar du fler yrken relaterade till besiktningstekniker, bilprovningen.


Lönen i sedlar

Medellön, snittlön eller medianlön för en besiktningstekniker, bilprovningen?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 38600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras i hop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar räknas bort

 • Rörliga ersättningar räknas bort

 • Lönen justeras upp till heltid


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Kontrollerar att produkter och verksamhet uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav. Analyserar risker i produktion. Besiktigar fordon, fartyg och luftfartyg. Svarar för tillsyn av trafik- och flygskolor. Utfärdar föreskrifter och certifikat. Verkar för att farligt gods transporteras på ett säkert sätt.”

Hur ser lönestatistiken ut för en besiktningstekniker, bilprovningen i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för besiktningstekniker, bilprovningen skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 41700 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Landstingsanställning

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 38000 kronor


Man och kvinna

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som besiktningstekniker, bilprovningen? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 41400 kronor som besiktningstekniker, bilprovningen medan männens lön är 38100 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 33400 kronor 33400 kronor
2015 33500 kronor 34000 kronor
2016 33600 kronor 33600 kronor
2017 35700 kronor 34700 kronor
2018 37500 kronor 36800 kronor
2019 36400 kronor 37000 kronor
2020 37800 kronor 37900 kronor
2021 41400 kronor 38100 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för besiktningstekniker, bilprovningen.

Jobben med den sämsta lönen i Sverige

Det skiljer över 100 000 kronor i månadslön mellan det bästa och sämsta betalda yrkena i Sverige. Här är yrken med lägsta snittlönen.


Fler lågavlönade yrken


Hur många jobbar som besiktningstekniker, bilprovningen i Sverige?

Det är totalt 4600 personer som idag är anställda som besiktningstekniker, bilprovningen enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige4600
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län330
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län580
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län100

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en besiktningstekniker, bilprovningen i lön i månaden?

Medellönen för en besiktningstekniker, bilprovningen är 38600 kronor.

Hur många jobbar som besiktningstekniker, bilprovningen i Sverige?

Det finns 4600 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som besiktningstekniker, bilprovningen eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen. Skriv ut sidan


Lönestatistik för besiktningstekniker, bilprovningen i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Stockholm och Stockholms län för där är nämligen medellönen högst med 42700 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige37900
Stockholm42700
Östra Mellansverige36800
Småland med öarna33900
Sydsverige36800
Västsverige37900
Norra Mellansverige34100
Mellersta Norrland..
Övre Norrland35300

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Fler yrken inom samma yrkeskategori

Här hittar du fler arbeten inom samma yrkeskategori som besiktningstekniker, bilprovningen.

Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?


Pilot i cockpit
Vad tjänar en pilot?

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Lön för en pilot
Kirurg på väg till operation
Vad tjänar en kirurg?

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Lön för en kirurg
Aktietrader framför datorn
Vad tjänar en aktiemäklare?

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men även den senaste tiden har intresset för yrket ökat och vad lönenivån ligger på.

Lön för en aktiemäklare

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till besiktningstekniker, bilprovningen

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

A-kassehandläggare
Alkoholhandläggare
Baninspektör, järnväg
Befälhavare, kustbevakning
Besiktningsingenjör, bilprovning
Besiktningsingenjör, säkerhet
Besiktningsman, fordon
Besiktningsman, ventilation
Besiktningstekniker, bilprovningen
Besiktningstekniker, fordon
Bidragssekreterare, försäkringskassa
Bilbesiktningsingenjör
Bilbesiktningsman
Bilinspektör
Bilprovare
Biltestare
Brandingenjör
Brandinspektör
Brandskyddsingenjör
Brandskyddstekniker
Brandtekniker
Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör
Byggnadskontrollant
Byggnadslovshandläggare, byggnadsinspektör
Byråsekreterare, ospec
Deklarationsgranskare
Energiexpert
Energirådgivare
Energisparrådgivare
Fartygsinspektör
Fiskeriinspektör
Fiskerikontrollant
Flygsäkerhetskoordinator
Folkbokföringshandläggare
Fordonsingenjör, Trafikverket
Forskningsassistent, forskningsbiträde
Forskningsbiträde
Fortbildningssekreterare
Fukttekniker, besiktningsman
Förarprövare
Förbundskonsulent, intresseorganisation
Försäkringsbedömare, försäkringskassa
Försäkringshandläggare, försäkringskassa
Försäkringskassehandläggare
Försäkringskassetjänsteman
Försäkringskonsult, försäkringskassa
Försäkringsrådgivare, försäkringskassa
Försäkringssekreterare, försäkringskassa
Försäkringstjänsteman, försäkringskassa
Försäkringsutredare, försäkringskassa
Gruppchef, Tullverket
Gränstullassistent
Gränstullmästare
Handläggare, administrativ assistent
Handläggare, arbetslöshetskassa
Handläggare, bostadsbidrag
Handläggare, bygglov
Handläggare, försäkringskassa
Handläggare, socialbidrag
Handläggare, soft
Institutionssekreterare
Kanslisekreterare, administrativ assistent
Kassaföreståndare, A-kassa
Kassaredogörare, A-kassa
Klinisk prövningsassistent
Krogkontrollant
Kursadministratör
Kurssekreterare
Kustbevakningsassistent
Kustbevakningsinspektör
Kustbevakningstjänsteman
Kvalitetssäkrare, Tullverket
Luftfartsingenjör
Luftfartsinspektör
Nämndsekreterare
Omprövare, A-kassa
Pensionshandläggare
Protokollförare, riksdag
Prövningsassistent, klinisk
Rehabiliteringskonsult, försäkringskassa
Rehabiliteringssamordnare, försäkringskassa
Rehabiliteringssekreterare
Rehabiliteringsutredare
Rehabsamordnare
Restauranginspektör
Riksdagsstenograf
Riskingenjör, brandskydd
Servicehandläggare
Sjukkontrollant, försäkringskassa
Skatteaspirant
Skattehandläggare, övrig
Skeppsmätare
Skolsekreterare, administrativ assistent
Skyddsrumsinspektör
Socialassistent
Socialbidragshandläggare
Socialförsäkringstjänsteman
Softhandläggare
Strålskyddstekniker
Studieadministratör
Studieassistent
Studiekonsulent
Studieorganisatör
Studiesekreterare
Studiestödsutredare
Säkerhetsingenjör
Säkerhetsinspektör
Säkerhetsrådgivare, farligt gods
Taxeringsassistent
Taxeringsinspektör
Tillgänglighetskonsult
Tillståndsinspektör
Trafikinspektör
Tullaspirant
Tullassistent
Tullinformatör
Tullinspektör
Tullspecialist
Tulltjänsteman
Tulluppsyningsman
Utbildningsadministratör
Utbildningshandläggare
Utbildningssekreterare
Utredare, försäkringskassa
Utredningsassistent, socialtjänsten
Vakthavande befäl, Tullverket
Vapenhandläggare
Verksamhetsledare, studieförbund
Återbetalninghandläggare
Strängnäs
Besiktningstekniker till vår kund i Strängnäs!
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Aura Personal AB i Strängnäs

Järfälla
Biltestare sökes till kund i Kallhäll!
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Aura Personal AB i Järfälla

Upplands-Bro
Biltestare sökes till kund i Kungsängen!
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Aura Personal AB i Upplands-Bro

Solna
Ingenjör säkerhetsanalys - kärnkraft
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som säkerhetsingenjör på Vattenfall AB i Solna

Göteborg
Ingenjör säkerhetsanalys - kärnkraft
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som säkerhetsingenjör på Vattenfall AB i Göteborg

Luleå
Informationssäkerhetssamordnare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Luleå Tekniska Universitet i Luleå

Uppsala
Beredskapssamordnare till säkerhets- och miljöenheten, Akademiska sjukhuset
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på REGION UPPSALA i Uppsala

Solna
Nyexaminerad inom data eller elektronik? Se hit!
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som säkerhetsingenjör på Academic Work Sweden AB i Solna

Stockholm
SÄKERHETSSAMORDNARE

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Jobbusters AB i Stockholm

Stockholm
Säkerhetssamordnare

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Centio Consulting Group AB i Stockholm

Södertälje
Bilintresserade sökes till kund i södra Stockholm
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som bilinspektör på Aditro Logistics Staffing AB i Södertälje

Hudiksvall
Besiktningstekniker till Opus Bilprovning Hudiksvall
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Hudiksvall

Stockholm
Besiktningstekniker till Opus Bilprovning Högdalen
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Stockholm

Haninge
Besiktningstekniker till Opus Bilprovning Högdalen
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Haninge

Stockholm
Besiktningstekniker till Opus Bilprovning Högdalen
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Stockholm

Huddinge
Besiktningstekniker till Opus Bilprovning Högdalen
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Huddinge

Tranås
Besiktningstekniker till Carspect Sommavägen i Tranås

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Carspect AB i Tranås

Borås
Besiktningstekniker till Carspect Knalleland i Borås

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Carspect AB i Borås

Ljungby
Stationschef till Carspect Spårvägen i Ljungby

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Carspect AB i Ljungby

Filipstad
Besiktningstekniker till Opus Bilprovningen i Filipstad
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Filipstad

Ekerö
Besiktningstekniker till Opus Bilprovning Vinsta
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Ekerö

Stockholm
Besiktningstekniker till Opus Bilprovning Vinsta
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Stockholm

Örebro
Safety & Environment Engineer

Ledigt jobb som säkerhetsingenjör på Epiroc Rock Drills AB i Örebro

Norrköping
Specialist med inriktning på klient-och medarbetarskydd - vikariat
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som säkerhetsrådgivare på Kriminalvården i Norrköping

Solna
Functional Safety Designer
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som säkerhetsingenjör på Essiq AB i Solna

Nacka
Besiktningstekniker till Bilprovningen Värmdö
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Nacka

Värmdö
Besiktningstekniker till Bilprovningen Värmdö
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Värmdö

Norsjö
Besiktningstekniker till Opus Bilprovning Skellefteå
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Norsjö

Skellefteå
Besiktningstekniker till Opus Bilprovning Skellefteå
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Skellefteå

Stockholm
Besiktningstekniker till Opus Bilprovning Sätra
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som besiktningstekniker, bilprovning på Svensk Autorekrytering AB i Stockholm