Vad tjänar en vårdadministratör, medicinsk sekreterare i lön 2022?

Vårdadministratör, medicinsk sekreterare har 28900 kronor i lön (medellön) enligt 2022 års lönestatistik. Kvinnor tjänar i snitt 29000 kronor i yrket medan männens medellön ligger på 27800 kronor. Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.

Relaterade yrken

Här hittar du fler yrken relaterade till vårdadministratör, medicinsk sekreterare.


Lönen i sedlar

Medellön, snittlön eller medianlön för en vårdadministratör, medicinsk sekreterare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 28900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras i hop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar räknas bort

 • Rörliga ersättningar räknas bort

 • Lönen justeras upp till heltid


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Skriver och hanterar patientjournaler utifrån information från läkare eller annan vårdgivare. Sköter administration, remisshantering och tar emot patienter.”

Hur ser lönestatistiken ut för en vårdadministratör, medicinsk sekreterare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för vårdadministratör, medicinsk sekreterare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 31300 kronor

 • Landstingsanställning 28400 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 30700 kronor


Man och kvinna

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som vårdadministratör, medicinsk sekreterare? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 29000 kronor som vårdadministratör, medicinsk sekreterare medan männens lön är 27800 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 24800 kronor 23400 kronor
2015 25300 kronor 23600 kronor
2016 26000 kronor 25300 kronor
2017 26500 kronor 25500 kronor
2018 27100 kronor 25800 kronor
2019 28100 kronor 27600 kronor
2020 28000 kronor 27300 kronor
2021 29000 kronor 27800 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för vårdadministratör, medicinsk sekreterare.

Jobben med den sämsta lönen i Sverige

Det skiljer över 100 000 kronor i månadslön mellan det bästa och sämsta betalda yrkena i Sverige. Här är yrken med lägsta snittlönen.


Fler lågavlönade yrken


Hur många jobbar som vårdadministratör, medicinsk sekreterare i Sverige?

Det är totalt 17900 personer som idag är anställda som vårdadministratör, medicinsk sekreterare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige17900
Stockholm och Stockholms län2800
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län3100
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1600
Blekinge och Skåne län2800
Hallands och Västra Götalands län4800
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län1400
Västernorrlands och Jämtlands560
Västerbottens och Norrbottens län840

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en vårdadministratör, medicinsk sekreterare i lön i månaden?

Medellönen för en vårdadministratör, medicinsk sekreterare är 28900 kronor.

Hur många jobbar som vårdadministratör, medicinsk sekreterare i Sverige?

Det finns 17900 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som vårdadministratör, medicinsk sekreterare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen. Skriv ut sidan


Lönestatistik för vårdadministratör, medicinsk sekreterare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Stockholm och Stockholms län för där är nämligen medellönen högst med 29500 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige28000
Stockholm29500
Östra Mellansverige27800
Småland med öarna28000
Sydsverige28100
Västsverige27800
Norra Mellansverige27100
Mellersta Norrland27100
Övre Norrland27300

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Fler yrken inom samma yrkeskategori

Här hittar du fler arbeten inom samma yrkeskategori som vårdadministratör, medicinsk sekreterare.

Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?


Pilot i cockpit
Vad tjänar en pilot?

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Lön för en pilot
Kirurg på väg till operation
Vad tjänar en kirurg?

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Lön för en kirurg
Aktietrader framför datorn
Vad tjänar en aktiemäklare?

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men även den senaste tiden har intresset för yrket ökat och vad lönenivån ligger på.

Lön för en aktiemäklare

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till vårdadministratör, medicinsk sekreterare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Ackordsuträknare
Administrativ assistent
Administratör, administrativ assistent
Administratör, allmänkontorist
Administratör, löner
Adresserare
Adresskontorist
Allmänkontorist
Annonsassistent
Annonskontrollant
Annonsmottagare
Annonssekreterare
Assistent, bostadsförmedling
Assistent, inköp, orderbehandling
Avlöningskontorist
Avlöningsuträknare
Backoffice-personal
Bemanningsassistent, schemaläggare
Beställningskontorist
Bokförare
Bokföringsassistent
Bokföringskontorist
Bostadsförmedlare
Bostadsuthyrare
Budgetassistent
Bygglovsassistent
Byråassistent, ospec
Dataregistrerare
Efterbehandlare, data
Ekonomiassistent
Ekonomikontorist
Expeditionsföreståndare, sjukvård
Expeditör, facklig organisation
Fakturakontorist
Fakturakontrollant
Fastighetsmäklarassistent
Frontofficepersonal
Förlagsassistent
Församlingssekreterare
Försäkringsassistent
Försäkringsmäklarassistent
Försäljningsadministratör
Försäljningsassistent
Försäljningssekreterare
Förvaltningsassistent
Hamnkassör
HR-assistent
Hålkortsstansare
Inköpsadministratör
Inköpsassistent
Inköpskontorist
Inköpssekreterare
Kanslibiträde
Kanslisekreterare, kontorssekreterare
Kanslist
Kassaförvaltare
Kassakontorist
Kassör, kontor
Klinikadministratör
Klinikassistent
Kliniksekreterare
Klockare
Kombinationskontorist
Kontorist, allround
Kontorist, bokföring, fakturering
Kontorist, maskinskrivare
Kontorist, ospec
Kontorsassistent
Kontorsbiträde, maskinskrivare
Kontorskassör
Kontorssekreterare
Kundansvarig, bostadsföretag
Kuverterare
Kyrkokassör
Kyrkoskrivare
Lantbrukskassör
Lägenhetsförmedlare
Lägenhetsuthyrare
Läkarsekreterare
Löneadministratör
Löneassistent
Löneförrättare
Lönehandläggare
Lönekontorist
Markassistent, kommun
Marknadsassistent
Maskinskrivare
Medicinsk sekreterare
Mäklarassistent, fastigheter
Mäklarassistent, försäkringar
Mäklarassistent, värdepapper
Offertkontorist
Områdesassistent
Ordbehandlare
Ordbehandlingskontorist
Orderadministratör, orderassistent
Orderassistent
Orderbevakare
Orderkontorist
Orderkontrollant
Ordermottagare
Patentassistent
Personaladministratör, personalredogörare
Personalassistent, personalredogörare
Personalkontorist
Personalredogörare
Personalsekreterare, personalredogörare
Planeringskontorist
PR-assistent
Privatsekreterare
Punktskriftskontorist
Redaktionsassistent
Redovisningsassistent
Redovisningskonsult, bokföring, fakturering
Redovisningskontorist
Registrator
Registrerare
Reklamassistent
Reklamsekreterare
Reskontrahandläggare
Sekreterare, kontor
Sekreterare, ospec
Skatteassistent
Skolassistent
Skolkanslist
Stansare, dataregistrering
Stansoperatör
Statistikassistent
Statistikkontorist
Stenograf
Störningshandläggare, bostadsföretag
Säljassistent
Säljsekreterare
Säljsupporter
Teamsekreterare, sjukvård
Traffic
Trafficman
Tullkontorist
Utbildningsassistent
Uthyrare, bostadsförmedlare
Verkstadskontorist
Vårdadministratör, medicinsk sekreterare
Övervakningskontorist
Linköping
Vi söker en chefssekreterare till Fysiologiska kliniken
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som läkarsekreterare/vårdadmin/medicinsk sekreterare på REGION ÖSTERGÖTLAND i Linköping

Nyköping
Semestervikarier - Medicinska sekreterare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som läkarsekreterare/vårdadmin/medicinsk sekreterare på REGION SÖRMLAND i Nyköping

Katrineholm
Semestervikarier - Medicinska sekreterare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som läkarsekreterare/vårdadmin/medicinsk sekreterare på REGION SÖRMLAND i Katrineholm

Eskilstuna
Semestervikarier - Medicinska sekreterare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som läkarsekreterare/vårdadmin/medicinsk sekreterare på REGION SÖRMLAND i Eskilstuna

Katrineholm
Medicinsk sekreterare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som läkarsekreterare/vårdadmin/medicinsk sekreterare på REGION SÖRMLAND i Katrineholm

Falun
Klinikassistent, Barn- och ungdomspsykiatrin
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som läkarsekreterare/vårdadmin/medicinsk sekreterare på REGION DALARNA i Falun

Sundsvall
Medicinsk sekreterare till Hälsocentralen Centrum, Sundsvall
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som läkarsekreterare/vårdadmin/medicinsk sekreterare på REGION VÄSTERNORRLAND i Sundsvall

Mullsjö
Vårdadministratör
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som läkarsekreterare/vårdadmin/medicinsk sekreterare på REGION JÖNKÖPINGS LÄN i Mullsjö

Göteborg
Vårdadministrativ sekreterare och chefstöd till Hybrid och intervention
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som läkarsekreterare/vårdadmin/medicinsk sekreterare på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Göteborg

Örebro
Chefssekreterare, område Nära vård Örebro
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som läkarsekreterare/vårdadmin/medicinsk sekreterare på REGION ÖREBRO LÄN i Örebro

Norrköping
Vårdadministratör
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som läkarsekreterare/vårdadmin/medicinsk sekreterare på REGION ÖSTERGÖTLAND i Norrköping

Kristianstad
Medicinsk sekreterare till Lungavdelning i Kristianstad
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som läkarsekreterare/vårdadmin/medicinsk sekreterare på REGION SKÅNE i Kristianstad

Göteborg
Medicinsk sekreterare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som läkarsekreterare/vårdadmin/medicinsk sekreterare på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Göteborg

Skellefteå
Medicinsk sekreterare, akutmottagningen, Skellefteå
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som läkarsekreterare/vårdadmin/medicinsk sekreterare på REGION VÄSTERBOTTEN i Skellefteå

Ängelholm
Medicinsk sekreterare till Akutmottagning i Ängelholm
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som läkarsekreterare/vårdadmin/medicinsk sekreterare på REGION SKÅNE i Ängelholm

Kristianstad
Medicinsk sekreterare till Akutmottagning i Kristianstad
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som läkarsekreterare/vårdadmin/medicinsk sekreterare på REGION SKÅNE i Kristianstad

Örnsköldsvik
Medicinsk sekreterare sommarvikariat till Medicin, Örnsköldsvik
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som läkarsekreterare/vårdadmin/medicinsk sekreterare på REGION VÄSTERNORRLAND i Örnsköldsvik

Skövde
Medicinska sekreterare till sommarvikariat 2023
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som läkarsekreterare/vårdadmin/medicinsk sekreterare på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Skövde

Halmstad
Medicinsk sekreterare sökes till BUP Halmstad
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som läkarsekreterare/vårdadmin/medicinsk sekreterare på REGION HALLAND i Halmstad

Kiruna
Medicinsk sekreterare till Barnkliniken, Gällivare/Kiruna
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som läkarsekreterare/vårdadmin/medicinsk sekreterare på REGION NORRBOTTEN i Kiruna

Helsingborg
Medicinsk sekreterare till Kirurgiavdelning mag och tarm i Helsingborg
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som läkarsekreterare/vårdadmin/medicinsk sekreterare på REGION SKÅNE i Helsingborg

Malmö
Medicinskt sekreterare till God Hälsa Vårdcentral i Kirseberg.
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som läkarsekreterare/vårdadmin/medicinsk sekreterare på Hälsopartner i Malmö AB i Malmö

Göteborg
Medicinsk sekreterare sökes till Infektion
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som läkarsekreterare/vårdadmin/medicinsk sekreterare på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Göteborg

Stockholm
Medicinsk sekreterare sökes till psykiatrisk öppenvårdsmottagning

Ledigt jobb som läkarsekreterare/vårdadmin/medicinsk sekreterare på Aleris Psykiatri AB i Stockholm

Kalmar
Medicinsk sekreterare, Ortopedkliniken
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som läkarsekreterare/vårdadmin/medicinsk sekreterare på REGION KALMAR LÄN i Kalmar

Stockholm
Medicinsk sekreterare till BUP Forsknings-och utvecklingscentrum
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som läkarsekreterare/vårdadmin/medicinsk sekreterare på REGION STOCKHOLM i Stockholm

Uddevalla
Medicinsk sekreterare/kanslist Radiologi, Uddevalla
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som läkarsekreterare/vårdadmin/medicinsk sekreterare på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Uddevalla

Falun
Medicinsk sekreterare till Medicinkliniken Falun
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som läkarsekreterare/vårdadmin/medicinsk sekreterare på REGION DALARNA i Falun

Falun
Medicinsk sekreterare, avd 68 Barn- och undomspsykiatrin Falun
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som läkarsekreterare/vårdadmin/medicinsk sekreterare på REGION DALARNA i Falun

Solna
Medicinsk sekreterare till Karolinska Universitetssjukhuset
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som läkarsekreterare/vårdadmin/medicinsk sekreterare på REGION STOCKHOLM i Solna