Lön reskontrahandläggare 2024

- Lönestatistik för en reskontrahandläggareVad tjänar en reskontrahandläggare i månaden? Medellönen för 2024 är:

32 600 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 32600 kronor i yrket medan männen har en lön på 32400 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 32800 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som reskontrahandläggare.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en reskontrahandläggare i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 32600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en reskontrahandläggare

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 195 kronor.

Dagslön för en reskontrahandläggare

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1552 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en reskontrahandläggare kvar i lön efter skatt? En reskontrahandläggare får ut 21 958 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 32 600 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 5 556 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 3 783 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 20 kronor
Lönen efter skatt 21 958 kronor


Sök lediga jobb som reskontrahandläggare

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som reskontrahandläggare eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Trelleborg på Trelleborgs kommun. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Göteborg
Accountant & Administration coordinator

Ledigt jobb som bokförare på MYCORENA AB i Göteborg

Läs om jobbet
Sundsvall
Ekonomiassistent till Midlanda Flygplats

Ledigt jobb som ekonomiassistent på Sundsvalls kommun i Sundsvall

Läs om jobbet
Skövde
Bokförare och Redovisning Ekonom i Falköping

Ledigt jobb som bokförare på BW4-Ukagnag Sweden AB i Skövde

Läs om jobbet

Vad gör en reskontrahandläggare?

Vi har inga detaljer kring vad en reskontrahandläggare jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Registrerar, sammanställer och bearbetar data om företags eller organisations ekonomiska transaktioner. Kontrollerar och upprättar underlag för exempelvis fakturor. Sköter och bokför in- och utbetalningar. Informerar om resultat. Sköter momshantering och sammanställer material inför skattedeklarationen.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en reskontrahandläggare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för reskontrahandläggare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 32100 kronor

 • Kommunalanställd: 31500 kronor

 • Regionanställd 29000 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 32800 kronorÄr det lätt att få jobb som reskontrahandläggare?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som reskontrahandläggare.

Ungefär 37800 jobbar som ekonomiassistenter i landet, av dessa är cirka 87 procent kvinnor och 13 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en konkurrens om anställningarna för ekonomiassistenter det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha små till medelstora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för ekonomiassistenter kommer vara små till medelstora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som reskontrahandläggare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 32600 kronor som reskontrahandläggare medan männens lön är 32400 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som reskontrahandläggare.

Lönestatistik för reskontrahandläggare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige31 400 kronor
Stockholm32 200 kronor
Östra Mellansverige31 700 kronor
Småland med öarna29 300 kronor
Sydsverige31 300 kronor
Västsverige31 300 kronor
Norra Mellansverige30 500 kronor
Mellersta Norrland31 500 kronor
Övre Norrland30 600 kronor


Hur många jobbar som reskontrahandläggare i Sverige?

Det är totalt 36900 personer som idag är anställda som reskontrahandläggare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige36 900
Stockholm och Stockholms län11 000
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län4 200
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län¤¤¤
Blekinge och Skåne län5 600
Hallands och Västra Götalands län8 100
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län2 500
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län1 100

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en reskontrahandläggare i lön i månaden?

Medellönen för en reskontrahandläggare är 32600 kronor.

Hur många jobbar som reskontrahandläggare i Sverige?

Det finns 36900 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en reskontrahandläggare?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 32600 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 32400 kronor.

Hur mycket betalar en reskontrahandläggare i skatt?

En reskontrahandläggare betalar i snitt 9359 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln reskontrahandläggare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som reskontrahandläggare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till reskontrahandläggare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Ackordsuträknare Lön för en Administrativ assistent Lön för en Administratör, administrativ assistent Lön för en Administratör, allmänkontorist Lön för en Administratör, löner Lön för en Adresserare Lön för en Adresskontorist Lön för en Allmänkontorist Lön för en Annonsassistent Lön för en Annonskontrollant Lön för en Annonsmottagare Lön för en Annonssekreterare Lön för en Assistent, bostadsförmedling Lön för en Assistent, inköp, orderbehandling Lön för en Avlöningskontorist Lön för en Avlöningsuträknare Lön för en Backoffice-personal Lön för en Bemanningsassistent, schemaläggare Lön för en Beställningskontorist Lön för en Bokförare Lön för en Bokföringsassistent Lön för en Bokföringskontorist Lön för en Bostadsförmedlare Lön för en Bostadsuthyrare Lön för en Budgetassistent Lön för en Bygglovsassistent Lön för en Byråassistent, ospec Lön för en Dataregistrerare Lön för en Efterbehandlare, data Lön för en Ekonomiassistent Lön för en Ekonomikontorist Lön för en Expeditionsföreståndare, sjukvård Lön för en Expeditör, facklig organisation Lön för en Fakturakontorist Lön för en Fakturakontrollant Lön för en Fastighetsmäklarassistent Lön för en Frontofficepersonal Lön för en Förlagsassistent Lön för en Församlingssekreterare Lön för en Försäkringsassistent Lön för en Försäkringsmäklarassistent Lön för en Försäljningsadministratör Lön för en Försäljningsassistent Lön för en Försäljningssekreterare Lön för en Förvaltningsassistent Lön för en Hamnkassör Lön för en HR-assistent Lön för en Hålkortsstansare Lön för en Inköpsadministratör Lön för en Inköpsassistent Lön för en Inköpskontorist Lön för en Inköpssekreterare Lön för en Kanslibiträde Lön för en Kanslisekreterare, kontorssekreterare Lön för en Kanslist Lön för en Kassaförvaltare Lön för en Kassakontorist Lön för en Kassör, kontor Lön för en Klinikadministratör Lön för en Klinikassistent Lön för en Kliniksekreterare Lön för en Klockare Lön för en Kombinationskontorist Lön för en Kontorist, allround Lön för en Kontorist, bokföring, fakturering Lön för en Kontorist, maskinskrivare Lön för en Kontorist, ospec Lön för en Kontorsassistent Lön för en Kontorsbiträde, maskinskrivare Lön för en Kontorskassör Lön för en Kontorssekreterare Lön för en Kundansvarig, bostadsföretag Lön för en Kuverterare Lön för en Kyrkokassör Lön för en Kyrkoskrivare Lön för en Lantbrukskassör Lön för en Lägenhetsförmedlare Lön för en Lägenhetsuthyrare Lön för en Läkarsekreterare Lön för en Löneadministratör Lön för en Löneassistent Lön för en Löneförrättare Lön för en Lönehandläggare Lön för en Lönekontorist Lön för en Markassistent, kommun Lön för en Marknadsassistent Lön för en Maskinskrivare Lön för en Medicinsk sekreterare Lön för en Mäklarassistent, fastigheter Lön för en Mäklarassistent, försäkringar Lön för en Mäklarassistent, värdepapper Lön för en Offertkontorist Lön för en Områdesassistent Lön för en Ordbehandlare Lön för en Ordbehandlingskontorist Lön för en Orderadministratör, orderassistent Lön för en Orderassistent Lön för en Orderbevakare Lön för en Orderkontorist Lön för en Orderkontrollant Lön för en Ordermottagare Lön för en Patentassistent Lön för en Personaladministratör, personalredogörare Lön för en Personalassistent, personalredogörare Lön för en Personalkontorist Lön för en Personalredogörare Lön för en Personalsekreterare, personalredogörare Lön för en Planeringskontorist Lön för en PR-assistent Lön för en Privatsekreterare Lön för en Punktskriftskontorist Lön för en Redaktionsassistent Lön för en Redovisningsassistent Lön för en Redovisningskonsult, bokföring, fakturering Lön för en Redovisningskontorist Lön för en Registrator Lön för en Registrerare Lön för en Reklamassistent Lön för en Reklamsekreterare Lön för en Reskontrahandläggare Lön för en Sekreterare, kontor Lön för en Sekreterare Lön för en Skatteassistent Lön för en Skolassistent Lön för en Skolkanslist Lön för en Stansare, dataregistrering Lön för en Stansoperatör Lön för en Statistikassistent Lön för en Statistikkontorist Lön för en Stenograf Lön för en Störningshandläggare, bostadsföretag Lön för en Säljassistent Lön för en Säljsekreterare Lön för en Säljsupporter Lön för en Teamsekreterare, sjukvård Lön för en Traffic Lön för en Trafficman Lön för en Tullkontorist Lön för en Utbildningsassistent Lön för en Uthyrare, bostadsförmedlare Lön för en Verkstadskontorist Lön för en Vårdadministratör, medicinsk sekreterare Lön för en Övervakningskontorist
Trelleborg
Ekonomiassistent med administrativa arbetsuppgifter
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Trelleborgs kommun i Trelleborg
Göteborg
Accountant & Administration coordinator
Ledigt jobb som bokförare på MYCORENA AB i Göteborg
Sundsvall
Ekonomiassistent till Midlanda Flygplats
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Sundsvalls kommun i Sundsvall
Skövde
Bokförare och Redovisning Ekonom i Falköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bokförare på BW4-Ukagnag Sweden AB i Skövde
Stockholm
Ekonomiadministratör till Advokatfirman Edelhjelm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Meet a Group international AB i Stockholm
Stockholm
Junior Accountant
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsassistent på Meet a Group international AB i Stockholm
Solna
Ekonom till eLinked i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på eLinked AB i Solna
Nacka
Ekonomiassistent till Nordic PM i Sickla
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Andara Group AB i Nacka
Stockholm
Ekonomiassistent till BookBeat!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Academic Work Sweden AB i Stockholm
Täby
Ekonomi Assistent
Ledigt jobb som ekonomiassistent på Strålglans städ i Täby
Järfälla
Ekonomiassistent till ett etablerad Byggbolag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på BYGGEST VVS & EL AB i Järfälla
Eskilstuna
Ekonomiassistent / administration (extrajobb / deltidstjänst)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Qleano AB i Eskilstuna
Mölndal
Ekonomiassistent med fokus på kundreskontra
Ledigt jobb som ekonomiassistent på SJR in Sweden AB i Mölndal
Stockholm
Ekonomiassistent till sommaruppdrag hos kund i Södertälje
Ledigt jobb som ekonomiassistent på SJR in Sweden AB i Stockholm
Stockholm
Financial Assistant
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Meet a Group international AB i Stockholm
Norrköping
Ekonomiassistent med kundfokus
Ledigt jobb som ekonomiassistent på Nodra AB i Norrköping
Stockholm
Ekonomiassistent sökes till medieföretag!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Perido AB i Stockholm
Redovisningsassistent
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsassistent på Cruitive AB i
Stockholm
Ekonomiansvarig på 50% till Social Zense i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomikontorist på Social Zense Sweden AB i Stockholm
Gävle
Ekonomiassistent | Manpower | Gävle
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Manpower AB i Gävle
Stockholm
Junior KYC-analytiker till stort företag i Solna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Experis AB i Stockholm
Stockholm
Ekonomiassistent till uppdrag hos kund i Sköndal
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Adecco Sweden AB i Stockholm
Gagnef
Administratör Ridskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kontorskassör på Gagnef Ridklubb i Gagnef
Karlstad
Ekonomiassistent
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Ängsbacka Kursgård AB i Karlstad
Helsingborg
Fleet Control Assistant till TIP Trailers i Helsingborg
Ledigt jobb som ekonomiassistent på Svensk Autorekrytering AB i Helsingborg
Göteborg
Ekonomistudent till Volvo Financial Services
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Adecco Sweden AB i Göteborg
Göteborg
Ekonomiassistent på 80% till Tele Radio
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Academic Work Sweden AB i Göteborg
Uppsala
Junior ekonomiassistent
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Randstad AB i Uppsala
Stockholm
Ekonomiassistent inom AP/AR till välkänt e-handelsbolag/butikskedja
Ledigt jobb som ekonomiassistent på SJR in Sweden AB i Stockholm
Stockholm
Ekonomiassistent sökes till offentlig kund i Stockholm!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Jurek Recruitment & Consulting AB i Stockholm