Lön sekreterare - Lönestatistik för en sekreterare 2023

Vad tjänar en sekreterare i månaden? Medellönen är 32000 kronor i månaden enligt aktuell lönestatistik för 2023. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid.

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 31800 kronor i yrket medan männen har en lön på 32700 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 32600 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som sekreterare.


Topplistor



Vad tjänar en sekreterare i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 32000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln sekreterare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.



Vad gör en sekreterare?

Vi har inga detaljer kring vad en sekreterare jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Utför annat kontorsarbete än inom 4111–4117 Exempel på arbetsuppgifter: Sköter löpande ärenden inom administration. Kontrollerar, kompletterar, registrerar, besvarar förfrågningar m.m. Skriver protokoll, brev, tabeller och andra dokument. Gör uträkningar och avstämningar.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en sekreterare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för sekreterare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 32000 kronor

 • Kommunalanställd: 31000 kronor

 • Regionanställd 29300 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 32600 kronor



Hur stor chans är det att få jobb som sekreterare?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som sekreterare.

Ungefär 67300 jobbar som kontorsassistenter och sekreterare i landet, av dessa är cirka 79 procent kvinnor och 21 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en konkurrens om anställningarna för kontorsassistenter och sekreterare det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha små till medelstora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för kontorsassistenter och sekreterare kommer vara små till medelstora.



Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som sekreterare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 31800 kronor som sekreterare medan männens lön är 32700 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 27000 kronor27300 kronor
2015 27500 kronor28200 kronor
2016 28700 kronor27700 kronor
2017 29100 kronor28300 kronor
2018 29900 kronor29600 kronor
2019 30700 kronor30200 kronor
2020 31800 kronor31500 kronor
2021 31800 kronor32700 kronor

Lönestatistik för sekreterare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige31700
Stockholm34400
Östra Mellansverige31100
Småland med öarna29800
Sydsverige31000
Västsverige30700
Norra Mellansverige29800
Mellersta Norrland29500
Övre Norrland29600


Hur många jobbar som sekreterare i Sverige?

Det är totalt 64100 personer som idag är anställda som sekreterare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige64100
Stockholm och Stockholms län19700
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län9900
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län4300
Blekinge och Skåne län8100
Hallands och Västra Götalands län12700
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län4100
Västernorrlands och Jämtlands1800
Västerbottens och Norrbottens län3300

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en sekreterare i lön i månaden?

Medellönen för en sekreterare är 32000 kronor.

Hur många jobbar som sekreterare i Sverige?

Det finns 64100 personer anställda i Sverige.

Alla vanliga frågor och svar

Se även dessa liknande yrken


Jobben där du får minst betalt

Ung kvinna som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Söker du jobb som sekreterare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner





Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till sekreterare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Ackordsuträknare Lön för en Administrativ assistent Lön för en Administratör, administrativ assistent Lön för en Administratör, allmänkontorist Lön för en Administratör, löner Lön för en Adresserare Lön för en Adresskontorist Lön för en Allmänkontorist Lön för en Annonsassistent Lön för en Annonskontrollant Lön för en Annonsmottagare Lön för en Annonssekreterare Lön för en Assistent, bostadsförmedling Lön för en Assistent, inköp, orderbehandling Lön för en Avlöningskontorist Lön för en Avlöningsuträknare Lön för en Backoffice-personal Lön för en Bemanningsassistent, schemaläggare Lön för en Beställningskontorist Lön för en Bokförare Lön för en Bokföringsassistent Lön för en Bokföringskontorist Lön för en Bostadsförmedlare Lön för en Bostadsuthyrare Lön för en Budgetassistent Lön för en Bygglovsassistent Lön för en Byråassistent, ospec Lön för en Dataregistrerare Lön för en Efterbehandlare, data Lön för en Ekonomiassistent Lön för en Ekonomikontorist Lön för en Expeditionsföreståndare, sjukvård Lön för en Expeditör, facklig organisation Lön för en Fakturakontorist Lön för en Fakturakontrollant Lön för en Fastighetsmäklarassistent Lön för en Frontofficepersonal Lön för en Förlagsassistent Lön för en Församlingssekreterare Lön för en Försäkringsassistent Lön för en Försäkringsmäklarassistent Lön för en Försäljningsadministratör Lön för en Försäljningsassistent Lön för en Försäljningssekreterare Lön för en Förvaltningsassistent Lön för en Hamnkassör Lön för en HR-assistent Lön för en Hålkortsstansare Lön för en Inköpsadministratör Lön för en Inköpsassistent Lön för en Inköpskontorist Lön för en Inköpssekreterare Lön för en Kanslibiträde Lön för en Kanslisekreterare, kontorssekreterare Lön för en Kanslist Lön för en Kassaförvaltare Lön för en Kassakontorist Lön för en Kassör, kontor Lön för en Klinikadministratör Lön för en Klinikassistent Lön för en Kliniksekreterare Lön för en Klockare Lön för en Kombinationskontorist Lön för en Kontorist, allround Lön för en Kontorist, bokföring, fakturering Lön för en Kontorist, maskinskrivare Lön för en Kontorist, ospec Lön för en Kontorsassistent Lön för en Kontorsbiträde, maskinskrivare Lön för en Kontorskassör Lön för en Kontorssekreterare Lön för en Kundansvarig, bostadsföretag Lön för en Kuverterare Lön för en Kyrkokassör Lön för en Kyrkoskrivare Lön för en Lantbrukskassör Lön för en Lägenhetsförmedlare Lön för en Lägenhetsuthyrare Lön för en Läkarsekreterare Lön för en Löneadministratör Lön för en Löneassistent Lön för en Löneförrättare Lön för en Lönehandläggare Lön för en Lönekontorist Lön för en Markassistent, kommun Lön för en Marknadsassistent Lön för en Maskinskrivare Lön för en Medicinsk sekreterare Lön för en Mäklarassistent, fastigheter Lön för en Mäklarassistent, försäkringar Lön för en Mäklarassistent, värdepapper Lön för en Offertkontorist Lön för en Områdesassistent Lön för en Ordbehandlare Lön för en Ordbehandlingskontorist Lön för en Orderadministratör, orderassistent Lön för en Orderassistent Lön för en Orderbevakare Lön för en Orderkontorist Lön för en Orderkontrollant Lön för en Ordermottagare Lön för en Patentassistent Lön för en Personaladministratör, personalredogörare Lön för en Personalassistent, personalredogörare Lön för en Personalkontorist Lön för en Personalredogörare Lön för en Personalsekreterare, personalredogörare Lön för en Planeringskontorist Lön för en PR-assistent Lön för en Privatsekreterare Lön för en Punktskriftskontorist Lön för en Redaktionsassistent Lön för en Redovisningsassistent Lön för en Redovisningskonsult, bokföring, fakturering Lön för en Redovisningskontorist Lön för en Registrator Lön för en Registrerare Lön för en Reklamassistent Lön för en Reklamsekreterare Lön för en Reskontrahandläggare Lön för en Sekreterare, kontor Lön för en Sekreterare Lön för en Skatteassistent Lön för en Skolassistent Lön för en Skolkanslist Lön för en Stansare, dataregistrering Lön för en Stansoperatör Lön för en Statistikassistent Lön för en Statistikkontorist Lön för en Stenograf Lön för en Störningshandläggare, bostadsföretag Lön för en Säljassistent Lön för en Säljsekreterare Lön för en Säljsupporter Lön för en Teamsekreterare, sjukvård Lön för en Traffic Lön för en Trafficman Lön för en Tullkontorist Lön för en Utbildningsassistent Lön för en Uthyrare, bostadsförmedlare Lön för en Verkstadskontorist Lön för en Vårdadministratör, medicinsk sekreterare Lön för en Övervakningskontorist
Katrineholm
Ekonomiadministratör med sinne för detaljer och ordning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på SjötorpsHus AB i Katrineholm
Stockholm
Projektkoordinator på deltid till Salar International
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Academic Work Sweden AB i Stockholm
Gävle
Administrativt sommarjobb på Stiftelsen Korsnäs Sociala Fond
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Academic Work Sweden AB i Gävle
Götene
Administrativ assistent 50 %
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Götene pastorat i Götene
Stockholm
Projektadministratör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Future People AB i Stockholm
Skövde
Administratörer sökes för sommarjobb!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Skövde
Stockholm
Administratör till internationellt bolag - konsultuppdrag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på First Reserve AB i Stockholm
Helsingborg
Boxflow söker konsultchefsassistent till huvudkontoret- heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Boxflow Staffing Syd AB i Helsingborg
Kristianstad
Administrativ koordinator till Fastighetsdrift Kristianstad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på REGION SKÅNE i Kristianstad
Helsingborg
Administrativ koordinator till Fastighetsdrift Helsingborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på REGION SKÅNE i Helsingborg
Uppsala
Registrator till statlig myndighet i Uppsala
Ledigt jobb som registrator på Novare Bemanning AB i Uppsala
Malmö
Administratör till myndighet i Malmö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Bemannia Kontor AB i Malmö
Sundbyberg
Programadministratör till myndighet i Sundbyberg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på The Place AB i Sundbyberg
Stockholm
Pensionärer sökes till ett extrajobb som orderplockare!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Clevry Sweden AB i Stockholm
Göteborg
Business Support for a client in Gothenburg!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Sway Sourcing Sweden AB i Göteborg
Gotland
Administrativ servicetjänsteman för konsultuppdrag i Visby
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Bemannia Kontor AB i Gotland
Umeå
Arkivassistent sökes till Umeå omgående
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Bemannia Kontor AB i Umeå
Västerås
Inköps- och fordonssamordnare till kund i Västerås
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Uniflex Sverige AB i Västerås
Stockholm
Orderadministratör till Advania
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på OnePartnerGroup Stockholm AB i Stockholm
Strömsund
Administrativ assistent till Närvårdsavdelningen & Strömsund HC
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN i Strömsund
Uppsala
Administratör med intresse för arkivering
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Uppsala kommun i Uppsala
Vadstena
Dictator Scandinavia söker en driven administrativ assistent!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Skill Rekrytering & Bemanning AB i Vadstena
Uppsala
Project Coordinator to Pharmetheus
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på The Place AB i Uppsala
Arboga
Dokumentationsdministratör till Combitech i Arboga
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kontorsbiträde på Combitech AB i Arboga
Helsingborg
Administratör till Green Landscaping i Helsingborg AB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Academic Work Sweden AB i Helsingborg
Halmstad
Projektadministratör sökes till Infranord!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Halmstad
Göteborg
Eftermarknadskoordinator till SAAB!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Poolia Sverige AB i Göteborg
Östersund
Timanställd Kommunvägledare till Kundcenter
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Östersunds kommun i Östersund
Mörbylånga
Registrator (vikariat)
Ledigt jobb som registrator på Mörbylånga kommun i Mörbylånga
Stockholm
Registrator & objektspecialist för Platina (eDok), Utbildningsförvaltningen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som registrator på Stockholms kommun i Stockholm