Lönestatistik för en kontorist, maskinskrivare 2023

Vad tjänar en kontorist, maskinskrivare i månaden? Medellönen är 32000 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 31800 kronor i yrket medan männen har en lön på 32700 kronor. Se även ackordsuträknare , administrativ assistent och administratör, administrativ assistent .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 32600 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som kontorist, maskinskrivare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en kontorist, maskinskrivare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 32000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln kontorist, maskinskrivare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utför annat kontorsarbete än inom 4111–4117 Exempel på arbetsuppgifter: Sköter löpande ärenden inom administration. Kontrollerar, kompletterar, registrerar, besvarar förfrågningar m.m. Skriver protokoll, brev, tabeller och andra dokument. Gör uträkningar och avstämningar.”

Hur ser lönestatistiken ut för en kontorist, maskinskrivare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för kontorist, maskinskrivare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 32000 kronor

 • Kommunalanställd: 31000 kronor

 • Regionanställd 29300 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 32600 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som kontorist, maskinskrivare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 31800 kronor som kontorist, maskinskrivare medan männens lön är 32700 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 27000 kronor27300 kronor
2015 27500 kronor28200 kronor
2016 28700 kronor27700 kronor
2017 29100 kronor28300 kronor
2018 29900 kronor29600 kronor
2019 30700 kronor30200 kronor
2020 31800 kronor31500 kronor
2021 31800 kronor32700 kronor

Lönestatistik för kontorist, maskinskrivare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige31700
Stockholm34400
Östra Mellansverige31100
Småland med öarna29800
Sydsverige31000
Västsverige30700
Norra Mellansverige29800
Mellersta Norrland29500
Övre Norrland29600

Hur många jobbar som kontorist, maskinskrivare i Sverige?

Det är totalt 64100 personer som idag är anställda som kontorist, maskinskrivare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige64100
Stockholm och Stockholms län19700
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län9900
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län4300
Blekinge och Skåne län8100
Hallands och Västra Götalands län12700
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län4100
Västernorrlands och Jämtlands1800
Västerbottens och Norrbottens län3300

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en kontorist, maskinskrivare i lön i månaden?

Medellönen för en kontorist, maskinskrivare är 32000 kronor.

Hur många jobbar som kontorist, maskinskrivare i Sverige?

Det finns 64100 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som kontorist, maskinskrivare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till kontorist, maskinskrivare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Ackordsuträknare Lön för en Administrativ assistent Lön för en Administratör, administrativ assistent Lön för en Administratör, allmänkontorist Lön för en Administratör, löner Lön för en Adresserare Lön för en Adresskontorist Lön för en Allmänkontorist Lön för en Annonsassistent Lön för en Annonskontrollant Lön för en Annonsmottagare Lön för en Annonssekreterare Lön för en Assistent, bostadsförmedling Lön för en Assistent, inköp, orderbehandling Lön för en Avlöningskontorist Lön för en Avlöningsuträknare Lön för en Backoffice-personal Lön för en Bemanningsassistent, schemaläggare Lön för en Beställningskontorist Lön för en Bokförare Lön för en Bokföringsassistent Lön för en Bokföringskontorist Lön för en Bostadsförmedlare Lön för en Bostadsuthyrare Lön för en Budgetassistent Lön för en Bygglovsassistent Lön för en Byråassistent, ospec Lön för en Dataregistrerare Lön för en Efterbehandlare, data Lön för en Ekonomiassistent Lön för en Ekonomikontorist Lön för en Expeditionsföreståndare, sjukvård Lön för en Expeditör, facklig organisation Lön för en Fakturakontorist Lön för en Fakturakontrollant Lön för en Fastighetsmäklarassistent Lön för en Frontofficepersonal Lön för en Förlagsassistent Lön för en Församlingssekreterare Lön för en Försäkringsassistent Lön för en Försäkringsmäklarassistent Lön för en Försäljningsadministratör Lön för en Försäljningsassistent Lön för en Försäljningssekreterare Lön för en Förvaltningsassistent Lön för en Hamnkassör Lön för en HR-assistent Lön för en Hålkortsstansare Lön för en Inköpsadministratör Lön för en Inköpsassistent Lön för en Inköpskontorist Lön för en Inköpssekreterare Lön för en Kanslibiträde Lön för en Kanslisekreterare, kontorssekreterare Lön för en Kanslist Lön för en Kassaförvaltare Lön för en Kassakontorist Lön för en Kassör, kontor Lön för en Klinikadministratör Lön för en Klinikassistent Lön för en Kliniksekreterare Lön för en Klockare Lön för en Kombinationskontorist Lön för en Kontorist, allround Lön för en Kontorist, bokföring, fakturering Lön för en Kontorist, maskinskrivare Lön för en Kontorist, ospec Lön för en Kontorsassistent Lön för en Kontorsbiträde, maskinskrivare Lön för en Kontorskassör Lön för en Kontorssekreterare Lön för en Kundansvarig, bostadsföretag Lön för en Kuverterare Lön för en Kyrkokassör Lön för en Kyrkoskrivare Lön för en Lantbrukskassör Lön för en Lägenhetsförmedlare Lön för en Lägenhetsuthyrare Lön för en Läkarsekreterare Lön för en Löneadministratör Lön för en Löneassistent Lön för en Löneförrättare Lön för en Lönehandläggare Lön för en Lönekontorist Lön för en Markassistent, kommun Lön för en Marknadsassistent Lön för en Maskinskrivare Lön för en Medicinsk sekreterare Lön för en Mäklarassistent, fastigheter Lön för en Mäklarassistent, försäkringar Lön för en Mäklarassistent, värdepapper Lön för en Offertkontorist Lön för en Områdesassistent Lön för en Ordbehandlare Lön för en Ordbehandlingskontorist Lön för en Orderadministratör, orderassistent Lön för en Orderassistent Lön för en Orderbevakare Lön för en Orderkontorist Lön för en Orderkontrollant Lön för en Ordermottagare Lön för en Patentassistent Lön för en Personaladministratör, personalredogörare Lön för en Personalassistent, personalredogörare Lön för en Personalkontorist Lön för en Personalredogörare Lön för en Personalsekreterare, personalredogörare Lön för en Planeringskontorist Lön för en PR-assistent Lön för en Privatsekreterare Lön för en Punktskriftskontorist Lön för en Redaktionsassistent Lön för en Redovisningsassistent Lön för en Redovisningskonsult, bokföring, fakturering Lön för en Redovisningskontorist Lön för en Registrator Lön för en Registrerare Lön för en Reklamassistent Lön för en Reklamsekreterare Lön för en Reskontrahandläggare Lön för en Sekreterare, kontor Lön för en Sekreterare Lön för en Skatteassistent Lön för en Skolassistent Lön för en Skolkanslist Lön för en Stansare, dataregistrering Lön för en Stansoperatör Lön för en Statistikassistent Lön för en Statistikkontorist Lön för en Stenograf Lön för en Störningshandläggare, bostadsföretag Lön för en Säljassistent Lön för en Säljsekreterare Lön för en Säljsupporter Lön för en Teamsekreterare, sjukvård Lön för en Traffic Lön för en Trafficman Lön för en Tullkontorist Lön för en Utbildningsassistent Lön för en Uthyrare, bostadsförmedlare Lön för en Verkstadskontorist Lön för en Vårdadministratör, medicinsk sekreterare Lön för en Övervakningskontorist
Stockholm
Samordnare till Riksbankens stabsavdelning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Sveriges Riksbank i Stockholm
Stockholm
Administratör – halvtid ideell verksamhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Sveriges Makalösa Föräldrar, Smf i Stockholm
Stockholm
Vi söker Kontorsassistenter för framtida uppdrag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på The Place AB i Stockholm
Stockholm
Administratör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kontorist på Bravura Sverige AB i Stockholm
Åre
Administrativ assistent till Järpens Hälsocentral
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN i Åre
Göteborg
Inskanningsadministratör i Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på KFX HR-partner Skandinavien AB i Göteborg
Malmö
Skåne Stadsmission söker projektadministratör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Stift Skåne Stadsmission i Malmö
Göteborg
Kundtjänstmedarbetare/Bostadsförmedlare i Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bostadsförmedlare på Bemannia Kontor AB i Göteborg
Västerås
Samordnare
Ledigt jobb som administrativ assistent på Vision i Västerås
Göteborg
Administratör med samordningsansvar
Ledigt jobb som administrativ assistent på Statens Skolinspektion i Göteborg
Danderyd
Självgående registrator sökes till Danderyd med omgående start
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som registrator på Bemannia Kontor AB i Danderyd
Solna
Administrativ koordinator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Kungliga Tekniska Högskolan i Solna
Lund
Personal-/HR-administratör vid Avdelningen för Teknisk vattenresurslära
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Lunds Universitet i Lund
Luleå
Community Manager
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Bravura Sverige AB i Luleå
Ludvika
Ordningsam administratör sökes till statlig kund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Bemannia Kontor AB i Ludvika
Mörbylånga
Administratör med ansvar för avgiftshandläggning
Ledigt jobb som sekreterare på Mörbylånga kommun i Mörbylånga
Linköping
Erfaren Registrator till myndighet i Linköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som registrator på Dreamwork Scandinavia AB i Linköping
Eslöv
Registrator/administratör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som registrator på Eslövs kommun i Eslöv
Huddinge
Utbildningsadministratör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Karolinska Inst i Huddinge
Mjölby
Administrativ handläggare till Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ledigt jobb som förvaltningsassistent på Mjölby kommun i Mjölby
Stockholm
Samordnare hemtjänst,
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Proffssystern i Stockholm AB i Stockholm
Norrköping
Migrationsassistenter till medborgarskap i Norrköping - sommarvikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Migrationsverket i Norrköping
Solna
Registrator till Karolinska Institutet, vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som registrator på Karolinska Inst i Solna
Härnösand
Resursplanerare till Bemannings- och planeringsenheten, sommarvikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Härnösands kommun i Härnösand
Uppsala
Interbull Centre Administrator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
Uppsala
Administratör för Interbull Centre
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
Ale
Kontorsassistent
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Mhk Foods AB i Ale
Stockholm
Koordinator till TEKO - Sveriges Textil & Modeföretag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Academic Work Sweden AB i Stockholm
Jönköping
Sommarvikariat inom varuflödesadministration på Dagab!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Academic Work Sweden AB i Jönköping
Stockholm
Projektmedarbetare till lanseringsprojekt hos Bring!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som administrativ assistent på Academic Work Sweden AB i Stockholm