Lönestatistik för en assistent, inköp, orderbehandling 2023

Vad tjänar en assistent, inköp, orderbehandling i månaden? Medellönen är 34000 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 33200 kronor i yrket medan männen har en lön på 35900 kronor. Se även ackordsuträknare , administrativ assistent och administratör, administrativ assistent .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 34000 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som assistent, inköp, orderbehandling.

Medellön, snittlön eller medianlön för en assistent, inköp, orderbehandling?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 34000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln assistent, inköp, orderbehandling in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Gör beställningar samt kontrollerar varor och fakturor. Granskar offerter och skriver ut inköpsorder. Sköter leverantörsregister och lagerlistor. Begär in offerter, pris och leverantörsuppgifter.”

Hur ser lönestatistiken ut för en assistent, inköp, orderbehandling i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för assistent, inköp, orderbehandling skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 29500 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 34000 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som assistent, inköp, orderbehandling? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 33200 kronor som assistent, inköp, orderbehandling medan männens lön är 35900 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 27800 kronor30600 kronor
2015 27800 kronor31200 kronor
2016 28000 kronor30500 kronor
2017 29800 kronor30000 kronor
2018 30000 kronor33200 kronor
2019 30800 kronor34800 kronor
2020 31500 kronor34600 kronor
2021 33200 kronor35900 kronor

Lönestatistik för assistent, inköp, orderbehandling i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige32500
Stockholm33400
Östra Mellansverige32800
Småland med öarna33200
Sydsverige33100
Västsverige31500
Norra Mellansverige32600
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som assistent, inköp, orderbehandling i Sverige?

Det är totalt 7000 personer som idag är anställda som assistent, inköp, orderbehandling enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige7000
Stockholm och Stockholms län1800
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län570
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län530
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en assistent, inköp, orderbehandling i lön i månaden?

Medellönen för en assistent, inköp, orderbehandling är 34000 kronor.

Hur många jobbar som assistent, inköp, orderbehandling i Sverige?

Det finns 7000 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som assistent, inköp, orderbehandling eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till assistent, inköp, orderbehandling

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Ackordsuträknare Lön för en Administrativ assistent Lön för en Administratör, administrativ assistent Lön för en Administratör, allmänkontorist Lön för en Administratör, löner Lön för en Adresserare Lön för en Adresskontorist Lön för en Allmänkontorist Lön för en Annonsassistent Lön för en Annonskontrollant Lön för en Annonsmottagare Lön för en Annonssekreterare Lön för en Assistent, bostadsförmedling Lön för en Assistent, inköp, orderbehandling Lön för en Avlöningskontorist Lön för en Avlöningsuträknare Lön för en Backoffice-personal Lön för en Bemanningsassistent, schemaläggare Lön för en Beställningskontorist Lön för en Bokförare Lön för en Bokföringsassistent Lön för en Bokföringskontorist Lön för en Bostadsförmedlare Lön för en Bostadsuthyrare Lön för en Budgetassistent Lön för en Bygglovsassistent Lön för en Byråassistent, ospec Lön för en Dataregistrerare Lön för en Efterbehandlare, data Lön för en Ekonomiassistent Lön för en Ekonomikontorist Lön för en Expeditionsföreståndare, sjukvård Lön för en Expeditör, facklig organisation Lön för en Fakturakontorist Lön för en Fakturakontrollant Lön för en Fastighetsmäklarassistent Lön för en Frontofficepersonal Lön för en Förlagsassistent Lön för en Församlingssekreterare Lön för en Försäkringsassistent Lön för en Försäkringsmäklarassistent Lön för en Försäljningsadministratör Lön för en Försäljningsassistent Lön för en Försäljningssekreterare Lön för en Förvaltningsassistent Lön för en Hamnkassör Lön för en HR-assistent Lön för en Hålkortsstansare Lön för en Inköpsadministratör Lön för en Inköpsassistent Lön för en Inköpskontorist Lön för en Inköpssekreterare Lön för en Kanslibiträde Lön för en Kanslisekreterare, kontorssekreterare Lön för en Kanslist Lön för en Kassaförvaltare Lön för en Kassakontorist Lön för en Kassör, kontor Lön för en Klinikadministratör Lön för en Klinikassistent Lön för en Kliniksekreterare Lön för en Klockare Lön för en Kombinationskontorist Lön för en Kontorist, allround Lön för en Kontorist, bokföring, fakturering Lön för en Kontorist, maskinskrivare Lön för en Kontorist, ospec Lön för en Kontorsassistent Lön för en Kontorsbiträde, maskinskrivare Lön för en Kontorskassör Lön för en Kontorssekreterare Lön för en Kundansvarig, bostadsföretag Lön för en Kuverterare Lön för en Kyrkokassör Lön för en Kyrkoskrivare Lön för en Lantbrukskassör Lön för en Lägenhetsförmedlare Lön för en Lägenhetsuthyrare Lön för en Läkarsekreterare Lön för en Löneadministratör Lön för en Löneassistent Lön för en Löneförrättare Lön för en Lönehandläggare Lön för en Lönekontorist Lön för en Markassistent, kommun Lön för en Marknadsassistent Lön för en Maskinskrivare Lön för en Medicinsk sekreterare Lön för en Mäklarassistent, fastigheter Lön för en Mäklarassistent, försäkringar Lön för en Mäklarassistent, värdepapper Lön för en Offertkontorist Lön för en Områdesassistent Lön för en Ordbehandlare Lön för en Ordbehandlingskontorist Lön för en Orderadministratör, orderassistent Lön för en Orderassistent Lön för en Orderbevakare Lön för en Orderkontorist Lön för en Orderkontrollant Lön för en Ordermottagare Lön för en Patentassistent Lön för en Personaladministratör, personalredogörare Lön för en Personalassistent, personalredogörare Lön för en Personalkontorist Lön för en Personalredogörare Lön för en Personalsekreterare, personalredogörare Lön för en Planeringskontorist Lön för en PR-assistent Lön för en Privatsekreterare Lön för en Punktskriftskontorist Lön för en Redaktionsassistent Lön för en Redovisningsassistent Lön för en Redovisningskonsult, bokföring, fakturering Lön för en Redovisningskontorist Lön för en Registrator Lön för en Registrerare Lön för en Reklamassistent Lön för en Reklamsekreterare Lön för en Reskontrahandläggare Lön för en Sekreterare, kontor Lön för en Sekreterare Lön för en Skatteassistent Lön för en Skolassistent Lön för en Skolkanslist Lön för en Stansare, dataregistrering Lön för en Stansoperatör Lön för en Statistikassistent Lön för en Statistikkontorist Lön för en Stenograf Lön för en Störningshandläggare, bostadsföretag Lön för en Säljassistent Lön för en Säljsekreterare Lön för en Säljsupporter Lön för en Teamsekreterare, sjukvård Lön för en Traffic Lön för en Trafficman Lön för en Tullkontorist Lön för en Utbildningsassistent Lön för en Uthyrare, bostadsförmedlare Lön för en Verkstadskontorist Lön för en Vårdadministratör, medicinsk sekreterare Lön för en Övervakningskontorist
Växjö
Eftermarknadssäljare/Orderhanterare reservdelar till AriVislanda
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ordermottagare på Eterni Sweden AB i Växjö
Uppsala
Supply Outbound Planner till Rusta
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som inköpsassistent på Bravura Sverige AB i Uppsala
Stockholm
Supply Outbound Planner till Rusta
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som inköpsassistent på Bravura Sverige AB i Stockholm
Kungsbacka
Ordermottagare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ordermottagare på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Kungsbacka
Göteborg
Orderhanterare till spännande bolag i Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ordermottagare på Adecco Sweden AB i Göteborg
Varuplanerare Rosersberg
Ledigt jobb som inköpsassistent på Lidl Sverige KB i
Finspång
Operativ inköpare sökes till Siemens Energy!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som inköpsassistent på Experis AB i Finspång
Linköping
Customer Support
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som inköpskontorist på SAAB AB i Linköping
Göteborg
Ordermottagare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ordermottagare på Muutos AB i Göteborg
Enköping
Säljare/inköpare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ordermottagare på Myrby Mekaniska Verkstads AB i Enköping
Göteborg
Jollyroom söker Inköpsassistent!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som inköpsassistent på Jollyroom AB i Göteborg
Solna
Orderadministratör till företag i Solna!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ordermottagare på The Place AB i Solna
Borås
Kvinnlig provmodell i strl. S sökes till Nelly.com
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som inköpssekreterare på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Borås
Stockholm
Vi söker en orderadministratör som vill vara en del av Seriline!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ordermottagare på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Stockholm
Helsingborg
Junior Inköpare, Sommarvikariat i Helsingborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som inköpsassistent på ICA Sverige AB i Helsingborg
Hässleholm
Orderberedare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ordermottagare på Ikett Personalpartner AB i Hässleholm
Växjö
Inköpsassistent med miljöfokus - Designlight
Ledigt jobb som inköpsassistent på Human Solutions AB i Växjö
Växjö
Nyfiken Analytiker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som inköpsassistent på Södra Skogsägarna ekonomisk fören i Växjö
Göteborg
Logistikassistent till Norex International AB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som offertkontorist på Protalent AB i Göteborg
Malmö
Orderhandläggare för heltidsuppdrag!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ordermottagare på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
Stockholm
US-AB söker medarbetare till Order på heltid!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ordermottagare på Universitetsservice Us AB i Stockholm
Ödeshög
Orderhanterare / Ordermottagare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ordermottagare på Boets Bildemontering AB i Ödeshög
Timrå
Sommarjobb - Inköpsassistent
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som inköpsassistent på Permobil AB i Timrå
Västerås
Vi växer så det knakar, är du våran nästa stjärna?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ordermottagare på Sn Fordonsinredning AB i Västerås
Stockholm
Upphandlingsassistent | Myndighet | Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som inköpsassistent på Manpower AB i Stockholm
Göteborg
Order- och administrationskoordinator med logistikkunskap till Fractal D...
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ordermottagare på A Hub AB i Göteborg
Helsingborg
Click and Collect medarbejder
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ordermottagare på FORSEA AB i Helsingborg
Stockholm
Säljande ordermottagare sökes till Lambertsson!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ordermottagare på Academic Work Sweden AB i Stockholm
Västerås
Mälarhamnar söker en ordermottagare och fartygsplanerare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ordermottagare på Mälarhamnar AB i Västerås
Kinda
Vi söker en Inköpsassistent
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som inköpsassistent på Sofidel Sweden AB i Kinda