Lönestatistik för en lantbrukskassör 2023

Vad tjänar en lantbrukskassör i månaden? Medellönen är 32600 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 32600 kronor i yrket medan männen har en lön på 32400 kronor. Se även ackordsuträknare , administrativ assistent och administratör, administrativ assistent .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 32800 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som lantbrukskassör.

Medellön, snittlön eller medianlön för en lantbrukskassör?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 32600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln lantbrukskassör in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Registrerar, sammanställer och bearbetar data om företags eller organisations ekonomiska transaktioner. Kontrollerar och upprättar underlag för exempelvis fakturor. Sköter och bokför in- och utbetalningar. Informerar om resultat. Sköter momshantering och sammanställer material inför skattedeklarationen.”

Hur ser lönestatistiken ut för en lantbrukskassör i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för lantbrukskassör skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 32100 kronor

 • Kommunalanställd: 31500 kronor

 • Regionanställd 29000 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 32800 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som lantbrukskassör? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 32600 kronor som lantbrukskassör medan männens lön är 32400 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 28000 kronor27400 kronor
2015 28300 kronor28400 kronor
2016 28700 kronor29200 kronor
2017 29700 kronor30200 kronor
2018 30100 kronor30800 kronor
2019 31000 kronor31500 kronor
2020 31400 kronor31100 kronor
2021 32600 kronor32400 kronor

Lönestatistik för lantbrukskassör i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige31400
Stockholm32200
Östra Mellansverige31700
Småland med öarna29300
Sydsverige31300
Västsverige31300
Norra Mellansverige30500
Mellersta Norrland31500
Övre Norrland30600

Hur många jobbar som lantbrukskassör i Sverige?

Det är totalt 36900 personer som idag är anställda som lantbrukskassör enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige36900
Stockholm och Stockholms län11000
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län4200
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län5600
Hallands och Västra Götalands län8100
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län2500
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län1100

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en lantbrukskassör i lön i månaden?

Medellönen för en lantbrukskassör är 32600 kronor.

Hur många jobbar som lantbrukskassör i Sverige?

Det finns 36900 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som lantbrukskassör eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till lantbrukskassör

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Ackordsuträknare Lön för en Administrativ assistent Lön för en Administratör, administrativ assistent Lön för en Administratör, allmänkontorist Lön för en Administratör, löner Lön för en Adresserare Lön för en Adresskontorist Lön för en Allmänkontorist Lön för en Annonsassistent Lön för en Annonskontrollant Lön för en Annonsmottagare Lön för en Annonssekreterare Lön för en Assistent, bostadsförmedling Lön för en Assistent, inköp, orderbehandling Lön för en Avlöningskontorist Lön för en Avlöningsuträknare Lön för en Backoffice-personal Lön för en Bemanningsassistent, schemaläggare Lön för en Beställningskontorist Lön för en Bokförare Lön för en Bokföringsassistent Lön för en Bokföringskontorist Lön för en Bostadsförmedlare Lön för en Bostadsuthyrare Lön för en Budgetassistent Lön för en Bygglovsassistent Lön för en Byråassistent, ospec Lön för en Dataregistrerare Lön för en Efterbehandlare, data Lön för en Ekonomiassistent Lön för en Ekonomikontorist Lön för en Expeditionsföreståndare, sjukvård Lön för en Expeditör, facklig organisation Lön för en Fakturakontorist Lön för en Fakturakontrollant Lön för en Fastighetsmäklarassistent Lön för en Frontofficepersonal Lön för en Förlagsassistent Lön för en Församlingssekreterare Lön för en Försäkringsassistent Lön för en Försäkringsmäklarassistent Lön för en Försäljningsadministratör Lön för en Försäljningsassistent Lön för en Försäljningssekreterare Lön för en Förvaltningsassistent Lön för en Hamnkassör Lön för en HR-assistent Lön för en Hålkortsstansare Lön för en Inköpsadministratör Lön för en Inköpsassistent Lön för en Inköpskontorist Lön för en Inköpssekreterare Lön för en Kanslibiträde Lön för en Kanslisekreterare, kontorssekreterare Lön för en Kanslist Lön för en Kassaförvaltare Lön för en Kassakontorist Lön för en Kassör, kontor Lön för en Klinikadministratör Lön för en Klinikassistent Lön för en Kliniksekreterare Lön för en Klockare Lön för en Kombinationskontorist Lön för en Kontorist, allround Lön för en Kontorist, bokföring, fakturering Lön för en Kontorist, maskinskrivare Lön för en Kontorist, ospec Lön för en Kontorsassistent Lön för en Kontorsbiträde, maskinskrivare Lön för en Kontorskassör Lön för en Kontorssekreterare Lön för en Kundansvarig, bostadsföretag Lön för en Kuverterare Lön för en Kyrkokassör Lön för en Kyrkoskrivare Lön för en Lantbrukskassör Lön för en Lägenhetsförmedlare Lön för en Lägenhetsuthyrare Lön för en Läkarsekreterare Lön för en Löneadministratör Lön för en Löneassistent Lön för en Löneförrättare Lön för en Lönehandläggare Lön för en Lönekontorist Lön för en Markassistent, kommun Lön för en Marknadsassistent Lön för en Maskinskrivare Lön för en Medicinsk sekreterare Lön för en Mäklarassistent, fastigheter Lön för en Mäklarassistent, försäkringar Lön för en Mäklarassistent, värdepapper Lön för en Offertkontorist Lön för en Områdesassistent Lön för en Ordbehandlare Lön för en Ordbehandlingskontorist Lön för en Orderadministratör, orderassistent Lön för en Orderassistent Lön för en Orderbevakare Lön för en Orderkontorist Lön för en Orderkontrollant Lön för en Ordermottagare Lön för en Patentassistent Lön för en Personaladministratör, personalredogörare Lön för en Personalassistent, personalredogörare Lön för en Personalkontorist Lön för en Personalredogörare Lön för en Personalsekreterare, personalredogörare Lön för en Planeringskontorist Lön för en PR-assistent Lön för en Privatsekreterare Lön för en Punktskriftskontorist Lön för en Redaktionsassistent Lön för en Redovisningsassistent Lön för en Redovisningskonsult, bokföring, fakturering Lön för en Redovisningskontorist Lön för en Registrator Lön för en Registrerare Lön för en Reklamassistent Lön för en Reklamsekreterare Lön för en Reskontrahandläggare Lön för en Sekreterare, kontor Lön för en Sekreterare Lön för en Skatteassistent Lön för en Skolassistent Lön för en Skolkanslist Lön för en Stansare, dataregistrering Lön för en Stansoperatör Lön för en Statistikassistent Lön för en Statistikkontorist Lön för en Stenograf Lön för en Störningshandläggare, bostadsföretag Lön för en Säljassistent Lön för en Säljsekreterare Lön för en Säljsupporter Lön för en Teamsekreterare, sjukvård Lön för en Traffic Lön för en Trafficman Lön för en Tullkontorist Lön för en Utbildningsassistent Lön för en Uthyrare, bostadsförmedlare Lön för en Verkstadskontorist Lön för en Vårdadministratör, medicinsk sekreterare Lön för en Övervakningskontorist
Stockholm
Visma Administration ekonomiassistent deltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Proffseconomics Sweden Norr AB i Stockholm
Malmö
Ekonomiassistent till Leverantörsreskontran på Heimstaden!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Academic Work Sweden AB i Malmö
Lund
Ekonomistudent sökes till det spännande bolaget tretton37 i Lund!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Academic Work Sweden AB i Lund
Stockholm
Samordnare & löneadminstratör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Hormar Coaching & Consulting AB i Stockholm
Skövde
Förbandsekonom till Västra Militärregionen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Försvarsmakten i Skövde
Malmö
Ekonomiassistent som vill gigga i 3 månader
Ledigt jobb som ekonomiassistent på Gigstep AB i Malmö
Helsingborg
Redovisningsassistent för uppdrag till vår kund i Helsingborg!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Poolia Sverige AB i Helsingborg
Solna
Ekonomiadministratör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som budgetassistent på REGION STOCKHOLM i Solna
Luleå
Ekonomiassistent till Luleå
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Luleå
Stockholm
Junior VD-assistent sökes till företag i City
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Svensk Autorekrytering AB i Stockholm
Stockholm
Ekonomiassistent till KW Parts
Ledigt jobb som ekonomiassistent på Hedin Mobility Group AB (publ) i Stockholm
Örebro
Ekonom/Administratör till Örebro
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Performiq AB i Örebro
Göteborg
Ekonom till verksamhetsstödet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomikontorist på Chalmers Tekniska Högskola AB i Göteborg
Haninge
Ekonomiadministratör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Haninge kommun i Haninge
Stockholm
Ekonomiadministratör till Schroders!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Academic Work Sweden AB i Stockholm
Solna
Ekonomiassistent till Zolva
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Source Group AB i Solna
Helsingborg
Ekonomiassistent sökes till Helsingborg omgående
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Bemannia Kontor AB i Helsingborg
Huddinge
Administrator på kontor i Länna Industriområde
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomikontorist på Bukowski Design AB i Huddinge
Markaryd
Trade Finance Admin
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Konecranes AB i Markaryd
Stockholm
Ekonomiassistent till internationellt bolag i Kista
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Ogunsen AB (publ) i Stockholm
Alvesta
Redovisningsassistent / Ekonom
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som redovisningsassistent på Alvesta församling i Alvesta
Stockholm
Ekonomiassistent till Talangjägarna
Ledigt jobb som ekonomiassistent på Talangjägarna Sverige AB i Stockholm
Solna
Ekonomiassistent sökes till Solna omgående
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Bemannia Kontor AB i Solna
Södertälje
Ekonomiassistent/redovisningsekonom Södertälje
Ledigt jobb som redovisningsassistent på Boas Industriservice AB i Södertälje
Stockholm
Junior ekonomiassistent till Bonliva
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Bonliva AB i Stockholm
Varberg
Ekonomiassistent Varberg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på AB Effektiv Varberg/Falkenberg i Varberg
Stockholm
Projekt- och ekonomiadministratör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Nordregio i Stockholm
Sundsvall
Driven administratör inom ekonomi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Energi & Driftteknik i Sundsvall AB i Sundsvall
Stockholm
Ekonomiassistent till starkt tillväxtbolag!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ekonomiassistent på Office Recycling Sverige AB i Stockholm
Stockholm
Financial Assistant 💵
Ledigt jobb som ekonomiassistent på Wrknest AB i Stockholm