Lönestatistik för en försäljningssekreterare 2023

Vad tjänar en försäljningssekreterare i månaden? Medellönen är 35500 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 34900 kronor i yrket medan männen har en lön på 36800 kronor. Se även ackordsuträknare , administrativ assistent och administratör, administrativ assistent .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 35500 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som försäljningssekreterare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en försäljningssekreterare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 35500 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln försäljningssekreterare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Bevakar och bereder marknads- och försälj­ningsärenden. Sköter administration för marknads- och försäljningsaktiviteter. Kontrollerar och redigerar texter. Bokar utrymme för annonser och kampanjer samt kontrollerar införande med avseende på tidpunkt, innehåll, plats, storlek och form. Sköter samordning mellan reklambyrå, tryckeri och medieföretag.”

Hur ser lönestatistiken ut för en försäljningssekreterare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för försäljningssekreterare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 33700 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 35500 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som försäljningssekreterare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 34900 kronor som försäljningssekreterare medan männens lön är 36800 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 29100 kronor34200 kronor
2015 30600 kronor33400 kronor
2016 30500 kronor33600 kronor
2017 32100 kronor33200 kronor
2018 33000 kronor35100 kronor
2019 33600 kronor35500 kronor
2020 33300 kronor36000 kronor
2021 34900 kronor36800 kronor

Lönestatistik för försäljningssekreterare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige34000
Stockholm35300
Östra Mellansverige32900
Småland med öarna35000
Sydsverige33600
Västsverige34700
Norra Mellansverige29500
Mellersta Norrland30400
Övre Norrland..

Hur många jobbar som försäljningssekreterare i Sverige?

Det är totalt 11600 personer som idag är anställda som försäljningssekreterare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige11600
Stockholm och Stockholms län3400
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län500
Blekinge och Skåne län1400
Hallands och Västra Götalands län3900
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en försäljningssekreterare i lön i månaden?

Medellönen för en försäljningssekreterare är 35500 kronor.

Hur många jobbar som försäljningssekreterare i Sverige?

Det finns 11600 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som försäljningssekreterare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till försäljningssekreterare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Ackordsuträknare Lön för en Administrativ assistent Lön för en Administratör, administrativ assistent Lön för en Administratör, allmänkontorist Lön för en Administratör, löner Lön för en Adresserare Lön för en Adresskontorist Lön för en Allmänkontorist Lön för en Annonsassistent Lön för en Annonskontrollant Lön för en Annonsmottagare Lön för en Annonssekreterare Lön för en Assistent, bostadsförmedling Lön för en Assistent, inköp, orderbehandling Lön för en Avlöningskontorist Lön för en Avlöningsuträknare Lön för en Backoffice-personal Lön för en Bemanningsassistent, schemaläggare Lön för en Beställningskontorist Lön för en Bokförare Lön för en Bokföringsassistent Lön för en Bokföringskontorist Lön för en Bostadsförmedlare Lön för en Bostadsuthyrare Lön för en Budgetassistent Lön för en Bygglovsassistent Lön för en Byråassistent, ospec Lön för en Dataregistrerare Lön för en Efterbehandlare, data Lön för en Ekonomiassistent Lön för en Ekonomikontorist Lön för en Expeditionsföreståndare, sjukvård Lön för en Expeditör, facklig organisation Lön för en Fakturakontorist Lön för en Fakturakontrollant Lön för en Fastighetsmäklarassistent Lön för en Frontofficepersonal Lön för en Förlagsassistent Lön för en Församlingssekreterare Lön för en Försäkringsassistent Lön för en Försäkringsmäklarassistent Lön för en Försäljningsadministratör Lön för en Försäljningsassistent Lön för en Försäljningssekreterare Lön för en Förvaltningsassistent Lön för en Hamnkassör Lön för en HR-assistent Lön för en Hålkortsstansare Lön för en Inköpsadministratör Lön för en Inköpsassistent Lön för en Inköpskontorist Lön för en Inköpssekreterare Lön för en Kanslibiträde Lön för en Kanslisekreterare, kontorssekreterare Lön för en Kanslist Lön för en Kassaförvaltare Lön för en Kassakontorist Lön för en Kassör, kontor Lön för en Klinikadministratör Lön för en Klinikassistent Lön för en Kliniksekreterare Lön för en Klockare Lön för en Kombinationskontorist Lön för en Kontorist, allround Lön för en Kontorist, bokföring, fakturering Lön för en Kontorist, maskinskrivare Lön för en Kontorist, ospec Lön för en Kontorsassistent Lön för en Kontorsbiträde, maskinskrivare Lön för en Kontorskassör Lön för en Kontorssekreterare Lön för en Kundansvarig, bostadsföretag Lön för en Kuverterare Lön för en Kyrkokassör Lön för en Kyrkoskrivare Lön för en Lantbrukskassör Lön för en Lägenhetsförmedlare Lön för en Lägenhetsuthyrare Lön för en Läkarsekreterare Lön för en Löneadministratör Lön för en Löneassistent Lön för en Löneförrättare Lön för en Lönehandläggare Lön för en Lönekontorist Lön för en Markassistent, kommun Lön för en Marknadsassistent Lön för en Maskinskrivare Lön för en Medicinsk sekreterare Lön för en Mäklarassistent, fastigheter Lön för en Mäklarassistent, försäkringar Lön för en Mäklarassistent, värdepapper Lön för en Offertkontorist Lön för en Områdesassistent Lön för en Ordbehandlare Lön för en Ordbehandlingskontorist Lön för en Orderadministratör, orderassistent Lön för en Orderassistent Lön för en Orderbevakare Lön för en Orderkontorist Lön för en Orderkontrollant Lön för en Ordermottagare Lön för en Patentassistent Lön för en Personaladministratör, personalredogörare Lön för en Personalassistent, personalredogörare Lön för en Personalkontorist Lön för en Personalredogörare Lön för en Personalsekreterare, personalredogörare Lön för en Planeringskontorist Lön för en PR-assistent Lön för en Privatsekreterare Lön för en Punktskriftskontorist Lön för en Redaktionsassistent Lön för en Redovisningsassistent Lön för en Redovisningskonsult, bokföring, fakturering Lön för en Redovisningskontorist Lön för en Registrator Lön för en Registrerare Lön för en Reklamassistent Lön för en Reklamsekreterare Lön för en Reskontrahandläggare Lön för en Sekreterare, kontor Lön för en Sekreterare Lön för en Skatteassistent Lön för en Skolassistent Lön för en Skolkanslist Lön för en Stansare, dataregistrering Lön för en Stansoperatör Lön för en Statistikassistent Lön för en Statistikkontorist Lön för en Stenograf Lön för en Störningshandläggare, bostadsföretag Lön för en Säljassistent Lön för en Säljsekreterare Lön för en Säljsupporter Lön för en Teamsekreterare, sjukvård Lön för en Traffic Lön för en Trafficman Lön för en Tullkontorist Lön för en Utbildningsassistent Lön för en Uthyrare, bostadsförmedlare Lön för en Verkstadskontorist Lön för en Vårdadministratör, medicinsk sekreterare Lön för en Övervakningskontorist
Stockholm
Säljkoordinator inom media!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäljningsassistent på Talent & Partner AB i Stockholm
Göteborg
Lisebergs försäljningsavdelning söker Eventansvarig
Ledigt jobb som försäljningsassistent på Liseberg AB i Göteborg
Stockholm
Marknads- och kundkoordinator till Corporate Fiber Technologies
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som marknadsassistent på Bravura Sverige AB i Stockholm
Lund
Future Talent Programme - Sales Expert
Ledigt jobb som säljassistent på AB Tetra Pak i Lund
Västervik
Content Creator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som marknadsassistent på Västervik Resort AB i Västervik
Munkedal
Reservdelspersonal / servicetekniker Husqvarna Axima Munkedal
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäljningsassistent på Axima AB i Munkedal
Linköping
Företagssamordnare till Östergötlands Stadsmission
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäljningsassistent på ÖSTERGÖTLANDS STADSMISSION i Linköping
Sundsvall
Sales Specialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säljassistent på ABB AB i Sundsvall
Örnsköldsvik
Sales Specialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säljassistent på ABB AB i Örnsköldsvik
Skellefteå
Sales Specialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säljassistent på ABB AB i Skellefteå
Luleå
Sales Specialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säljassistent på ABB AB i Luleå
Umeå
Sales Specialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säljassistent på ABB AB i Umeå
Stockholm
Account Support Manager till Telenor Connexion
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäljningssekreterare på Academic Work Sweden AB i Stockholm
Jönköping
Produktspecialist Mercedes
Ledigt jobb som säljassistent på Hedin Mobility Group AB (publ) i Jönköping
Tierp
Orderassistent på Habia Cable
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säljassistent på Habia Cable AB i Tierp
Sollentuna
Commercial Support Manager
Ledigt jobb som försäljningsassistent på Envirotainer AB i Sollentuna
Strömstad
Sales Advisor - Nordby
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säljassistent på H & M Hennes & Mauritz Gbc AB i Strömstad
Stockholm
Sales Advisor - Fältöversten Karlaplan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säljassistent på H & M Hennes & Mauritz Gbc AB i Stockholm
Jönköping
Sales Advisor - Jönköping City - Sommarvikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säljassistent på H & M Hennes & Mauritz Gbc AB i Jönköping
Strömstad
Sales Advisor - Nordby - Sommarvikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säljassistent på H & M Hennes & Mauritz Gbc AB i Strömstad
Strömstad
Sales Advisor - Nordby
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som säljassistent på H & M Hennes & Mauritz Gbc AB i Strömstad
Säffle
Projektingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som marknadsassistent på AB Somas, Ventiler i Säffle
Vallentuna
Content & Marketing Coordinator till SPG Nordic
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som marknadsassistent på Svensk Autorekrytering AB i Vallentuna
Stockholm
Content & Marketing Coordinator till SPG Nordic
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som marknadsassistent på Svensk Autorekrytering AB i Stockholm
Täby
Content & Marketing Coordinator till SPG Nordic
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som marknadsassistent på Svensk Autorekrytering AB i Täby
Växjö
Produktexpert / Hallvärd KIA
Ledigt jobb som försäljningsassistent på Småländska Bil AB i Växjö
Örebro
Sälj- och marknadsambassadör Örebro - Praktik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som marknadsassistent på Freska Sweden AB i Örebro
Malmö
Sälj- och marknadsambassadör Malmö - Praktik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som marknadsassistent på Freska Sweden AB i Malmö
Stockholm
Säljkoordinator till Infineon
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som försäljningsassistent på Poolia Sverige AB i Stockholm
Uppsala
Marketing Manager
Ledigt jobb som annonsassistent på STEAM Education holding AB i Uppsala