Vad tjänar en offertkontorist i lön 2022?

Offertkontorist har 34000 kronor i lön (medellön) enligt 2022 års lönestatistik. Kvinnor tjänar i snitt 33200 kronor i yrket medan männens medellön ligger på 35900 kronor. Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.

Relaterade yrken

Här hittar du fler yrken relaterade till offertkontorist.


Lönen i sedlar

Medellön, snittlön eller medianlön för en offertkontorist?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 34000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras i hop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar räknas bort

 • Rörliga ersättningar räknas bort

 • Lönen justeras upp till heltid


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Gör beställningar samt kontrollerar varor och fakturor. Granskar offerter och skriver ut inköpsorder. Sköter leverantörsregister och lagerlistor. Begär in offerter, pris och leverantörsuppgifter.”

Hur ser lönestatistiken ut för en offertkontorist i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för offertkontorist skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 29500 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Landstingsanställning

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 34000 kronor


Man och kvinna

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som offertkontorist? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 33200 kronor som offertkontorist medan männens lön är 35900 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 27800 kronor 30600 kronor
2015 27800 kronor 31200 kronor
2016 28000 kronor 30500 kronor
2017 29800 kronor 30000 kronor
2018 30000 kronor 33200 kronor
2019 30800 kronor 34800 kronor
2020 31500 kronor 34600 kronor
2021 33200 kronor 35900 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för offertkontorist.

Jobben med den sämsta lönen i Sverige

Det skiljer över 100 000 kronor i månadslön mellan det bästa och sämsta betalda yrkena i Sverige. Här är yrken med lägsta snittlönen.


Fler lågavlönade yrken


Hur många jobbar som offertkontorist i Sverige?

Det är totalt 7000 personer som idag är anställda som offertkontorist enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige7000
Stockholm och Stockholms län1800
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län570
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län530
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en offertkontorist i lön i månaden?

Medellönen för en offertkontorist är 34000 kronor.

Hur många jobbar som offertkontorist i Sverige?

Det finns 7000 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som offertkontorist eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen. Skriv ut sidan


Lönestatistik för offertkontorist i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Stockholm och Stockholms län för där är nämligen medellönen högst med 33400 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige32500
Stockholm33400
Östra Mellansverige32800
Småland med öarna33200
Sydsverige33100
Västsverige31500
Norra Mellansverige32600
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Fler yrken inom samma yrkeskategori

Här hittar du fler arbeten inom samma yrkeskategori som offertkontorist.

Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?


Pilot i cockpit
Vad tjänar en pilot?

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Lön för en pilot
Kirurg på väg till operation
Vad tjänar en kirurg?

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Lön för en kirurg
Aktietrader framför datorn
Vad tjänar en aktiemäklare?

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men även den senaste tiden har intresset för yrket ökat och vad lönenivån ligger på.

Lön för en aktiemäklare

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till offertkontorist

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Ackordsuträknare
Administrativ assistent
Administratör, administrativ assistent
Administratör, allmänkontorist
Administratör, löner
Adresserare
Adresskontorist
Allmänkontorist
Annonsassistent
Annonskontrollant
Annonsmottagare
Annonssekreterare
Assistent, bostadsförmedling
Assistent, inköp, orderbehandling
Avlöningskontorist
Avlöningsuträknare
Backoffice-personal
Bemanningsassistent, schemaläggare
Beställningskontorist
Bokförare
Bokföringsassistent
Bokföringskontorist
Bostadsförmedlare
Bostadsuthyrare
Budgetassistent
Bygglovsassistent
Byråassistent, ospec
Dataregistrerare
Efterbehandlare, data
Ekonomiassistent
Ekonomikontorist
Expeditionsföreståndare, sjukvård
Expeditör, facklig organisation
Fakturakontorist
Fakturakontrollant
Fastighetsmäklarassistent
Frontofficepersonal
Förlagsassistent
Församlingssekreterare
Försäkringsassistent
Försäkringsmäklarassistent
Försäljningsadministratör
Försäljningsassistent
Försäljningssekreterare
Förvaltningsassistent
Hamnkassör
HR-assistent
Hålkortsstansare
Inköpsadministratör
Inköpsassistent
Inköpskontorist
Inköpssekreterare
Kanslibiträde
Kanslisekreterare, kontorssekreterare
Kanslist
Kassaförvaltare
Kassakontorist
Kassör, kontor
Klinikadministratör
Klinikassistent
Kliniksekreterare
Klockare
Kombinationskontorist
Kontorist, allround
Kontorist, bokföring, fakturering
Kontorist, maskinskrivare
Kontorist, ospec
Kontorsassistent
Kontorsbiträde, maskinskrivare
Kontorskassör
Kontorssekreterare
Kundansvarig, bostadsföretag
Kuverterare
Kyrkokassör
Kyrkoskrivare
Lantbrukskassör
Lägenhetsförmedlare
Lägenhetsuthyrare
Läkarsekreterare
Löneadministratör
Löneassistent
Löneförrättare
Lönehandläggare
Lönekontorist
Markassistent, kommun
Marknadsassistent
Maskinskrivare
Medicinsk sekreterare
Mäklarassistent, fastigheter
Mäklarassistent, försäkringar
Mäklarassistent, värdepapper
Offertkontorist
Områdesassistent
Ordbehandlare
Ordbehandlingskontorist
Orderadministratör, orderassistent
Orderassistent
Orderbevakare
Orderkontorist
Orderkontrollant
Ordermottagare
Patentassistent
Personaladministratör, personalredogörare
Personalassistent, personalredogörare
Personalkontorist
Personalredogörare
Personalsekreterare, personalredogörare
Planeringskontorist
PR-assistent
Privatsekreterare
Punktskriftskontorist
Redaktionsassistent
Redovisningsassistent
Redovisningskonsult, bokföring, fakturering
Redovisningskontorist
Registrator
Registrerare
Reklamassistent
Reklamsekreterare
Reskontrahandläggare
Sekreterare, kontor
Sekreterare, ospec
Skatteassistent
Skolassistent
Skolkanslist
Stansare, dataregistrering
Stansoperatör
Statistikassistent
Statistikkontorist
Stenograf
Störningshandläggare, bostadsföretag
Säljassistent
Säljsekreterare
Säljsupporter
Teamsekreterare, sjukvård
Traffic
Trafficman
Tullkontorist
Utbildningsassistent
Uthyrare, bostadsförmedlare
Verkstadskontorist
Vårdadministratör, medicinsk sekreterare
Övervakningskontorist
Alvesta
Produktions- och lageradministratör till W5 Solutions i Älmhult
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som inköpsassistent på Empleo Växjö AB i Alvesta

Stockholm
Artikelkoordinator

Ledigt jobb som offertkontorist på Switch Game AB i Stockholm

Stockholm
Sales & Order Administrator to Samsung

Ledigt jobb som inköpsassistent på Digitalenta AB i Stockholm

Malmö
Inköpsassistent
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som inköpsassistent på Akzo Nobel Decorative Coatings AB i Malmö

Göteborg
Koordinator råvaror & insatsmaterial till Scanlube
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som beställningskontorist på OnePartnerGroup Väst AB i Göteborg

Mjölby
Teknisk skribent / Artwork Coordinator
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som inköpsassistent på Öob AB i Mjölby

Stockholm
Inköps- och ekonomiassistent till ApoEx
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som inköpsassistent på Academic Work Sweden AB i Stockholm

Göteborg
Orderplockare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som ordermottagare på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Göteborg

Stockholm
Junior Logistik- och Avtalsansvarig till Dagab
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som inköpskontorist på Clevry Sweden AB i Stockholm

Solna
Sortimentsutvecklare / Sortimentskoordinator till Byggmax Inköpsavdelning
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som inköpsassistent på Maxkompetens Sverige AB i Solna

Ljungby
SP Maskiner söker en driven Inköpsadministratör
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som inköpsassistent på Empleo Ljungby AB i Ljungby

Stockholm
Orderadministratör
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som ordermottagare på Clevry Sweden AB i Stockholm

Umeå
Inköpsmedarbetare

Ledigt jobb som inköpssekreterare på Umeå Universitet i Umeå

Stockholm
Serviceinriktad order och logistikmedarbetare till Mörby centrum
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som ordermottagare på Andara Group AB i Stockholm

Luleå
Driven inköpsassistent till Vattenfall Luleå
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som inköpsassistent på Poolia Sverige AB i Luleå

Stockholm
junior Inköpsadministratör
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som inköpsassistent på Randstad AB i Stockholm

Falkenberg
Gekås Ullared söker en CSR assistent till inköpsavdelningen
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som inköpsassistent på Gekås Ullared AB i Falkenberg

Mölndal
Inköp- och ekonomiassistent Sisjön
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som inköpsassistent på Barona Teknik & Installation AB i Mölndal

Göteborg
Inköp- och ekonomiassistent Sisjön
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som inköpsassistent på Barona Teknik & Installation AB i Göteborg

Kungsbacka
Inköp- och ekonomiassistent Sisjön
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som inköpsassistent på Barona Teknik & Installation AB i Kungsbacka

Mölndal
Vi söker en inköp- och produktassistent.
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som inköpsassistent på Kirribilli Best of Basic AB i Mölndal

Göteborg
Inköpskoordinator till Adigo Drives
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som inköpsassistent på A Hub AB i Göteborg

Älmhult
Produktions- och lageradministratör till W5 Solutions i Älmhult
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som inköpsassistent på Empleo Växjö AB i Älmhult

Borås
Kvinnlig provmodell i strl. S sökes till Nelly.com
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som inköpssekreterare på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Borås

Stockholm
Inköpsassistent till Widforss
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som inköpsassistent på Needo Recruitment Sthlm AB i Stockholm

Nacka
Inköpsassistent

Ledigt jobb som inköpsassistent på Björknäs Hälsoapotek AB i Nacka

Västervik
Order Administrator
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som ordermottagare på Windy Scandinavia AB i Västervik

Hässleholm
Orderberedare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som ordermottagare på Ikett Personalpartner AB i Hässleholm

Halmstad
Inköps- och Logistikassistent

Ledigt jobb som inköpsassistent på Nilsson & Mossberger AB i Halmstad

Örebro
Ledigt jobb som inköpsassistent på Epiroc
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som inköpsassistent på Manpower AB i Örebro