Vad tjänar en administratör, löner i lön 2022?

Administratör, löner har 34300 kronor i lön (medellön) enligt 2022 års lönestatistik. Kvinnor tjänar i snitt 34400 kronor i yrket medan männens medellön ligger på 34200 kronor. Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.

Relaterade yrken

Här hittar du fler yrken relaterade till administratör, löner.


Lönen i sedlar

Medellön, snittlön eller medianlön för en administratör, löner?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 34300 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras i hop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar räknas bort

 • Rörliga ersättningar räknas bort

 • Lönen justeras upp till heltid


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utför löneberedningsrutiner och löpande löne­arbete. Hanterar anställningsformer och tillämpning av arbetsrätt och avtal i löneberedning, löneformer och lönedelar. Sammanställer underlag för statistik, pensions- och försäkringsärenden.”

Hur ser lönestatistiken ut för en administratör, löner i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för administratör, löner skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 32900 kronor

 • Kommunalanställd: 31300 kronor

 • Landstingsanställning 31000 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 35800 kronor


Man och kvinna

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som administratör, löner? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 34400 kronor som administratör, löner medan männens lön är 34200 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 29300 kronor 29500 kronor
2015 29900 kronor 30400 kronor
2016 29500 kronor 30300 kronor
2017 31500 kronor 31000 kronor
2018 31900 kronor 32000 kronor
2019 32700 kronor 32600 kronor
2020 33300 kronor 33900 kronor
2021 34400 kronor 34200 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för administratör, löner.

Jobben med den sämsta lönen i Sverige

Det skiljer över 100 000 kronor i månadslön mellan det bästa och sämsta betalda yrkena i Sverige. Här är yrken med lägsta snittlönen.


Fler lågavlönade yrken


Hur många jobbar som administratör, löner i Sverige?

Det är totalt 13500 personer som idag är anställda som administratör, löner enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige13500
Stockholm och Stockholms län3800
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län2000
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län980
Blekinge och Skåne län1800
Hallands och Västra Götalands län2400
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län1100
Västernorrlands och Jämtlands430
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en administratör, löner i lön i månaden?

Medellönen för en administratör, löner är 34300 kronor.

Hur många jobbar som administratör, löner i Sverige?

Det finns 13500 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som administratör, löner eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen. Skriv ut sidan


Lönestatistik för administratör, löner i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Stockholm och Stockholms län för där är nämligen medellönen högst med 36000 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige33400
Stockholm36000
Östra Mellansverige31700
Småland med öarna32200
Sydsverige33500
Västsverige33200
Norra Mellansverige31300
Mellersta Norrland31400
Övre Norrland31000

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Fler yrken inom samma yrkeskategori

Här hittar du fler arbeten inom samma yrkeskategori som administratör, löner.

Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?


Pilot i cockpit
Vad tjänar en pilot?

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Lön för en pilot
Kirurg på väg till operation
Vad tjänar en kirurg?

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Lön för en kirurg
Aktietrader framför datorn
Vad tjänar en aktiemäklare?

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men även den senaste tiden har intresset för yrket ökat och vad lönenivån ligger på.

Lön för en aktiemäklare

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till administratör, löner

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Ackordsuträknare
Administrativ assistent
Administratör, administrativ assistent
Administratör, allmänkontorist
Administratör, löner
Adresserare
Adresskontorist
Allmänkontorist
Annonsassistent
Annonskontrollant
Annonsmottagare
Annonssekreterare
Assistent, bostadsförmedling
Assistent, inköp, orderbehandling
Avlöningskontorist
Avlöningsuträknare
Backoffice-personal
Bemanningsassistent, schemaläggare
Beställningskontorist
Bokförare
Bokföringsassistent
Bokföringskontorist
Bostadsförmedlare
Bostadsuthyrare
Budgetassistent
Bygglovsassistent
Byråassistent, ospec
Dataregistrerare
Efterbehandlare, data
Ekonomiassistent
Ekonomikontorist
Expeditionsföreståndare, sjukvård
Expeditör, facklig organisation
Fakturakontorist
Fakturakontrollant
Fastighetsmäklarassistent
Frontofficepersonal
Förlagsassistent
Församlingssekreterare
Försäkringsassistent
Försäkringsmäklarassistent
Försäljningsadministratör
Försäljningsassistent
Försäljningssekreterare
Förvaltningsassistent
Hamnkassör
HR-assistent
Hålkortsstansare
Inköpsadministratör
Inköpsassistent
Inköpskontorist
Inköpssekreterare
Kanslibiträde
Kanslisekreterare, kontorssekreterare
Kanslist
Kassaförvaltare
Kassakontorist
Kassör, kontor
Klinikadministratör
Klinikassistent
Kliniksekreterare
Klockare
Kombinationskontorist
Kontorist, allround
Kontorist, bokföring, fakturering
Kontorist, maskinskrivare
Kontorist, ospec
Kontorsassistent
Kontorsbiträde, maskinskrivare
Kontorskassör
Kontorssekreterare
Kundansvarig, bostadsföretag
Kuverterare
Kyrkokassör
Kyrkoskrivare
Lantbrukskassör
Lägenhetsförmedlare
Lägenhetsuthyrare
Läkarsekreterare
Löneadministratör
Löneassistent
Löneförrättare
Lönehandläggare
Lönekontorist
Markassistent, kommun
Marknadsassistent
Maskinskrivare
Medicinsk sekreterare
Mäklarassistent, fastigheter
Mäklarassistent, försäkringar
Mäklarassistent, värdepapper
Offertkontorist
Områdesassistent
Ordbehandlare
Ordbehandlingskontorist
Orderadministratör, orderassistent
Orderassistent
Orderbevakare
Orderkontorist
Orderkontrollant
Ordermottagare
Patentassistent
Personaladministratör, personalredogörare
Personalassistent, personalredogörare
Personalkontorist
Personalredogörare
Personalsekreterare, personalredogörare
Planeringskontorist
PR-assistent
Privatsekreterare
Punktskriftskontorist
Redaktionsassistent
Redovisningsassistent
Redovisningskonsult, bokföring, fakturering
Redovisningskontorist
Registrator
Registrerare
Reklamassistent
Reklamsekreterare
Reskontrahandläggare
Sekreterare, kontor
Sekreterare, ospec
Skatteassistent
Skolassistent
Skolkanslist
Stansare, dataregistrering
Stansoperatör
Statistikassistent
Statistikkontorist
Stenograf
Störningshandläggare, bostadsföretag
Säljassistent
Säljsekreterare
Säljsupporter
Teamsekreterare, sjukvård
Traffic
Trafficman
Tullkontorist
Utbildningsassistent
Uthyrare, bostadsförmedlare
Verkstadskontorist
Vårdadministratör, medicinsk sekreterare
Övervakningskontorist
Stockholm
Thales DIS Sweden AB söker en junior lönespecialist!
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som löneadministratör på Ogunsen AB (publ) i Stockholm

Stockholm
HR-Assistent och försäljning på halvtid

Ledigt jobb som hr-assistent på Lex-Man i Stockholm AB i Stockholm

Uppsala
Löneadministratör med redovisningserfarenhet sökes till Uppsala
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som löneadministratör på Bemannia Kontor AB i Uppsala

Stockholm
Lönecontroller
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som löneadministratör på Po Söderberg & Partner AB i Stockholm

Umeå
Lönespecialist till Vattenfall i Umeå
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som löneadministratör på Academic Work Sweden AB i Umeå

Stockholm
Lönespecialist till Vattenfall
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som löneadministratör på Academic Work Sweden AB i Stockholm

Härjedalen
HR-generalist sökes!
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som hr-assistent på Meet a Group international AB i Härjedalen

Umeå
Planeringshandläggare till stort bolag
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som planeringskontorist på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Umeå

Stockholm
Lönespecialist
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som löneadministratör på Randstad AB i Stockholm

Nacka
HR-administratör till Stockholms Stadsmission
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som personaladministratör/personalassistent på Stadsmissionen i Nacka

Järfälla
Senior Lönekonsult
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som löneadministratör på Exelect AB i Järfälla

Göteborg
Personaladministratör
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som personaladministratör/personalassistent på Göteborgs Universitet i Göteborg

Stockholm
Tolksamordnare (tidsbegränsad anställning)
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som personaladministratör/personalassistent på Stockholms Universitet i Stockholm

Umeå
Senior lönespecialist till Vattenfall
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som löneadministratör på Poolia Sverige AB i Umeå

Solna
Lönespecialist till Vattenfall i Solna
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som löneadministratör på Lernia Bemanning AB i Solna

Umeå
Lönespecialist till Vattenfall i Umeå
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som löneadministratör på Lernia Bemanning AB i Umeå

Skellefteå
Skoladministratör, Byskeskolan
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som personaladministratör/personalassistent på Skellefteå kommun i Skellefteå

Stockholm
Erfaren HR & Adminassistent sökes!
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som hr-assistent på We Quest AB i Stockholm

Stenungsund
Lönespecialist med erfarenhet av Agda

Ledigt jobb som löneadministratör på Wise Professionals AB i Stenungsund

Göteborg
Administratör sökes till ett ledande konsultbolag inom IT-branschen i Gö...
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som personaladministratör/personalassistent på Xamera AB i Göteborg

Mölndal
Redovsiningsekonom med lönekunskap

Ledigt jobb som löneadministratör på Exertis CapTech AB i Mölndal

Danderyd
Erfaren HR-koordinator till AniCura
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som hr-assistent på Jurek Rekrytering & Bemanning AB i Danderyd

Umeå
Intresseanmälan - HR, rekrytering & lön
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som hr-assistent på Poolia Sverige AB i Umeå

Piteå
Löneadministratör till Stenvalls Trä, Piteå
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som löneadministratör på Stenvalls Trä AB i Piteå

Borlänge
Vikarierande löneadministratör

Ledigt jobb som löneadministratör på Borlänge kommun i Borlänge

Arvika
Industrisupport söker administratör för kunduppdrag
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som löneadministratör på Industri Support Värmland AB i Arvika

Arvika
Löneassistent, Ekonom Extrajobb Sommarjobb
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som löneadministratör på Industri Support Värmland AB i Arvika

Arvika
Administratörsuppdrag med möjligheter...
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som löneadministratör på Industri Support Värmland AB i Arvika

Uppsala
HR-koordinator till kund Uppsala
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som personaladministratör/personalassistent på Randstad AB i Uppsala

Göteborg
Servicekoordinator
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som personaladministratör/personalassistent på ADA Service Partner AB i Göteborg