Lönestatistik för en audiolog, teknisk 2023

Vad tjänar en audiolog, teknisk i månaden? Medellönen är 35200 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket har kvinnor en snittlön på 32100 kronor. Det saknas statistik för männens lön och det kan bero på att det finns för litet underlag. Se även anaplastolog , ansiktsprotetiker och audiolog, teknisk .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 50500 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som audiolog, teknisk.

Medellön, snittlön eller medianlön för en audiolog, teknisk?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 35200 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln audiolog, teknisk in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Installerar, kontrollerar, övervakar och utför service på medicinteknisk utrustning som används vid diagnosticering eller behandling av olika sjukdomar. Sköter och övervakar t.ex. hjärtlungmaskiner.”

Hur ser lönestatistiken ut för en audiolog, teknisk i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för audiolog, teknisk skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 30300 kronor

 • Regionanställd 30200 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 50500 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som audiolog, teknisk? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

För en audiolog, teknisk tjänar kvinnor i snitt 32100 kronor i yrket. För kvinnornas medellön så saknas det statistik.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 28800 kronor29600 kronor
2015 28400 kronor28900 kronor
2016 30300 kronor33800 kronor
2017 31200 kronor34900 kronor
2018 29200 kronor33900 kronor
2019 29600 kronor37100 kronor
2020 29200 kronor0 kronor
2021 32100 kronor0 kronor

Lönestatistik för audiolog, teknisk i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige..
Stockholm48400
Östra Mellansverige30500
Småland med öarna28600
Sydsverige31400
Västsverige28800
Norra Mellansverige29300
Mellersta Norrland..
Övre Norrland29100

Hur många jobbar som audiolog, teknisk i Sverige?

Det är totalt 2100 personer som idag är anställda som audiolog, teknisk enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige2100
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län270
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län160
Blekinge och Skåne län190
Hallands och Västra Götalands län480
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län160
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län140

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en audiolog, teknisk i lön i månaden?

Medellönen för en audiolog, teknisk är 35200 kronor.

Hur många jobbar som audiolog, teknisk i Sverige?

Det finns 2100 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som audiolog, teknisk eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till audiolog, teknisk

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Anaplastolog Lön för en Ansiktsprotetiker Lön för en Audiolog, teknisk Lön för en Audiologiingenjör Lön för en Bioanalytiker Lön för en Biomedicinsk analytiker Lön för en BMA (Biomedicinsk analytiker) Lön för en Cytodiagnostiker Lön för en Cytologassistent Lön för en Dentaltekniker Lön för en Farmaceut, receptarie Lön för en Fiskeriassistent Lön för en Forensiker, biomedicinsk analytiker Lön för en Forskningslaborant, fysik Lön för en Forskningslaborant, kemi Lön för en Frökontrollant, laboratorium Lön för en Fysiologassistent Lön för en Fysiologassistent, laborant Lön för en Fältkontrollant Lön för en Försöksassistent, jordbruk, trädgård Lön för en Försökstekniker, skogsbruk Lön för en Försökstekniker, trädgårdsodling Lön för en Försökstekniker, vattenbruk Lön för en Försökstekniker, växtodling Lön för en Geologassistent Lön för en Guldtekniker Lön för en Histopatologiassistent Lön för en Hjälpmedelsingenjör Lön för en Hydrologassistent Lön för en Hörselingenjör Lön för en Hörseltekniker Lön för en Hörselvårdsingenjör Lön för en Hörselvårdstekniker Lön för en Instrumentingenjör, fysik Lön för en Instrumentingenjör, fysikaliskt lab. Lön för en Klinikingenjör Lön för en Kobolt-kromtekniker Lön för en Laborant, fysik Lön för en Laborant, kemi Lön för en Laboratorieassistent, mikrobiologiskt laboratorium Lön för en Laboratorieassistent, sjukvårdslaboratorium Lön för en Laboratoriebiträde, frökontroll Lön för en Laboratorieföreståndare, sjukhus Lön för en Laboratorieingenjör, fysik Lön för en Laboratorieingenjör, kemi Lön för en Laboratorietandtekniker Lön för en Laboratorietekniker, fysik Lön för en Laboratorietekniker, kemi Lön för en Materialprovare, fysik Lön för en Mediciningenjör Lön för en Medicintekniker Lön för en Medicinteknisk ingenjör Lön för en Meteorologassistent, SMHI Lön för en Mikroskopist Lön för en Mättekniker, fysik Lön för en Mättekniker, kemi Lön för en Ortopedingenjör Lön för en Ortopedmekaniker Lön för en Ortopedtekniker Lön för en Ototekniker Lön för en Perfusionist Lön för en Porslinstekniker Lön för en Protesingenjör Lön för en Protesmakare Lön för en Protestekniker Lön för en Receptarie Lön för en Rehabiliteringsingenjör Lön för en Röntgentekniker Lön för en Sjukhusingenjör Lön för en Sjukhustandtekniker Lön för en Sjukhustekniker Lön för en Tandtekniker Lön för en Ultraljudprovare
Malmö
Medicinteknisk Ingenjör till Mediplast!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som medicinteknisk ingenjör på Mediplast AB i Malmö
Sundsvall
Medicinteknisk ingenjör till Laboratoriemedicin, Sundsvall
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som medicinteknisk ingenjör på REGION VÄSTERNORRLAND i Sundsvall
Halmstad
Medicintekniker till Medicinsk teknik Halland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som medicinteknisk ingenjör på REGION HALLAND i Halmstad
Malmö
Senior Regulatory Affairs Consultant - Malmö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som medicinteknisk ingenjör på Capgemini Engineering Sverige AB i Malmö
Malmö
Senior Quality and Regulatory Consultants Medical Devices, Malmö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som medicinteknisk ingenjör på Capgemini Engineering Sverige AB i Malmö
Stockholm
Life Science Konsulter inom Digital Health till Capgemini Engineering
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som medicinteknisk ingenjör på Capgemini Engineering Sverige AB i Stockholm
Malmö
Life Science Consultants Digital Health
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som medicinteknisk ingenjör på Capgemini Engineering Sverige AB i Malmö
Stockholm
QC/IT compliance specialist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som medicinteknisk ingenjör på Randstad AB i Stockholm
Solna
Technial Investigator - Customer Product Complaints
Ledigt jobb som medicinteknisk ingenjör på Maquet Critical Care AB i Solna
Eskilstuna
Medicinteknisk ingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som medicinteknisk ingenjör på REGION SÖRMLAND i Eskilstuna
Stockholm
Solution Specialist Digital
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som medicinteknisk ingenjör på Siemens AB i Stockholm
Stockholm
Senior Lab Manager till 3D-EM facilitet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som medicinteknisk ingenjör på Karolinska Inst i Stockholm
Stockholm
Sales Specialist Digital & Automation
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som medicinteknisk ingenjör på Siemens AB i Stockholm
Uppsala
Medicinteknisk ingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som medicinteknisk ingenjör på REGION UPPSALA i Uppsala
Uppsala
Medicinteknisk ingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som medicinteknisk ingenjör på REGION UPPSALA i Uppsala
Stockholm
Kalibreringstekniker inom Pipetter
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som sjukhustekniker på Element Metech AB i Stockholm
Kristianstad
Medicinteknisk ingenjör till Laboratorieteknik i Kristianstad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som medicinteknisk ingenjör på REGION SKÅNE i Kristianstad
Stockholm
Serviceledare till Tromp Medical
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som medicinteknisk ingenjör på Rubino Rekrytering AB i Stockholm
Umeå
Intresseanmälan Medicinteknisk ingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som medicinteknisk ingenjör på REGION VÄSTERBOTTEN i Umeå