Lönestatistik för en laboratorieassistent, mikrobiologiskt laboratorium 2023

Vad tjänar en laboratorieassistent, mikrobiologiskt laboratorium i månaden? Medellönen är 35800 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 35800 kronor i yrket medan männen har en lön på 36000 kronor. Se även anaplastolog , ansiktsprotetiker och audiolog, teknisk .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 41900 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som laboratorieassistent, mikrobiologiskt laboratorium.

Medellön, snittlön eller medianlön för en laboratorieassistent, mikrobiologiskt laboratorium?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 35800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln laboratorieassistent, mikrobiologiskt laboratorium in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utför kliniska analyser vid sjukhus, läkemedelsindustrin eller laboratorium. Gör kemiska och biokemiska analyser samt tar prover. Hanterar teknisk apparatur och annan utrustning för provtagning och analys. Tar fram underlag som läkare behöver för att fastställa rätt diagnos. Deltar i forskning och utvecklingsarbete. Genomför analyser och dokumenterar bevis vid brotts­utredningar.”

Hur ser lönestatistiken ut för en laboratorieassistent, mikrobiologiskt laboratorium i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för laboratorieassistent, mikrobiologiskt laboratorium skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 33500 kronor

 • Kommunalanställd: 34900 kronor

 • Regionanställd 34200 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 41900 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som laboratorieassistent, mikrobiologiskt laboratorium? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 35800 kronor som laboratorieassistent, mikrobiologiskt laboratorium medan männens lön är 36000 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 29500 kronor30400 kronor
2015 30700 kronor32200 kronor
2016 31300 kronor32400 kronor
2017 32200 kronor32300 kronor
2018 32600 kronor32700 kronor
2019 33200 kronor32600 kronor
2020 34500 kronor34700 kronor
2021 35800 kronor36000 kronor

Lönestatistik för laboratorieassistent, mikrobiologiskt laboratorium i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige34500
Stockholm35600
Östra Mellansverige33100
Småland med öarna34100
Sydsverige32500
Västsverige36900
Norra Mellansverige33400
Mellersta Norrland33200
Övre Norrland34300

Hur många jobbar som laboratorieassistent, mikrobiologiskt laboratorium i Sverige?

Det är totalt 8800 personer som idag är anställda som laboratorieassistent, mikrobiologiskt laboratorium enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige8800
Stockholm och Stockholms län2200
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1600
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län630
Blekinge och Skåne län1400
Hallands och Västra Götalands län1700
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län570
Västernorrlands och Jämtlands210
Västerbottens och Norrbottens län460

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en laboratorieassistent, mikrobiologiskt laboratorium i lön i månaden?

Medellönen för en laboratorieassistent, mikrobiologiskt laboratorium är 35800 kronor.

Hur många jobbar som laboratorieassistent, mikrobiologiskt laboratorium i Sverige?

Det finns 8800 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som laboratorieassistent, mikrobiologiskt laboratorium eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till laboratorieassistent, mikrobiologiskt laboratorium

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Anaplastolog Lön för en Ansiktsprotetiker Lön för en Audiolog, teknisk Lön för en Audiologiingenjör Lön för en Bioanalytiker Lön för en Biomedicinsk analytiker Lön för en BMA (Biomedicinsk analytiker) Lön för en Cytodiagnostiker Lön för en Cytologassistent Lön för en Dentaltekniker Lön för en Farmaceut, receptarie Lön för en Fiskeriassistent Lön för en Forensiker, biomedicinsk analytiker Lön för en Forskningslaborant, fysik Lön för en Forskningslaborant, kemi Lön för en Frökontrollant, laboratorium Lön för en Fysiologassistent Lön för en Fysiologassistent, laborant Lön för en Fältkontrollant Lön för en Försöksassistent, jordbruk, trädgård Lön för en Försökstekniker, skogsbruk Lön för en Försökstekniker, trädgårdsodling Lön för en Försökstekniker, vattenbruk Lön för en Försökstekniker, växtodling Lön för en Geologassistent Lön för en Guldtekniker Lön för en Histopatologiassistent Lön för en Hjälpmedelsingenjör Lön för en Hydrologassistent Lön för en Hörselingenjör Lön för en Hörseltekniker Lön för en Hörselvårdsingenjör Lön för en Hörselvårdstekniker Lön för en Instrumentingenjör, fysik Lön för en Instrumentingenjör, fysikaliskt lab. Lön för en Klinikingenjör Lön för en Kobolt-kromtekniker Lön för en Laborant, fysik Lön för en Laborant, kemi Lön för en Laboratorieassistent, mikrobiologiskt laboratorium Lön för en Laboratorieassistent, sjukvårdslaboratorium Lön för en Laboratoriebiträde, frökontroll Lön för en Laboratorieföreståndare, sjukhus Lön för en Laboratorieingenjör, fysik Lön för en Laboratorieingenjör, kemi Lön för en Laboratorietandtekniker Lön för en Laboratorietekniker, fysik Lön för en Laboratorietekniker, kemi Lön för en Materialprovare, fysik Lön för en Mediciningenjör Lön för en Medicintekniker Lön för en Medicinteknisk ingenjör Lön för en Meteorologassistent, SMHI Lön för en Mikroskopist Lön för en Mättekniker, fysik Lön för en Mättekniker, kemi Lön för en Ortopedingenjör Lön för en Ortopedmekaniker Lön för en Ortopedtekniker Lön för en Ototekniker Lön för en Perfusionist Lön för en Porslinstekniker Lön för en Protesingenjör Lön för en Protesmakare Lön för en Protestekniker Lön för en Receptarie Lön för en Rehabiliteringsingenjör Lön för en Röntgentekniker Lön för en Sjukhusingenjör Lön för en Sjukhustandtekniker Lön för en Sjukhustekniker Lön för en Tandtekniker Lön för en Ultraljudprovare
Solna
Biomedicinsk analytiker till PKU laboratoriet i Solna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på REGION STOCKHOLM i Solna
Skövde
BIOMEDICINSK ANALYTIKER/BIOLOG TILL KLINISK KEMI PÅ UNILABS I SKÖVDE
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på Unilabs AB i Skövde
Skövde
UNILABS SKÖVDE SÖKER BMA/BIOLOG TILL SEKTIONEN FÖR SEROLOGI OCH MANUELL KEM
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på Unilabs AB i Skövde
Skövde
Unilabs söker sommarvikarier till vår verksamhet i Skövde
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på Unilabs AB i Skövde
Stockholm
Sommarvikarier till Centrallaboratorier, Klinisk Kemi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på REGION STOCKHOLM i Stockholm
Tidaholm
Biomedicinsk analytiker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Tidaholm
Uppsala
Biomedicinsk analytiker - intermittent anställning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala
Alingsås
Biomedicinsk analytiker välkomnas till Klinisk kemi, Alingsås!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Alingsås
Solna
BIOMEDICINSK ANALYTIKER ELLER MOTSVARANDE TILL UNILABS I STOCKHOLM
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på Unilabs AB i Solna
Uppsala
Laboratorieingenjör alternativt BMA sökes till molekylär diagnostik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala
Uppsala
Klinisk fysiologi söker biomedicinsk analytiker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på REGION UPPSALA i Uppsala
Göteborg
Biomedicinsk analytiker till tjänsten som Materialkonsulent
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Göteborg
Enköping
Biomedicinsk analytiker till klinisk kemi och farmakologi i Enköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på REGION UPPSALA i Enköping
Uppsala
Biomedicinsk analytiker till klinisk kemi och farmakologi i Enköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på REGION UPPSALA i Uppsala
Mölndal
Biomedicinsk analytiker till Histocenter
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på Histocenter-Skandinaviskt Centrum För Histotekni i Mölndal
Lund
Biomedicinsk analytiker till Blodcentralen Malmö/Lund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på REGION SKÅNE i Lund
Malmö
Biomedicinsk analytiker till Blodcentralen Malmö/Lund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på REGION SKÅNE i Malmö
Eskilstuna
Kvalitetssamordnare till Unilabs klinisk kemi i Sörmland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på Unilabs AB i Eskilstuna
Kungsbacka
Biomedicinsk analytiker till Klinisk kemi, Kungsbacka
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på REGION HALLAND i Kungsbacka
Lund
Biomedicinska analytiker till blodgivning och komponentframställning i Lund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på REGION SKÅNE i Lund
Göteborg
Biomedicinsk analytiker välkomnas till Molekylär mikrobiologi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Göteborg
Ludvika
Biomedicinsk analytiker, Klinisk kemi Ludvika
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på REGION DALARNA i Ludvika
Skövde
BIOMEDICINSK ANALYTIKER/BIOLOG TILL KLINISK KEMI PÅ UNILABS I SKÖVDE
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på Unilabs AB i Skövde
Skövde
BIOMEDICINSK ANALYTIKER/BIOLOG TILL KLINISK KEMI PÅ UNILABS I SKÖVDE
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på Unilabs AB i Skövde
Skara
Laboratoriekoordinator
Ledigt jobb som laboratorieassistent på DAVA Foods Sweden AB i Skara
Helsingborg
Laboratorieingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laboratorieassistent på Bravura Sverige AB i Helsingborg
Helsingborg
Laboratorieingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laboratorieassistent på Bravura Sverige AB i Helsingborg
Lidköping
Laboratorieassistenter till Eurofins Environment i Lidköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laboratorieassistent på Eurofins National Service Center Sweden AB i Lidköping
Linköping
Labratorieassistent till nattpasset på SGS
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laboratorieassistent på Academic Work Sweden AB i Linköping
Umeå
Laboratorietekniker till Agrisera
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laboratorieassistent på Poolia Sverige AB i Umeå