Lönestatistik för en laboratoriebiträde, frökontroll 2023

Vad tjänar en laboratoriebiträde, frökontroll i månaden? Medellönen är 37300 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 36300 kronor i yrket medan männen har en lön på 38600 kronor. Se även anaplastolog , ansiktsprotetiker och audiolog, teknisk .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 38400 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som laboratoriebiträde, frökontroll.

Medellön, snittlön eller medianlön för en laboratoriebiträde, frökontroll?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 37300 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln laboratoriebiträde, frökontroll in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utför experiment, analys- och kontrollarbete vid kemisk och fysikaliskt industri- eller forskningslaboratorium. Kontrollerar, testar och analyserar råvaror och produkter. Assisterar vid utformning och utförande av experiment.”

Hur ser lönestatistiken ut för en laboratoriebiträde, frökontroll i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för laboratoriebiträde, frökontroll skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 34800 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 38300 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som laboratoriebiträde, frökontroll? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 36300 kronor som laboratoriebiträde, frökontroll medan männens lön är 38600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 30700 kronor32400 kronor
2015 31300 kronor36100 kronor
2016 32700 kronor35300 kronor
2017 33300 kronor35800 kronor
2018 34900 kronor37000 kronor
2019 35900 kronor38000 kronor
2020 35500 kronor37300 kronor
2021 36300 kronor38600 kronor

Lönestatistik för laboratoriebiträde, frökontroll i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige36400
Stockholm37100
Östra Mellansverige33600
Småland med öarna36800
Sydsverige37300
Västsverige39300
Norra Mellansverige35800
Mellersta Norrland36400
Övre Norrland34200

Hur många jobbar som laboratoriebiträde, frökontroll i Sverige?

Det är totalt 9100 personer som idag är anställda som laboratoriebiträde, frökontroll enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige9100
Stockholm och Stockholms län2200
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län2100
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län580
Blekinge och Skåne län1400
Hallands och Västra Götalands län1500
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län450
Västernorrlands och Jämtlands230
Västerbottens och Norrbottens län670

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en laboratoriebiträde, frökontroll i lön i månaden?

Medellönen för en laboratoriebiträde, frökontroll är 37300 kronor.

Hur många jobbar som laboratoriebiträde, frökontroll i Sverige?

Det finns 9100 personer anställda i Sverige.


Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Söker du jobb som laboratoriebiträde, frökontroll eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till laboratoriebiträde, frökontroll

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Anaplastolog Lön för en Ansiktsprotetiker Lön för en Audiolog, teknisk Lön för en Audiologiingenjör Lön för en Bioanalytiker Lön för en Biomedicinsk analytiker Lön för en BMA (Biomedicinsk analytiker) Lön för en Cytodiagnostiker Lön för en Cytologassistent Lön för en Dentaltekniker Lön för en Farmaceut, receptarie Lön för en Fiskeriassistent Lön för en Forensiker, biomedicinsk analytiker Lön för en Forskningslaborant, fysik Lön för en Forskningslaborant, kemi Lön för en Frökontrollant, laboratorium Lön för en Fysiologassistent Lön för en Fysiologassistent, laborant Lön för en Fältkontrollant Lön för en Försöksassistent, jordbruk, trädgård Lön för en Försökstekniker, skogsbruk Lön för en Försökstekniker, trädgårdsodling Lön för en Försökstekniker, vattenbruk Lön för en Försökstekniker, växtodling Lön för en Geologassistent Lön för en Guldtekniker Lön för en Histopatologiassistent Lön för en Hjälpmedelsingenjör Lön för en Hydrologassistent Lön för en Hörselingenjör Lön för en Hörseltekniker Lön för en Hörselvårdsingenjör Lön för en Hörselvårdstekniker Lön för en Instrumentingenjör, fysik Lön för en Instrumentingenjör, fysikaliskt lab. Lön för en Klinikingenjör Lön för en Kobolt-kromtekniker Lön för en Laborant, fysik Lön för en Laborant, kemi Lön för en Laboratorieassistent, mikrobiologiskt laboratorium Lön för en Laboratorieassistent, sjukvårdslaboratorium Lön för en Laboratoriebiträde, frökontroll Lön för en Laboratorieföreståndare, sjukhus Lön för en Laboratorieingenjör, fysik Lön för en Laboratorieingenjör, kemi Lön för en Laboratorietandtekniker Lön för en Laboratorietekniker, fysik Lön för en Laboratorietekniker, kemi Lön för en Materialprovare, fysik Lön för en Mediciningenjör Lön för en Medicintekniker Lön för en Medicinteknisk ingenjör Lön för en Meteorologassistent, SMHI Lön för en Mikroskopist Lön för en Mättekniker, fysik Lön för en Mättekniker, kemi Lön för en Ortopedingenjör Lön för en Ortopedmekaniker Lön för en Ortopedtekniker Lön för en Ototekniker Lön för en Perfusionist Lön för en Porslinstekniker Lön för en Protesingenjör Lön för en Protesmakare Lön för en Protestekniker Lön för en Receptarie Lön för en Rehabiliteringsingenjör Lön för en Röntgentekniker Lön för en Sjukhusingenjör Lön för en Sjukhustandtekniker Lön för en Sjukhustekniker Lön för en Tandtekniker Lön för en Ultraljudprovare
Ängelholm
Laboratory Technician Operations
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laboratorietekniker, kemi på Hemocue AB i Ängelholm
Nyköping
Strålskyddstekniker till Studsvik!
Ledigt jobb som mättekniker, fysik på Studsvik Nuclear AB i Nyköping
Kungälv
Laboratorieingenjör till Kungälvs kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laboratorieingenjör, kemi på Kungälvs kommun i Kungälv
Göteborg
Master thesis at Volvo Group Trucks Technology and Linköping Uni
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som materialprovare, fysik på Volvo Business Services AB i Göteborg
Göteborg
Sommarjobb som laboratorieingenjör på Gryaab
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laboratorieingenjör, kemi på Gryaab AB i Göteborg
Linköping
Laborant till SGS
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laborant, kemi på SGS Analytics Sweden AB i Linköping
Göteborg
IT Quality Coach
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskningslaborant, kemi på Modis Sweden AB i Göteborg
Linköping
Laboratorietekniker, timanställning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laboratorietekniker, kemi på Linköpings Universitet i Linköping
Karlskoga
Konsultuppdrag som laboratorieingenjör inom kemi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laboratorieingenjör, kemi på AxÖ Consulting AB i Karlskoga
Uppsala
Postdoctoral researcher in Single cell and Spatial sequencing
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laborant, biologi på Uppsala Universitet i Uppsala
Uddevalla
Laborant till sommarjobb sökes till Essity i Lilla Edet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laborant, kemi på Skill Rekrytering & Bemanning AB i Uddevalla
Vänersborg
Laborant till sommarjobb sökes till Essity i Lilla Edet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laborant, kemi på Skill Rekrytering & Bemanning AB i Vänersborg
Trollhättan
Laborant till sommarjobb sökes till Essity i Lilla Edet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laborant, kemi på Skill Rekrytering & Bemanning AB i Trollhättan
Lilla Edet
Laborant till sommarjobb sökes till Essity i Lilla Edet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laborant, kemi på Skill Rekrytering & Bemanning AB i Lilla Edet
Gällivare
Forskningsassistent till Agglomereringslaboratoriet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som forskningslaborant, kemi på Luossavaara-Kiirunavaara AB i Gällivare
Varberg
Strålskyddstekniker med erfarenhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som mättekniker, fysik på Nuvia Nordic AB i Varberg
Östhammar
Strålskyddstekniker med erfarenhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som mättekniker, fysik på Nuvia Nordic AB i Östhammar
Oskarshamn
Strålskyddtekniker med erfarenhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som mättekniker, fysik på Nuvia Nordic AB i Oskarshamn
Strålskyddstekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som mättekniker, fysik på Nuvia Nordic AB i
Solna
Lab Automation Engineer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laboratorieingenjör, kemi på Enginzyme AB i Solna
Örebro
Postdoktor i medicinsk vetenskap med specialisering inom metabolomik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laborant, biologi på Örebro Universitet i Örebro
Linköping
Livsmedelslaborant Mikrobiologi till SGS
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laborant, biologi på SGS Analytics Sweden AB i Linköping
Malmö
Laboratorieingenjör till VA SYD (vikariat)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laboratorietekniker, kemi på VA SYD i Malmö
Malmö
Provtagare till VA SYDs laboratorieenhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laboratorietekniker, kemi på VA SYD i Malmö
Ale
Laboratorietekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laboratorietekniker, kemi på Axel Christiernsson International AB i Ale
Uppsala
Koordinator
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laborant, biologi på Uppsala Universitet i Uppsala
Umeå
Laborant till mikrobiologiska avdelningen på SGS i Umeå
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laborant, biologi på SGS Analytics Sweden AB i Umeå
Linköping
Laborant till SGS
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laborant, kemi på SGS Analytics Sweden AB i Linköping
Uppsala
Forskningsingenjör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laborant, biologi på Uppsala Universitet i Uppsala
Kristianstad
Laboratorieassistent - QC-laboratoriet Semestervikariat juni-augusti 2023
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laborant, kemi på The Absolut Company AB i Kristianstad