Lönestatistik för en audiologiingenjör 2023

Vad tjänar en audiologiingenjör i månaden? Medellönen är 36100 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 33800 kronor i yrket medan männen har en lön på 37600 kronor. Se även anaplastolog , ansiktsprotetiker och audiolog, teknisk .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är kommunalanställda som har den högsta lönen med i snitt 40400 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som audiologiingenjör.

Medellön, snittlön eller medianlön för en audiologiingenjör?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 36100 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln audiologiingenjör in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Tillverkar tandställning, tandprotes och annan tandersättning. Analyserar behov och önskemål samt utformar och tillverkar ortoped- och hörseltekniska hjälpmedel m.m.”

Hur ser lönestatistiken ut för en audiologiingenjör i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för audiologiingenjör skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 40400 kronor

 • Regionanställd 37700 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 35000 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som audiologiingenjör? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 33800 kronor som audiologiingenjör medan männens lön är 37600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 28100 kronor29800 kronor
2015 29300 kronor30600 kronor
2016 30000 kronor32700 kronor
2017 30700 kronor34500 kronor
2018 31400 kronor34700 kronor
2019 33900 kronor36100 kronor
2020 32700 kronor36000 kronor
2021 33800 kronor37600 kronor

Lönestatistik för audiologiingenjör i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige34700
Stockholm36200
Östra Mellansverige34400
Småland med öarna32600
Sydsverige35000
Västsverige32400
Norra Mellansverige35500
Mellersta Norrland..
Övre Norrland34100

Hur många jobbar som audiologiingenjör i Sverige?

Det är totalt 4200 personer som idag är anställda som audiologiingenjör enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige4200
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län580
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län170

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en audiologiingenjör i lön i månaden?

Medellönen för en audiologiingenjör är 36100 kronor.

Hur många jobbar som audiologiingenjör i Sverige?

Det finns 4200 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som audiologiingenjör eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till audiologiingenjör

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Anaplastolog Lön för en Ansiktsprotetiker Lön för en Audiolog, teknisk Lön för en Audiologiingenjör Lön för en Bioanalytiker Lön för en Biomedicinsk analytiker Lön för en BMA (Biomedicinsk analytiker) Lön för en Cytodiagnostiker Lön för en Cytologassistent Lön för en Dentaltekniker Lön för en Farmaceut, receptarie Lön för en Fiskeriassistent Lön för en Forensiker, biomedicinsk analytiker Lön för en Forskningslaborant, fysik Lön för en Forskningslaborant, kemi Lön för en Frökontrollant, laboratorium Lön för en Fysiologassistent Lön för en Fysiologassistent, laborant Lön för en Fältkontrollant Lön för en Försöksassistent, jordbruk, trädgård Lön för en Försökstekniker, skogsbruk Lön för en Försökstekniker, trädgårdsodling Lön för en Försökstekniker, vattenbruk Lön för en Försökstekniker, växtodling Lön för en Geologassistent Lön för en Guldtekniker Lön för en Histopatologiassistent Lön för en Hjälpmedelsingenjör Lön för en Hydrologassistent Lön för en Hörselingenjör Lön för en Hörseltekniker Lön för en Hörselvårdsingenjör Lön för en Hörselvårdstekniker Lön för en Instrumentingenjör, fysik Lön för en Instrumentingenjör, fysikaliskt lab. Lön för en Klinikingenjör Lön för en Kobolt-kromtekniker Lön för en Laborant, fysik Lön för en Laborant, kemi Lön för en Laboratorieassistent, mikrobiologiskt laboratorium Lön för en Laboratorieassistent, sjukvårdslaboratorium Lön för en Laboratoriebiträde, frökontroll Lön för en Laboratorieföreståndare, sjukhus Lön för en Laboratorieingenjör, fysik Lön för en Laboratorieingenjör, kemi Lön för en Laboratorietandtekniker Lön för en Laboratorietekniker, fysik Lön för en Laboratorietekniker, kemi Lön för en Materialprovare, fysik Lön för en Mediciningenjör Lön för en Medicintekniker Lön för en Medicinteknisk ingenjör Lön för en Meteorologassistent, SMHI Lön för en Mikroskopist Lön för en Mättekniker, fysik Lön för en Mättekniker, kemi Lön för en Ortopedingenjör Lön för en Ortopedmekaniker Lön för en Ortopedtekniker Lön för en Ototekniker Lön för en Perfusionist Lön för en Porslinstekniker Lön för en Protesingenjör Lön för en Protesmakare Lön för en Protestekniker Lön för en Receptarie Lön för en Rehabiliteringsingenjör Lön för en Röntgentekniker Lön för en Sjukhusingenjör Lön för en Sjukhustandtekniker Lön för en Sjukhustekniker Lön för en Tandtekniker Lön för en Ultraljudprovare
Malmö
Rutinerad tandtekniker till vår CAD-CAM avdelning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tandtekniker på Cervident AB i Malmö
Göteborg
Forskare sökes till Center for Bionics and Pain Research
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ortopedingenjör på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Göteborg
Ystad
Avdelningschef till avtagbar protetik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tandtekniker på Tandtekniska Laboratoriet i Ystad AB i Ystad
Skurup
Tandtekniker till porslinsavdelningen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tandtekniker på Dentina Dentallaboratorium i Skurup AB i Skurup
Lund
Ortopedingenjör till Aktiv Ortopedteknik i Lund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ortopedingenjör på Otto Bock Scandinavia AB i Lund
Örebro
Högskoleingenjör Audiologiska kliniken i Örebro
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hörselvårdsingenjör/hörselingenjör på REGION ÖREBRO LÄN i Örebro
Luleå
Hörselvårdsingenjör till Sunderby Sjukhus
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hörselvårdsingenjör/hörselingenjör på REGION NORRBOTTEN i Luleå
Malmö
Protestekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tandtekniker på Nordentic AB i Malmö
Boxholm
Tandteknikerbiträde
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tandtekniker på Boxholm Dental AB i Boxholm
Solna
Ortopedingenjörer till TeamOlmed Barn&Ungdom Solna
Ledigt jobb som ortopedingenjör på Össur Nordic AB i Solna
Eksjö
Leg. Ortopedingenjörer till TeamOlmed Jönköpings län
Ledigt jobb som ortopedingenjör på Össur Nordic AB i Eksjö
Hässleholm
Tandtekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tandtekniker på T4 Familjetandvård AB i Hässleholm
Göteborg
Dansktalande Tandtekniker inom kundservice hos Straumann
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tandtekniker på Experis AB i Göteborg
Södertälje
Tandtekniker, CAD/CAM samt AKRYLAVDELNINGEN
Ledigt jobb som tandtekniker på Simon's Dental AB i Södertälje
Örebro
Ortopedingenjör Ortopedteknik, Region Örebro län
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ortopedingenjör på REGION ÖREBRO LÄN i Örebro
Göteborg
Tandtekniker till Dentali Academy
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tandtekniker på 3A Tandvård AB i Göteborg
Gotland
Tandtekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tandtekniker på REGION GOTLAND i Gotland
Tandtekniker
Ledigt jobb som tandtekniker på Abona Group AB i
Växjö
Ortopedingenjör till TeamOlmeds klinik i Växjö
Ledigt jobb som ortopedingenjör på Össur Nordic AB i Växjö
Södertälje
Ortopedingenjör/Avdelningsansvarig till TeamOlmed Södertälje
Ledigt jobb som ortopedingenjör på Össur Nordic AB i Södertälje
Ystad
Tandtekniker Ortodonti sökes
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tandtekniker på Tandtekniska Laboratoriet i Ystad AB i Ystad
Solna
Tekniker till TeamOlmed Barn & Ungdom i Solna
Ledigt jobb som ortopedtekniker på Össur Nordic AB i Solna
Stockholm
Ortopedingenjör med fokus benprotes till TeamOlmed SÖS
Ledigt jobb som ortopedingenjör på Össur Nordic AB i Stockholm
Norrköping
Ortopedingenjör till TeamOlmeds klinik i Norrköping
Ledigt jobb som ortopedingenjör på Össur Nordic AB i Norrköping
Södertälje
Tandtekniker
Ledigt jobb som tandtekniker på Danty Dent AB i Södertälje
Stockholm
Erfaren och stresstålig tandtekniker till Tandea Lab
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som tandtekniker på Tandea Servicebolag AB i Stockholm