Lön biomedicinsk analytiker 2024

- Lönestatistik för en biomedicinsk analytikerVad tjänar en biomedicinsk analytiker i månaden? Medellönen för 2024 är:

35 800 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 35800 kronor i yrket medan männen har en lön på 36000 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 41900 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som biomedicinsk analytiker.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en biomedicinsk analytiker i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 35800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en biomedicinsk analytiker

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 214 kronor.

Dagslön för en biomedicinsk analytiker

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1705 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en biomedicinsk analytiker kvar i lön efter skatt? En biomedicinsk analytiker får ut 24 201 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 35 800 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 6 123 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 4 170 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 22 kronor
Lönen efter skatt 24 201 kronor


Sök lediga jobb som biomedicinsk analytiker

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som biomedicinsk analytiker eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Örebro på Vivalla Vårdcentral AB. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Lund
Biomedicinsk analytiker till enheten för odling och direktpåvisning i Lund

Ledigt jobb som biomedicinsk analytiker/bma på REGION SKÅNE i Lund

Läs om jobbet
Uppsala
Forsknings-BMA i klinisk neurofysiologi

Ledigt jobb som biomedicinsk analytiker/bma på Uppsala Universitet i Uppsala

Läs om jobbet
Eskilstuna
Unilabs söker en Biomedicinsk analytiker till Blodcentralen i Eskilstuna.

Ledigt jobb som biomedicinsk analytiker/bma på Unilabs AB i Eskilstuna

Läs om jobbet

Vad gör en biomedicinsk analytiker?

Vi har inga detaljer kring vad en biomedicinsk analytiker jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Utför kliniska analyser vid sjukhus, läkemedelsindustrin eller laboratorium. Gör kemiska och biokemiska analyser samt tar prover. Hanterar teknisk apparatur och annan utrustning för provtagning och analys. Tar fram underlag som läkare behöver för att fastställa rätt diagnos. Deltar i forskning och utvecklingsarbete. Genomför analyser och dokumenterar bevis vid brotts­utredningar.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en biomedicinsk analytiker i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för biomedicinsk analytiker skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 33500 kronor

 • Kommunalanställd: 34900 kronor

 • Regionanställd 34200 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 41900 kronorÄr det lätt att få jobb som biomedicinsk analytiker?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som biomedicinsk analytiker.

Ungefär 9500 jobbar som biomedicinska analytiker i landet, av dessa är cirka 85 procent kvinnor och 15 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en mycket liten konkurrens om anställningarna för biomedicinska analytiker det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha mycket stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för biomedicinska analytiker kommer vara mycket stora. Yrket kräver legitimation.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som biomedicinsk analytiker? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 35800 kronor som biomedicinsk analytiker medan männens lön är 36000 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som biomedicinsk analytiker.

Lönestatistik för biomedicinsk analytiker i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige34 500 kronor
Stockholm35 600 kronor
Östra Mellansverige33 100 kronor
Småland med öarna34 100 kronor
Sydsverige32 500 kronor
Västsverige36 900 kronor
Norra Mellansverige33 400 kronor
Mellersta Norrland33 200 kronor
Övre Norrland34 300 kronor


Hur många jobbar som biomedicinsk analytiker i Sverige?

Det är totalt 8800 personer som idag är anställda som biomedicinsk analytiker enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige8 800
Stockholm och Stockholms län2 200
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1 600
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län630
Blekinge och Skåne län1 400
Hallands och Västra Götalands län1 700
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län570
Västernorrlands och Jämtlands210
Västerbottens och Norrbottens län460

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en biomedicinsk analytiker i lön i månaden?

Medellönen för en biomedicinsk analytiker är 35800 kronor.

Hur många jobbar som biomedicinsk analytiker i Sverige?

Det finns 8800 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en biomedicinsk analytiker?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 35800 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 36000 kronor.

Hur mycket betalar en biomedicinsk analytiker i skatt?

En biomedicinsk analytiker betalar i snitt 10315 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln biomedicinsk analytiker in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som biomedicinsk analytiker eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till biomedicinsk analytiker

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Anaplastolog Lön för en Ansiktsprotetiker Lön för en Audiolog, teknisk Lön för en Audiologiingenjör Lön för en Bioanalytiker Lön för en Biomedicinsk analytiker Lön för en BMA (Biomedicinsk analytiker) Lön för en Cytodiagnostiker Lön för en Cytologassistent Lön för en Dentaltekniker Lön för en Farmaceut, receptarie Lön för en Fiskeriassistent Lön för en Forensiker, biomedicinsk analytiker Lön för en Forskningslaborant, fysik Lön för en Forskningslaborant, kemi Lön för en Frökontrollant, laboratorium Lön för en Fysiologassistent Lön för en Fysiologassistent, laborant Lön för en Fältkontrollant Lön för en Försöksassistent, jordbruk, trädgård Lön för en Försökstekniker, skogsbruk Lön för en Försökstekniker, trädgårdsodling Lön för en Försökstekniker, vattenbruk Lön för en Försökstekniker, växtodling Lön för en Geologassistent Lön för en Guldtekniker Lön för en Histopatologiassistent Lön för en Hjälpmedelsingenjör Lön för en Hydrologassistent Lön för en Hörselingenjör Lön för en Hörseltekniker Lön för en Hörselvårdsingenjör Lön för en Hörselvårdstekniker Lön för en Instrumentingenjör, fysik Lön för en Instrumentingenjör, fysikaliskt lab. Lön för en Klinikingenjör Lön för en Kobolt-kromtekniker Lön för en Laborant, fysik Lön för en Laborant, kemi Lön för en Laboratorieassistent, mikrobiologiskt laboratorium Lön för en Laboratorieassistent, sjukvårdslaboratorium Lön för en Laboratoriebiträde, frökontroll Lön för en Laboratorieföreståndare, sjukhus Lön för en Laboratorieingenjör, fysik Lön för en Laboratorieingenjör, kemi Lön för en Laboratorietandtekniker Lön för en Laboratorietekniker, fysik Lön för en Laboratorietekniker, kemi Lön för en Materialprovare, fysik Lön för en Mediciningenjör Lön för en Medicintekniker Lön för en Medicinteknisk ingenjör Lön för en Meteorologassistent, SMHI Lön för en Mikroskopist Lön för en Mättekniker, fysik Lön för en Mättekniker, kemi Lön för en Ortopedingenjör Lön för en Ortopedmekaniker Lön för en Ortopedtekniker Lön för en Ototekniker Lön för en Perfusionist Lön för en Porslinstekniker Lön för en Protesingenjör Lön för en Protesmakare Lön för en Protestekniker Lön för en Receptarie Lön för en Rehabiliteringsingenjör Lön för en Röntgentekniker Lön för en Sjukhusingenjör Lön för en Sjukhustandtekniker Lön för en Sjukhustekniker Lön för en Tandtekniker Lön för en Ultraljudprovare
Örebro
Biomedicinsk analytiker, Vivalla Lundby vårdcentral AB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker/bma på Vivalla Vårdcentral AB i Örebro
Lund
Biomedicinsk analytiker till enheten för odling och direktpåvisning i Lund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker/bma på REGION SKÅNE i Lund
Uppsala
Forsknings-BMA i klinisk neurofysiologi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker/bma på Uppsala Universitet i Uppsala
Eskilstuna
Unilabs söker en Biomedicinsk analytiker till Blodcentralen i Eskilstuna.
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker/bma på Unilabs AB i Eskilstuna
Nässjö
Biomedicinsk analytiker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker/bma på REGION JÖNKÖPINGS LÄN i Nässjö
Tranås
Biomedicinsk analytiker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker/bma på REGION JÖNKÖPINGS LÄN i Tranås
Vetlanda
Biomedicinsk analytiker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker/bma på REGION JÖNKÖPINGS LÄN i Vetlanda
Sävsjö
Biomedicinsk analytiker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker/bma på REGION JÖNKÖPINGS LÄN i Sävsjö
Eksjö
Biomedicinsk analytiker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker/bma på REGION JÖNKÖPINGS LÄN i Eksjö
Aneby
Biomedicinsk analytiker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker/bma på REGION JÖNKÖPINGS LÄN i Aneby
Lund
Biomedicinsk analytiker till Ge Blod i Lund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker/bma på REGION SKÅNE i Lund
Malmö
Biomedicinsk analytiker till Ge Blod i Malmö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker/bma på REGION SKÅNE i Malmö
Ludvika
Testing & Laboratory Assistant
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laboratorieassistent på Poolia Sverige AB i Ludvika
Alingsås
Biomedicinsk analytiker välkomnas till Klinisk kemi, Alingsås!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker/bma på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Alingsås
Västerås
Test & Labatorieassistent till globalt bolag 🧪
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laboratorieassistent på Meet a Group international AB i Västerås
Huddinge
Biomedicinsk analytiker till Klinisk Farmakologi Läkemedel
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker/bma på REGION STOCKHOLM i Huddinge
Karlstad
Biomedicinska analytiker till klinisk kemi, Karlstad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker/bma på REGION VÄRMLAND i Karlstad
Ängelholm
Laboratorieassistenter till HemoCue i Ängelholm!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laboratorieassistent på Academic Work Sweden AB i Ängelholm
Kiruna
Leg biomedicinsk analytiker till Laboratoriemedicin, Region Norrbotten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker/bma på REGION NORRBOTTEN i Kiruna
Luleå
Leg biomedicinsk analytiker till Laboratoriemedicin, Region Norrbotten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker/bma på REGION NORRBOTTEN i Luleå
Gällivare
Legitimerad biomedicinsk analytiker till Laboratoriemedicin
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker/bma på REGION NORRBOTTEN i Gällivare
Ludvika
Biomedicinsk analytiker, Medicinmottagningen Ludvika
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker/bma på REGION DALARNA i Ludvika
Kalix
Leg biomedicinsk analytiker till Laboratoriemedicin, Region Norrbotten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker/bma på REGION NORRBOTTEN i Kalix
Piteå
Leg biomedicinsk analytiker till Laboratoriemedicin, Region Norrbotten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker/bma på REGION NORRBOTTEN i Piteå
Stockholm
Biomedicinsk analytiker till Dopinglaboratoriet Huddinge
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker/bma på REGION STOCKHOLM i Stockholm
Göteborg
ADME specialist and DMPK project team lead
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laboratorieassistent på Randstad AB i Göteborg
Göteborg
Biomedicinsk analytiker välkomnas till Centrum för Medicinsk Genomik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker/bma på VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN i Göteborg
Uppsala
Senior Laboratorieingenjör, QC
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laboratorieassistent på Randstad AB i Uppsala
Uppsala
Laboratorieassistent sökes till Uppsala!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laboratorieassistent på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Uppsala
Lund
Forskningsingenjör vid avdelningen för neurologi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker/bma på Lunds Universitet i Lund