Lönestatistik för en fysiologassistent 2023

Vad tjänar en fysiologassistent i månaden? Medellönen är 35800 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 35800 kronor i yrket medan männen har en lön på 36000 kronor. Se även anaplastolog , ansiktsprotetiker och audiolog, teknisk .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 41900 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som fysiologassistent.

Medellön, snittlön eller medianlön för en fysiologassistent?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 35800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln fysiologassistent in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Utför kliniska analyser vid sjukhus, läkemedelsindustrin eller laboratorium. Gör kemiska och biokemiska analyser samt tar prover. Hanterar teknisk apparatur och annan utrustning för provtagning och analys. Tar fram underlag som läkare behöver för att fastställa rätt diagnos. Deltar i forskning och utvecklingsarbete. Genomför analyser och dokumenterar bevis vid brotts­utredningar.”

Hur ser lönestatistiken ut för en fysiologassistent i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för fysiologassistent skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 33500 kronor

 • Kommunalanställd: 34900 kronor

 • Regionanställd 34200 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 41900 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som fysiologassistent? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 35800 kronor som fysiologassistent medan männens lön är 36000 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 29500 kronor30400 kronor
2015 30700 kronor32200 kronor
2016 31300 kronor32400 kronor
2017 32200 kronor32300 kronor
2018 32600 kronor32700 kronor
2019 33200 kronor32600 kronor
2020 34500 kronor34700 kronor
2021 35800 kronor36000 kronor

Lönestatistik för fysiologassistent i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige34500
Stockholm35600
Östra Mellansverige33100
Småland med öarna34100
Sydsverige32500
Västsverige36900
Norra Mellansverige33400
Mellersta Norrland33200
Övre Norrland34300

Hur många jobbar som fysiologassistent i Sverige?

Det är totalt 8800 personer som idag är anställda som fysiologassistent enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige8800
Stockholm och Stockholms län2200
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1600
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län630
Blekinge och Skåne län1400
Hallands och Västra Götalands län1700
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län570
Västernorrlands och Jämtlands210
Västerbottens och Norrbottens län460

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en fysiologassistent i lön i månaden?

Medellönen för en fysiologassistent är 35800 kronor.

Hur många jobbar som fysiologassistent i Sverige?

Det finns 8800 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som fysiologassistent eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till fysiologassistent

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Anaplastolog Lön för en Ansiktsprotetiker Lön för en Audiolog, teknisk Lön för en Audiologiingenjör Lön för en Bioanalytiker Lön för en Biomedicinsk analytiker Lön för en BMA (Biomedicinsk analytiker) Lön för en Cytodiagnostiker Lön för en Cytologassistent Lön för en Dentaltekniker Lön för en Farmaceut, receptarie Lön för en Fiskeriassistent Lön för en Forensiker, biomedicinsk analytiker Lön för en Forskningslaborant, fysik Lön för en Forskningslaborant, kemi Lön för en Frökontrollant, laboratorium Lön för en Fysiologassistent Lön för en Fysiologassistent, laborant Lön för en Fältkontrollant Lön för en Försöksassistent, jordbruk, trädgård Lön för en Försökstekniker, skogsbruk Lön för en Försökstekniker, trädgårdsodling Lön för en Försökstekniker, vattenbruk Lön för en Försökstekniker, växtodling Lön för en Geologassistent Lön för en Guldtekniker Lön för en Histopatologiassistent Lön för en Hjälpmedelsingenjör Lön för en Hydrologassistent Lön för en Hörselingenjör Lön för en Hörseltekniker Lön för en Hörselvårdsingenjör Lön för en Hörselvårdstekniker Lön för en Instrumentingenjör, fysik Lön för en Instrumentingenjör, fysikaliskt lab. Lön för en Klinikingenjör Lön för en Kobolt-kromtekniker Lön för en Laborant, fysik Lön för en Laborant, kemi Lön för en Laboratorieassistent, mikrobiologiskt laboratorium Lön för en Laboratorieassistent, sjukvårdslaboratorium Lön för en Laboratoriebiträde, frökontroll Lön för en Laboratorieföreståndare, sjukhus Lön för en Laboratorieingenjör, fysik Lön för en Laboratorieingenjör, kemi Lön för en Laboratorietandtekniker Lön för en Laboratorietekniker, fysik Lön för en Laboratorietekniker, kemi Lön för en Materialprovare, fysik Lön för en Mediciningenjör Lön för en Medicintekniker Lön för en Medicinteknisk ingenjör Lön för en Meteorologassistent, SMHI Lön för en Mikroskopist Lön för en Mättekniker, fysik Lön för en Mättekniker, kemi Lön för en Ortopedingenjör Lön för en Ortopedmekaniker Lön för en Ortopedtekniker Lön för en Ototekniker Lön för en Perfusionist Lön för en Porslinstekniker Lön för en Protesingenjör Lön för en Protesmakare Lön för en Protestekniker Lön för en Receptarie Lön för en Rehabiliteringsingenjör Lön för en Röntgentekniker Lön för en Sjukhusingenjör Lön för en Sjukhustandtekniker Lön för en Sjukhustekniker Lön för en Tandtekniker Lön för en Ultraljudprovare
Sommarvikarier 2023-laboratorieskötare/bioanalytiker
Ledigt jobb som biomedicinsk analytiker på Ålands hälso- och sjukvård i
Stockholm
Biomedicinsk analytiker som vill träffa spännande arbetsgivare!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på Netjobs Group AB i Stockholm
Varberg
Är du Biomedicinsk analytiker? Välkommen till Hjärtmottagningen i Varberg!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på REGION HALLAND i Varberg
Stockholm
Sommarvikarier till Klinisk Genetik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på REGION STOCKHOLM i Stockholm
Varberg
Laboratorietekniker – med blicken framåt
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laboratorieassistent på Södra Skogsägarna ekonomisk fören i Varberg
Kristianstad
Biomedicinsk analytiker klinisk immunologi/transfusionsmedicin, Kristiansta
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på REGION SKÅNE i Kristianstad
Stockholm
Biomedicinsk Analytiker till Neurologmottagningens lab, Huddinge
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på REGION STOCKHOLM i Stockholm
Stockholm
Sommarvikarie till Klinisk kemi24Sju Norrtälje
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på REGION STOCKHOLM i Stockholm
Lindesberg
Biomedicinsk analytiker till Lindesbergs vårdcentral
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på REGION ÖREBRO LÄN i Lindesberg
Göteborg
Associate Director, Precision Medicine
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på Astrazeneca AB i Göteborg
Malmö
Biomedicinska analytiker till VO bild och funktion i Lund/Malmö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på REGION SKÅNE i Malmö
Solna
BIOMEDICINSK ANALYTIKER ELLER MOTSVARANDE TILL UNILABS I STOCKHOLM
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på Unilabs AB i Solna
Solna
UNILABS SÖKER SOMMARJOBBARE TILL Laboratoriemedicin i Stockholm!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på Unilabs AB i Solna
Falun
Biomedicinsk analytiker (vikariat), Neurofyslab Falun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på REGION DALARNA i Falun
Uppsala
Biomedicinsk analytiker till klinisk kemi och farmakologi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på REGION UPPSALA i Uppsala
Göteborg
UNILABS PÅ CARLANDERSKA SÖKER SOMMARJOBBARE!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på Unilabs AB i Göteborg
Malmö
Leg. Biomedicinsk analytiker till VE minnessjukdomar i Malmö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på REGION SKÅNE i Malmö
Lidköping
VILL DU SOMMARJOBBA PÅ VÅRT LABORATORIUM I LIDKÖPING?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på Unilabs AB i Lidköping
Falköping
VILL DU SOMMARJOBBA PÅ VÅRT LABORATORIUM I Falköping?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på Unilabs AB i Falköping
Solna
Biomedicinsk analytiker 24Sju Solna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på REGION STOCKHOLM i Solna
Uppsala
Vi söker en kollega - laboratorieassistent till Uppsala!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laboratorieassistent på Eurofins National Service Center Sweden AB i Uppsala
Jönköping
Biomedicinska analytiker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på REGION JÖNKÖPINGS LÄN i Jönköping
Eskilstuna
UNILABS SÖKER KEMIST TILL LABORATORIET FÖR LÄKEMEDELS-OCH MISSBRUKSANALYSER
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på Unilabs AB i Eskilstuna
Falun
Biomedicinsk analytiker, Neurofyslab i Falun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på REGION DALARNA i Falun
Huddinge
Research Assistant, temporary position
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laboratorieassistent på Karolinska Inst i Huddinge
Piteå
Biomedicinska analytiker till semestervikariat, Laboratoriemedicin, Re ...
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på REGION NORRBOTTEN i Piteå
Luleå
Biomedicinska analytiker till semestervikariat, Laboratoriemedicin, Re ...
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på REGION NORRBOTTEN i Luleå
Luleå
Biomedicinska analytiker till semestervikariat, Laboratoriemedicin, Re ...
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på REGION NORRBOTTEN i Luleå
Kiruna
Biomedicinska analytiker till semestervikariat, Laboratoriemedicin, Re ...
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på REGION NORRBOTTEN i Kiruna
Luleå
Biomedicinska analytiker till semestervikariat, Laboratoriemedicin, Re ...
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biomedicinsk analytiker på REGION NORRBOTTEN i Luleå