Lön rörläggare - Lönestatistik för en rörläggare 2023

Vad tjänar en rörläggare i månaden? Medellönen är 33500 kronor i månaden enligt aktuell lönestatistik för 2023. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid.

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 30200 kronor i yrket medan männen har en lön på 33600 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda arbetare som har den högsta lönen med i snitt 35700 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som rörläggare.


TopplistorVad tjänar en rörläggare i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 33500 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln rörläggare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.Vad gör en rörläggare?

Vi har inga detaljer kring vad en rörläggare jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Lägger ner och sammanfogar rör av betong, metall eller plast till vatten- och avloppsledningar, fjärrvärme och fjärrkyla. Lägger ut asfalt eller betong på vägbanor m.m. Lägger ut räls, utför spårjustering och monterar växlar. Sätter kantsten och gatsten eller lägger sten- och betongplattor på gång- och körbanor. Monterar lekredskap, trappor och stödmurar samt räcken, skyltar och andra vägmarkeringar.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en rörläggare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för rörläggare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 31100 kronor

 • Kommunalanställd: 31100 kronor

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare 33800 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:Hur stor chans är det att få jobb som rörläggare?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som rörläggare.

Ungefär 18000 jobbar som anläggningsarbetare i landet, av dessa är cirka 3 procent kvinnor och 97 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för anläggningsarbetare det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för anläggningsarbetare kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som rörläggare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 30200 kronor som rörläggare medan männens lön är 33600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 25500 kronor30100 kronor
2015 27300 kronor30900 kronor
2016 29400 kronor30500 kronor
2017 29300 kronor30700 kronor
2018 26100 kronor33400 kronor
2019 28900 kronor34800 kronor
2020 30400 kronor34000 kronor
2021 30200 kronor33600 kronor

Lönestatistik för rörläggare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige33900
Stockholm36800
Östra Mellansverige35500
Småland med öarna32000
Sydsverige30800
Västsverige33600
Norra Mellansverige33500
Mellersta Norrland31800
Övre Norrland33400


Hur många jobbar som rörläggare i Sverige?

Det är totalt 20000 personer som idag är anställda som rörläggare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige20000
Stockholm och Stockholms län3300
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län890
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län2400
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands480
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en rörläggare i lön i månaden?

Medellönen för en rörläggare är 33500 kronor.

Hur många jobbar som rörläggare i Sverige?

Det finns 20000 personer anställda i Sverige.

Alla vanliga frågor och svar

Se även dessa liknande yrken


Jobben där du får minst betalt

Ung kvinna som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som rörläggare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till rörläggare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Anläggare, markarbeten, VA m.m Lön för en Anläggningsarbetare, markarbeten, VA m.m. Lön för en Anläggningsdykare Lön för en Armerare, bygg och anläggning Lön för en Asfaltarbetare, asfaltläggning Lön för en Asfaltisolerare Lön för en Asfaltläggare Lön för en Banarbetare, järnväg Lön för en Banreparatör Lön för en Bantekniker Lön för en Beläggningsarbetare Lön för en Betongarbetare, bygg och anläggning Lön för en Betongarmerare Lön för en Betongborrare Lön för en Betongdemolerare Lön för en Betongelementmontör Lön för en Betonghåltagare Lön för en Betongsprutare Lön för en Blästrare, fasadarbeten Lön för en Byggnadsarbetare, allround Lön för en Byggnadsarbetare, ospec Lön för en Byggnadssnickare Lön för en Byggnadsträarbetare Lön för en Bärgningsdykare Lön för en Cementslipare Lön för en Dykarbiträde Lön för en Dykare Lön för en Dykarskötare Lön för en Dykledare Lön för en Fasadmontör Lön för en Fasadputsare Lön för en Fasadrenoverare Lön för en Fjärrvärmerörläggare Lön för en Gatuarbetare Lön för en Gruvbyggare Lön för en Husmontör Lön för en Håltagare Lön för en Injekterare, betong Lön för en Inspektionsdykare Lön för en Isarbetare, montering Lön för en Järnvägsreparatör Lön för en Kakelsättare Lön för en Kakelugnsmakare Lön för en Klinkerläggare Lön för en Markanläggningsarbetare Lön för en Markismontör, montering, reparation Lön för en Mjukfogare Lön för en Montör, klätterväggar Lön för en Montör, markiser Lön för en Montör, tält, läktare Lön för en Mosaikläggare Lön för en Murare Lön för en Murarmästare Lön för en Pipelinemontör Lön för en Plattläggare Lön för en Plattsättare Lön för en Rallare Lön för en Reparatör, ban- Lön för en Reveterare Lön för en Rivningsarbetare, övrig Lön för en Rivningstekniker Lön för en Räckesmontör Lön för en Röjdykare Lön för en Rörläggare Lön för en Skorstensinstallatör Lön för en Skorstensmontör Lön för en Skorstensmurare Lön för en Skorstensreparatör Lön för en Skorstenstätare Lön för en Skyltmontör, trafikskyltar Lön för en Skyltmontör, övrigt Lön för en Snickare, byggnads- Lön för en Spårläggare, järnväg Lön för en Stenmontör Lön för en Stensättare Lön för en Stuckatör Lön för en Stålslipare, cement Lön för en Ställningsbyggare Lön för en Ställningsmontör Lön för en Terrazzoarbetare Lön för en Timmerhusbyggare Lön för en Timmerman, husbyggnad Lön för en Ugnsmurare Lön för en VA-rörläggare Lön för en Vägarbetare Lön för en Vägmålare
Örebro
Anläggare inom finplanering till PTM
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Academic Work Sweden AB i Örebro
Helsingborg
Beläggningsarbetare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på PEAB AB i Helsingborg
Stockholm
Erfaren stensättare sökes!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stensättare på Initium Gruppen AB i Stockholm
Vetlanda
Vägarbetare till Vetlanda och Aneby - nytt kontrakt!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som drift- och vägunderhållsarbetare på Svevia AB (publ) i Vetlanda
Eskilstuna
Anläggningsarbetare till område stadsmiljö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Eskilstuna kommun i Eskilstuna
Sundsvall
Anläggningsarbetare till Murbyggarna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Professionals Nord Rekrytering AB i Sundsvall
Simrishamn
Säsongsanställd anläggningsskötare till Stenshuvuds nationalpark
Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Länsstyrelsen i Skåne län i Simrishamn
Kristianstad
Vägarbetare sökes till nytt kontrakt - Linderödsåsen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som drift- och vägunderhållsarbetare på Svevia AB (publ) i Kristianstad
Malmö
skiffer stenläggare
Ledigt jobb som stensättare på 040 Pool och Kakel AB i Malmö
Uddevalla
Svevia söker HP/Snabel-chaufför till Västra Sverige
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som drift- och vägunderhållsarbetare på Svevia AB (publ) i Uddevalla
Stockholm
Erfaren Anläggare
Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Ngo Factory AB i Stockholm
Umeå
Sommarvikariat maskinförare/anläggningsarbetare till Gator och parker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Umeå kommun i Umeå
Göteborg
Asfaltsläggare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg- och anläggningsarbetare, utan yrkesbevis på Prowork Göteborg AB i Göteborg
Ekerö
Golfbanepersonal Mälarö och Troxhammar
Ledigt jobb som banarbetare, utan behörighetsbevis på Troxhammar Golf AB i Ekerö
Göteborg
Rörläggare inom anläggning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg
Svenljunga
Ramudden söker Depåmedarbetare till Varberg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Ramudden AB i Svenljunga
Mark
Ramudden söker Depåmedarbetare till Varberg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Ramudden AB i Mark
Kungsbacka
Ramudden söker Depåmedarbetare till Varberg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Ramudden AB i Kungsbacka
Hylte
Ramudden söker Depåmedarbetare till Varberg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Ramudden AB i Hylte
Gislaved
Ramudden söker Depåmedarbetare till Varberg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Ramudden AB i Gislaved
Varberg
Ramudden söker Depåmedarbetare till Varberg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Ramudden AB i Varberg
Falkenberg
Ramudden söker Depåmedarbetare till Varberg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Ramudden AB i Falkenberg
Lidköping
Anläggningsarbetare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Lidköpings kommun i Lidköping
Gävle
Beläggningsarbetare till NCC Asphalt Gävle
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som beläggningsarbetare på NCC AB i Gävle
Malmö
Besiktningsman
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bantekniker på Infranord AB i Malmö
Västerås
Anläggare / Stensättare till Västerås
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stensättare på Jobandtalent People Sweden AB i Västerås
Ale
Kultur- och fritidsvärd till enhet Ale Fritid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Ale kommun i Ale
Upplands-Bro
Mark- och anläggningsarbetare sökes
Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Liberg Entreprenad AB i Upplands-Bro
Gävle
Anläggare sökes till Gävle
Ledigt jobb som väg- och anläggningsarbetare, utan yrkesbevis på Submit AB i Gävle
Uppsala
Rörläggare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Uppsala Vatten och Avfall AB i Uppsala