Lön anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. 2024

- Lönestatistik för en anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m.Vad tjänar en anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. i månaden? Medellönen för 2024 är:

33 500 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 30200 kronor i yrket medan männen har en lön på 33600 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda arbetare som har den högsta lönen med i snitt 35700 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m..


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 33500 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m.

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 201 kronor.

Dagslön för en anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m.

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1595 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. kvar i lön efter skatt? En anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. får ut 22 589 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 33 500 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 5 715 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 3 892 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 21 kronor
Lönen efter skatt 22 589 kronor


Sök lediga jobb som anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m.

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Jönköping på Waldab Maskin AB. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Södertälje
Rörläggare sökes till projekt i Stockholm!

Ledigt jobb som väg- och anläggningsarbetare på Aura Personal AB i Södertälje

Läs om jobbet
Falun
Anläggare/Rörläggare Sökes i Falun!

Ledigt jobb som väg- och anläggningsarbetare på Aura Personal AB i Falun

Läs om jobbet
Hofors
Anläggare/Rörläggare Sökes i Falun!

Ledigt jobb som väg- och anläggningsarbetare på Aura Personal AB i Hofors

Läs om jobbet

Vad gör en anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m.?

Vi har inga detaljer kring vad en anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Lägger ner och sammanfogar rör av betong, metall eller plast till vatten- och avloppsledningar, fjärrvärme och fjärrkyla. Lägger ut asfalt eller betong på vägbanor m.m. Lägger ut räls, utför spårjustering och monterar växlar. Sätter kantsten och gatsten eller lägger sten- och betongplattor på gång- och körbanor. Monterar lekredskap, trappor och stödmurar samt räcken, skyltar och andra vägmarkeringar.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 31100 kronor

 • Kommunalanställd: 31100 kronor

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare 33800 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:Är det lätt att få jobb som anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m.?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m..

Ungefär 18000 jobbar som anläggningsarbetare i landet, av dessa är cirka 3 procent kvinnor och 97 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för anläggningsarbetare det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för anläggningsarbetare kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m.? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 30200 kronor som anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. medan männens lön är 33600 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m..

Lönestatistik för anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige33 900 kronor
Stockholm36 800 kronor
Östra Mellansverige35 500 kronor
Småland med öarna32 000 kronor
Sydsverige30 800 kronor
Västsverige33 600 kronor
Norra Mellansverige33 500 kronor
Mellersta Norrland31 800 kronor
Övre Norrland33 400 kronor


Hur många jobbar som anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. i Sverige?

Det är totalt 20000 personer som idag är anställda som anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige20 000
Stockholm och Stockholms län3 300
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län¤¤¤
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län890
Blekinge och Skåne län¤¤¤
Hallands och Västra Götalands län2 400
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län¤¤¤
Västernorrlands och Jämtlands480
Västerbottens och Norrbottens län¤¤¤

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. i lön i månaden?

Medellönen för en anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. är 33500 kronor.

Hur många jobbar som anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. i Sverige?

Det finns 20000 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m.?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 30200 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 33600 kronor.

Hur mycket betalar en anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. i skatt?

En anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. betalar i snitt 9628 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Söker du jobb som anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m.

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Anläggare, markarbeten, VA m.m Lön för en Anläggningsarbetare, markarbeten, VA m.m. Lön för en Anläggningsdykare Lön för en Armerare, bygg och anläggning Lön för en Asfaltarbetare, asfaltläggning Lön för en Asfaltisolerare Lön för en Asfaltläggare Lön för en Banarbetare, järnväg Lön för en Banreparatör Lön för en Bantekniker Lön för en Beläggningsarbetare Lön för en Betongarbetare, bygg och anläggning Lön för en Betongarmerare Lön för en Betongborrare Lön för en Betongdemolerare Lön för en Betongelementmontör Lön för en Betonghåltagare Lön för en Betongsprutare Lön för en Blästrare, fasadarbeten Lön för en Byggnadsarbetare, allround Lön för en Byggnadsarbetare, ospec Lön för en Byggnadssnickare Lön för en Byggnadsträarbetare Lön för en Bärgningsdykare Lön för en Cementslipare Lön för en Dykarbiträde Lön för en Dykare Lön för en Dykarskötare Lön för en Dykledare Lön för en Fasadmontör Lön för en Fasadputsare Lön för en Fasadrenoverare Lön för en Fjärrvärmerörläggare Lön för en Gatuarbetare Lön för en Gruvbyggare Lön för en Husmontör Lön för en Håltagare Lön för en Injekterare, betong Lön för en Inspektionsdykare Lön för en Isarbetare, montering Lön för en Järnvägsreparatör Lön för en Kakelsättare Lön för en Kakelugnsmakare Lön för en Klinkerläggare Lön för en Markanläggningsarbetare Lön för en Markismontör, montering, reparation Lön för en Mjukfogare Lön för en Montör, klätterväggar Lön för en Montör, markiser Lön för en Montör, tält, läktare Lön för en Mosaikläggare Lön för en Murare Lön för en Murarmästare Lön för en Pipelinemontör Lön för en Plattläggare Lön för en Plattsättare Lön för en Rallare Lön för en Reparatör, ban- Lön för en Reveterare Lön för en Rivningsarbetare, övrig Lön för en Rivningstekniker Lön för en Räckesmontör Lön för en Röjdykare Lön för en Rörläggare Lön för en Skorstensinstallatör Lön för en Skorstensmontör Lön för en Skorstensmurare Lön för en Skorstensreparatör Lön för en Skorstenstätare Lön för en Skyltmontör, trafikskyltar Lön för en Skyltmontör, övrigt Lön för en Snickare, byggnads- Lön för en Spårläggare, järnväg Lön för en Stenmontör Lön för en Stensättare Lön för en Stuckatör Lön för en Stålslipare, cement Lön för en Ställningsbyggare Lön för en Ställningsmontör Lön för en Terrazzoarbetare Lön för en Timmerhusbyggare Lön för en Timmerman, husbyggnad Lön för en Ugnsmurare Lön för en VA-rörläggare Lön för en Vägarbetare Lön för en Vägmålare
Jönköping
maskinförare
Ledigt jobb som väg- och anläggningsarbetare på Waldab Maskin AB i Jönköping
Södertälje
Rörläggare sökes till projekt i Stockholm!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg- och anläggningsarbetare på Aura Personal AB i Södertälje
Falun
Anläggare/Rörläggare Sökes i Falun!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg- och anläggningsarbetare på Aura Personal AB i Falun
Hofors
Anläggare/Rörläggare Sökes i Falun!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg- och anläggningsarbetare på Aura Personal AB i Hofors
Uppsala
Anläggare/Rörläggare Sökes i Uppsala!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg- och anläggningsarbetare på Aura Personal AB i Uppsala
Tierp
Anläggare/Rörläggare Sökes i Tierp!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg- och anläggningsarbetare på Aura Personal AB i Tierp
Gävle
Anläggare/Rörläggare Sökes i Gävle!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg- och anläggningsarbetare på Aura Personal AB i Gävle
Sandviken
Anläggare/Rörläggare Sökes i Sandviken!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg- och anläggningsarbetare på Aura Personal AB i Sandviken
Nacka
Elektriker sökes till bygge i Nacka!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som drift- och vägunderhållsarbetare på Aura Personal AB i Nacka
Haninge
Elektriker sökes till bygge i Haninge!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som drift- och vägunderhållsarbetare på Aura Personal AB i Haninge
Huddinge
Elektriker sökes till bygge i Huddinge!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som drift- och vägunderhållsarbetare på Aura Personal AB i Huddinge
Södertälje
Elektriker sökes till bygge i Södertälje!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som drift- och vägunderhållsarbetare på Aura Personal AB i Södertälje
Upplands Väsby
Elektriker sökes till bygge i Upplands Väsby!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som drift- och vägunderhållsarbetare på Aura Personal AB i Upplands Väsby
Danderyd
Elektriker sökes till bygge i Danderyd!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som drift- och vägunderhållsarbetare på Aura Personal AB i Danderyd
Solna
Elektriker sökes till bygge i Solna!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som drift- och vägunderhållsarbetare på Aura Personal AB i Solna
Österåker
Elektriker sökes till bygge i Åkersberga!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som drift- och vägunderhållsarbetare på Aura Personal AB i Österåker
Nynäshamn
Väg & Anläggningsarbetare sökes till kund i Nynäshamn!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg- och anläggningsarbetare på Aura Personal AB i Nynäshamn
Södertälje
Väg & Anläggningsarbetare sökes till kund i Södertälje!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg- och anläggningsarbetare på Aura Personal AB i Södertälje
Danderyd
Väg & Anläggningsarbetare sökes till kund i Danderyd!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg- och anläggningsarbetare på Aura Personal AB i Danderyd
Haninge
Väg & Anläggningsarbetare sökes till kund i Haninge!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg- och anläggningsarbetare på Aura Personal AB i Haninge
Huddinge
Väg & Anläggningsarbetare sökes till kund i Huddinge!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg- och anläggningsarbetare på Aura Personal AB i Huddinge
Österåker
Väg & Anläggningsarbetare sökes till kund i Åkersberga!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg- och anläggningsarbetare på Aura Personal AB i Österåker
Västerås
Vägdriftsarbetare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg- och anläggningsarbetare på Lambertsson Sverige AB i Västerås
Södertälje
Vägdriftsarbetare TA
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som drift- och vägunderhållsarbetare på Prowork Bemanning AB i Södertälje
Södertälje
Vägdriftsarbetare TA
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg- och anläggningsarbetare på Prowork Bemanning AB i Södertälje
Stockholm
Markarbetare - Stockholm!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg- och anläggningsarbetare på Estato AB i Stockholm
Stockholm
Anläggning / tunnel - Stockholm!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg- och anläggningsarbetare på Estato AB i Stockholm
Stockholm
Stensättare - Stockholm!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg- och anläggningsarbetare på Estato AB i Stockholm
Halmstad
Anläggare till Getinge Gräv AB, 2 platser
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg- och anläggningsarbetare på AB Effektiv Halmstad i Halmstad
Göteborg
Anläggare / stensättare
Ledigt jobb som stensättare på Ricono Produktion AB i Göteborg