Vad tjänar en anläggare, markarbeten, va m.m i lön 2022?

Anläggare, markarbeten, VA m.m har 33500 kronor i lön (medellön) enligt 2022 års lönestatistik. Kvinnor tjänar i snitt 30200 kronor i yrket medan männens medellön ligger på 33600 kronor. Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.

Relaterade yrken

Här hittar du fler yrken relaterade till anläggare, markarbeten, va m.m.


Lönen i sedlar

Medellön, snittlön eller medianlön för en anläggare, markarbeten, va m.m?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 33500 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras i hop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar räknas bort

 • Rörliga ersättningar räknas bort

 • Lönen justeras upp till heltid


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Lägger ner och sammanfogar rör av betong, metall eller plast till vatten- och avloppsledningar, fjärrvärme och fjärrkyla. Lägger ut asfalt eller betong på vägbanor m.m. Lägger ut räls, utför spårjustering och monterar växlar. Sätter kantsten och gatsten eller lägger sten- och betongplattor på gång- och körbanor. Monterar lekredskap, trappor och stödmurar samt räcken, skyltar och andra vägmarkeringar.”

Hur ser lönestatistiken ut för en anläggare, markarbeten, va m.m i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för anläggare, markarbeten, va m.m skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 31100 kronor

 • Kommunalanställd: 31100 kronor

 • Landstingsanställning

 • Privatanställd arbetare 33800 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:


Man och kvinna

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som anläggare, markarbeten, va m.m? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 30200 kronor som anläggare, markarbeten, va m.m medan männens lön är 33600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 25500 kronor 30100 kronor
2015 27300 kronor 30900 kronor
2016 29400 kronor 30500 kronor
2017 29300 kronor 30700 kronor
2018 26100 kronor 33400 kronor
2019 28900 kronor 34800 kronor
2020 30400 kronor 34000 kronor
2021 30200 kronor 33600 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för anläggare, markarbeten, va m.m.

Jobben med den sämsta lönen i Sverige

Det skiljer över 100 000 kronor i månadslön mellan det bästa och sämsta betalda yrkena i Sverige. Här är yrken med lägsta snittlönen.


Fler lågavlönade yrken


Hur många jobbar som anläggare, markarbeten, va m.m i Sverige?

Det är totalt 20000 personer som idag är anställda som anläggare, markarbeten, va m.m enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige20000
Stockholm och Stockholms län3300
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län890
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län2400
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands480
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en anläggare, markarbeten, va m.m i lön i månaden?

Medellönen för en anläggare, markarbeten, va m.m är 33500 kronor.

Hur många jobbar som anläggare, markarbeten, va m.m i Sverige?

Det finns 20000 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som anläggare, markarbeten, va m.m eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen. Skriv ut sidan


Lönestatistik för anläggare, markarbeten, va m.m i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Stockholm och Stockholms län för där är nämligen medellönen högst med 36800 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige33900
Stockholm36800
Östra Mellansverige35500
Småland med öarna32000
Sydsverige30800
Västsverige33600
Norra Mellansverige33500
Mellersta Norrland31800
Övre Norrland33400

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Fler yrken inom samma yrkeskategori

Här hittar du fler arbeten inom samma yrkeskategori som anläggare, markarbeten, va m.m.

Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?


Pilot i cockpit
Vad tjänar en pilot?

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Lön för en pilot
Kirurg på väg till operation
Vad tjänar en kirurg?

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Lön för en kirurg
Aktietrader framför datorn
Vad tjänar en aktiemäklare?

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men även den senaste tiden har intresset för yrket ökat och vad lönenivån ligger på.

Lön för en aktiemäklare

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till anläggare, markarbeten, va m.m

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Anläggare, markarbeten, VA m.m
Anläggningsarbetare, markarbeten, VA m.m.
Anläggningsdykare
Armerare, bygg och anläggning
Asfaltarbetare, asfaltläggning
Asfaltisolerare
Asfaltläggare
Banarbetare, järnväg
Banreparatör
Bantekniker
Beläggningsarbetare
Betongarbetare, bygg och anläggning
Betongarmerare
Betongborrare
Betongdemolerare
Betongelementmontör
Betonghåltagare
Betongsprutare
Blästrare, fasadarbeten
Byggnadsarbetare, allround
Byggnadsarbetare, ospec
Byggnadssnickare
Byggnadsträarbetare
Bärgningsdykare
Cementslipare
Dykarbiträde
Dykare
Dykarskötare
Dykledare
Fasadmontör
Fasadputsare
Fasadrenoverare
Fjärrvärmerörläggare
Gatuarbetare
Gruvbyggare
Husmontör
Håltagare
Injekterare, betong
Inspektionsdykare
Isarbetare, montering
Järnvägsreparatör
Kakelsättare
Kakelugnsmakare
Klinkerläggare
Markanläggningsarbetare
Markismontör, montering, reparation
Mjukfogare
Montör, klätterväggar
Montör, markiser
Montör, tält, läktare
Mosaikläggare
Murare
Murarmästare
Pipelinemontör
Plattläggare
Plattsättare
Rallare
Reparatör, ban-
Reveterare
Rivningsarbetare, övrig
Rivningstekniker
Räckesmontör
Röjdykare
Rörläggare
Skorstensinstallatör
Skorstensmontör
Skorstensmurare
Skorstensreparatör
Skorstenstätare
Skyltmontör, trafikskyltar
Skyltmontör, övrigt
Snickare, byggnads-
Spårläggare, järnväg
Stenmontör
Stensättare
Stuckatör
Stålslipare, cement
Ställningsbyggare
Ställningsmontör
Terrazzoarbetare
Timmerhusbyggare
Timmerman, husbyggnad
Ugnsmurare
VA-rörläggare
Vägarbetare
Vägmålare
Sölvesborg
Anläggningsarbetare inom VA till Sölvesborgs Energi
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Experis AB i Sölvesborg

Jönköping
Vägdriftsarbetare sökes
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som drift- och vägunderhållsarbetare på Prowork Göteborg AB i Jönköping

Stockholm
Markarbetare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB i Stockholm

Haninge
Vägdriftsarbetare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Lambertsson Sverige AB i Haninge

Stockholm
BYGGARBETE

Ledigt jobb som beläggningsarbetare på Investment Midera AB i Stockholm

Värnamo
Anläggare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Värnamo kommun i Värnamo

Malmö
Arbetsledare till RentSafe Sverige AB, Region Syd (Malmö)
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Novare Potential AB i Malmö

Kalmar
Rörläggare till VA ledningsnät

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Kalmar Vatten AB i Kalmar

Östersund
VA-tekniker till Avfall VA
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Östersunds kommun i Östersund

Skellefteå
Anläggningsarbetare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Skellefteå kommun i Skellefteå

Lund
Anläggare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Lunds kommun i Lund

Norrköping
Pålkransmaskinist Mellansverige
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på PEAB AB i Norrköping

Västerås
Pålkransmaskinist Mellansverige
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på PEAB AB i Västerås

Örebro
Pålkransmaskinist Mellansverige
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på PEAB AB i Örebro

Karlstad
Pålkransmaskinist Mellansverige
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på PEAB AB i Karlstad

Stockholm
Arbetsledare inom mark - nästa steg?
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg- och anläggningsarbetare, utan yrkesbevis på Prowork Bemanning AB i Stockholm

Stockholm
Arbetsledare inom mark - nästa steg?
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Prowork Bemanning AB i Stockholm

Norrköping
fastighets skötare

Ledigt jobb som beläggningsarbetare på Yakob Altfiolen 2 AB i Norrköping

Mölndal
Ramudden söker en depåmedarbetare till Mölndal
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som drift- och vägunderhållsarbetare på Ramudden AB i Mölndal

Stockholm
Anläggningsarbetare jobb omgående

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på SB VA Anläggning AB i Stockholm

Anläggare

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Kvalitetsträdgård & Bygg i Skåne AB i

Stockholm
Senior Projektör till Eltel sökes omgående!
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Stockholm

Stockholm
Rekryteringsutbildning: Anläggningsarbetare för kvinnor
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg- och anläggningsarbetare, utan yrkesbevis på BÄCKSTRÖM Anläggning AB i Stockholm

Varberg
Snickare/Anläggningsarbetare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Varbergs kommun i Varberg

Mark och anläggning
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Dynamic Partners AB i

Lilla Edet
Markarbete / VA Anläggning

Ledigt jobb som stensättare på Albi Entreprenad AB i Lilla Edet

Trollhättan
Erfarna markanläggare!
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Prowork Göteborg AB i Trollhättan

Uppsala
Uppsala - anläggningsjobb
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Helpman Entreprenad AB i Uppsala

Osby
Anläggare sökes

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Ottossons Grävtjänst i Osby

Markarbetare på traktamente
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB i