Vad tjänar en anläggare, markarbeten, va m.m i lön 2020?


Sedlar i handen Vad har en anläggare, markarbeten, va m.m i lön? Här hittar du all lönestatik samt skillnaderna mellan män och kvinnor i yrket.

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller privata lönesamtal. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella statistiken från SCB. Alla lönebelopp på sajten redovisas som bruttolön. Med bruttolön menas lönen före avdrag för skatt.


Vad tjänar en anläggare, markarbeten, va m.m i medellön?

Medellönen för en anläggare, markarbeten, va m.m är

33 200 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.


Beskrivning av yrkeskategorin

Yrket är ett av flera yrken inom samma yrkeskategori. Den yrkeskategorin beskrivs så här:

Lägger ner och sammanfogar rör av betong, metall eller plast till vatten- och avloppsledningar, fjärrvärme och fjärrkyla. Lägger ut asfalt eller betong på vägbanor m.m. Lägger ut räls, utför spårjustering och monterar växlar. Sätter kantsten och gatsten eller lägger sten- och betongplattor på gång- och körbanor. Monterar lekredskap, trappor och stödmurar samt räcken, skyltar och andra vägmarkeringar.

Vad tjänar en anläggare, markarbeten, va m.m i olika sektorer?

Så här ser löneskillnaderna ut i de olika sektorerna. Saknas lön för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

Sektor Medellön
Statsanställd 30 000 kronor
Kommunalanställd 28 900 kronor
Landstingsanställning
Privatanställd arbetare 33 900 kronor
Privatanställd tjänsteman

Skriv ett testamente

Mall för framtidsfullmakt

Vem ärver dig och din egendom? Säkra att du får igenom din vilja genom att skriva ett testamente för dina efterlevande. För bara 99 kronor får du fem mallar som hanterar olika förhållanden. Förutom en standardmall får du även mallar för att hantera samboskap och särkullsbarn.

Mallarna är enkla att fylla i och du kan betala direkt med Swish eller Klarna.

Köp ett testamente nu

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur ser skillnader i lön ut mellan könen för anläggare, markarbeten, va m.m? Nedan visas en graf hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män.

År Medellön kvinnor Medellön män
2014 25 500 kronor 30 100 kronor
2015 27 300 kronor 30 900 kronor
2016 29 400 kronor 30 500 kronor
2017 29 300 kronor 30 700 kronor
2018 26 100 kronor 33 400 kronor

Lönestatistik för populära yrken


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som anläggare, markarbeten, va m.m eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen. Klicka här för att skriva ut sidan.

Här hittar du lönestatistik för alla våra 8000 yrken


Gilla vår Facebook-sida och få uppdatering om löner och lönestatistikKälla

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas.


Sök lönestatistik för andra yrken

Mer lönestatistik relaterade till anläggare, markarbeten, va m.m

Lediga jobb för anläggare, markarbeten, va m.m