Lönestatistik för en fjärrvärmerörläggare 2023

Vad tjänar en fjärrvärmerörläggare i månaden? Medellönen är 33500 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 30200 kronor i yrket medan männen har en lön på 33600 kronor. Se även anläggare, markarbeten, va m.m , anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. och anläggningsdykare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda arbetare som har den högsta lönen med i snitt 35700 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som fjärrvärmerörläggare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en fjärrvärmerörläggare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 33500 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln fjärrvärmerörläggare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Lägger ner och sammanfogar rör av betong, metall eller plast till vatten- och avloppsledningar, fjärrvärme och fjärrkyla. Lägger ut asfalt eller betong på vägbanor m.m. Lägger ut räls, utför spårjustering och monterar växlar. Sätter kantsten och gatsten eller lägger sten- och betongplattor på gång- och körbanor. Monterar lekredskap, trappor och stödmurar samt räcken, skyltar och andra vägmarkeringar.”

Hur ser lönestatistiken ut för en fjärrvärmerörläggare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för fjärrvärmerörläggare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 31100 kronor

 • Kommunalanställd: 31100 kronor

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare 33800 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som fjärrvärmerörläggare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 30200 kronor som fjärrvärmerörläggare medan männens lön är 33600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 25500 kronor30100 kronor
2015 27300 kronor30900 kronor
2016 29400 kronor30500 kronor
2017 29300 kronor30700 kronor
2018 26100 kronor33400 kronor
2019 28900 kronor34800 kronor
2020 30400 kronor34000 kronor
2021 30200 kronor33600 kronor

Lönestatistik för fjärrvärmerörläggare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige33900
Stockholm36800
Östra Mellansverige35500
Småland med öarna32000
Sydsverige30800
Västsverige33600
Norra Mellansverige33500
Mellersta Norrland31800
Övre Norrland33400

Hur många jobbar som fjärrvärmerörläggare i Sverige?

Det är totalt 20000 personer som idag är anställda som fjärrvärmerörläggare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige20000
Stockholm och Stockholms län3300
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län890
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län2400
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands480
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en fjärrvärmerörläggare i lön i månaden?

Medellönen för en fjärrvärmerörläggare är 33500 kronor.

Hur många jobbar som fjärrvärmerörläggare i Sverige?

Det finns 20000 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som fjärrvärmerörläggare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till fjärrvärmerörläggare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Anläggare, markarbeten, VA m.m Lön för en Anläggningsarbetare, markarbeten, VA m.m. Lön för en Anläggningsdykare Lön för en Armerare, bygg och anläggning Lön för en Asfaltarbetare, asfaltläggning Lön för en Asfaltisolerare Lön för en Asfaltläggare Lön för en Banarbetare, järnväg Lön för en Banreparatör Lön för en Bantekniker Lön för en Beläggningsarbetare Lön för en Betongarbetare, bygg och anläggning Lön för en Betongarmerare Lön för en Betongborrare Lön för en Betongdemolerare Lön för en Betongelementmontör Lön för en Betonghåltagare Lön för en Betongsprutare Lön för en Blästrare, fasadarbeten Lön för en Byggnadsarbetare, allround Lön för en Byggnadsarbetare, ospec Lön för en Byggnadssnickare Lön för en Byggnadsträarbetare Lön för en Bärgningsdykare Lön för en Cementslipare Lön för en Dykarbiträde Lön för en Dykare Lön för en Dykarskötare Lön för en Dykledare Lön för en Fasadmontör Lön för en Fasadputsare Lön för en Fasadrenoverare Lön för en Fjärrvärmerörläggare Lön för en Gatuarbetare Lön för en Gruvbyggare Lön för en Husmontör Lön för en Håltagare Lön för en Injekterare, betong Lön för en Inspektionsdykare Lön för en Isarbetare, montering Lön för en Järnvägsreparatör Lön för en Kakelsättare Lön för en Kakelugnsmakare Lön för en Klinkerläggare Lön för en Markanläggningsarbetare Lön för en Markismontör, montering, reparation Lön för en Mjukfogare Lön för en Montör, klätterväggar Lön för en Montör, markiser Lön för en Montör, tält, läktare Lön för en Mosaikläggare Lön för en Murare Lön för en Murarmästare Lön för en Pipelinemontör Lön för en Plattläggare Lön för en Plattsättare Lön för en Rallare Lön för en Reparatör, ban- Lön för en Reveterare Lön för en Rivningsarbetare, övrig Lön för en Rivningstekniker Lön för en Räckesmontör Lön för en Röjdykare Lön för en Rörläggare Lön för en Skorstensinstallatör Lön för en Skorstensmontör Lön för en Skorstensmurare Lön för en Skorstensreparatör Lön för en Skorstenstätare Lön för en Skyltmontör, trafikskyltar Lön för en Skyltmontör, övrigt Lön för en Snickare, byggnads- Lön för en Spårläggare, järnväg Lön för en Stenmontör Lön för en Stensättare Lön för en Stuckatör Lön för en Stålslipare, cement Lön för en Ställningsbyggare Lön för en Ställningsmontör Lön för en Terrazzoarbetare Lön för en Timmerhusbyggare Lön för en Timmerman, husbyggnad Lön för en Ugnsmurare Lön för en VA-rörläggare Lön för en Vägarbetare Lön för en Vägmålare
Lycksele
Yrkesarbetare till Svevia Lycksele
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som drift- och vägunderhållsarbetare på Svevia AB (publ) i Lycksele
Växjö
Trafikarbetare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på VÄXJÖ KOMMUN i Växjö
Stockholm
Anläggningsarbetare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB i Stockholm
Botkyrka
Anläggare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB i Botkyrka
Norberg
NVK söker Maskinförare/anläggare Norberg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund i Norberg
Falun
Mark- och anläggningsarbetare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Randstad AB i Falun
Boden
Anläggningsarbetare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på BODENS KOMMUN i Boden
Göteborg
Depåmedarbetare till Road Rental 👷‍♂️
Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Wrknest AB i Göteborg
Hultsfred
ÖSK söker säsongsarbetare med placering i Hultsfred och Virserum
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Hultsfreds kommun i Hultsfred
Högsby
ÖSK söker säsongsarbetare med placering i Högsby
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Hultsfreds kommun i Högsby
Stockholm
Vägmarkerare till Svevia med arbetsområde Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Svevia AB (publ) i Stockholm
Falun
Vägmarkerare till Svevia med arbetsområde mellersta och norra Sverige
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Svevia AB (publ) i Falun
Jönköping
Vägmarkerare till Svevia med arbetsområde Småland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Svevia AB (publ) i Jönköping
Norrköping
Anläggare/Spadgubbe
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg- och anläggningsarbetare, utan yrkesbevis på Liljebaggens Fastighetsteknik AB i Norrköping
Skellefteå
Markarbetare till LM Transport
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg- och anläggningsarbetare, utan yrkesbevis på Wikan Personal AB i Skellefteå
Umeå
Ramudden söker depåmedarbetare till Umeå
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Ramudden AB i Umeå
Stockholm
Asfaltsläggare till Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som beläggningsarbetare på Prowork Stockholm AB i Stockholm
Vallentuna
Självgående anläggare till projekt
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Conway Bygg AB i Vallentuna
Haninge
Rörläggare, VA-rörnät
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Haninge kommun i Haninge
Stockholm
Kollektormontör
Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Josiander bemanning AB i Stockholm
Sjöbo
Anläggningstekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Sjöbo kommun i Sjöbo
Helsingborg
Anläggningsarbetare till Helsingborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Egna Hems Fastighetskonsult & Bemanning i Kristi i Helsingborg
Sävsjö
Verksmaskinist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på PEAB AB i Sävsjö
Jönköping
Verksmaskinist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på PEAB AB i Jönköping
Växjö
Verksmaskinist
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på PEAB AB i Växjö
Åmål
Mark och anläggningsarbetare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på PEAB AB i Åmål
Ängelholm
Stensättare/Anläggare
Ledigt jobb som stensättare på Sten & Entreprenad Skåne AB i Ängelholm
Örebro
Sommarjobb som truckförare/orderplockare till Beijer Bygg sökes!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Professionals Nord Rekrytering AB i Örebro
Grums
Erfaren rörläggare/VA-tekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Grums kommun i Grums
Skövde
Anläggare för mark- och anläggningsprojekt
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Svevia AB (publ) i Skövde