Vad tjänar en anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. i lön 2022?

Anläggningsarbetare, markarbeten, VA m.m. har 33500 kronor i lön (medellön) enligt 2022 års lönestatistik. Kvinnor tjänar i snitt 30200 kronor i yrket medan männens medellön ligger på 33600 kronor. Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.

Relaterade yrken

Här hittar du fler yrken relaterade till anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m..


Lönen i sedlar

Medellön, snittlön eller medianlön för en anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m.?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 33500 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras i hop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar räknas bort

 • Rörliga ersättningar räknas bort

 • Lönen justeras upp till heltid


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Lägger ner och sammanfogar rör av betong, metall eller plast till vatten- och avloppsledningar, fjärrvärme och fjärrkyla. Lägger ut asfalt eller betong på vägbanor m.m. Lägger ut räls, utför spårjustering och monterar växlar. Sätter kantsten och gatsten eller lägger sten- och betongplattor på gång- och körbanor. Monterar lekredskap, trappor och stödmurar samt räcken, skyltar och andra vägmarkeringar.”

Hur ser lönestatistiken ut för en anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 31100 kronor

 • Kommunalanställd: 31100 kronor

 • Landstingsanställning

 • Privatanställd arbetare 33800 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:


Man och kvinna

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m.? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 30200 kronor som anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. medan männens lön är 33600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 25500 kronor 30100 kronor
2015 27300 kronor 30900 kronor
2016 29400 kronor 30500 kronor
2017 29300 kronor 30700 kronor
2018 26100 kronor 33400 kronor
2019 28900 kronor 34800 kronor
2020 30400 kronor 34000 kronor
2021 30200 kronor 33600 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m..

Jobben med den sämsta lönen i Sverige

Det skiljer över 100 000 kronor i månadslön mellan det bästa och sämsta betalda yrkena i Sverige. Här är yrken med lägsta snittlönen.


Fler lågavlönade yrken


Hur många jobbar som anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. i Sverige?

Det är totalt 20000 personer som idag är anställda som anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige20000
Stockholm och Stockholms län3300
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län890
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län2400
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands480
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. i lön i månaden?

Medellönen för en anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. är 33500 kronor.

Hur många jobbar som anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. i Sverige?

Det finns 20000 personer anställda i Sverige.


Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Löneförhandling med chef

Söker du jobb som anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen. Skriv ut sidan

>

Lönestatistik för anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m. i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Stockholm och Stockholms län för där är nämligen medellönen högst med 36800 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige33900
Stockholm36800
Östra Mellansverige35500
Småland med öarna32000
Sydsverige30800
Västsverige33600
Norra Mellansverige33500
Mellersta Norrland31800
Övre Norrland33400

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Fler yrken inom samma yrkeskategori

Här hittar du fler arbeten inom samma yrkeskategori som anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m..

Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?


Pilot i cockpit
Vad tjänar en pilot?

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Lön för en pilot
Kirurg på väg till operation
Vad tjänar en kirurg?

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Lön för en kirurg
Aktietrader framför datorn
Vad tjänar en aktiemäklare?

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men även den senaste tiden har intresset för yrket ökat och vad lönenivån ligger på.

Lön för en aktiemäklare

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till anläggningsarbetare, markarbeten, va m.m.

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Anläggare, markarbeten, VA m.m
Anläggningsarbetare, markarbeten, VA m.m.
Anläggningsdykare
Armerare, bygg och anläggning
Asfaltarbetare, asfaltläggning
Asfaltisolerare
Asfaltläggare
Banarbetare, järnväg
Banreparatör
Bantekniker
Beläggningsarbetare
Betongarbetare, bygg och anläggning
Betongarmerare
Betongborrare
Betongdemolerare
Betongelementmontör
Betonghåltagare
Betongsprutare
Blästrare, fasadarbeten
Byggnadsarbetare, allround
Byggnadsarbetare, ospec
Byggnadssnickare
Byggnadsträarbetare
Bärgningsdykare
Cementslipare
Dykarbiträde
Dykare
Dykarskötare
Dykledare
Fasadmontör
Fasadputsare
Fasadrenoverare
Fjärrvärmerörläggare
Gatuarbetare
Gruvbyggare
Husmontör
Håltagare
Injekterare, betong
Inspektionsdykare
Isarbetare, montering
Järnvägsreparatör
Kakelsättare
Kakelugnsmakare
Klinkerläggare
Markanläggningsarbetare
Markismontör, montering, reparation
Mjukfogare
Montör, klätterväggar
Montör, markiser
Montör, tält, läktare
Mosaikläggare
Murare
Murarmästare
Pipelinemontör
Plattläggare
Plattsättare
Rallare
Reparatör, ban-
Reveterare
Rivningsarbetare, övrig
Rivningstekniker
Räckesmontör
Röjdykare
Rörläggare
Skorstensinstallatör
Skorstensmontör
Skorstensmurare
Skorstensreparatör
Skorstenstätare
Skyltmontör, trafikskyltar
Skyltmontör, övrigt
Snickare, byggnads-
Spårläggare, järnväg
Stenmontör
Stensättare
Stuckatör
Stålslipare, cement
Ställningsbyggare
Ställningsmontör
Terrazzoarbetare
Timmerhusbyggare
Timmerman, husbyggnad
Ugnsmurare
VA-rörläggare
Vägarbetare
Vägmålare
Helsingborg
Maskinförare och anläggningsarbetare för styrd borrning

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Holes for Cables AB i Helsingborg

Umeå
Beläggningsarbetare till NCC asfalt Umeå
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som beläggningsarbetare på NCC AB i Umeå

Stockholm
Anläggare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Service E.M.J Entreprenad AB i Stockholm

Enköping
Anläggare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Entreprenad och Montage i Norden AB i Enköping

Stockholm
Mark och anläggningsarbetare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg- och anläggningsarbetare, utan yrkesbevis på Work Frog AB i Stockholm

Linköping
Vägarbetare – för dig som vill säkra trafikmiljöer
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som drift- och vägunderhållsarbetare på Svevia AB (publ) i Linköping

Skellefteå
Beläggningsarbetare till NCC Asphalt North Skellefteå
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som beläggningsarbetare på NCC AB i Skellefteå

Falun
Vägarbetare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Falu kommun i Falun

Stockholm
Väg-och anläggningsarbetare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Bäckström Anläggning AB i Stockholm

Kävlinge
Plattsättare

Ledigt jobb som beläggningsarbetare på Ellas Bygg i Kävlinge

Växjö
Anläggare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Montico Hr Partner AB i Växjö

Kristianstad
Anläggare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Ikett Personalpartner AB i Kristianstad

Nyköping
Rörläggare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Nyköpings kommun i Nyköping

Stockholm
Anläggare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB i Stockholm

Markarbetare på traktamente
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB i

Mölndal
Söker byggarbetare-Övriga arbetstagare

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Jon's Alltjänst AB i Mölndal

Stockholm
Självgående Anläggningsarbetare jobb omgående

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på SB VA Anläggning AB i Stockholm

Upplands Väsby
Anläggare till MJ Contractor

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Thread AB i Upplands Väsby

Göteborg
Väg-och anläggningsarbetare (Markarbetare) sökes

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på SDA Entreprenad AB i Göteborg

Ljungby
Anläggare, Stensättare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som stensättare på Mark och Miljö i Ljungby AB i Ljungby

Gävle
Medarbetare inom Mark/justerarbeten
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på NCC AB i Gävle

Gävle
Beläggningsarbetare till NCC Asphalt Gävle
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som beläggningsarbetare på NCC AB i Gävle

Boden
Anläggningsarbetare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på BODENS KOMMUN i Boden

Stockholm
Markarbetare till Stockholm
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB i Stockholm

Sotenäs
Säsongsarbetare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som lärling, väg- och anläggningsarbetare på Sotenäs kommun i Sotenäs

Nynäshamn
Rörläggare till VA-ledningsnät
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Nynäshamns kommun i Nynäshamn

Stockholm
Innesäljare av byggprodukter / material
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Prowork Bemanning AB i Stockholm

Eskilstuna
Anläggare till Hellsténs
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB i Eskilstuna

Göteborg
Anläggare
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Prowork Göteborg AB i Göteborg

Stockholm
Vi söker dig som anläggare med längre erfarenhet i branschen
Arbetsplats-logga

Ledigt jobb som väg-och anläggningsarbetare på Prowork Stockholm AB i Stockholm