Lön lagerassistent 2024

- Lönestatistik för en lagerassistentVad tjänar en lagerassistent i månaden? Medellönen för 2024 är:

29 800 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 29300 kronor i yrket medan männen har en lön på 30000 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda arbetare som har den högsta lönen med i snitt 29900 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som lagerassistent.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en lagerassistent i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 29800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en lagerassistent

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 178 kronor.

Dagslön för en lagerassistent

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1419 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en lagerassistent kvar i lön efter skatt? En lagerassistent får ut 19 994 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 29 800 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 5 059 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 3 445 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 19 kronor
Lönen efter skatt 19 994 kronor


Sök lediga jobb som lagerassistent

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som lagerassistent eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Linköping på Academic Work Sweden AB. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Göteborg
Godsmottagare sökes till välkänt företag i Göteborg!

Ledigt jobb som lagerarbetare på Uniflex Sverige AB i Göteborg

Läs om jobbet
Malmö
Extrajobb inom lager och terminal

Ledigt jobb som terminalarbetare på OnePartnerGroup Skåne AB i Malmö

Läs om jobbet
Stockholm
Terminalarbetare sökes på heltid i sommar på Arlanda!

Ledigt jobb som terminalarbetare på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Stockholm

Läs om jobbet

Vad gör en lagerassistent?

Vi har inga detaljer kring vad en lagerassistent jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Registrerar, kontrollerar och styr material- och varuflöden. Planerar och kontrollerar leveranser samt planerar lagerhållning och utnyttjande av lagerkapacitet. Tar emot gods samt plockar, packar och lastar gods med hjälp av exempelvis truck. Kontrollerar och registrerar varor.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en lagerassistent i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för lagerassistent skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 28200 kronor

 • Kommunalanställd: 26900 kronor

 • Regionanställd 25900 kronor

 • Privatanställd arbetare 29900 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:Är det lätt att få jobb som lagerassistent?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som lagerassistent.

Ungefär 84300 jobbar som lager- och terminalpersonal i landet, av dessa är cirka 22 procent kvinnor och 78 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för lager- och terminalpersonal det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

På fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för lager- och terminalpersonal kommer vara små till medelstora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som lagerassistent? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 29300 kronor som lagerassistent medan männens lön är 30000 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som lagerassistent.

Lönestatistik för lagerassistent i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige28 800 kronor
Stockholm28 800 kronor
Östra Mellansverige28 900 kronor
Småland med öarna28 800 kronor
Sydsverige29 700 kronor
Västsverige28 300 kronor
Norra Mellansverige28 400 kronor
Mellersta Norrland26 800 kronor
Övre Norrland29 700 kronor


Hur många jobbar som lagerassistent i Sverige?

Det är totalt 84700 personer som idag är anställda som lagerassistent enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige84 700
Stockholm och Stockholms län18 300
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län14 500
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län8 000
Blekinge och Skåne län12 600
Hallands och Västra Götalands län20 500
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län6 400
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län1 400

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en lagerassistent i lön i månaden?

Medellönen för en lagerassistent är 29800 kronor.

Hur många jobbar som lagerassistent i Sverige?

Det finns 84700 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en lagerassistent?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 29300 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 30000 kronor.

Hur mycket betalar en lagerassistent i skatt?

En lagerassistent betalar i snitt 8522 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln lagerassistent in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som lagerassistent eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till lagerassistent

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Administratör, lager Lön för en Arbetsledare, lager Lön för en Befraktningsassistent Lön för en Bildirigent Lön för en Briefing officer Lön för en Brovakt Lön för en Busstationsföreståndare Lön för en Busstrafikledare Lön för en Depåchef Lön för en Depåman, petroleum Lön för en Distributionsassistent, transport Lön för en Eldriftsledare Lön för en Expeditionschef, lager Lön för en Expeditionsföreståndare, järnväg Lön för en Expeditör, lager Lön för en Expeditör, spedition Lön för en Fjärrtågklarerare Lön för en Flygklarerare Lön för en Fordonsledare Lön för en Fraktassistent, flyg Lön för en Fraktassistent, väg Lön för en Fryslagerarbetare, truckförare Lön för en Funktionsledare, järnvägstrafik Lön för en Färdtjänstsamordnare Lön för en Förrådsansvarig Lön för en Förrådsarbetare, lager Lön för en Förrådschef Lön för en Förrådsförvaltare Lön för en Förrådsman Lön för en Förrådsmästare Lön för en Förtullare Lön för en Godscentralföreståndare Lön för en Godsexpeditör Lön för en Godsmottagare Lön för en Godsvårdare, järnväg Lön för en Gästhamnsuppbördsman Lön för en Hamnbetjänt Lön för en Hamnförman Lön för en Hamnserviceman Lön för en Hamnvärd Lön för en Handlingskoordinator Lön för en Inventerare, lager Lön för en Järnvägsexpeditör, trafikexpediering Lön för en Kajvakt Lön för en Kalkylkontorist Lön för en Lageradministratör Lön för en Lageransvarig Lön för en Lagerarbetare Lön för en Lagerarbetare, truckförare Lön för en Lagerassistent Lön för en Lagerexpedit Lön för en Lagerföreståndare Lön för en Lagerförvaltare Lön för en Lagerkontorist Lön för en Lagerkontrollant Lön för en Lagerman Lön för en Lagermästare Lön för en Lagerplanerare Lön för en Lagerplockare Lön för en Lastningsförman Lön för en Leveransbevakare Lön för en Leveranskontorist Lön för en Leveransplanerare Lön för en Logistikassistent Lön för en Logistikbiträde Lön för en Logistiker, lagerplanering Lön för en Logistiker, transportplanering Lön för en Lokledare Lön för en Magasinsarbetare Lön för en Magasinschef Lön för en Magasinsföreståndare Lön för en Materialansvarig Lön för en Materialarbetare Lön för en Materialfördelare Lön för en Materialförvaltare, förråd Lön för en Materialman, lager Lön för en Materialmästare Lön för en Materialplanerare, assistent Lön för en Materialsamordnare Lön för en Operation assistant, speditionsassistent Lön för en Orderexpeditör, truckförare Lön för en Orderplockare, truckförare Lön för en Planerare, flygbolag Lön för en Produktionsassistent, materialplanering Lön för en Rampagent Lön för en Rampförman, flygplats Lön för en Redcap Lön för en Reservdelschef Lön för en Shippingman Lön för en Skeppningsassistent Lön för en Skeppningskontorist Lön för en Slussvakt Lön för en Speditionsarbetare Lön för en Speditionsassistent Lön för en Speditionskontorist Lön för en Stationsföreståndare, järnväg Lön för en Stationsföreståndare, vägtrafik Lön för en Tallyman Lön för en Teleskoptruckförare, lager Lön för en Terminalarbetare, ospec Lön för en Terminalchef, vägtransport Lön för en Trafikassistent, luftfart, rampagent Lön för en Trafikassistent, transportassistent Lön för en Trafikbefäl, järnväg Lön för en Trafikförman, vägtrafik Lön för en Trafikkontrollör, flyg Lön för en Trafikkoordinator Lön för en Trafikledare, båttrafik Lön för en Trafikledare, tåg Lön för en Trafikledare, vägtrafik Lön för en Trafikmästare, tåg Lön för en Trafikmästare, vägtrafik Lön för en Trafikplanerare, järnväg Lön för en Trafikplanerare, transportföretag Lön för en Trafiksamordnare Lön för en Transportassistent Lön för en Transportledare Lön för en Transportplanerare Lön för en Transportsamordnare Lön för en Truckförare, lager Lön för en Tulldeklarant Lön för en Tulldeklarationshandläggare Lön för en Tullombud Lön för en Tågbildare Lön för en Tågklarerarbiträde Lön för en Tågklarerare Lön för en Tågledare Lön för en Tågsamordnare Lön för en Tågtrafikledare Lön för en Varumottagare Lön för en Verktygsutlämnare Lön för en VTS-operatör Lön för en Vägtrafikledare Lön för en Vägtransportledare Lön för en Värd, hamn
Linköping
Lagerpersonal på deltid till Adapt Equipment i Linköping!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Academic Work Sweden AB i Linköping
Göteborg
Godsmottagare sökes till välkänt företag i Göteborg!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Uniflex Sverige AB i Göteborg
Malmö
Extrajobb inom lager och terminal
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som terminalarbetare på OnePartnerGroup Skåne AB i Malmö
Stockholm
Terminalarbetare sökes på heltid i sommar på Arlanda!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som terminalarbetare på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Stockholm
Göteborg
Extrajobb som lagerarbetare på Linas Matkasse i Mölnlycke
Ledigt jobb som lagerarbetare på Svenska Storesupport Bemanning AB i Göteborg
Fagersta
Lagermedarbetare för kommande uppdrag i Fagersta
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Fagersta
Avesta
Lagermedarbetare för kommande uppdrag i Avesta
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Avesta
Göteborg
Extrapersonal dagtid inom industrin
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på WRKFRC Bemanning & Rekrytering AB i Göteborg
Göteborg
Student? Extrajobb?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på WRKFRC Bemanning & Rekrytering AB i Göteborg
Falun
Nu söker vi industriarbetare i Falun & Borlänge med omnejd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Falun
Alingsås
Långsiktigt lagerjobb i Alingsås
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Pokayoke AB i Alingsås
Alingsås
EXTRA lagerjobb Alingsås/Partille
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Pokayoke AB i Alingsås
Helsingborg
Lagerpersonal / Containerlossare - deltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Scania Bemanning AB i Helsingborg
Vaggeryd
Vi söker en lagerarbetare till Vaggeryd!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på OnePartnerGroup GGVV AB i Vaggeryd
Nässjö
Arbeta extra i Nässjö med omnejd
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Uniflex Sverige AB i Nässjö
Värnamo
Lagermedarbetare start augusti -24
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Bemanningspoolen i Värnamo AB i Värnamo
Örebro
Lagerarbetare sökes för start omgående i Örebro
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Örebro
Landskrona
Lagermedarbetare, dagtid
Ledigt jobb som lagerarbetare på Jobbie Sverige AB i Landskrona
Värnamo
Lagermedarbetare till Värnamo sökes!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på OnePartnerGroup GGVV AB i Värnamo
Göteborg
Extrajobb inom lager, produktion & logistik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på LN Personal AB i Göteborg
Mölndal
Extrajobb inom lager, produktion & logistik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på LN Personal AB i Mölndal
Partille
Extrajobb inom lager, produktion & logistik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på LN Personal AB i Partille
Stockholm
Sommarjobb på Simplex Bemanning i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Meet a Group international AB i Stockholm
Göteborg
Bilmekaniker Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Aditro Logistics Staffing AB i Göteborg
Göteborg
Lagermedarbetare med erfarenhet till kund i Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Aditro Logistics Staffing AB i Göteborg
Falkenberg
Lagerpersonal
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på AB Effektiv Varberg/Falkenberg i Falkenberg
Stockholm
Lagerarbete i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Submit AB i Stockholm
Nykvarn
Lagermedarbetare till Nykvarn
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Fordonsakademin Sverige AB i Nykvarn
Borås
Lagermedarbetare till Borås
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Areco Profiles AB i Borås
Stockholm
Medarbetare till fiskproduktion i Tyresö
Ledigt jobb som lagerarbetare på Lex-Man i Stockholm AB i Stockholm