Lönestatistik för en förrådschef 2023

Vad tjänar en förrådschef i månaden? Medellönen är 35400 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 34500 kronor i yrket medan männen har en lön på 35700 kronor. Se även administratör, lager , arbetsledare, lager och befraktningsassistent .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 41700 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som förrådschef.

Medellön, snittlön eller medianlön för en förrådschef?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 35400 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln förrådschef in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Ansvarar, samordnar och leder daglig drift på lager eller terminal.”

Hur ser lönestatistiken ut för en förrådschef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för förrådschef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 41700 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 35400 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som förrådschef? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 34500 kronor som förrådschef medan männens lön är 35700 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 28400 kronor31900 kronor
2015 30400 kronor33000 kronor
2016 31400 kronor33500 kronor
2017 31100 kronor33600 kronor
2018 31900 kronor34900 kronor
2019 32800 kronor35400 kronor
2020 33700 kronor35600 kronor
2021 34500 kronor35700 kronor

Lönestatistik för förrådschef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige35200
Stockholm36200
Östra Mellansverige36200
Småland med öarna35000
Sydsverige34700
Västsverige35000
Norra Mellansverige34100
Mellersta Norrland..
Övre Norrland34100

Hur många jobbar som förrådschef i Sverige?

Det är totalt 5900 personer som idag är anställda som förrådschef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige5900
Stockholm och Stockholms län1100
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län800
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län730
Blekinge och Skåne län980
Hallands och Västra Götalands län1400
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län130

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en förrådschef i lön i månaden?

Medellönen för en förrådschef är 35400 kronor.

Hur många jobbar som förrådschef i Sverige?

Det finns 5900 personer anställda i Sverige.


Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Söker du jobb som förrådschef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till förrådschef

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Administratör, lager Lön för en Arbetsledare, lager Lön för en Befraktningsassistent Lön för en Bildirigent Lön för en Briefing officer Lön för en Brovakt Lön för en Busstationsföreståndare Lön för en Busstrafikledare Lön för en Depåchef Lön för en Depåman, petroleum Lön för en Distributionsassistent, transport Lön för en Eldriftsledare Lön för en Expeditionschef, lager Lön för en Expeditionsföreståndare, järnväg Lön för en Expeditör, lager Lön för en Expeditör, spedition Lön för en Fjärrtågklarerare Lön för en Flygklarerare Lön för en Fordonsledare Lön för en Fraktassistent, flyg Lön för en Fraktassistent, väg Lön för en Fryslagerarbetare, truckförare Lön för en Funktionsledare, järnvägstrafik Lön för en Färdtjänstsamordnare Lön för en Förrådsansvarig Lön för en Förrådsarbetare, lager Lön för en Förrådschef Lön för en Förrådsförvaltare Lön för en Förrådsman Lön för en Förrådsmästare Lön för en Förtullare Lön för en Godscentralföreståndare Lön för en Godsexpeditör Lön för en Godsmottagare Lön för en Godsvårdare, järnväg Lön för en Gästhamnsuppbördsman Lön för en Hamnbetjänt Lön för en Hamnförman Lön för en Hamnserviceman Lön för en Hamnvärd Lön för en Handlingskoordinator Lön för en Inventerare, lager Lön för en Järnvägsexpeditör, trafikexpediering Lön för en Kajvakt Lön för en Kalkylkontorist Lön för en Lageradministratör Lön för en Lageransvarig Lön för en Lagerarbetare Lön för en Lagerarbetare, truckförare Lön för en Lagerassistent Lön för en Lagerexpedit Lön för en Lagerföreståndare Lön för en Lagerförvaltare Lön för en Lagerkontorist Lön för en Lagerkontrollant Lön för en Lagerman Lön för en Lagermästare Lön för en Lagerplanerare Lön för en Lagerplockare Lön för en Lastningsförman Lön för en Leveransbevakare Lön för en Leveranskontorist Lön för en Leveransplanerare Lön för en Logistikassistent Lön för en Logistikbiträde Lön för en Logistiker, lagerplanering Lön för en Logistiker, transportplanering Lön för en Lokledare Lön för en Magasinsarbetare Lön för en Magasinschef Lön för en Magasinsföreståndare Lön för en Materialansvarig Lön för en Materialarbetare Lön för en Materialfördelare Lön för en Materialförvaltare, förråd Lön för en Materialman, lager Lön för en Materialmästare Lön för en Materialplanerare, assistent Lön för en Materialsamordnare Lön för en Operation assistant, speditionsassistent Lön för en Orderexpeditör, truckförare Lön för en Orderplockare, truckförare Lön för en Planerare, flygbolag Lön för en Produktionsassistent, materialplanering Lön för en Rampagent Lön för en Rampförman, flygplats Lön för en Redcap Lön för en Reservdelschef Lön för en Shippingman Lön för en Skeppningsassistent Lön för en Skeppningskontorist Lön för en Slussvakt Lön för en Speditionsarbetare Lön för en Speditionsassistent Lön för en Speditionskontorist Lön för en Stationsföreståndare, järnväg Lön för en Stationsföreståndare, vägtrafik Lön för en Tallyman Lön för en Teleskoptruckförare, lager Lön för en Terminalarbetare, ospec Lön för en Terminalchef, vägtransport Lön för en Trafikassistent, luftfart, rampagent Lön för en Trafikassistent, transportassistent Lön för en Trafikbefäl, järnväg Lön för en Trafikförman, vägtrafik Lön för en Trafikkontrollör, flyg Lön för en Trafikkoordinator Lön för en Trafikledare, båttrafik Lön för en Trafikledare, tåg Lön för en Trafikledare, vägtrafik Lön för en Trafikmästare, tåg Lön för en Trafikmästare, vägtrafik Lön för en Trafikplanerare, järnväg Lön för en Trafikplanerare, transportföretag Lön för en Trafiksamordnare Lön för en Transportassistent Lön för en Transportledare Lön för en Transportplanerare Lön för en Transportsamordnare Lön för en Truckförare, lager Lön för en Tulldeklarant Lön för en Tulldeklarationshandläggare Lön för en Tullombud Lön för en Tågbildare Lön för en Tågklarerarbiträde Lön för en Tågklarerare Lön för en Tågledare Lön för en Tågsamordnare Lön för en Tågtrafikledare Lön för en Varumottagare Lön för en Verktygsutlämnare Lön för en VTS-operatör Lön för en Vägtrafikledare Lön för en Vägtransportledare Lön för en Värd, hamn
Stockholm
Makita söker nu en Logistik- och Lagerchef
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsledare, lager på Tng Group AB i Stockholm
Landskrona
Lagerchef
Ledigt jobb som arbetsledare, lager på Trioworld Landskrona AB i Landskrona
Trelleborg
Service- och Kundansvarig till Malmöanläggning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsledare, lager på Standby Workteam AB i Trelleborg
Svedala
Service- och Kundansvarig till Malmöanläggning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsledare, lager på Standby Workteam AB i Svedala
Lund
Service- och Kundansvarig till Malmöanläggning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsledare, lager på Standby Workteam AB i Lund
Malmö
Service- och Kundansvarig till Malmöanläggning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsledare, lager på Standby Workteam AB i Malmö
Eskilstuna
Andon till Coop Logistik i Eskilstuna!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsledare, lager på Libera i Sverige AB i Eskilstuna
Vaggeryd
Arbetsledare - Logistik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsledare, lager på Aditro Logistics AB i Vaggeryd
Stockholm
Teamledare sökes till kunds lager - Farsta
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsledare, lager på Simplex Bemanning AB i Stockholm
Eskilstuna
Gruppchef till Coop Logistik i Eskilstuna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsledare, lager på Libera i Sverige AB i Eskilstuna
Jönköping
Teamledare/Produktionsledare dagtid till JYSK´s Centrallager
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsledare, lager på Nåvi AB i Jönköping
Stockholm
LAGERBITRÄDE
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsledare, lager på OVERSEAS 789 AB i Stockholm
Stockholm
Arbetsledare till Lidingö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsledare, lager på Insitepart AB i Stockholm
Jönköping
Expansiv lagerverksamhet söker teamleader!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsledare, lager på Flodin Rekrytering & Bemanning AB i Jönköping
Hylte
Chef Förråd och Fastighetsservice till Stora Enso Hylte Bruk
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förrådschef på Stora Enso Hylte Bruk AB i Hylte
Stockholm
Lagerarbetare inom restaurangbranschen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsledare, lager på Uniflex Sverige AB i Stockholm
Norrköping
Gruppledare PostNord TPL Norrköping, Händelö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsledare, lager på PostNord Group AB i Norrköping
Upplands-Bro
Lageransvarig med erfarenhet av ERP
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsledare, lager på Maxkompetens Sverige AB i Upplands-Bro
Karlstad
Logistikchef
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsledare, lager på Bauhaus & Co KB i Karlstad
Umeå
Arbetsledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsledare, lager på Pingst-Fria Församlingar i Samverkan i Umeå
Stockholm
Arbetsledare till Automatiserat lager
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsledare, lager på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
Halmstad
Arbetsledare/lageransvarig
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsledare, lager på Tapwell AB i Halmstad
Linköping
Områdesledare (natt)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsledare, lager på Svensk Hemleverans HB i Linköping
Södertälje
Schenker Södertälje söker en gruppledare till natten
Ledigt jobb som arbetsledare, lager på Schenker AB i Södertälje
Stockholm
Konsultchef inom lager/logistik till Arena Personal
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsledare, lager på Arena Personal Sverige AB i Stockholm
Göteborg
Arbetsledare Natt till GLC
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsledare, lager på OnePartnerGroup Väst AB i Göteborg
Arvidsjaur
Lagsamordnare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsledare, lager på Försvarsmakten i Arvidsjaur
Kiruna
Reservdelschef till personbilsbolaget i Kiruna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som reservdelschef på Norrlands Bil Sverige AB i Kiruna
Borås
Supervisor / Arbetsledare till Speed
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsledare, lager på Speed Group AB i Borås
Huddinge
Teamleader - Bygghandel - Länna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsledare, lager på Simplex Bemanning AB i Huddinge