Lönestatistik för en inventerare, lager 2023

Vad tjänar en inventerare, lager i månaden? Medellönen är 29800 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 29300 kronor i yrket medan männen har en lön på 30000 kronor. Se även administratör, lager , arbetsledare, lager och befraktningsassistent .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda arbetare som har den högsta lönen med i snitt 29900 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som inventerare, lager.

Medellön, snittlön eller medianlön för en inventerare, lager?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 29800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln inventerare, lager in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Registrerar, kontrollerar och styr material- och varuflöden. Planerar och kontrollerar leveranser samt planerar lagerhållning och utnyttjande av lagerkapacitet. Tar emot gods samt plockar, packar och lastar gods med hjälp av exempelvis truck. Kontrollerar och registrerar varor.”

Hur ser lönestatistiken ut för en inventerare, lager i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för inventerare, lager skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 28200 kronor

 • Kommunalanställd: 26900 kronor

 • Regionanställd 25900 kronor

 • Privatanställd arbetare 29900 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som inventerare, lager? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 29300 kronor som inventerare, lager medan männens lön är 30000 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 25700 kronor26500 kronor
2015 25600 kronor27000 kronor
2016 26700 kronor28000 kronor
2017 27300 kronor28100 kronor
2018 27400 kronor28300 kronor
2019 28100 kronor28800 kronor
2020 28200 kronor28900 kronor
2021 29300 kronor30000 kronor

Lönestatistik för inventerare, lager i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige28800
Stockholm28800
Östra Mellansverige28900
Småland med öarna28800
Sydsverige29700
Västsverige28300
Norra Mellansverige28400
Mellersta Norrland26800
Övre Norrland29700

Hur många jobbar som inventerare, lager i Sverige?

Det är totalt 84700 personer som idag är anställda som inventerare, lager enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige84700
Stockholm och Stockholms län18300
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län14500
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län8000
Blekinge och Skåne län12600
Hallands och Västra Götalands län20500
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län6400
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län1400

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en inventerare, lager i lön i månaden?

Medellönen för en inventerare, lager är 29800 kronor.

Hur många jobbar som inventerare, lager i Sverige?

Det finns 84700 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som inventerare, lager eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till inventerare, lager

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Administratör, lager Lön för en Arbetsledare, lager Lön för en Befraktningsassistent Lön för en Bildirigent Lön för en Briefing officer Lön för en Brovakt Lön för en Busstationsföreståndare Lön för en Busstrafikledare Lön för en Depåchef Lön för en Depåman, petroleum Lön för en Distributionsassistent, transport Lön för en Eldriftsledare Lön för en Expeditionschef, lager Lön för en Expeditionsföreståndare, järnväg Lön för en Expeditör, lager Lön för en Expeditör, spedition Lön för en Fjärrtågklarerare Lön för en Flygklarerare Lön för en Fordonsledare Lön för en Fraktassistent, flyg Lön för en Fraktassistent, väg Lön för en Fryslagerarbetare, truckförare Lön för en Funktionsledare, järnvägstrafik Lön för en Färdtjänstsamordnare Lön för en Förrådsansvarig Lön för en Förrådsarbetare, lager Lön för en Förrådschef Lön för en Förrådsförvaltare Lön för en Förrådsman Lön för en Förrådsmästare Lön för en Förtullare Lön för en Godscentralföreståndare Lön för en Godsexpeditör Lön för en Godsmottagare Lön för en Godsvårdare, järnväg Lön för en Gästhamnsuppbördsman Lön för en Hamnbetjänt Lön för en Hamnförman Lön för en Hamnserviceman Lön för en Hamnvärd Lön för en Handlingskoordinator Lön för en Inventerare, lager Lön för en Järnvägsexpeditör, trafikexpediering Lön för en Kajvakt Lön för en Kalkylkontorist Lön för en Lageradministratör Lön för en Lageransvarig Lön för en Lagerarbetare Lön för en Lagerarbetare, truckförare Lön för en Lagerassistent Lön för en Lagerexpedit Lön för en Lagerföreståndare Lön för en Lagerförvaltare Lön för en Lagerkontorist Lön för en Lagerkontrollant Lön för en Lagerman Lön för en Lagermästare Lön för en Lagerplanerare Lön för en Lagerplockare Lön för en Lastningsförman Lön för en Leveransbevakare Lön för en Leveranskontorist Lön för en Leveransplanerare Lön för en Logistikassistent Lön för en Logistikbiträde Lön för en Logistiker, lagerplanering Lön för en Logistiker, transportplanering Lön för en Lokledare Lön för en Magasinsarbetare Lön för en Magasinschef Lön för en Magasinsföreståndare Lön för en Materialansvarig Lön för en Materialarbetare Lön för en Materialfördelare Lön för en Materialförvaltare, förråd Lön för en Materialman, lager Lön för en Materialmästare Lön för en Materialplanerare, assistent Lön för en Materialsamordnare Lön för en Operation assistant, speditionsassistent Lön för en Orderexpeditör, truckförare Lön för en Orderplockare, truckförare Lön för en Planerare, flygbolag Lön för en Produktionsassistent, materialplanering Lön för en Rampagent Lön för en Rampförman, flygplats Lön för en Redcap Lön för en Reservdelschef Lön för en Shippingman Lön för en Skeppningsassistent Lön för en Skeppningskontorist Lön för en Slussvakt Lön för en Speditionsarbetare Lön för en Speditionsassistent Lön för en Speditionskontorist Lön för en Stationsföreståndare, järnväg Lön för en Stationsföreståndare, vägtrafik Lön för en Tallyman Lön för en Teleskoptruckförare, lager Lön för en Terminalarbetare, ospec Lön för en Terminalchef, vägtransport Lön för en Trafikassistent, luftfart, rampagent Lön för en Trafikassistent, transportassistent Lön för en Trafikbefäl, järnväg Lön för en Trafikförman, vägtrafik Lön för en Trafikkontrollör, flyg Lön för en Trafikkoordinator Lön för en Trafikledare, båttrafik Lön för en Trafikledare, tåg Lön för en Trafikledare, vägtrafik Lön för en Trafikmästare, tåg Lön för en Trafikmästare, vägtrafik Lön för en Trafikplanerare, järnväg Lön för en Trafikplanerare, transportföretag Lön för en Trafiksamordnare Lön för en Transportassistent Lön för en Transportledare Lön för en Transportplanerare Lön för en Transportsamordnare Lön för en Truckförare, lager Lön för en Tulldeklarant Lön för en Tulldeklarationshandläggare Lön för en Tullombud Lön för en Tågbildare Lön för en Tågklarerarbiträde Lön för en Tågklarerare Lön för en Tågledare Lön för en Tågsamordnare Lön för en Tågtrafikledare Lön för en Varumottagare Lön för en Verktygsutlämnare Lön för en VTS-operatör Lön för en Vägtrafikledare Lön för en Vägtransportledare Lön för en Värd, hamn
Göteborg
Lagerarbetare inom inleverans sökes omgående!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Uniflex Sverige AB i Göteborg
Tidaholm
Förrådsadministratör till anstalten Tidaholm, semestervikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Kriminalvården i Tidaholm
Göteborg
Långsiktigt deltidsarbete inom livsmedelsindustrin
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Academic Work Sweden AB i Göteborg
Värnamo
Lagerarbetare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Junior TeamWork AB i Värnamo
Enköping
Erfaren lagerarbetare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Gn Tobacco Sweden AB i Enköping
Malmö
Supply Chain Specialist - immediate start - brands: Nutella, Kinder ...
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerplanerare på Standby Workteam AB i Malmö
Eskilstuna
Erfaren Skjutstativsförare till Eskilstuna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Aditro Logistics Staffing AB i Eskilstuna
Halmstad
Lagermedarbetare till Stålrör i Halmstad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på OnePartnerGroup Halland AB i Halmstad
Halmstad
Biltema Logistics söker semestervikarier till våra lager!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Biltema Logistics AB i Halmstad
Jönköping
Välbetalt extrajobb på Dagabs lager -Jönköping
Ledigt jobb som lagerarbetare på Svenska Storesupport Bemanning AB i Jönköping
Nacka
Produktionsmedarbetare - Södra Stockholm - Heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Simplex Bemanning AB i Nacka
Södertälje
Truckförare Södertälje - Heltid med omgående start
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Simplex Bemanning AB i Södertälje
Stockholm
Lagermedarbetare - Norra Stockholm - Heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Simplex Bemanning AB i Stockholm
Sollentuna
Lagermedarbetare - Sollentuna - Heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Simplex Bemanning AB i Sollentuna
Stockholm
Lagermedarbetare - Globen - Heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Simplex Bemanning AB i Stockholm
Stockholm
Lagermedarbetare - Älvsjö - Heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Simplex Bemanning AB i Stockholm
Solna
Lagermedarbetare - Solna - Heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Simplex Bemanning AB i Solna
Södertälje
Orderplockare - Södertälje - Heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Simplex Bemanning AB i Södertälje
Stockholm
Lagermedarbetare - Bromma - Heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Simplex Bemanning AB i Stockholm
Stockholm
Däckskiftare sökes till kommande säsong
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Prowork Bemanning AB i Stockholm
Stockholm
Lagermedarbetare - Farsta - Heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Simplex Bemanning AB i Stockholm
Täby
Lagermedarbetare - Täby - Heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Simplex Bemanning AB i Täby
Huddinge
Lagermedarbetare - Huddinge - Heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Simplex Bemanning AB i Huddinge
Stockholm
Lagermedarbetare - Västberga - Heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Simplex Bemanning AB i Stockholm
Södertälje
Maskinoperatör - Järna - Heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Simplex Bemanning AB i Södertälje
Lagerarbetare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på TRAVOS AB i
Linköping
Lagermedarbetare Logent - SAAB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Logent AB i Linköping
Borås
Lagermedarbetare till Borås med omnejd.
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Lernia Bemanning AB i Borås
Borås
Är du student eller deltidsarbetande?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Lernia Bemanning AB i Borås
Göteborg
Lagermedarbetare på deltid i Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Aditro Logistics Staffing AB i Göteborg