Lönestatistik för en lagerarbetare 2023

Vad tjänar en lagerarbetare i månaden? Medellönen är 29800 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 29300 kronor i yrket medan männen har en lön på 30000 kronor. Se även administratör, lager , arbetsledare, lager och befraktningsassistent .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda arbetare som har den högsta lönen med i snitt 29900 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som lagerarbetare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en lagerarbetare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 29800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln lagerarbetare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Registrerar, kontrollerar och styr material- och varuflöden. Planerar och kontrollerar leveranser samt planerar lagerhållning och utnyttjande av lagerkapacitet. Tar emot gods samt plockar, packar och lastar gods med hjälp av exempelvis truck. Kontrollerar och registrerar varor.”

Hur ser lönestatistiken ut för en lagerarbetare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för lagerarbetare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 28200 kronor

 • Kommunalanställd: 26900 kronor

 • Regionanställd 25900 kronor

 • Privatanställd arbetare 29900 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som lagerarbetare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 29300 kronor som lagerarbetare medan männens lön är 30000 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 25700 kronor26500 kronor
2015 25600 kronor27000 kronor
2016 26700 kronor28000 kronor
2017 27300 kronor28100 kronor
2018 27400 kronor28300 kronor
2019 28100 kronor28800 kronor
2020 28200 kronor28900 kronor
2021 29300 kronor30000 kronor

Lönestatistik för lagerarbetare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige28800
Stockholm28800
Östra Mellansverige28900
Småland med öarna28800
Sydsverige29700
Västsverige28300
Norra Mellansverige28400
Mellersta Norrland26800
Övre Norrland29700

Hur många jobbar som lagerarbetare i Sverige?

Det är totalt 84700 personer som idag är anställda som lagerarbetare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige84700
Stockholm och Stockholms län18300
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län14500
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län8000
Blekinge och Skåne län12600
Hallands och Västra Götalands län20500
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län6400
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län1400

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en lagerarbetare i lön i månaden?

Medellönen för en lagerarbetare är 29800 kronor.

Hur många jobbar som lagerarbetare i Sverige?

Det finns 84700 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som lagerarbetare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till lagerarbetare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Administratör, lager Arbetsledare, lager Befraktningsassistent Bildirigent Briefing officer Brovakt Busstationsföreståndare Busstrafikledare Depåchef Depåman, petroleum Distributionsassistent, transport Eldriftsledare Expeditionschef, lager Expeditionsföreståndare, järnväg Expeditör, lager Expeditör, spedition Fjärrtågklarerare Flygklarerare Fordonsledare Fraktassistent, flyg Fraktassistent, väg Fryslagerarbetare, truckförare Funktionsledare, järnvägstrafik Färdtjänstsamordnare Förrådsansvarig Förrådsarbetare, lager Förrådschef Förrådsförvaltare Förrådsman Förrådsmästare Förtullare Godscentralföreståndare Godsexpeditör Godsmottagare Godsvårdare, järnväg Gästhamnsuppbördsman Hamnbetjänt Hamnförman Hamnserviceman Hamnvärd Handlingskoordinator Inventerare, lager Järnvägsexpeditör, trafikexpediering Kajvakt Kalkylkontorist Lageradministratör Lageransvarig Lagerarbetare Lagerarbetare, truckförare Lagerassistent Lagerexpedit Lagerföreståndare Lagerförvaltare Lagerkontorist Lagerkontrollant Lagerman Lagermästare Lagerplanerare Lagerplockare Lastningsförman Leveransbevakare Leveranskontorist Leveransplanerare Logistikassistent Logistikbiträde Logistiker, lagerplanering Logistiker, transportplanering Lokledare Magasinsarbetare Magasinschef Magasinsföreståndare Materialansvarig Materialarbetare Materialfördelare Materialförvaltare, förråd Materialman, lager Materialmästare Materialplanerare, assistent Materialsamordnare Operation assistant, speditionsassistent Orderexpeditör, truckförare Orderplockare, truckförare Planerare, flygbolag Produktionsassistent, materialplanering Rampagent Rampförman, flygplats Redcap Reservdelschef Shippingman Skeppningsassistent Skeppningskontorist Slussvakt Speditionsarbetare Speditionsassistent Speditionskontorist Stationsföreståndare, järnväg Stationsföreståndare, vägtrafik Tallyman Teleskoptruckförare, lager Terminalarbetare, ospec Terminalchef, vägtransport Trafikassistent, luftfart, rampagent Trafikassistent, transportassistent Trafikbefäl, järnväg Trafikförman, vägtrafik Trafikkontrollör, flyg Trafikkoordinator Trafikledare, båttrafik Trafikledare, tåg Trafikledare, vägtrafik Trafikmästare, tåg Trafikmästare, vägtrafik Trafikplanerare, järnväg Trafikplanerare, transportföretag Trafiksamordnare Transportassistent Transportledare Transportplanerare Transportsamordnare Truckförare, lager Tulldeklarant Tulldeklarationshandläggare Tullombud Tågbildare Tågklarerarbiträde Tågklarerare Tågledare Tågsamordnare Tågtrafikledare Varumottagare Verktygsutlämnare VTS-operatör Vägtrafikledare Vägtransportledare Värd, hamn
Jönköping
Välbetalt extrajobb på Dagabs lager -Jönköping
Ledigt jobb som lagerarbetare på Svenska Storesupport Bemanning AB i Jönköping
Nacka
Produktionsmedarbetare - Södra Stockholm - Heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Simplex Bemanning AB i Nacka
Södertälje
Truckförare Södertälje - Heltid med omgående start
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Simplex Bemanning AB i Södertälje
Stockholm
Lagermedarbetare - Norra Stockholm - Heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Simplex Bemanning AB i Stockholm
Sollentuna
Lagermedarbetare - Sollentuna - Heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Simplex Bemanning AB i Sollentuna
Stockholm
Lagermedarbetare - Globen - Heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Simplex Bemanning AB i Stockholm
Stockholm
Lagermedarbetare - Älvsjö - Heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Simplex Bemanning AB i Stockholm
Solna
Lagermedarbetare - Solna - Heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Simplex Bemanning AB i Solna
Södertälje
Orderplockare - Södertälje - Heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Simplex Bemanning AB i Södertälje
Stockholm
Lagermedarbetare - Bromma - Heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Simplex Bemanning AB i Stockholm
Stockholm
Däckskiftare sökes till kommande säsong
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Prowork Bemanning AB i Stockholm
Stockholm
Lagermedarbetare - Farsta - Heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Simplex Bemanning AB i Stockholm
Täby
Lagermedarbetare - Täby - Heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Simplex Bemanning AB i Täby
Huddinge
Lagermedarbetare - Huddinge - Heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Simplex Bemanning AB i Huddinge
Stockholm
Lagermedarbetare - Västberga - Heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Simplex Bemanning AB i Stockholm
Södertälje
Maskinoperatör - Järna - Heltid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Simplex Bemanning AB i Södertälje
Lagerarbetare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på TRAVOS AB i
Linköping
Lagermedarbetare Logent - SAAB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Logent AB i Linköping
Borås
Lagermedarbetare till Borås med omnejd.
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Lernia Bemanning AB i Borås
Borås
Är du student eller deltidsarbetande?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Lernia Bemanning AB i Borås
Göteborg
Lagermedarbetare på deltid i Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Aditro Logistics Staffing AB i Göteborg
Södertälje
Lagerarbetare sökes!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Meet a Group international AB i Södertälje
Markaryd
TopWork söker erfaren lagerarbetare...
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på TopWork Sverige AB i Markaryd
Ljungby
TopWork söker erfaren lagerarbetare...
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på TopWork Sverige AB i Ljungby
Göteborg
Deltidsjobb på lager i Mölndal
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på AB Effektiv Göteborg i Göteborg
Malmö
Vi söker timanställda till blomsterlager i Malmö!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Today Consulting AB i Malmö
Osby
Produktionspersonal
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Montico Hr Partner AB i Osby
Göteborg
Extra lagerjobb
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på AB Effektiv Göteborg i Göteborg
Hässleholm
Produktionspersonal
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Montico Hr Partner AB i Hässleholm
Sigtuna
Morgonpigg student för extrajobb på DHL Arlanda
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lagerarbetare på Jobandtalent People Sweden AB i Sigtuna