Lön vägtransportledare 2024

- Lönestatistik för en vägtransportledareVad tjänar en vägtransportledare i månaden? Medellönen för 2024 är:

36 000 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 34100 kronor i yrket medan männen har en lön på 36900 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 36000 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som vägtransportledare.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en vägtransportledare i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 36000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en vägtransportledare

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 216 kronor.

Dagslön för en vägtransportledare

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1714 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en vägtransportledare kvar i lön efter skatt? En vägtransportledare får ut 24 342 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 36 000 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 6 159 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 4 194 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 23 kronor
Lönen efter skatt 24 342 kronor


Sök lediga jobb som vägtransportledare

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som vägtransportledare eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Göteborg på Wikan Personal AB. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Malmö
Trafikkoordinator till kund i Malmö på kort uppdrag

Ledigt jobb som trafikkoordinator på Svensk Autorekrytering AB i Malmö

Läs om jobbet
Håbo
Arbetsledare Transport på kvällstid till Dagab Bålstas E-handel

Ledigt jobb som transportledare på Dagab Inköp & Logistik AB i Håbo

Läs om jobbet
Norrköping
DSV Road söker trafikledare till Norrköping!

Ledigt jobb som trafikledare, vägtrafik på Dsv Road AB i Norrköping

Läs om jobbet

Vad gör en vägtransportledare?

Vi har inga detaljer kring vad en vägtransportledare jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Samordnar och övervakar person- och godstrafik vid t.ex. lokaltrafikföretag, åkerier, godsterminal, grosshandel och industriföretag. Utarbetar och justerar transportscheman. Ansvarar för tågtrafik inom ett geografiskt område samt dirigerar tågtrafik enligt säkerhetsbestämmelser och tidtabell. Lägger växlar och ställer signaler med hjälp av ställverk. Övervakar trafik på flygplatser samt registrerar starter och landningar. Beräknar ankomsttider och svarar för behandling av gods vid flygterminal. Anvisar kajplats åt fartyg och tillhandahåller utrustning. ”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en vägtransportledare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för vägtransportledare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 35700 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 36000 kronorÄr det lätt att få jobb som vägtransportledare?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som vägtransportledare.

Ungefär 8900 jobbar som transportledare och transportsamordnare i landet, av dessa är cirka 30 procent kvinnor och 70 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för transportledare och transportsamordnare det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för transportledare och transportsamordnare kommer vara stora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som vägtransportledare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 34100 kronor som vägtransportledare medan männens lön är 36900 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som vägtransportledare.

Lönestatistik för vägtransportledare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige35 000 kronor
Stockholm35 300 kronor
Östra Mellansverige34 400 kronor
Småland med öarna35 200 kronor
Sydsverige34 700 kronor
Västsverige34 800 kronor
Norra Mellansverige35 600 kronor
Mellersta Norrland36 200 kronor
Övre Norrland33 700 kronor


Hur många jobbar som vägtransportledare i Sverige?

Det är totalt 10600 personer som idag är anställda som vägtransportledare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige10 600
Stockholm och Stockholms län¤¤¤
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1 100
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län¤¤¤
Blekinge och Skåne län¤¤¤
Hallands och Västra Götalands län¤¤¤
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län¤¤¤
Västernorrlands och Jämtlands120
Västerbottens och Norrbottens län¤¤¤

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en vägtransportledare i lön i månaden?

Medellönen för en vägtransportledare är 36000 kronor.

Hur många jobbar som vägtransportledare i Sverige?

Det finns 10600 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en vägtransportledare?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 34100 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 36900 kronor.

Hur mycket betalar en vägtransportledare i skatt?

En vägtransportledare betalar i snitt 10375 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln vägtransportledare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som vägtransportledare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till vägtransportledare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Administratör, lager Lön för en Arbetsledare, lager Lön för en Befraktningsassistent Lön för en Bildirigent Lön för en Briefing officer Lön för en Brovakt Lön för en Busstationsföreståndare Lön för en Busstrafikledare Lön för en Depåchef Lön för en Depåman, petroleum Lön för en Distributionsassistent, transport Lön för en Eldriftsledare Lön för en Expeditionschef, lager Lön för en Expeditionsföreståndare, järnväg Lön för en Expeditör, lager Lön för en Expeditör, spedition Lön för en Fjärrtågklarerare Lön för en Flygklarerare Lön för en Fordonsledare Lön för en Fraktassistent, flyg Lön för en Fraktassistent, väg Lön för en Fryslagerarbetare, truckförare Lön för en Funktionsledare, järnvägstrafik Lön för en Färdtjänstsamordnare Lön för en Förrådsansvarig Lön för en Förrådsarbetare, lager Lön för en Förrådschef Lön för en Förrådsförvaltare Lön för en Förrådsman Lön för en Förrådsmästare Lön för en Förtullare Lön för en Godscentralföreståndare Lön för en Godsexpeditör Lön för en Godsmottagare Lön för en Godsvårdare, järnväg Lön för en Gästhamnsuppbördsman Lön för en Hamnbetjänt Lön för en Hamnförman Lön för en Hamnserviceman Lön för en Hamnvärd Lön för en Handlingskoordinator Lön för en Inventerare, lager Lön för en Järnvägsexpeditör, trafikexpediering Lön för en Kajvakt Lön för en Kalkylkontorist Lön för en Lageradministratör Lön för en Lageransvarig Lön för en Lagerarbetare Lön för en Lagerarbetare, truckförare Lön för en Lagerassistent Lön för en Lagerexpedit Lön för en Lagerföreståndare Lön för en Lagerförvaltare Lön för en Lagerkontorist Lön för en Lagerkontrollant Lön för en Lagerman Lön för en Lagermästare Lön för en Lagerplanerare Lön för en Lagerplockare Lön för en Lastningsförman Lön för en Leveransbevakare Lön för en Leveranskontorist Lön för en Leveransplanerare Lön för en Logistikassistent Lön för en Logistikbiträde Lön för en Logistiker, lagerplanering Lön för en Logistiker, transportplanering Lön för en Lokledare Lön för en Magasinsarbetare Lön för en Magasinschef Lön för en Magasinsföreståndare Lön för en Materialansvarig Lön för en Materialarbetare Lön för en Materialfördelare Lön för en Materialförvaltare, förråd Lön för en Materialman, lager Lön för en Materialmästare Lön för en Materialplanerare, assistent Lön för en Materialsamordnare Lön för en Operation assistant, speditionsassistent Lön för en Orderexpeditör, truckförare Lön för en Orderplockare, truckförare Lön för en Planerare, flygbolag Lön för en Produktionsassistent, materialplanering Lön för en Rampagent Lön för en Rampförman, flygplats Lön för en Redcap Lön för en Reservdelschef Lön för en Shippingman Lön för en Skeppningsassistent Lön för en Skeppningskontorist Lön för en Slussvakt Lön för en Speditionsarbetare Lön för en Speditionsassistent Lön för en Speditionskontorist Lön för en Stationsföreståndare, järnväg Lön för en Stationsföreståndare, vägtrafik Lön för en Tallyman Lön för en Teleskoptruckförare, lager Lön för en Terminalarbetare, ospec Lön för en Terminalchef, vägtransport Lön för en Trafikassistent, luftfart, rampagent Lön för en Trafikassistent, transportassistent Lön för en Trafikbefäl, järnväg Lön för en Trafikförman, vägtrafik Lön för en Trafikkontrollör, flyg Lön för en Trafikkoordinator Lön för en Trafikledare, båttrafik Lön för en Trafikledare, tåg Lön för en Trafikledare, vägtrafik Lön för en Trafikmästare, tåg Lön för en Trafikmästare, vägtrafik Lön för en Trafikplanerare, järnväg Lön för en Trafikplanerare, transportföretag Lön för en Trafiksamordnare Lön för en Transportassistent Lön för en Transportledare Lön för en Transportplanerare Lön för en Transportsamordnare Lön för en Truckförare, lager Lön för en Tulldeklarant Lön för en Tulldeklarationshandläggare Lön för en Tullombud Lön för en Tågbildare Lön för en Tågklarerarbiträde Lön för en Tågklarerare Lön för en Tågledare Lön för en Tågsamordnare Lön för en Tågtrafikledare Lön för en Varumottagare Lön för en Verktygsutlämnare Lön för en VTS-operatör Lön för en Vägtrafikledare Lön för en Vägtransportledare Lön för en Värd, hamn
Göteborg
Transportledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportledare på Wikan Personal AB i Göteborg
Malmö
Trafikkoordinator till kund i Malmö på kort uppdrag
Ledigt jobb som trafikkoordinator på Svensk Autorekrytering AB i Malmö
Håbo
Arbetsledare Transport på kvällstid till Dagab Bålstas E-handel
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportledare på Dagab Inköp & Logistik AB i Håbo
Norrköping
DSV Road söker trafikledare till Norrköping!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikledare, vägtrafik på Dsv Road AB i Norrköping
Norrtälje
Sommarjobb Hallvärd till Kamux - Norrtälje
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som biltestkoordinator på Kamux AB i Norrtälje
Kungälv
Bidra till en skinande resa! Trafik och fordonservice till Kungälv 
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikkoordinator på Vy Buss AB i Kungälv
Västerås
DSV Söker Trafikledare till Västerås!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikledare, vägtrafik på Dsv Road AB i Västerås
Helsingborg
Sommerjob - dansktalende trafikleder (ingen erfaring kræves)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikledare, vägtrafik på Meet a Group international AB i Helsingborg
Huddinge
Transportledare - Maskin & Specialtransporter
Ledigt jobb som transportledare på Jonas Bäckstrands Trailer AB i Huddinge
Lidköping
Bli InQuires skickliga Leveranskoordinator!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikkoordinator på Inquire AB i Lidköping
Nässjö
Produktionsledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportledare på Cfl Cargo Sverige AB i Nässjö
Örebro
Sommarjobb som Transportledare till Dagab
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som expeditör, spedition på Bravura Sverige AB i Örebro
Älmhult
Trafikledare till Skånetrafiken i Hässleholm!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikledare, vägtrafik på Manpower AB i Älmhult
Hässleholm
Trafikledare till Skånetrafiken i Hässleholm!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikledare, vägtrafik på Manpower AB i Hässleholm
Göteborg
Transportplanerare till Martin & Servera
Ledigt jobb som transportplanerare på OIO Väst AB i Göteborg
Enköping
Produktionsledare Enköping, Vikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som produktionsledare, distribution på PostNord Group AB i Enköping
Växjö
Transportadministratör nattskift
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportsamordnare på OnePartnerGroup Sydost AB i Växjö
Arvika
Transportledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportledare på Industri Support Värmland AB i Arvika
Hässleholm
Utlastningsplanerare för Dagab i Hässleholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportplanerare på Uniflex Sverige AB i Hässleholm
Umeå
Personalplanerare Umeå
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportplanerare på Transdev Sverige AB i Umeå
Göteborg
Erfaren speditör inom sjöexport
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som expeditör, spedition på GEODIS Sweden AB i Göteborg
Klippan
Lageradministratör till vår Site i Östra Ljungby
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportplanerare på Boxflow Staffing Syd AB i Klippan
Borås
Transportledare till Schenker Åkeri i Borås
Ledigt jobb som transportledare på Schenker AB i Borås
Chauffør søges til varevogn for BiBS
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som transportplanerare på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i
Jönköping
Trafikledare - Jönköping - Sommarvikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikplanerare, transportföretag på Simplex Bemanning AB i Jönköping
Jönköping
Trafikledare - Jönköping - Sommarvikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trafikledare, vägtrafik på Simplex Bemanning AB i Jönköping
Upplands Väsby
Evenemangs- och reseplanerare
Ledigt jobb som transportplanerare på Yoku transport AB i Upplands Väsby
Stockholm
Personalplanerare till Mälartåg
Ledigt jobb som transportplanerare på MTR Tunnelbanan AB i Stockholm
Göteborg
Senior Speditör inom flyg till EDS Logistics // Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som expeditör, spedition på Oddwork Sweden AB i Göteborg
Göteborg
Senior Speditör inom sjö till EDS Logistics // Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som expeditör, spedition på Oddwork Sweden AB i Göteborg